Mobiel Vlaanderen

PERSBERICHTEN ARCHIEF

[26-03-2020] Q&A Coronamaatregelen MOW
Q&A Coronamaatregelen MOW

[25-03-2020] Maatregel corona-virus: uitstel van vier maanden in termijnen voor rijopleidingen, rijexamens en terugkommomenten
Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) heeft in een Ministerieel Besluit de aanpassingen bepaald inzake de rijopleidingen, waaronder het praktijk-rijexamen, het terugkommoment en de nascholing in het kader van vakbekwaamheid. Deze aanpassingen kaderen in de noodmaatregelen inzake mobiliteit. De Vlaamse regering had vorige week al beslist om vanaf 16 maart alle scholingen op te schorten om het coronavirus niet verder te verspreiden.

[25-03-2020] Aangepaste regeling voor autokeuringsattesten vastgelegd in Ministerieel besluit. Autokeuringsstations weer in beperkte mate open
Nadat GOCA Vlaanderen VZW, de groepering van erkende ondernemingen voor Autokeuring en Rijbewijs, vorige week besliste om de keuringsstations te sluiten heeft Minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters (Open Vld) een ministerieel besluit genomen om de druk te verlagen en waardoor de keuringstations vandaag (beperkt) terug open kunnen gaan voor specifieke voertuigen.Dit zal enkel zijn voor de bedrijfs- en transportvoertuigen, bussen, ambulances en technische herkeuringen.Voor de andere categorieën waarvan het keuringsattest verstreek na 13 maart 2020 zal de termijn verlengd worden met 4 maanden, na het opheffen van de noodmaatregelen.

[20-03-2020] FAQ autokeuring
FAQ autokeuring

[20-03-2020] Maatregel corona-virus: Keuringsattesten verlengen en autokeuringscentra in beperkte mate open
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) heeft na overleg met GOCA Vlaanderen bereikt dat de keuringsstations op woensdag 25 maart terug opengaan. Gezien de situatie en de achterstand zal dit enkel zijn voor de bedrijfs- en transportvoertuigen, bussen, prioritaire voertuigen en technische herkeuringen. Voor de andere categorieën (waarvan het keuringsattest verstreek na 13 maart 2020) zal de termijn verlengd worden met 4 maanden, na het opheffen van de crisismaatregelen.

[18-03-2020] Toegang tot de havens en de nautische veiligheid blijven bewaard
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) zetten alles in het werk om het scheepvaartverkeer van en naar de havens in tijden van het Corona-virus vlot en veilig te laten verlopen. Alle partners van de nautische keten zitten samen om te bekijken of er in het kader van de nieuwe maatregelen van de veiligheidsraad ook bijkomende inspanningen moeten komen bij alle nautische partners, waaronder het agentschap MDK

[17-03-2020] Maatregel corona-virus: Recreatieve veren dicht
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft beslist de recreatieve veren Sint-Annaveer en het Veer Bazel-Hemiksem met onmiddellijke ingang te sluiten . Eerder waren al de veerdienst in Nieuwpoort en de veerdienst van Oostende dicht voor het publiek. Enkel de veren voor woon- werkverkeer worden open gehouden. Veerdiensten in Langerbrugge, Terdonk en Kruibeke – Hoboken blijven open.

[16-03-2020] Maatregel corona-virus: De Lijn schakelt over op een aangepaste dienstregeling
Het is uitermate belangrijk dat in deze crisisperiode het openbaar vervoer maximaal operationeel blijft en liefst op een betrouwbare constante manier. Door het grote aantal chauffeurs dat zich ziek meldt komt dit in gedrang en wordt er geschakeld om een zo groot mogelijk aantal bussen en trams te laten rijden. Dit is de enige reden waarom het aanbod vermindert en niet omdat het aantal reizigers veel minder is. We moeten er voor zorgen dat men niet opeengepakt zit op een bus en tram.

[14-03-2020] Maatregel corona-virus: opschorting rijopleidingen en examens rijbewijs
De Vlaamse Regering beslist dat omwille van het risico op overdracht van het Corona-virus de externe opleidingen en examens die inzake mobiliteit worden georganiseerd op te schorten vanaf 16 maart 2020. Dit slaat op de rijopleiding, het vormingsmoment, het terugkommoment en de nascholing in het kader van vakbekwaamheid en de theoretische en praktische examens voor het behalen van het rijbewijs.

[13-03-2020] Vlaamse regering geeft groen licht aan Lantis voor indiening omgevingsvergunningsaanvraag Oosterweelverbinding
Vandaag heeft de Vlaamse regering formeel kennis genomen van de goedkeuring van het project-MER Oosterweelverbinding en heeft ze haar akkoord gegeven aan Lantis (het vroegere BAM) om de omgevingsvergunningsaanvraag in te dienen op basis van het hierin besproken “geoptimaliseerd voorkeursontwerp”. De Vlaamse regering formaliseert hiermee haar engagement binnen het Toekomstverbond om de leefbaarheidsprojecten binnen de projectzone van de Oosterweelverbinding integraal mee te realiseren en te financieren op basis van de meerjarige prognoses gemaakt door de bouwheer Lantis.

[13-03-2020] Maatregel corona-virus: contant betalen op bussen van De Lijn niet meer mogelijk
Naar aanleiding van het Corona-virus zal vervoersmaatschappij De Lijn een aantal maatregelen nemen voor de reizigers. Zo zal er vanaf morgen niet meer met contant geld betaald kunnen worden op de voertuigen van De Lijn en in de voorverkooppunten van De Lijn zoals ondermeer de Lijnwinkels. Alternatieven zijn uiteraard de gangbare manieren zoals SMS-ticket, met bankkaart via de Lijnwinkels en aan de verkoopautomaten van De Lijn, externe voorverkooppunten of via de applicatie van De Lijn.

[11-03-2020] Verkeersdoden: naast sensibilisering ook inzetten op infrastructuur
In antwoord op een aantal vragen over de recente ongevallencijfers heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) een aantal maatregelen aangekondigd. Naast opleiding en sensibilisering wil de minister ook volop inzetten op betere infrastructuur. “Verkeersveiligheid is een absolute topprioriteit. We moeten met een gerust hart onze kinderen met de fiets naar school of sportclub kunnen laten gaan”, zegt minister Lydia Peeters.

[09-03-2020] Lokale besturen kunnen in de toekomst lichte snelheidsovertredingen aanpakken met GAS-boetes
Steden en gemeenten zullen in de toekomst zelf lichte snelheidsovertredingen kunnen beboeten op plaatsen waar de snelheid is beperkt tot 30 of 50 km/u. Ze kunnen daarvoor een GAS-boete of Gemeentelijke Administratieve Sanctie uitschrijven. De Vlaamse regering heeft nu op voorstel van minister Lydia Peeters een ontwerp van decreet goedgekeurd. Samen met minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en Vilvoords schepen Jo De Ro heeft minister Peeters de maatregel vanmorgen toegelicht aan een gevaarlijk kruispunt, vlakbij de GO!-basisschool Kaleido in Vilvoorde.

[27-02-2020] Vlaamse regering geeft definitieve goedkeuring van ontwerpbesluit benchmark voor VVM De Lijn
De Vlaamse regering heeft de regels voor de opmaak van een benchmarkstudie definitief goedgekeurd. In het kader van de basisbereikbaarheid moet de VVM De Lijn voldoen aan een benchmarkstudie vooraleer zij kan aangeduid worden als interne exploitant van het openbaar vervoer in Vlaanderen (Kernnet en aanvullend net). De Vlaamse regering moet de regels voor deze benchmark goedkeuren waaronderde methodiek voor de uitvoering van de benchmarkstudie, de criteria voor de vergelijkingsbasis van de referentiebedrijvenen de rapportering.

[17-02-2020] 38 snelwegwerven in 2020
Heel wat autosnelwegen in Vlaanderen hebben nood aan investeringen in onderhoud, verkeersveiligheid, doorstroming en capaciteit. Daarom pakken het Agentschap Wegen en Verkeer, Lantis en De Werkvennootschap samen in 2020 maar liefst 38 snelwegwerven aan.

[14-02-2020] 14 gemeenten krijgen subsidie voor een veilige schoolomgeving
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) kent 14 gemeenten, na het indienen van een dossier, een subsidie veilige schoolomgeving toe. “Lokale besturen zijn het best geplaatst om samen met schooldirecties te bekijken hoe ze de verkeersveiligheid voor de schoolgaande jeugd kunnen verhogen. Deze subsidie helpt in het nemen van maatregelen in de directe schoolomgeving”, zegt Lydia Peeters.

[13-02-2020] Lokale besturen zijn een essentiële schakel in het bepalen van trajectcontroles
Trajectcontroles blijven nodig op wegen waar overdreven snelheid een probleem vormt. Waar een trajectcontrole precies komt, wordt bepaald op basis van een objectieve methodiek. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) wil de lokale besturen betrekken bij de plaatsbepaling van trajectcontroles: “Lokale besturen kennen hun grondgebied en zijn het best geplaatst om te zeggen waar een trajectcontrole gewenst is en waar niet”.

[06-02-2020] Sensibilisering rond motorrijden blijft nodig
Met de lente voor de deur start ook het nieuwe motorseizoen en moet er terug de nodige aandacht uitgaan naar motorrijders in het verkeer om ongevallen te vermijden.

[06-02-2020] Minister Lydia Peeters staat open voor transport met langere en zwaardere vrachtwagens in Vlaanderen
Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) staat open voor het idee om zesassige vrachtwagens met een maximaal toegelaten massa van 50 ton toe te staan op onze Vlaamse wegen. De minister benadrukt echter wel dat dit soort transport aan een aantal (technische) voorwaarden moet voldoen. “In de toekomst moeten we zorgen dat Vlaamse regelgeving in verband met 50ton-vrachtwagencombinaties afgestemd wordt met de combinaties die in Wallonië of Nederland rijden. Deze moeten ook in Vlaanderen welkom kunnen zijn, de werkbaarheid moet grensoverschrijdend zijn. Deze 50ton-vrachtwagens kunnen bijdragen tot vervoersefficiëntie”, besluit minister Lydia Peeters.

[04-02-2020] Volop inzetten op de veiligheid op de snelwegparkings
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) reageert op de berichtgeving rond de snelwegparkings. “Er wordt gesteld dat er een nieuw plan zou zijn voor de snelwegparkings met een indeling rond drie types. Dat klopt niet, het strategisch netplan dienstenzones met een indeling in vrachtvervoer, personenvervoer en een combinatie hiervan is uitgewerkt in de vorige legislatuur. Nu wordt er ingezet op de implementatie van dit plan.”

[03-02-2020] 1 op de 3 bestuurders loopt risico bij late ritten
Uit slaperigheidsmetingen die de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) in december vorig jaar uitvoerde, blijkt dat één op de drie autobestuurders bij een late rit in zijn of haar “biologische nacht” rijdt. Daardoor zijn ze minder alert en lopen ze tot 30% meer risico om in een ongeval betrokken te raken. Koffie drinken en een kwartiertje dutten zijn de enige oplossing om de alertheid tijdens late ritten een boost te geven en het risico binnen de perken te houden, zo benadrukt de VSV in een nieuwe preventiecampagne tegen slaperig rijden.

[03-02-2020] Diploma's niet langer vereist voor de Vlaamse overheid
Wie aan de slag wil bij de Vlaamse overheid zal in de toekomst niet per se over een diploma moeten beschikken. Ook met een beroepskwalificatie kan je in de toekomst solliciteren bij de Vlaamse overheid. De Vlaamse regering gaat op voorstel van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers het Vlaams Personeelsstatuut in die zin aanpassen. Minister Somers: “Het belangrijkste is dat wij een efficiënte en klantgerichte Vlaamse overheid hebben. Ervaring en vaardigheden zijn net zo belangrijk als een diploma. We stappen af van al te strikte diplomavereisten en creëren op die manier gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor iedereen.”

[31-01-2020] Lydia Peeters verlengt aangepast vervoer voor mindermobielen met twee jaar
De Vlaamse Regering heeft vandaag de bestaande regeling voor het vervoer van personen met een handicap of ernstige mobiliteitsbeperking met twee jaar verlengd. Daarmee wordt deze zogenaamde openbaredienstverplichting gegarandeerd tot eind 2021. Minister van Mobiliteit Lydia Peeters: “Het is belangrijk dat we het mobiliteitsaanbod voor deze kwetsbare doelgroep kunnen verzekeren. Deze groep van personen met een handicap of ernstige mobiliteitsbeperking heeft recht op mobiliteit en dat is nu gewaarborgd.”

[31-01-2020] Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust neemt beheer van DeWaterbus over
De opstart van DeWaterbus in 2017 was een initiatief van het Havenbedrijf van Antwerpen om een alternatief te bieden aan de medewerkers voor de filelast. Op korte tijd werd DeWaterbus een echt volwaardig vervoersalternatief voor het woon-werkverkeer. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) erkent de groeimarche van het personenvervoer over water. Dat vertelde ze vandaag in de commissie Mobiliteit: “DeWaterbus ondersteunt de Modal Shift, daarom onderschrijft het Vlaams regeerakkoord de overname in het beheer van DeWaterbus door het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust.”

[30-01-2020] Ambitie Nieuwe zeesluis in Zeebrugge zeker nog deze legislatuur
"Het is nog steeds de ambitie om in deze legislatuur te starten met de bouwfase van de nieuwe zeesluis in Zeebrugge", dat vertelde minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters in de commissie mobiliteit op vraag van Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem. Het project van de nieuwe sluis in Brugge is één van de pioniersprojecten in de zogenaamde complexe projecten. Aangezien er vandaag geen zicht is op het aantal annulatieberoepen of schorsingsverzoeken, zal de timing hiervan in het verder verloop van de uitwerkingsfase verder worden geëvalueerd en geactualiseerd. En indien nodig op de finale doorlooptijd bij de Raad van State is het niet mogelijk om de eventuele invloed hiervan nu al in te schatten.

[30-01-2020] Lydia Peeters kent 22 gemeenten subsidie veilige schoolomgeving toe
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) kent 22 gemeenten een subsidie veilige schoolomgevingen toe. “Verkeersveiligheid is een topprioriteit in mijn beleid. Met deze subsidie kunnen we in samenwerking met lokale besturen de veiligheid in schoolomgevingen verhogen. De veiligheid van kinderen op weg naar school verhogen is cruciaal in mijn beleid de komende jaren.”, zegt Vlaams minister Lydia Peeters.

[24-01-2020] Pendelfonds geeft 31,5 miljoen euro subsidies aan bedrijven
Het Pendelfonds dat is opgericht om mensen te stimuleren om onder meer tijdens het woon-werkverkeer makkelijker de fiets te nemen, is geëvalueerd. Dat kwam naar voren in de Commissie Mobiliteit van afgelopen donderdag. Projecten die een modale verschuiving van niet-duurzame vervoermiddelen naar de fiets (stadsfiets, e-fiets of speed pedelec) beogen kunnen in principe in aanmerking komen voor subsidiëring.

[24-01-2020] Geen invoering van zones 30 in alle stads- en dorpscentra
Op donderdag in de Commissie Mobiliteit reageerde Vlaams minister Lydia Peeters op een vraag of ze voorstander is van een veralgemeende zone 30 in stads- en dorpscentra en de beperking van snelheid in bebouwde kommen tot zone 30.

[24-01-2020] Snelheidsverlaging Brusselse ring komt er nog in 2020
In de Commissie Mobiliteit heeft Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters gereageerd op een vraag om uitleg omtrent de snelheidsverlaging op de Brusselse ring. De snelheidsverlaging op het Vlaams gedeelte van de R0 van 120 km/u naar 100 km/u zal in 2020 nog worden doorgevoerd. Deze verlaging is één van de 350 maatregelen in het Vlaamse Klimaat- en Energieplan dat de Vlaamse regering eind 2019 heeft goedgekeurd.

[21-01-2020] Mobiliteit en Openbare Werken trekt groene kaart
Brussel 21 januari 2020 - De Lijn, Lantis, De Werkvennootschap, het agentschap Wegen en Verkeer, De Vlaamse Waterweg nv, het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust en het departement Mobiliteit en Openbare Werken bundelen de krachten om de klimaatdoelstellingen van de Vlaamse overheid tegen 2030 te halen. De doelstellingen zijn ambitieus: minstens 40% minder CO2-uitstoot en 27% minder energieverbruik t.o.v. 2015. Om die samenwerking kracht bij te zetten, ondertekenden vandaag alle leidend ambtenaren, met ondersteuning van bevoegd minister Lydia Peeters, een engagementsverklaring in het Errerahuis in Brussel.