Mobiel Vlaanderen

PERSBERICHTEN ARCHIEF

[06-02-2020] Minister Lydia Peeters staat open voor transport met langere en zwaardere vrachtwagens in Vlaanderen
Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) staat open voor het idee om zesassige vrachtwagens met een maximaal toegelaten massa van 50 ton toe te staan op onze Vlaamse wegen. De minister benadrukt echter wel dat dit soort transport aan een aantal (technische) voorwaarden moet voldoen. “In de toekomst moeten we zorgen dat Vlaamse regelgeving in verband met 50ton-vrachtwagencombinaties afgestemd wordt met de combinaties die in Wallonië of Nederland rijden. Deze moeten ook in Vlaanderen welkom kunnen zijn, de werkbaarheid moet grensoverschrijdend zijn. Deze 50ton-vrachtwagens kunnen bijdragen tot vervoersefficiëntie”, besluit minister Lydia Peeters.

[04-02-2020] Volop inzetten op de veiligheid op de snelwegparkings
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) reageert op de berichtgeving rond de snelwegparkings. “Er wordt gesteld dat er een nieuw plan zou zijn voor de snelwegparkings met een indeling rond drie types. Dat klopt niet, het strategisch netplan dienstenzones met een indeling in vrachtvervoer, personenvervoer en een combinatie hiervan is uitgewerkt in de vorige legislatuur. Nu wordt er ingezet op de implementatie van dit plan.”

[03-02-2020] 1 op de 3 bestuurders loopt risico bij late ritten
Uit slaperigheidsmetingen die de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) in december vorig jaar uitvoerde, blijkt dat één op de drie autobestuurders bij een late rit in zijn of haar “biologische nacht” rijdt. Daardoor zijn ze minder alert en lopen ze tot 30% meer risico om in een ongeval betrokken te raken. Koffie drinken en een kwartiertje dutten zijn de enige oplossing om de alertheid tijdens late ritten een boost te geven en het risico binnen de perken te houden, zo benadrukt de VSV in een nieuwe preventiecampagne tegen slaperig rijden.

[03-02-2020] Diploma's niet langer vereist voor de Vlaamse overheid
Wie aan de slag wil bij de Vlaamse overheid zal in de toekomst niet per se over een diploma moeten beschikken. Ook met een beroepskwalificatie kan je in de toekomst solliciteren bij de Vlaamse overheid. De Vlaamse regering gaat op voorstel van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers het Vlaams Personeelsstatuut in die zin aanpassen. Minister Somers: “Het belangrijkste is dat wij een efficiënte en klantgerichte Vlaamse overheid hebben. Ervaring en vaardigheden zijn net zo belangrijk als een diploma. We stappen af van al te strikte diplomavereisten en creëren op die manier gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor iedereen.”

[31-01-2020] Lydia Peeters verlengt aangepast vervoer voor mindermobielen met twee jaar
De Vlaamse Regering heeft vandaag de bestaande regeling voor het vervoer van personen met een handicap of ernstige mobiliteitsbeperking met twee jaar verlengd. Daarmee wordt deze zogenaamde openbaredienstverplichting gegarandeerd tot eind 2021. Minister van Mobiliteit Lydia Peeters: “Het is belangrijk dat we het mobiliteitsaanbod voor deze kwetsbare doelgroep kunnen verzekeren. Deze groep van personen met een handicap of ernstige mobiliteitsbeperking heeft recht op mobiliteit en dat is nu gewaarborgd.”

[31-01-2020] Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust neemt beheer van DeWaterbus over
De opstart van DeWaterbus in 2017 was een initiatief van het Havenbedrijf van Antwerpen om een alternatief te bieden aan de medewerkers voor de filelast. Op korte tijd werd DeWaterbus een echt volwaardig vervoersalternatief voor het woon-werkverkeer. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) erkent de groeimarche van het personenvervoer over water. Dat vertelde ze vandaag in de commissie Mobiliteit: “DeWaterbus ondersteunt de Modal Shift, daarom onderschrijft het Vlaams regeerakkoord de overname in het beheer van DeWaterbus door het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust.”

[30-01-2020] Ambitie Nieuwe zeesluis in Zeebrugge zeker nog deze legislatuur
"Het is nog steeds de ambitie om in deze legislatuur te starten met de bouwfase van de nieuwe zeesluis in Zeebrugge", dat vertelde minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters in de commissie mobiliteit op vraag van Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem. Het project van de nieuwe sluis in Brugge is één van de pioniersprojecten in de zogenaamde complexe projecten. Aangezien er vandaag geen zicht is op het aantal annulatieberoepen of schorsingsverzoeken, zal de timing hiervan in het verder verloop van de uitwerkingsfase verder worden geëvalueerd en geactualiseerd. En indien nodig op de finale doorlooptijd bij de Raad van State is het niet mogelijk om de eventuele invloed hiervan nu al in te schatten.

[30-01-2020] Lydia Peeters kent 22 gemeenten subsidie veilige schoolomgeving toe
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) kent 22 gemeenten een subsidie veilige schoolomgevingen toe. “Verkeersveiligheid is een topprioriteit in mijn beleid. Met deze subsidie kunnen we in samenwerking met lokale besturen de veiligheid in schoolomgevingen verhogen. De veiligheid van kinderen op weg naar school verhogen is cruciaal in mijn beleid de komende jaren.”, zegt Vlaams minister Lydia Peeters.

[24-01-2020] Pendelfonds geeft 31,5 miljoen euro subsidies aan bedrijven
Het Pendelfonds dat is opgericht om mensen te stimuleren om onder meer tijdens het woon-werkverkeer makkelijker de fiets te nemen, is geëvalueerd. Dat kwam naar voren in de Commissie Mobiliteit van afgelopen donderdag. Projecten die een modale verschuiving van niet-duurzame vervoermiddelen naar de fiets (stadsfiets, e-fiets of speed pedelec) beogen kunnen in principe in aanmerking komen voor subsidiëring.

[24-01-2020] Geen invoering van zones 30 in alle stads- en dorpscentra
Op donderdag in de Commissie Mobiliteit reageerde Vlaams minister Lydia Peeters op een vraag of ze voorstander is van een veralgemeende zone 30 in stads- en dorpscentra en de beperking van snelheid in bebouwde kommen tot zone 30.

[24-01-2020] Snelheidsverlaging Brusselse ring komt er nog in 2020
In de Commissie Mobiliteit heeft Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters gereageerd op een vraag om uitleg omtrent de snelheidsverlaging op de Brusselse ring. De snelheidsverlaging op het Vlaams gedeelte van de R0 van 120 km/u naar 100 km/u zal in 2020 nog worden doorgevoerd. Deze verlaging is één van de 350 maatregelen in het Vlaamse Klimaat- en Energieplan dat de Vlaamse regering eind 2019 heeft goedgekeurd.

[21-01-2020] Mobiliteit en Openbare Werken trekt groene kaart
Brussel 21 januari 2020 - De Lijn, Lantis, De Werkvennootschap, het agentschap Wegen en Verkeer, De Vlaamse Waterweg nv, het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust en het departement Mobiliteit en Openbare Werken bundelen de krachten om de klimaatdoelstellingen van de Vlaamse overheid tegen 2030 te halen. De doelstellingen zijn ambitieus: minstens 40% minder CO2-uitstoot en 27% minder energieverbruik t.o.v. 2015. Om die samenwerking kracht bij te zetten, ondertekenden vandaag alle leidend ambtenaren, met ondersteuning van bevoegd minister Lydia Peeters, een engagementsverklaring in het Errerahuis in Brussel.

[10-01-2020] Eén miljoenste passagier van DeWaterbus in de bloemetjes gezet
Vlaams minister Lydia Peeters en Antwerps havenschepen Annick De Ridder verrasten vandaag op het Steenplein in Antwerpen de één miljoenste passagier van DeWaterbus. De mobiele bruggen over de Schelde, van en naar de haven, blijven een overdonderend succes. Vlaanderen neemt vanaf 2020 de financiering over en verzekert daarmee de toekomst van DeWaterbus voor zowel pendelaars als recreanten.

[07-01-2020] Minister Lydia Peeters lanceert nieuwe informatiecampagne; Rits vooraan, file zo gedaan
Sinds 2014 is het verplicht om te ritsen. Uit onderzoek van VIAS (2019) blijkt dat 1 op de 5 bestuurders nog altijd niet weet hoe ritsen in het verkeer precies werkt. En dat leidt tot irritatie. In Vlaanderen stoort 84% van de bestuurders zich aan foutief ritsen. Het blijft belangrijk om iedereen te informeren, zodat het systeem zijn nut kan bewijzen.

[30-12-2019] 1,3 miljoen euro aan fietsinvesteringen in Limburg
In het kader van het ‘fietsfonds’ ontvangen zes Limburgse gemeenten en steden samen een Vlaamse subsidie van bijna 1,3 miljoen euro voor het realiseren van een fietsinfrastructuurproject. Het gaat over fietstrajecten die opgenomen zijn in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) “De uitvoering van deze fietsinfrastructuurprojecten dragen bij tot een veilige en vlotte fietsomgeving. Dergelijke projecten moet een stimulans zijn voor de Vlaming om de auto vaker in te ruilen voor de fiets.“ zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters (Open Vld).

[24-12-2019] Vlaamse regering keurt tariefbeleid 2020 van De Lijn goed
De Vlaamse regering keurde het tariefbeleid, die Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn hanteert binnen het kernnet en aanvullend net, goed. Het tariefbeleid gaat enerzijds over de gehanteerde tarieven en anderzijds over de wijze waarop er wordt betaald. Wat dit laatste betreft werd er beslist dat er enkel nog contactloos of cashless betaald zal worden op de voertuigen van de Lijn. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters:“We moeten blijven streven naar een klantgerichte en performante Vlaamse Vervoersmaatschappij waarbij de reiziger centraal staat. Het contactloos betalen zorgt voor een versnelling van de ritten(verkoop) en daarnaast voor meer veiligheid van de chauffeur.”

[23-12-2019] Lydia Peeters kent 17 gemeenten subsidie toe om schoolomgevingen veiliger te maken
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) kent voor 2019 nog 17 gemeenten een subsidie veilige schoolomgevingen toe. “Verkeersveiligheid is een topprioriteit in mijn beleid. Met deze subsidie verhogen we in samenwerking met de lokale besturen de veiligheid in 56 schoolomgevingen. De veiligheid van kinderen op weg naar school is cruciaal. Ik spoor dan ook alle lokale besturen aan om in 2020 gebruik te maken van deze subsidiemaatregel”, zegt Vlaams minister Lydia Peeters.

[23-12-2019] Minister Lydia Peeters verlengt steun voor ecologisch en verkeersveilig transport
Transporteurs die investeren in ecologische en verkeersveilige vrachtwagens krijgen ook de komende drie jaar financiële steun van de Vlaamse overheid. “De transport-sector is van groot belang voor onze economie en onze welvaart. We moeten in Vlaanderen blijven inzetten op verkeersveilig en milieuvriendelijk transport. Daarom voorzien we de komende drie jaar opnieuw een jaarlijks budget van 36 miljoen euro. Ik roep alle transporteurs dan ook op om verder te investeren in groene, moderne en veilige voertuigen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld).

[20-12-2019] Vlaamse regering keurt besluit modaliteiten benchmark voor VVM De Lijn goed
In het decreet Basisbereikbaarheid werd bepaald dat de Vlaamse regering een interne exploitant of operator kan aanduiden voor het kernnet en het aanvullend net. De Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn werd aangeduid als interne operator. Tevens werd in het decreet bepaald dat de VVM De Lijn een Benchmark moet doorstaan om ook in de toekomst als interne exploitant te kunnen optreden en dat de Vlaamse regering de regels zal vast leggen voor deze Benchmark.

[20-12-2019] Vlaamse regering zet licht op groen voor extra containercapaciteit in Antwerpen
Op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir heeft de Vlaamse regering vandaag haar principiële goedkeuring gegeven voor het voorkeursbesluit. Dat voorkeursbesluit voorziet in een bijkomende capaciteit voor ongeveer 7,1 miljoen containers in de haven van Antwerpen. De realisatie ervan zal gebeuren via inbreiding van bestaande dokken, aangevuld met de ontwikkeling van één zijde van een nieuw getijdendok waardoor nieuwe toekomstperspectieven ontstaan voor Doel.

[19-12-2019] Realisatie Oosterweelwerken Rechteroever stap dichterbij
Het milieueffectenrapport (project-MER) voor de Oosterweelwerken op Rechteroever is door het team MER van het departement Omgeving goedgekeurd. Dat laten Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir weten. Een dergelijk rapport bevat een onafhankelijk onderzoek naar de mogelijke omgevingsimpact van bepaalde beoogde activiteiten of ingrepen. De goedgekeurde MER kan nu worden toegevoegd aan het dossier van de vergunningsaanvraag voor de werken op Rechteroever, die in het voorjaar van 2020 zal worden ingediend.

[11-12-2019] Lydia Peeters pakt de fietspaden in Vlaanderen aan
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) wil de aanpak van gevaarlijke fietspaden versnellen en de kwaliteit van de fietspaden in Vlaanderen drastisch verbeteren. Hiervoor gaat ze een driesporen beleid opzetten. Dat antwoordde ze vandaag op actuele vragen in het Vlaams Parlement tijdens de plenaire zitting.

[11-12-2019] Lydia Peeters geeft 9 gemeenten subsidie om schoolomgevingen veiliger te maken
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) kent 9 bijkomende gemeenten een subsidie veilige schoolomgevingen toe. “Verkeersveiligheid is een topprioriteit. Met deze subsidie verhogen we in samenwerking met de lokale besturen de veiligheid in 21 schoolomgevingen. De veiligheid van kinderen op weg naar school is cruciaal. Ik spoor dan ook alle lokale besturen aan om gebruik te maken van deze subsidiemaatregel”, zegt Vlaams minister Lydia Peeters.

[05-12-2019] Dynamische lijst van gevaarlijke punten heeft voortaan meer oog voor zwakke weggebruiker
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) gaat de dynamische lijst van gevaarlijke punten aanpassen.

[28-11-2019] Aftrap van de campagne ‘BOB.Altijd nul op.’
In de afgelopen 10 jaar is het aantal ongevallen met een bestuurder onder invloed van alcohol met 20% gedaald. Toch waren er in 2018 in Vlaanderen nog steeds meer dan 2174 ongevallen met een bestuurder onder invloed van alcohol met doden of gewonden. Het blijft dus nodig om elke bestuurder te overtuigen om helemaal geen alcohol te drinken als je nog moet rijden. De slogan van de nieuwe BOB-campagne luidt dan ook ‘BOB. Altijd nul op.’

[28-11-2019] Implementatie decreet Basisbereikbaarheid loopt vertraging op
Sinds de goedkeuring van het decreet Basisbereikbaarheid kiest de Vlaamse overheid voor een vraaggestuurde mobiliteit op vier niveaus (treinnet, kernnet, aanvullend net en vervoer op maat). De uitvoering hiervan op het terrein is een enorme uitdaging. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters werd aan het begin van de legislatuur geconfronteerd met problemen in het dossier zodat de timing van eind 2020 onmogelijk wordt. Daarom stelt ze voor de timing uit te stellen met één jaar.

[20-11-2019] Nieuwe eisen voor landbouwvoertuigen vanaf 1 januari 2020
Nieuwe landbouwvoertuigen, zoals tractoren en aanhangwagens, die vanaf 1 januari 2020 worden aangekocht en in gebruik genomen, moeten over de juiste papieren beschikken. Het Proces-verbaal van Goedkeuring (PVG) en het Proces-verbaal van Benaming (PVB) worden vanaf dan vervangen door een Europees gelijkvormigheidsattest (Certificate of Conformity of COC). Kopers van nieuwe of tweedehandsvoertuigen moeten bij aankoop dus altijd nagaan of ze van de verkoper de juiste documenten krijgen. De nieuwe eisen hebben als doel om de verkeersveiligheid te verhogen en passen binnen Europese regelgeving.

[18-11-2019] Vlaanderen pioniert in onbemand varen
De Vlaamse Waterweg | Op het kanaal Ieper-IJzer en het kanaal Plassendale-Nieuwpoort zal een jaar lang een vanop afstand bestuurde onbemande duwbak grond vervoeren. Het gaat om een vaartuig van aannemings- en milieubedrijf Group De Cloedt, die de technologie inzake onbemand varen uittest. Vanaf 13 november gaan de testen van start en heeft Vlaanderen een primeur te pakken. De Vlaamse Waterweg verleende op basis van recente Vlaamse regelgeving toestemming voor deze testvaarten.

[18-11-2019] Zes op de tien deelnemers geslaagd in Grote Verkeersquiz
In totaal 108.679 mensen hebben deelgenomen aan de tiende editie van de Grote Verkeersquiz. Meer dan 68.000 quizzers haalden een score van minstens 11 op 15 en zijn dus geslaagd. Dat meldt de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) maandag.

[12-11-2019] Gebreken aan lichten strenger beoordeeld in Vlaamse keuringscentra vanaf 1 december
Vanaf 1 december 2019 zullen een aantal gebreken aan de lichten en reflectoren strenger worden gekeurd in de Vlaamse keuringscentra. "De nieuwe regelgeving is opgelegd door Europa en geldt voor alle voertuigen. We verhogen hiermee de verkeersveiligheid in Vlaanderen", zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. De Vlaamse overheid en de Vlaamse keuringscentra (en hun federatie GOCA Vlaanderen) hebben een overgangsperiode van 1 jaar voorzien. "Om bestuurders niet op extra kosten te jagen, krijgen ze tot 30 november 2020 de kans om gebreken zo snel mogelijk te laten herstellen, zonder de herkeuringskosten."