Mobiel Vlaanderen

PERSBERICHTEN ARCHIEF

[05-06-2020] Minister Lydia Peeters voorziet tijdelijke maatregelen voor horecaterrassen langs gewestwegen
Vanaf 8 juni zal de horecasector opnieuw heropstarten en zullen zaakvoerders genoodzaakt zijn om de oppervlakte van hun terras te verruimen. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) wil hierbij de horeca maximaal ondersteunen voor terrassen die gelegen zijn langs gewestwegen. Horecazaken zullen namelijk meer plaats mogen innemen op het openbaar domein om de afstandsregels tussen tafels en gasten te kunnen waarborgen. Dit gebeurt altijd in overeenstemming met gemeenten en steden. Bij extra inname van het openbaar domein wordt er steeds toegezien dat voetgangers en fietsers zich veilig kunnen blijven verplaatsen want de verkeersveiligheid primeert.

[05-06-2020] Vlaams minister Lydia Peeters voert vanaf 1 september snelheidsverlaging in naar 100 km/uur op de ring rond Brussel
In kader van het Vlaamse Energie- en Klimaatplan 2021-2030 voert Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) de snelheidsverlaging naar 100 km/uur door op de ring rond Brussel vanaf 1 september 2020. Dat heeft de minister meegedeeld op de Vlaamse Regering.

[02-06-2020] Vlaams minister Lydia Peeters zorgt voor extra zuurstof in mobiliteitsaanbod
Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld) voorziet een aantal maatregelen en middelen om belangrijke spelers in de Vlaamse mobiliteitssector te ondersteunen. De Coronacrisis slaat hard toe en de Vlaamse regering heeft daarom een noodfonds aangelegd. Hiermee wil men zwaar getroffen sectoren zoveel mogelijk ondersteunen. Omzetverlies en winstverlies zal nooit volledig opgevangen kunnen worden maar op zijn minst willen we via diverse maatregelen ademruimte geven en de sectoren ondersteunen, zodat ze ook na deze moeilijke periode actief kunnen blijven.

[02-06-2020] Bussen De Lijn rijden terug over Nederlandse grens
Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) is erg tevreden dat De Lijn terug haar grensoverschrijdende ritten herneemt. Op vraag van de chauffeurs werden haltes over de grens niet meer bediend, dit als gevolg van het negatieve reisadvies van Buitenlandse Zaken. “De chauffeurs van De Lijn zijn ten alle tijden blijven uitrijden tijdens deze gezondheidscrisis. Mensen konden voor essentiële ritten in Vlaanderen blijven rekenen op hun bus of tram en dit tot aan de laatste halte aan de Belgische grens. Er werd dan ook met begrip gereageerd op de vraag van de chauffeurs. Met de getroffen veiligheidsmaatregelen op de bus voor zowel chauffeurs als reizigers, zullen de grensoverschrijdende ritten worden hervat” ,zegt Lydia Peeters.

[30-05-2020] Vlaamse regering geeft groen licht voor het Antwerps Haventracé
De Vlaamse regering gaf op vrijdag 29 mei haar akkoord voor de procesaanpak van de verschillende projecten in het kader van het Haventracé. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) meldt dat het Haventracé op deze manier van start kan gaan, nadat de voorbije maanden ook de Oosterweelverbinding in een beslissende fase is gekomen.

[29-05-2020] Lydia Peeters schaft 15 minutenregel voor taxi’s af
De Vlaamse regering heeft op voordracht van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) haar principiële goedkeuring gegeven om de 15 minuten regeling in de vernieuwde taxireglementering af te schaffen. “Deze regeling hield in dat wanneer een klant een taxi zou bestellen, deze de klant niet mag oppikken binnen de 15 minuten na bestelling en de klant zou moeten blijven wachten. Het opzet van deze regeling was om een afscherming te doen van de bestaande taxisector die de Brussels Airport in Zaventem bedient, maar in de praktijk was dit geldig voor heel Vlaanderen. Aan deze regeling maak ik nu een einde”, zegt Lydia Peeters.

[29-05-2020] Pleziervaart in Vlaanderen opnieuw toegelaten vanaf 29 mei
Sinds zaterdag 14 maart zijn heel wat maatregelen van kracht in ons land om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. Die hadden ook een impact op de pleziervaart en het beoefenen van brandingsporten. Vanaf 11 mei was watersport, onder een aantal voorwaarden, reeds opnieuw mogelijk.Vanaf 29 mei zalook de pleziervaart in Vlaanderen weer mogelijk zijn mits het respecteren van een aantal voorwaarden.

[28-05-2020] Jeugdverenigingen reizen ook deze zomer voordelig met De Lijn naar hun bivakplaats
Erkende jeugdbewegingen kunnen ook deze zomer weer voordelig met een bus van De Lijn naar hun bivakplaats reizen.Dankzij de tussenkomst van de Vlaamse Overheid betalen zij slechts 1,60 euro per reiziger (groepsticket). Ook indien De Lijn een versterkingsrit moet inleggen, geldt dit voordeeltarief. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) en Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) zetten samen met De Lijn hun schouders onder dit initiatief. Hiermee bieden zij jeugdbewegingen praktisch, betaalbaar en vooral ook duurzaam vervoer naar en van hun zomerkamp (van 1 juli t.e.m. 2 september).

[25-05-2020] Lydia Peeters bezoekt spectaculaire operatie aan Vandammesluis in Zeebrugge
In de haven van Zeebrugge werd op maandag 25 mei voor de tweede keer een sluisdeur van de Pierre Vandammesluis losgekoppeld, uit het water getild en via een drijvende bok overgebracht naar de achterhaven voor renovatie. Een spectaculaire operatie, want zo een deur weegt ruim 2500 ton en heeft de oppervlakte van een kwart voetbalveld (60 m x 10 m x 24 m). Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft dit gebeuren in de haven van Zeebrugge mogen bijwonen: “Het is fantastisch dat deze werken ondanks corona geen vertraging hebben opgelopen en dat de operatie hier vandaag kan plaatsvinden.”

[18-05-2020] Vlaams minister Lydia Peeters investeert dit jaar volop in Antwerpen
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) maakt de investeringen binnen haar beleidsdomein voor 2020 bekend. Er wordt in 2020 maar liefst 2,2 miljard euro aan investeringen voorzien over alle entiteiten van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken heen. “Mijn beleidsdomein is bij uitstek een domein met heel wat investeringen en ze vormen een belangrijke motor van onze Vlaamse economie. Net daarom houden we dat hoog investeringsritme in 2020 aan, ondanks de coronacrisis. We investeren 2,2 miljard in 924 uiteenlopende projecten waarvan ook heel wat Antwerpse projecten”, zegt Lydia Peeters.

[16-05-2020] Minister Lydia Peeters investeert 2,2 miljard euro in mobiliteit en openbare werken in 2020
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters (Open Vld) maakt de investeringen binnen haar beleidsdomein voor 2020 bekend. Er wordt in 2020 maar liefst 2,2 miljard euro aan investeringen voorzien over alle entiteiten van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken heen. “Mijn beleidsdomein is bij uitstek een domein met heel wat overheidsopdrachten en investeringen en ze vormen een belangrijke motor van onze Vlaamse economie. Net daarom houden we dat hoog investeringsritme in 2020 aan, ondanks de coronacrisis. We investeren 2,2 miljard in 924 uiteenlopende projecten. We geven hiermee een maatschappelijke en economische boost aan de sector van de wegen- en waterbouwers maar vooral ook aan onze volledige economie, want iedereen plukt hier de vruchten van”, zegt Lydia Peeters.

[15-05-2020] Vlaams minister Lydia Peeters investeert 600.000 euro in veilige schoolomgevingen bij 34 gemeenten
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) investeert bijna 600.000 euro om 81 schoolomgevingen in 34 gemeenten veiliger te maken. Dit gebeurt via de subsidie veilige schoolomgeving. “Binnen mijn beleid vormt verkeersveiligheid een topprioriteit. Met deze subsidie kunnen we in samenwerking met lokale besturen de veiligheid in schoolomgevingen verhogen. Kinderen moeten zich op een veilige manier naar school kunnen verplaatsen en ik wil mij daar de volgende jaren blijven voor inzetten”, zegt Lydia Peeters.

[14-05-2020] Minister Lydia Peeters lanceert een toolbox duurzame mobiliteit en fietscampagne #blijvenfietsen
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) heeft samen met haar administratie en met de input van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, Fietsberaad Vlaanderen en de Voetgangersbeweging gewerkt aan een toolbox rond duurzame mobiliteit. Afgelopen weken hebben we massaal de fiets (her)ontdekt. De minister wil lokale besturen inspireren en ondersteunen om naar aanleiding van de coronacrisis maatregelen te nemen voor het verder stimuleren van stappers en trappers. Lydia Peeters start daarom de fietscampagne #blijvenfietsen die de Vlaming aanmoedigt om ook tijdens de corona-exit vooral te blijven fietsen in het woon-school en woon-werkverkeer.

[08-05-2020] Vlaamse regering sluit dading met de Luchthavens van Oostende en Antwerpen
Vandaag besliste de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) om de luchthavens van Oostende en Antwerpen een bijkomende ondersteuning toe te kennen, dit in het kader van een dading in een gerechtelijke procedure. De Luchthaven Exploitatiemaatschappij (LEM) Oostende-Brugge ontvangt in het kader van deze dading een subsidie van 473.833,55 euro en LEM Antwerpen 301.843,64 euro.

[07-05-2020] Lydia Peeters roept op tot ellebogenwerk bij drukknoppen aan oversteekplaatsen
Om de verdere verspreiding van het corona virus tegen te gaan, wil Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) via stickers op verkeerslichten weggebruikers aanmoedigen om de elleboog of een gebruiksvoorwerp te gebruiken bij drukknoppen in plaats van blote handen. Het is één van de maatregelen die de minister zal nemen in een breder pakket van maatregelen inzake de exitstrategie ‘duurzame mobiliteit’.

[02-05-2020] Q&A gefaseerde heropstart rijscholen, opleidings- en, examencentra
De Vlaamse Regering besliste om alle rijopleidingen op te schorten vanaf maandag 16 maart 2020. Minister Lydia Peeters besliste nu dat vanaf 11 mei de rijscholen en de centra voor opleidingen terug geopend kunnen worden. De wettelijk voorziene termijnen voor opleidingen die vervallen in de periode van 16 maart tot en met 31 december 2020 worden verlengd tot en met 31 december.

[01-05-2020] Lydia Peeters is tevreden: reeds 80% van de werven zijn heropgestart
Drie weken na het opstellen van het memorandum zijn 80% van de werven terug opgestart. Dit na de oproep eind maart van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld). De minister nam het initiatief om een memorandum tussen de diverse bouwfederaties en het beleidsdomein MOW af te sluiten over de geleidelijke heropstart van de werven. “Ik ben tevreden dat veel werven opgestart zijn maar ik zou natuurlijk graag alle werven terug opgestart zien, uiteraard in veilige omstandigheden. Op dit moment kunnen bepaalde werken bijvoorbeeld niet opstarten doordat nutsbedrijven hun activiteiten nog niet uitvoeren. Ik roep de nutsmaatschappijen dan ook op om hierin mee te stappen en er mee voor te zorgen zoveel mogelijk werven kunnen verdergaan.”

[01-05-2020] Lydia Peeters zorgt voor gefaseerde heropstart rijscholen, opleidings- en, examencentra en verlengt de termijnen voor de kandidaat-bestuurders
Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) heeft via een ministerieel besluit beslist om de rijscholen en de opleidings- en examencentra op een veilige manier en gefaseerd te laten heropstarten. Na overleg met de betrokken sectoren komt er aanpassing van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken. Om de opgelopen achterstand bij de diverse centra weg te werken krijgen alle kandidaat-bestuurders extra tijd en dit tot op het einde van het jaar om hun rijexamen af te leggen of te voldoen aan hun verplichting van het terugkommoment.

[27-04-2020] Aanpassingen dienstverlening De Lijn
Vanaf 4 mei zal De Lijn opnieuw rijden volgens de normale dienstregeling zoals op een schooldag.

[24-04-2020] Proceduretermijnen subsidies veilige schoolomgevingen worden opgeschort
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) trok dit jaar een budget van 10 miljoen euro uit voor de subsidie veilige schoolomgevingen. Gemeenten kunnen deze subsidie aanvragen voor projecten die de verkeersveiligheid van schoolomgevingen verbeteren. Door COVID-19 crisis is het voor veel gemeenten nu moeilijk om te voldoen aan de wettelijke termijnen voor de uitvoering van de werkzaamheden en het bezorgen van de afrekening. Daarom heeft de Vlaamse Regering vandaag beslist die wettelijke termijnen voor onbepaalde tijd op te schorten. Tegelijk is het de bedoeling dat lokale besturen de werkzaamheden nog zoveel mogelijk laten plaatsvinden, als dat tenminste op een veilige manier kan.

[23-04-2020] Lydia Peeters roept Vlamingen op om te wisselen van winter- naar zomerbanden
Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) roept Vlamingen op om hun winterbanden te wisselen naar zomerbanden. “Voor de verkeersveiligheid is het belangrijk om met het juiste type banden te rijden.” Volgens de recentste verduidelijking van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad mogen garages en bandencentrales deze bandenwissel weer uitvoeren. Dringende reparaties die noodzakelijk zijn om de veiligheid van het voertuig te garanderen zoals het herstellen van remmen of lichten zijn ook mogelijk. Dit kan alleen op afspraak en mits het volgen van de coronamaatregelen zoals social distancing.

[22-04-2020] Vlaams minister Lydia Peeters werkt volop aan exitstrategie voor Vlaamse mobiliteit
In het kader van de exitstrategie Corona heeft ook het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) de voorbije dagen niet stil gezeten. Er wordt onder andere bekeken hoe het openbaar vervoer terug opgestart kan worden en welke rol er weggelegd is voor duurzame verplaatsingen in de heropstart van onze mobiliteit. Fietsberaad Vlaanderen en Mobiel 21 organiseerde vanmiddag ook een webinar over tijdelijke fietsinfrastructuur en de kans voor extra fietsverkeer. Met meer dan 250 deelnemers nam ook minister Lydia Peeters deel en neemt ze de aangereikte suggesties mee in de good practices hierover. De minister wil zelfs een stap verdergaan en pleit voor de heropening van fietswinkels.

[17-04-2020] Vanaf maandag 20 april extra keuringsactiviteiten mogelijk
Vanaf maandag 20 april worden er weer meer keuringsactiviteiten opgestart, dit na een constructief overleg met GOCA VLAANDEREN, de federatie van de erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs, zo meldt Lydia Peeters. Op 24 maart werd via ministerieel besluit een beperkte opstart van de keuringstations mogelijk gemaakt dit specifiek om de logistieke sector en de bevoorrading van winkels en zorgsectoren niet in het gedrang te laten komen.

[09-04-2020] Aannemer Oosterweelwerken herstart vanaf 20 april
Vanaf 20 april gaat de E17 tussen Zwijndrecht en Kruibeke op de schop. De aannemer vernieuwt er het wegdek van de noordelijke rijbanen. Het verkeer zal daardoor tijdelijk over 2 x 2 versmalde rijstroken moeten. Deze snelwegwerken maken deel uit van een grotere werf die initieel voor komende zomer was gepland, maar nu versneld worden uitgevoerd. Door de coronamaatregelen is het verkeer op de E17 immers sterk afgenomen. Aannemer Rinkoniên, die zich eerder genoodzaakt zag om de Oosterweelwerven Linkeroever & Zwijndrecht tijdelijk stil te leggen, wil nu van die verkeersarme periode gebruik maken om een werf met impact op het verkeer uit te voeren. Op die manier wordt de hinder voor de weggebruiker zo beperkt mogelijk gehouden.

[07-04-2020] Wegaffiches van VSV om alle helden van nu te bedanken
De VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) komt met een affichecampagne om alle helden te bedanken die zich met hart en ziel inzetten om het land draaiende te houden tijdens de coronacrisis. De uitzonderlijke campagne komt er ter vervanging van een campagne rond afleiding aan het stuur, die de VSV aanvankelijk in april gepland had.

[06-04-2020] Samen met de sector van de wegen-, de waterbouw en de grote infrastructuurwerken voor de heropstart van werven
In overleg met de sector van de wegen- en waterbouw werd een memorandum opgesteld waarin wordt overeengekomen hoe een geleidelijke heropstart van de werven kan plaatsvinden. Door de Corona maatregelen is het verkeer op de wegen sterk afgenomen. Hierdoor is het nu mogelijk om in veiligere omstandigheden werken uit te voeren en om minder verkeershinder te veroorzaken. Deze heropstart geeft bovendien een broodnodige maatschappelijke en economische ondersteuning. Infrastructuurwerken zijn traditioneel een belangrijke motor van de economie. Het memorandum heeft specifiek oog voor de veiligheidsmaatregelen en ondersteuningsmaatregelen voor de sector. De minister roept tevens de andere opdrachtgevers, onder meer de lokale besturen, en de nutsmaatschappen op om mee te werken aan een heropstart.

[04-04-2020] Minister Lydia Peeters rolt 21 nieuwe trajectcontroles uit in samenspraak met lokale besturen
Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) kondigt 21 nieuwe trajectcontroles aan langs gewestwegen in Vlaanderen. Minister Lydia Peeters hecht veel belang aan de inbreng van de lokale besturen bij het bepalen van de locaties en is bereid om zelfs een stap verder te gaan: “Inspraak van lokale besturen is cruciaal bij het bepalen van de locatie van een trajectcontrole. Zij kennen verkeerssituaties op hun grondgebied door en door. Momenteel werken we aan een aanvraagprocedure waarbij lokale besturen hun vraag naar maatregelen inzake handhaving van snelheidsregimes kunnen indienen.”

[01-04-2020] Taskforce ondersteunt logistiek tijdens Coronacrisis
De Vlaamse overheid richt de Logistics Resilience Task Force op en duidt VIL, de speerpuntcluster logistiek, als coördinator aan. Donderdag komt deze voor het eerst samen. In deze taskforce zal men overleg plegen over de logistieke ketens die nu onder druk staan door de COVID-19-crisis. Alle belangrijke stakeholders van de cruciale sectoren en transportmodi, alsook de kabinetten van minister Peeters en minister Crevits nemen deel aan deze bijzondere taskforce.

[30-03-2020] Binnenvaart en waterwegen blijven operationeel voor goederentransport
Het verzekeren van transport van goederen is een essentiële dienst in het belang van maatschappij en bevolking. De binnenvaart en waterwegen zijn dan ook volledig operationeel om de economische activiteiten in Vlaanderen te verzekeren door een vlotte toelevering van goederen via water. “In deze onzekere tijden zijn de waterwegen meer dan ooit een essentiële schakel in de logistieke keten”, klinkt het bij De Vlaamse Waterweg nv en het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen (KBV). “Dankzij de onafgebroken inzet van binnenvaartondernemers en onze werknemers blijven binnenvaart en waterwegen operationeel.”

[27-03-2020] Lydia Peeters wil zoveel mogelijk wegenwerken doorvoeren of heropstarten
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) roept op om zoveel mogelijk wegenwerken in deze periode uit te voeren en neemt maatregelen om liquiditeitsproblemen bij de wegenbouwsector te voorkomen.