Mobiel Vlaanderen

PERSBERICHTEN ARCHIEF

[26-09-2019] Spectaculaire operatie in de haven van Oostende
OOSTENDE - Morgen wordt in de haven van Oostende gestart met de afbraak van de voormalige radartoren op de Halve Maandijk op oosteroever. De 30 meter hoge toren is 30 jaar oud en al enkele jaren niet meer in gebruik. De toren zal van boven naar beneden in stukjes worden genepen. De afbraak van de radartoren is noodzakelijk om de havengeul te kunnen verbreden en zo de toegankelijkheid van de haven van Oostende te verhogen.

[26-09-2019] Mobilidata: neem deel aan de publieksbevraging
Met het programma Mobilidata wil de Vlaamse overheid in samenwerking met bedrijven werken aan innovatieve oplossingen voor veiliger, vlotter, duurzamer en comfortabeler verkeer. Dat kan door mobiliteitsdata van weggebruikers, infrastructuur, voertuigen, apps en overheidssystemen op één punt samen te brengen en op een kwalitatieve manier ter beschikking te stellen.

[05-08-2019] 15 vaste fietstelpunten verspreid over Vlaanderen
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft op 14 locaties in heel Vlaanderen fietstelpunten geïnstalleerd. In september volgt nog een 15de locatie in Tienen. Dan zal elke provincie 3 Vlaamse fietstelpunten tellen. “Het wordt drukker op veel fietsverbindingen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “We zien de laatste jaren duidelijk een sneeuwbaleffect: meer investeringen in fietsinfrastructuur hebben geleid tot meer fietsers die op hun beurt weer meer investeringen in fietsinfrastructuur vragen. We willen de vinger aan de pols houden, zodat we het fietsbeleid beter kunnen onderbouwen. We telden al via meetcampagnes, nu zorgen we ook voor vaste telpunten die permanent meten en vaste referentiepunten kunnen vormen”.

[05-08-2019] Vlaamse steun om 63 schoolomgevingen veiliger te maken
Minister van Mobiliteit Ben Weyts investeert een half miljoen euro om 63 schoolomgevingen in 14 gemeenten veiliger te maken. Het gaat om de eerste schijf van in totaal 10 miljoen euro voor lokale besturen die investeren in de verkeersveiligheid op lokale wegen die langs scholen lopen. Het geld gaat naar gerichte infrastructuuringrepen, zoals de aanleg van rijbaankussens of gevleugelde zebrapaden. “Voor elke euro die deze 14 gemeenten investeren in meer veiligheid aan de schoolpoort legt Vlaanderen er een euro naast”, zegt Weyts. “Ik doe een warme oproep aan alle lokale besturen die nog geen dossier hebben ingediend: grijp deze kans”.

[29-07-2019] 15 vaste fietstelpunten verspreid over Vlaanderen
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft op 14 locaties in heel Vlaanderen fietstelpunten geïnstalleerd. In september volgt nog een 15de locatie in Tienen. Dan zal elke provincie 3Vlaamse fietstelpunten tellen. “Het wordt drukker op veel fietsverbindingen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “We zien de laatste jaren duidelijk een sneeuwbaleffect: meer investeringen in fietsinfrastructuur hebben geleid tot meer fietsers die op hun beurt weer meer investeringen in fietsinfrastructuur vragen. We willen de vinger aan de pols houden, zodat we het fietsbeleid beter kunnen onderbouwen. We telden al via meetcampagnes, nu zorgen weook voor vaste telpunten die permanent meten en vaste referentiepunten kunnen vormen”.

[19-07-2019] Versoepelde voorwaarden voor binnenschepen op zee
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts versoepelt de voorwaarden voor de ‘estuaire vaart’: binnenschepen die vracht vervoeren via de zee. Zo moeten er in de toekomst meer binnenschepen kunnen varen tussen bijvoorbeeld Zeebrugge en Antwerpen, Brussel of Genk.“Ik wou eigenlijk nog verder gaan”, erkent Weyts. “We moesten echter rekening houden met strenge veiligheidsvereisten. Deze beperkte versoepeling is al een stap in de goede richting. Naarmate technologie verder evolueert, kunnen ook deze voorwaarden verder versoepelen”.

[19-07-2019] Nieuwe regels democratiseren de taxi in Vlaanderen
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft in een uitvoeringsbesluit invulling gegeven aan het nieuwe Taxidecreet. Het Vlaams Parlement heeft dat decreet goedgekeurd in maart en sindsdien hebben instanties zoals de Mobiliteitsraad Vlaanderen adviezen uitgebracht over de concrete uitwerking. Weyts heeft nu uitgewerkte regelgeving klaar die de taxi democratiseert.“Dankzij deze nieuwe regelgeving zullen er meer taxi’s rondrijden, aan lagere prijzen”, zegt Weyts. “Voor de generatie van mijn kinderen moet het straks vanzelfsprekend zijn om ’s nachts na een fuif een goedkope groene taxi naar huis te nemen”.

[08-07-2019] 10 miljoen voor meer fietscomfort op jaagpaden

[05-07-2019] Spectaculaire operatie aan de Pierre Vandammesluis in Zeebrugge
In de haven van Zeebrugge wordt volgende week dinsdag 9 juli een volledige sluisdeur vanuit de achterhaven overgebracht naar de Pierre Vandammesluis en opnieuw teruggeplaatst. Een spectaculaire operatie, want de deur weegt 2500 ton en heeft de oppervlakte van een kwart voetbalveld (66 m x 11 m x 25 m). De actie maakt deel uit van de grootscheepse renovatie van de Pierre Vandammesluis, de cruciale toegang tot de achterhaven van Zeebrugge. 

[28-06-2019] Start van ‘uitwerkingsfase’ voor nieuwe sluis Zeebrugge
De Vlaamse Regering heeft het voorkeursbesluit voor de nieuwe sluis in Zeebrugge definitief vastgesteld. De Visart-site wordt bevestigd als voorkeurslocatie voor de nieuwe sluis. In de komende 2 à 3 jaar zal de Vlaamse Overheid het project verder uitwerken in samenspraak met alle betrokken partijen. “We blijven investeren in inspraak en dialoog”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Er staat een investering van 1 miljard euro in de steigers, voor meer groei en meer jobs in de Haven van Zeebrugge, maar ook een betere lokale mobiliteit”.

[20-05-2019] 7.500 pendelende Vlamingen stappen over op de fiets
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts investeert 2,2 miljoen euro in 55 hefboomprojecten die pendelaars uit de auto moeten lokken. Dankzij die steun kunnen 9.000 werknemers duurzamer gaan pendelen: 7.500 van hen kunnen overstappen op een (elektrische) fiets. Bedrijven gebruiken de middelen onder andere voor de aankoop van fietsen, het instaleren vanoplaadpunten en het plaatsen van doucheruimtes. “Iedereen heeft de mond vol overbedrijfswagens, maar wij investeren in bedrijfsfietsen”, zegt Weyts. “Dit zijn concrete projectendie mensen verleiden om de auto ook in het woon-werkverkeer te ruilen voor de fiets”.

[17-05-2019] Minder procedures nodig voor aanleg fietssnelwegen
De Vlaamse Regering geeft de fietssnelwegen de kwalificatie ‘van groot openbaar belang’ en maakt het zo makkelijker om nieuwe fietsverbindingen aan te leggen, zelfs in natuurgebieden. Momenteel is dat in de praktijk haast onmogelijk, zodat veel fietssnelwegen kampen met grote‘missing links’. “We hebben afgewerkte fietsverbindingen nodig als we mensen willen verleiden om te kiezen voor de fiets”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “We zullen nog altijd moeten aantonen dat de fietssnelweg nodig is en dat de natuur gecompenseerd wordt, maar het wordt nu tenminste haalbaar om fietssnelwegen door te trekken waar nodig”.

[17-05-2019] Vlaamse Regering maakt kwadratuur van de cirkel
De Vlaamse Regering maakt de kwadratuur van de cirkel en combineert de creatie van extra containercapaciteit voor de Antwerpse Haven met nieuwe toekomstperspectieven voor Doel. Er is een ontwerp van voorkeursbesluit vastgelegd dat bijkomende capaciteit voorziet voor ongeveer 7 miljoen containers. Maar omdat de extra containercapaciteit vooral gerealiseerd wordt via inbreiding van bestaande dokken, aangevuld met slechts een beperkt nieuw dok, ontstaan er nieuwe toekomstperspectieven voor Doel. Een extern onderzoeks- en ontwerpbureau gaat een toekomstvisie uittekenen voor het gedoemd gewaande polderdorp.“Niet zo lang geleden leek het alsof je in Vlaanderen geen 2 stenen meer op elkaar kon krijgen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Na onder andere Oosterweel bewijzen we nu nog eens dat het wél kan, omdat we het conflictmodel van het verleden hebben ingeruild voor een overlegmodel. We doen zelfs wat niemand nog had verwacht: Doel weer toekomst geven”.

[10-05-2019] Vlaamse Regering keurt nieuwe sluis Zeebrugge goed
De Vlaamse Regering heeft het voorkeursbesluit voor de nieuwe sluis in Zeebrugge principieel vastgesteld. Het aanvankelijke ontwerp van voorkeurbesluit werd bijgestuurd op basis van de bezwaarschriften die ingediend werden tijdens het openbaar onderzoek. De Vlaamse Regering bevestigt de oude Visartsluis als locatie voor de nieuwe sluis, maar neemt de nodige flankerende maatregelen. “We staan klaar om 1 miljard euro te investeren: een nooit gezien bedrag dat moet leiden tot meer jobs en de groei van de haven van Zeebrugge, maar ook een betere lokale mobiliteit”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “We nemen debezorgdheden van de omwonenden ernstig. Er komen extra maatregelen en we geven de provinciegouverneur de opdracht om het verdere traject permanent te begeleiden”.

[29-04-2019] Vlaanderen herbouwt nog 8 bruggen over het Albertkanaal
De Vlaamse Waterweg heeft de nv Via T Albert aangesteld om 8 bruggen over het Albertkanaal te herbouwen zodat er schepen met 4 lagen containers onder kunnen varen. De bouwkost van dit project bedraagt € 107 miljoen. “We bouwen onze belangrijkste watersnelweg verder uit”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. “Elke vracht die over hetAlbertkanaal kan gaan, moet niet meer over de wegen van Antwerpen en Limburg”.

[05-03-2019] Strengere controle bij autokeuring
De Vlaamse keuringscentra hanteren nieuwe criteria tijdens de keuring van voertuigen. Bepaalde krassen, barsten en verkleuringen op de voorruit en voorste zijruiten kunnen ertoe leiden dat een voertuig een rood keuringsbewijs krijgt. Deze strengere controle is het gevolg van de omzetting van de Europese richtlijn 2014/45/EU.

[01-03-2019] Vlaanderen stimuleert stadsdistributie via Gentse waterwegen
De Vlaamse Waterweg stapt als volwaardige partner in de vzw Stadsdistributieplatform Gent. Zo wil Vlaanderen stadsleveringen via de Gentse waterwegen stimuleren. “Elke vracht die over de Gentse waterwegen kan gaan, moet niet meer over de Gentse wegen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “De Gentse binnenwateren hebben nog eengroot potentieel dat vandaag niet helemaal verzilverd wordt.”

[25-02-2019] ’s Werelds langste composietbrug komt naar Brugge
Op dinsdag 26 februari 2019 plaatst waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv de eerste van twee nieuwe fietsers- en voetgangersbruggen naast de Canadabrug in Brugge. De bestaande houten bruggen waren erg beschadigd en worden vervangen door nieuwe exemplaren uit composiet. Het gaat om een dubbele primeur. Het is de eerste fietsbrug in Vlaanderen van deze omvang in glasvezelversterkte kunststof en het is meteen de langste composietfietsbrug uit één stuk ter wereld.

[22-02-2019] Vlaanderen voortrekker voor meer walstroom
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts plaveit de weg voor meer walstroom in onze havens. Zo kunnen zeeschepen hun vervuilende scheepsmotoren afzetten zodra ze aan de kade liggenen overschakelen op de lokale stroomvoorziening. “De luchtkwaliteit in het havengebied zal er wel bij varen”, zegt Weyts. “Hoe meer walstroom, hoe minder stikstof, fijn stof en zwavel”.

[18-02-2019] Filezwaarte op Vlaamse snelwegen gedaald in 2018
De filezwaarte (de combinatie van de lengte en duur van de file) is vorig jaar gedaald. Avondfiles bleven in 2018 op hetzelfde niveau als 2017, maar ochtendfiles namen af met gemiddeld -6%.  Op plaatsen waar gewerkt werd, namen files dikwijls aantoonbaar af. Toch is er geen reden om te juichen, want het verkeer kon ook profiteren van droog weer en op de bekende knelpunten rond Antwerpen en Brussel blijft de filezwaarte wél stijgen. 

[08-02-2019] Steun voor lokale initiatieven die de schoolpoort veiliger maken
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts maakt investeringen ter waarde van € 20 miljoen mogelijk aan schoolpoorten. Als een gemeentebestuur een euro investeert om een schoolomgeving langs een lokale weg veiliger te maken, dan legt Weyts daar een euro naast.“We moeten alles in het werk stellen om de schoolpoort zo verkeersveilig mogelijk te maken”, zegt Weyts. “Nog te veel ouders durven hun kind niet met de auto naar school te sturen omdat ze terugdeinzen voor de heksenketel aan de schoolpoort”.

[18-01-2019] Ook Duitsland nu gewonnen voor 3RX-tracé (IJzeren Rijn)
Er zit beweging in het oude dossier van de ‘IJzeren Rijn’: op vraag van Vlaanderen is Duitsland nu bereid om een trekkersrol op te nemen in het drielandenoverleg over het 3RX-tracé. Dat werd bevestigd tijdens een overleg tussen Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en Verkeersminister Hendrik Wüst van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Duitsland gaat nu een voorstel voor het verdere verloop uitwerken. “Het is de eerste keer dat de Duitsers een trekkersrol op zich nemen”, zegt Weyts. “De discussie over de 3RX verloopt nu onder een nieuw en hoopgevend gesternte”.

[13-01-2019] Nieuw inhaalverbod voor vrachtwagens: eindelijk controles
De federale regering heeft komaf gemaakt met de Belgische uitzonderingspositie inzake het inhaalverbod voor vrachtwagens. Voortaan geldt – net zoals in alle andere Europese landen –enkel een lokaal inhaalverbod waar dat nodig is. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft nu vastgelegd waar er op Vlaamse wegen een inhaalverbod zal gelden voor vrachtwagens én hij zorgt ook voor betere handhaving, met 38 vaste en 5 mobiele ANPR-camerasystemen.“Vroeger was er een verwarrende regelgeving die nauwelijks gecontroleerd en dus nauwelijks nageleefd werd”, zegt Weyts. “Met de nieuwe regels gaan we ook zorgen voor meer controle”.

[07-01-2019] Vlaanderen wapent keuringscentra tegen fraude met roetfilters
Vlaanderen bindt de strijd aan met roetfilterfraude. Tegen 2020 wil Vlaamse minister van Mobiliteit Ben Weyts alle keuringscentra uitrusten met PN-meters, die stofdeeltjes meten om na te gaan of een roetfilter defect is of werd verwijderd. “Wij zijn de eersten in Europa om deze geavanceerde testen in te voeren”, zegt minister Weyts.

[28-12-2018] Extra impuls voor vlotte en veilige fietssnelwegen
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en minister van Economie Philippe Muyters trekken de EFRO-steun voor fietssnelwegen op naar 43 miljoen euro. Zo kunnen er in totaal 25 fietssnelwegen gerealiseerd worden met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het gaat vooral over ‘missing links’, die vroeger vaak werden uitgesteld wegens ‘te duur’: fietstunnels- en bruggen die cruciaal zijn om de fietssnelwegen vlotter en veiliger temaken. “Er is nog nooit zoveel geïnvesteerd in de fiets”, zegt Weyts. “We willen met verbeterdefietsverbindingen méér Vlamingen verleiden om de auto wat vaker te laten staan”.

[20-12-2018] Oldtimers verplicht naar periodieke keuring vanaf 1 januari
Vanaf 1 januari moeten de voertuigen die in Vlaanderen geregistreerd staan als oldtimer verplicht naar een periodieke technische keuring. Het achterliggende doel van deze verplichting is het verzekeren van de verkeersveiligheid. Afhankelijk van de leeftijd moet een voertuig jaarlijks, tweejaarlijks of vijfjaarlijks aan een keuring onderworpen worden. De eerste periodieke keuring zal gefaseerd verlopen, verspreid over 2019 en 2020. Met deze aanpassing van de wetgeving volgt Vlaanderen de Europese richtlijn 2014/45/EU.

[14-12-2018] Vlaanderen schrapt de helft van alle reservatiestroken
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege schrappen de helft van alle reservatiestroken in Vlaanderen. Uit een grondige screening van de 320 reservatiestroken bleek dat er 156 opgeheven of drastisch verkleind konden worden. Dit betekent dat er een einde komt aan een onzekerheid die soms teruggaat tot de jaren 1970.

[13-12-2018] Vlaanderen vernieuwt het volledige tramnet
Vlaanderen gaat tussen 2019 en 2023 € 300 miljoen investeren in een grondige vernieuwing van het volledige tramnet – goed voor in totaal 331 km spoor. Externe bedrijven hebben het hele tramnet doorgelicht, er is een plan uitgewerkt om de sporen aan te pakken en nu zijn ook de nodige middelen uitgetrokken. "We zetten resoluut in op een veilig, betrouwbaar en comfortabel tramnet", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. "Deze giga-investering illustreert nog maar eens hoe we als nooit tevoren investeren in het openbaar vervoer".

[07-12-2018] Nieuw taxilandschap vanaf 2020
Uiterlijk op 1 januari 2020 wordt de taxi goedkoper voor de exploitant e?n voor de klant. De vaste tarieven, de quota en de beperking tot het gemeentelijke grondgebied worden geschrapt. "We democratiseren de taxi", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. "Met deze hervorming wordt de taxi een volwaardig alternatief voor iedereen. Dat zorgt ook voor minder verkeersongevallen en minder file".

[16-11-2018] D'Hooghe ook de volgende 8 jaar intendant voor het Toekomstverbond
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts stelt Alexander D’Hooghe aan als intendant om de uitvoering van het Toekomstverbond in de komende 8 jaar te begeleiden. D’Hooghe en zijn team kunnen zo verder bouwen op het werk dat ze sinds eind 2015 verricht hebben. Met het nieuwe mandaat voor D’Hooghe en de opname van Manu Claeys in de Raad van Bestuur van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) is het Toekomstverbond voor bereikbaarheid en leefbaarheid duurzaam verankerd. "De geest van consensus leeft verder", zegt Weyts. "Het is ons menens om het Toekomstverbond uit te voeren".