Mobiel Vlaanderen

PERSBERICHTEN ARCHIEF

[16-07-2020] 36 miljoen euro Europese steun voor 6 Vlaamse transportprojecten
De Europese Commissie kende 36 miljoen euro toe aan zes hefboomprojecten in Vlaanderen die de uitbouw van het Trans-Europese Transportnetwerk (TEN-T) ondersteunen. Concreet gaat het om vier binnenvaartprojecten, het Mobilidata-programma én de bouw van een LNG bunkerschip dat actief zal zijn in de haven van Zeebrugge. “Vanuit Vlaanderen zijn we verheugd met deze Europese steun. Belangrijke investeringsprojecten waarmee we de toekomst van de Vlaamse economie en mobiliteit vormgeven, krijgen zo een financieel steuntje in de rug.”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld).

[15-07-2020] Benelux-landen nemen voortouw in stimuleren van Europees fietsbeleid
In een gezamenlijke politieke verklaring roepen de mobiliteitsministers van de Benelux-landen de Europese Commissie op om het fietsgebruik een prioritaire plaats te geven binnen het Europees Klimaatbeleid en de Duurzame Transport strategieën. Ze vragen de Commissie in te zetten op medefinanciering voor de aanleg van fietsinfrastructuur en middelen te voorzien om fietsbeleid te stimuleren binnen het raamwerk van de Europese Green Deal.

[11-07-2020] Minister Lydia Peeters installeert hernieuwde raad van bestuur van De Vlaamse Waterweg
De Vlaamse Waterweg beheert en exploiteert als verzelfstandigd Vlaams agentschap alle Vlaamse waterwegen met de ambitie zorg te dragen voor een krachtig netwerk dat bijdraagt aan de economie, de welvaart en de leefbaarheid van Vlaanderen. Vandaag installeerde minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters de hernieuwde raad van bestuur.

[10-07-2020] 14 quick-wins voor Werken aan de Ring rond Brussel versneld uitgevoerd
De Vlaamse Regering gaf vandaag haar goedkeuring aan de uitvoering van verschillende quick-wins binnen het multimodaal programma ‘Werken aan de Ring’. Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld): “Met De Werkvennootschap zetten we volop in op een leefbare, vlotte en veilige Vlaamse Rand. De eerste realisaties binnen ‘Werken aan de Ring’ zijn een feit: De Ringtrambus, Mobipunten en fietssnelwegen. We zetten in op snelle resultaten, nu ook op het oostelijk deel van de Ring.” De quick-wins die hier het eerst worden uitgevoerd zijn de fietssnelweg F29 in Tervuren, het eco-recreaduct aan Gravendreef en de fietshelling aan de Welriekende Dreef, allebei in Hoeilaart.

[10-07-2020] Vlaamse regering zet licht op groen voor deconsolidatie van De Lijn
“De deconsolidatie van De Lijn moet er voor zorgen dat de nodige investeringen in de vergroening van de busvloot versneld doorgevoerd kunnen worden zoals voorzien in het regeerakkoord”, stelt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). Met het goedkeuren van de conceptnota door de Vlaamse regering wordt hiervoor de eerste nodige stap gezet en het kader uitgetekend.Op basis hiervan kan De Lijn samen met het Vlaams Gewest een dossier opmaken om dit jaar nog in te dienen bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR).

[10-07-2020] Corona-premie voor autobus- en autocarsector en overbruggingskredieten aan de taxi-, autobus en autocarsector
De taxisector en de autobus- en autocarsector zijn belangrijke schakels in ons vervoerssysteem. De vraag naar taxi- en busvervoer viel ten gevolge van de corona-crisis zwaar terug en de economische impact is zeer groot. Daarom keurde de Vlaamse regering op voordracht van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) en Vlaams viceminister-president en Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) een reeks aan steunmaatregelen goed in de vorm van een premie en achtergestelde leningen.

[10-07-2020] Vaste afgesloten stuurpost op bussen van De Lijn tegen COVID-19
Momenteel worden de stuurposten op de bussen van De Lijn afgesloten met een tijdelijke plastiek folie waardoor de chauffeurs op een veilige manier worden afgeschermd. De reiziger kan hierdoor niet meer vooraan opstappen. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld): “De Lijn gaat nu twee prototypes spatschermen testen op reeds rondrijdende bussen. Indien dit goed verloopt zal dit toegepast worden op alle bussen om zo de flexibele schermen te vervangen.”

[09-07-2020] Meer dan 2 km aan bijkomende geluids- en groenschermen voor de doortrekking van R6
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters (Open Vld) wil extra geluidsmilderende maatregelen naast de al opgenomen maatregelen in de project-MER voor de doortrekking van de R6 tussen de Mechelsesteenweg en de Putsesteenweg (N15) in Sint-Katelijne-Waver. Dat bevestigd ze na een overleg met Vlaams parlementslid en Katelijns gemeenteraadslid Tom Ongena (Open Vld). Uit de eerste draft van het project-milieueffectenrapport (project-MER) voor de doortrekking van de R6 is gebleken dat er bijkomende maatregelen nodig zijn om de negatieve effecten op het omgevingsgeluid voor de woningen in de directe omgeving van de weg te verminderen. Aangezien de doortrekking van de R6 inmiddels gerealiseerd is, betreft dit een unieke situatie waarbij enkel via plaatsing van geluidsschermen de geluidsoverlast aangepakt kan worden.

[08-07-2020] De Lijn bestelt opnieuw 70 hybride bussen
VDL, de busbouwer uit Roeselare mag opnieuw 70 hybride harmonicabussen bouwen voor De Lijn. De groene investering van 37 miljoen euro werd vandaag goedgekeurd door de raad van bestuur van De Lijn. “De bestelling kadert in een grotere raamovereenkomst voor de aankoop van zo’n 400 bussen die vorig jaar aan VDL werd toegekend”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld).

[08-07-2020] “ONE STEP AWAY”: VSV start opleiding voor elektrische steps
Elektrische steps worden steeds populairder, ook in het woon-werkverkeer. Werknemers gebruiken de e-step vaak om de afstand tussen het trein- of metrostation en de werkplek of thuis te overbruggen, de zogenaamde “last mile”-verplaatsingen. E-steps bieden een aantal mobiliteitsvoordelen, maar het gebruik ervan is niet altijd zonder risico en ook de verkeersregels voor steppers zijn niet voor iedereen duidelijk. Daarom start de VSV met “One Step Away”, een laagdrempelige opleiding die specifiek gericht is op gebruikers van de elektrische step.

[06-07-2020] In beeld: dit doet Vlaanderen om jou te beschermen tegen de stijgende zeespiegel
Beelden van stormgolven die inbeuken op onze kust of van kliffen op het strand als gevolg van zware winterstormen. We moeten niet zo heel ver teruggaan in ons collectief geheugen om ze voor de geest te halen. Iedere keer komen er dan vragen over waarom het nivelleren van stranden dan nodig is, waarom er kliffen ontstaan en of die zandopspuitingen geen maat voor niets zijn? Er zijn ook mensen die voorstander zijn om aan de kust ‘de natuur zijn gang te laten gaan’. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust lanceert daarom een helder en laagdrempelig filmpje om duidelijk te maken dat goed doordachte, functionele, (waar mogelijk) natuurlijke, esthetische maar vooral stevige bescherming tegen een stijgend zeeniveau belangrijk is. Net daarom dat de Vlaamse overheid in 2011 de opdracht gaf om het ‘Masterplan Kustveiligheid’ uit te rollen. In de animatiefilm komen een paar concrete realisaties aan bod

[06-07-2020] Tunnelreflex voor meer veiligheid
In de zes belangrijkste Vlaamse tunnels gebeuren jaarlijks zo’n 200 ongevallen en 180 incidenten, vooral pech en verloren lading. Deze zijn in eerste instantie nefast voor de verkeersveiligheid, maar brengen vaak ook schade toe aan de tunnelinfrastructuur. Daarom lanceert het Agentschap Wegen en Verkeer een nieuwe campagne om weggebruikers te informeren over veilig rijgedrag in tunnels.

[03-07-2020] Afbakening havengebied Linkerscheldeoevergebied definitief goedgekeurd
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) laat weten dat de Vlaamse Regering de havenbestuurlijke afbakening van het havengebied in het Linkerscheldeoevergebied definitief heeft goedgekeurd. Dit heeft als gevolg dat het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2001 houdende de aanduiding van de voorlopige begrenzing van de havengebieden opgeheven kan worden.

[03-07-2020] Diverse overdrachten van gewestwegen goedgekeurd
De Vlaamse regering heeft vandaag het licht op groen gezet voor de overdracht van gewestwegen in Antwerpen, Bornem, Knokke-Heist en Mechelen, dit specifiek op vraag van deze lokale besturen.

[03-07-2020] Vlaamse regering gaat op zoek naar een nieuwe directeur-generaal voor De Lijn
Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) laat weten dat de functie van directeur-generaal bij de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn vacant verklaard wordt met ingang van 1 januari 2021. De Vlaamse regering ging eind mei akkoord met het verzoek van Roger Kesteloot om zijn mandaat van directeur-generaal van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn voortijdig te beëindigen met ingang van 1 januari 2021. De Vlaamse regering keurt vandaag de functiebeschrijving goed en start nu een selectieprocedure op om op zoek te gaan naar een geschikte kandidaat.

[03-07-2020] Provinciaal overleg moet zorgen voor plan van aanpak rond overlast door transmigratie op snelwegparkings
Afgelopen jaren kenden we veel incidenten met transmigranten op verschillende Vlaamse snelwegparkings. België blijft een populair transitland, transmigranten proberen in geparkeerde vrachtwagens te glippen om zo de oversteek te wagen naar het Verenigd Koninkrijk. Dit levert gevaarlijke situaties op en zorgt voor een groot onveiligheidsgevoel bij (vrachtwagen)chauffeurs. Een krachtdadig en gecoördineerd optreden van de verschillende overheden is vereist om dit probleem aan te pakken. Federaal minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem (CD&V) en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) organiseren hiervoor vijf provinciale overlegmomenten om tot één gemeenschappelijke aanpak te komen rond snelwegparkings en transmigratie.

[03-07-2020] Subsidie fietssnelweg naar luchthaven Zaventem goedgekeurd
Vandaag keurde de Vlaamse regering de subsidie van 513.795,58 euro goed voor het fietssnelweg de ’S-Bocht’ of ook F3s genoemd langs spoorlijn 36 (HST-fietsroute) en de A201 Leopoldlaan. Ook de provincie Vlaams-Brabant zal hetzelfde subsidiebedrag toekennen voor deze werken. De aanleg van deze fietssnelweg is een samenwerking tussen het Vlaamse Gewest, de Provincie Vlaams-Brabant Brussels Airport Company nv en de gemeente Zaventem. De werken zullen starten na de zomer.

[29-06-2020] Minister Lydia Peeters stelt wie met auto op vakantie wil gerust
Heel wat mensen die binnenkort op reis vertrekken, haasten zich nog naar de technische keuringscentra om bij een eventuele controle in het buitenland een geldig keuringsbewijs op zak te hebben. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters stelt hen gerust. “De geldigheid van het keuringsbewijs van voertuigen die gekeurd hadden moeten worden tussen 13 maart en 3 juni, is verlengd tot 4 november. Mogelijke vragen bij buitenlandse (politie-)controles kunt u opvangen met een drietalig document dat de Vlaamse coronamaatregelen bij de keuring beschrijft.”

[25-06-2020] Vlaamse regering kiest voor Inno-V om benchmark De Lijn uit te voeren
In het decreet Basisbereikbaarheid werd bepaald dat De Lijn een benchmark moet doorstaan om ook in de toekomst als interne exploitant te kunnen opereren. Die benchmark is een vergelijking met internationale private aannemers. Inno-V wordt nu door de Vlaamse regering aangesteld om de deze uit te voeren. Inno-V is een onafhankelijk adviesbureau voor mobiliteit, gespecialiseerd in openbaar vervoer, multimodaal reizen en marktwerking. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld): “De Lijn moet zich bewijzen via deze benchmark, maar ik heb er vertrouwen in dat de vervoersmaatschappij dit goed zal doorstaan. Deze benchmark kan De Lijn een boost geven, een goed rapport geeft altijd energie. De conclusie van de benchmark verwachten we in het najaar van 2020”.

[24-06-2020] Blue-bike laat pendelaar proeven van deelfietsen
Blue-bike, in partnerschap met Ethias, en de Vlaamse overheid laten pendelaars proeven van fietsdeelsysteem Blue-bike. Dat doen ze door proefritten uit te delen aan geïnteresseerde pendelaars of dagtoeristen in het kader van de corona-exit-strategie. Dat maakten Blue-bike en Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters vandaag bekend tijdens een persmoment. De actie start vandaag en loopt zolang de voorraad strekt. Deelfietsen spelen een belangrijke rol in de exit-strategie, maar ook bij de mobiliteit van de toekomst. Ethias investeert daarom in een vernieuwd partnerschap met Blue-bike om de toekomstplannen naar een sterk Belgisch netwerk als aansluiting op het openbaar vervoer mogelijk te maken.

[23-06-2020] Vlaamse rijscholen zijn volop op zoek naar rijlesgevers
Heel wat Vlaamse rijscholen hebben openstaande vacatures voor rijlesgevers. Het tekort heeft vooral te maken met de toenemende vraag naar rijschoolopleidingen maar ook door de vergrijzing in de sector. Wie rijlesgever wil worden, kan vanaf juli een online opleiding volgen. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) wil de oproep naar nieuwe lesgevers ondersteunen en hun belangrijke rol binnen verkeersveiligheid benadrukken: “Een kwaliteitsvolle rijopleiding begint bij de basis en daarvoor heb je goed opgeleide lesgevers nodig. Daarom gaan we onderzoeken welke initiatieven we kunnen nemen om voor een vlotte en kwalitatieve instroom te zorgen. Rijlesgevers spelen immers een cruciale rol in ons streven naar een betere verkeersveiligheid”.

[22-06-2020] COVID-19: Aanpassing termijnen tachograaf, snelheidsbegrenzer en vakbekwaamheid
Naar aanleiding van COVID-19 zijn er specifieke en tijdelijke maatregelen genomen in verband met de vernieuwing of verlenging van bepaalde certificaten, getuigschriften en vergunningen en het uitstel van bepaalde periodieke controles en periodieke opleidingen binnen het beleidsdomein Mobiliteit. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) maakt bekend dat er, door een Europese verordening, een kleine aanpassing van termijnen is bij de tachograaf en snelheidsbegrenzer en bij de nascholing in het kader van vakbekwaamheid.

[19-06-2020] Minister van Mobiliteit Lydia Peeters wil 30.000 extra laadpalen
Sinds kort heeft het departement Mobiliteit en Openbare Werken het project Clean Power for Transport (CPT) overgenomen van het departement Omgeving. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) maakt tijdens de commissie van 18 juni meteen haar ambities bekend wat betreft de uitrol van laadpalen. “We mogen heel wat ambitieuzer zijn als het aankomt op de verdere uitrol van publieke laadpalen voor personenwagens. We moeten mikken op ongeveer 6.000 laadpalen per jaar in de komende vijf jaar. In totaal spreken we over 30.000 extra laadpalen deze legislatuur”, zegt Lydia Peeters.

[18-06-2020] Meer dan 70 lokale besturen vroegen subsidie ‘duurzame mobiliteit’ al aan
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) roept lokale besturen op om de positieve tendens bij de stappers en trappers vast te houden en volop in te zetten op duurzame mobiliteit. Met de toolbox duurzame mobiliteit wil de minister lokale besturen inspireren en ondersteunen om maatregelen te nemen voor het stimuleren van duurzame verplaatsingen. “Voor de toolbox hebben al 71 gemeenten een subsidieaanvraag ingediend om meer ruimte te geven aan stappers en trappers. Het is zo belangrijk dat we overschakelen op die duurzame mobiliteit en de toolbox kan daarbij een hulpmiddel zijn. Lokale besturen hebben nog tot en met 15 juli 2020 de tijd om een aanvraag in te dienen.”, zegt minister Lydia Peeters.

[17-06-2020] Eerste ecoveloduct in Oost-Vlaanderen geopend
Vandaag, op woensdag 17 juni, is het gloednieuwe ecoveloduct over de E40 in Nevele geopend. Het Agentschap Wegen en Verkeer werkte er een jaar aan de ombouw van de brug van de Cromekestraat over de E40 tot ecoveloduct. De omgebouwde brug biedt zowel aan fietsers als dieren een veilige oversteekplaats. Het ecoveloduct is een primeur voor Oost-Vlaanderen.

[17-06-2020] Eerste werken fiets- en faunapassage Vossenberg in Dilsen
Het Agentschap Wegen en Verkeer legt dit jaar een fiets- en faunapassage aan op de Europalaan (N771) in Dilsen-Stokkem, in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos en het departement Omgeving. Vanaf 22 juni vinden de eerste werken in de omgeving plaats, tot aan het bouwverlof. In de bocht van de Pannenhuisstraat worden dan twee nieuwe fietsoversteken aangelegd. De Europalaan zal vanaf augustus een half jaar onderbroken zijn tussen Opoeteren en Dilsen.

[15-06-2020] Extra middelen voor de 15 Vlaamse vervoerregio’s
Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) heeft de verdeling van de bijkomende middelen voor Vervoer op Maat bekendgemaakt. Het Vervoer op Maat (pendelbussen, deelsystemen, collectieve taxi's, …) is één van de vier vervoerlagen van basisbereikbaarheid, de vraaggestuurde Vlaamse visie op openbaar vervoer van de toekomst. Lokale besturen vullen zelf via de 15 vervoerregio’s het aanbod van dat Vervoer op Maat in. Lydia Peeters: “Om de lokale vervoersnoden te financieren, trekken we gradueel per jaar de middelen op om zo in 2024 31.296.833 miljoen euro extra te besteden voor Vervoer op Maat in Vlaanderen”.

[09-06-2020] Vernieuwde Antwerpse Scheldekaaien dit jaar mooiste publieke ruimte
BELGA | De herinrichting van de Scheldekaaien in Antwerpen is dinsdag in de bloemetjes gezet met de Prijs Publieke Ruimte. De Antwerpse schepen van Stadsontwikkeling Annick De Ridder en de gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg Chris Danckaerts, mochten de onderscheiding digitaal in ontvangst nemen. Herentals won de publieksprijs voor een vergroeningsproject. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) maakte de laureaten bekend.

[09-06-2020] Vlaams minister Lydia Peeters voorziet 2,5 miljoen euro steun voor de regionale luchthavens
De regionale luchthavens zijn terug geopend voor passagiers- en zakenvluchten. Net als andere mobiliteitsspelers werd ook de luchthavensector hard getroffen. De Vlaamse regering heeft daarom een noodfonds aangelegd waarbij men de zwaar getroffen sectoren zoveel mogelijk wil ondersteunen. Binnen dit noodfonds werd onder andere ook steun voorzien inzake het economische belang en de tewerkstelling voor de regionale luchthavens van Antwerpen-Deurne, Oostende-Brugge en Kortrijk. In het kader van deze steunmaatregelen uit het noodfonds was Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) aanwezig op het persmoment van de Limburgse luchtvaartondernemer Philippe Bodson.

[06-06-2020] Zwart punt in Mechelen definitief verleden tijd
De ingrijpende herinrichting van het kruispunt van de R6 met de Antwerpsesteenweg (N1) in Mechelen is zo goed als afgerond. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft zaterdag eigenhandig de laatste meters asfalt van het nieuwe kruispunt met een pletwals aangebracht. Tegen maandagavond gaat het kruispunt volledig open en is er geen verkeershinder meer. Met de heraanleg van dit kruispunt verdwijnt in minder dan twee jaar tijd een tweede gevaarlijk zwart punt in de Mechelse regio. Eerder werd al een gelijkaardig viaduct gebouwd aan het kruispunt van de R6 met de Liersesteenweg (N14). Nu het verkeer op de R6 zowel over de Antwerpse- als de Liersesteenweg wordt geleid, moet het verkeer in de regio een stuk vlotter en veiliger worden.