Mobiel Vlaanderen

PERSBERICHTEN ARCHIEF

[22-10-2020] COVID19 – De Lijn blijft zich inzetten voor een veilig openbaar vervoer
Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) zat op dinsdag 20 oktober samen met haar gewestelijke en federale collega’s van Mobiliteit. Tijdens het overleg werd de situatie geëvalueerd en werd het engagement genomen om de veiligheid van alle reizigers op het openbaar vervoer te garanderen. De Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn zal, zoals sinds de aanvang van de Covid-crisis, blijven rijden.

[20-10-2020] Vlaams minister Lydia Peeters investeert in 19 veilige schoolomgevingen
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters investeert 46.314,98 euro om 19 schoolomgevingen in 4 gemeenten veiliger te maken. Dit gebeurt via de subsidie veilige schoolomgeving. “Binnen mijn beleid vormt verkeersveiligheid een topprioriteit. Met deze subsidie kunnen we samen met de steden en gemeenten de veiligheid van de schoolomgevingen in Vlaanderen verhogen. Kinderen moeten zich op een veilige manier naar school kunnen verplaatsen”, zegt Lydia Peeters.

[19-10-2020] Pauzeer je abonnement van De Lijn voortaan wanneer je wilt
De Lijn lanceert dit najaar een actie waarbij abonnees de kans krijgen om hun jaarabonnement op pauze te zetten. Zowel nieuwe als bestaande abonnees van De Lijn kunnen vanaf vandaag hun jaarabonnement tot 20 dagen pauzeren. Met deze piloot speelt De Lijn in op de vraag naar meer flexibiliteit in onze dagelijkse mobiliteit.

[16-10-2020] Personenvervoer over het water ondergebracht bij Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust
Nadat het verzameldecreet het mogelijk maakte om het personenvervoer over het water toe te wijzen aan één instantie, is er nu de beslissing van de Vlaamse Regering om dit onder de verantwoordelijkheid van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) te brengen.

[16-10-2020] Peeters en Demir starten planproces om leefbaarheid te verbeteren rond Knoop-Zuid in Antwerpen
De herinrichting van de omgeving rond Knoop-Zuid of de spaghettiknoop in Antwerpen is een van de belangrijke leefbaarheidsprojecten van het Toekomstverbond. Om de verkeersdoorstroming van diverse vervoersmodi te verbeteren en om de leefbaarheid in de ruimere omgeving te verhogen start de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters een planproces op. Dat moet finaal resulteren in een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Ringpark Zuid’ waardoor een toegankelijk landschapspark ontstaat dat de leefbaarheid van de Antwerpenaren sterk verbetert.

[15-10-2020] Een stand van zaken rond het Toekomstverbond en extra flankerende maatregelen
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters zal donderdag 15 oktober 2020 in de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken een toelichting geven over het voortgangsrapport van het Toekomstverbond. Een stand van zaken en een blik vooruit rond de vier pijlers: de Oosterweelverbinding (Linkeroever en Rechteroever), de Leefbaarheidsprojecten en overkappingen, het Haventracé en het Routeplan.

[12-10-2020] Lancering digitaal participatieplatform
12 oktober - Vanaf vandaag organiseert vervoerregio Limburg een burgerbevraging voor alle Limburgers. Iedereen die dat wil, kan tot en met 30 oktober via het participatieplatform https://limburg.vervoerregio.net/ mee nadenken over de toekomstvisie op de Limburgse mobiliteit. “We roepen iedereen op om input te geven. Met jullie ideeën wordt een toekomstscenario voor de vervoerregio opgemaakt waarmee we de belangrijkste mobiliteitsuitdagingen aanpakken”, zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

[08-10-2020] CITRUS-proefproject geeft voorsmaakje van slimme mobiliteit van de toekomst
Brussel, 8 oktober 2020 – Big data, digitalisering en technologie kunnen helpen om het vrachtvervoer te optimaliseren en de veiligheid, doorstroming en emissies te verbeteren. Dat is de conclusie van het CITRUS (Cooperative Intelligent Transport Systems for Trucks), het eerste Vlaamse proefproject waarbij getest werd hoe voertuigen en verkeerslichten in twee richtingen met elkaar kunnen communiceren. “CITRUS toont aan dat innovatieve technologie een belangrijke rol zal spelen in het verduurzamen en veiliger maken van ons verkeer en vervoer”, zegt Vlaams minister Lydia Peeters. “Projecten zoals CITRUS bereiden Vlaanderen voor op de mobiliteit van de toekomst, ook al moeten we nog verschillende stappen ondernemen.”

[07-10-2020] Verzameldecreet Mobiliteit goedgekeurd
7 oktober 2020 | Vandaag werd het Verzameldecreet Mobiliteit goedgekeurd in het Vlaams parlement, in dit ontwerp van decreet worden diverse wijzigingen aangebracht aan de bestaande regelgeving inzake gemeenschappelijk vervoer, algemeen mobiliteitsbeleid, weginfrastructuur en wegenbeleid, waterinfrastructuur en waterbeleid. Tevens wordt bestaande regelgeving decretaal bekrachtigd en wordt er een overgangsregeling voorzien voor de nieuwe categorisering voor het wegen- en waterwegennetwerk.

[06-10-2020] Van de auto op de bus op de fiets moet files doen krimpen
De Standaard | Combineren, combineren, combineren: zo luidt het antwoord van de Vlaamse regering op de verkeersknoop op onze wegen. Maar zien pendelaars dat zitten? 'De kwaliteit moet heel hoog zijn om de weerstanden te overwinnen.'

[02-10-2020] Fusie Luchtavenontwikkelings-maatschappijen Antwerpen en Oostende-Brugge
Belga | Met het oog op de fusie van de luchthavenontwikkelingsmaatschappijen (LOM) Antwerpen en Oostende-Brugge en na adviezen van de MORA en van de Raad van State, heeft de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring gegeven aan het ontwerpdecreet dat het decreet over het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge, Kortrijk-Wevelgem en Antwerpen wijzigt. Gezien de zeer intense samenwerking tussen beide LOM's als erg wenselijk wordt beschouwd en het rechtskader quasi identiek is (publieke opdracht, statuten van de vennootschappen,...), wordt ervoor geopteerd om deze samenwerking te formaliseren in de beheersstructuur. Beide LOM's zullen fusioneren tot één 'LOM Vlaanderen', die dan belast wordt met de opvolging van alle infrastructuurwerken op de beide luchthavens. Daarbij hoeft er nog maar 1 structuur te bestaan met slechts 1 raad van bestuur, zodat dit niet alleen een vereenvoudiging is op bestuurlijk vlak maar ook een besparing op werkingsmiddelen, zoals vergoedingen aan bestuurders en formaliteiten waarvoor niet langer dubbel budget dient te worden voorzien.

[02-10-2020] Relanceplan: 885 miljoen voor Mobiliteit en Openbare Werken
Tijdens de septemberverklaring werd het relanceplan ‘Vlaamse veerkracht’ van de Vlaamse Regering voorgesteld. Lydia Peeters heeft dit relanceplan vertaald in 4 werven voor Mobiliteit en Openbare Werken waarvoor een bedrag van 885 miljoen euro wordt uitgetrokken. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “De coronacrisis heeft heel wat uitdagingen blootgelegd maar heeft ons ook mobiliteitskansen opgeleverd die we moeten benutten. We zullen daarom 885 miljoen euro verdelen over 4 grote werven: Verkeersveiligheid, Fiets, Duurzaamheid en Hervormingen. Dit betekent voor de eerste 3 werven elke een budget van bijna 300 miljoen euro.”

[28-09-2020] 4,3 miljard voor relanceplan 'Vlaamse Veerkracht'
De Vlaamse regering stelde vandaag haar relanceplan voor. Haar antwoord op de crisis heet “Vlaamse Veerkracht” en wil deze crisis ombuigen tot een opportuniteit die Vlaanderen naar de Europese top katapulteert. Het plan bestaat uit zeven speerpunten, waaronder een doorgedreven digitale transformatie, jaarlijks 525 miljoen extra voor de zorg en groene investeringen in onder andere fietspaden en een blue deal. De ambities van het plan worden kracht bijgezet met maar liefst 4,3 miljard euro aan eenmalige investeringen.

[27-09-2020] Minister van Mobiliteit Lydia Peeters opent eerste Hoppinpunt in Vlaanderen
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft vandaag in stad Leuven samen met burgemeester Mohamed Ridouani en schepen van Mobiliteit David Dessers het eerste Hoppinpunt van Vlaanderen geopend. Deze herkenbare mobiliteitsknooppunten worden gekenmerkt door de samenkomst van meerdere vervoersoplossingen zoals openbaar of collectief vervoer, deelauto’s, taxi’s en deel(bak)fietsen. “Deze legislatuur voorzie ik 100 miljoen euro voor ruim 1000 herkenbare mobiliteitsknooppunten verspreid over Vlaanderen onder het nieuw Vlaams mobiliteitsmerk ‘Hoppin’. Samen met lokale besturen zetten we volop in op de uitrol van deze herkenbare Hoppinpunten in het straatbeeld”, zegt Lydia Peeters.

[25-09-2020] Lydia Peeters wil zwarte punten versneld aanpakken: “meer ambitie en efficiëntie, minder verkeersslachtoffers”
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters wil de aanpak van de gevaarlijke punten in Vlaanderen versnellen. Ze vraagt daarom het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om een zeer ambitieus plan van aanpak.

[23-09-2020] Ministers Peeters en Demir lanceren het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering
23 september 2020 | Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters ondertekenden vandaag langs de N76 in Oudsbergen het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (VAPEO). Dat plan bevat 15 projecten langs gewestwegen die de komende vijf jaar de leefgebieden van dieren opnieuw met elkaar zullen verbinden. Jaarlijks wordt er 10 miljoen euro voorzien voor investeringen die bijdragen aan het herstel van ecosystemen en de uitbouw van een netwerk van samenhangende natuur in Vlaanderen.

[22-09-2020] Zwijndrecht en Burcht krijgen eerste Oosterweel geluidsschermen
Rinkoniên, de aannemer van de Oosterweelwerken Linkeroever & Zwijndrecht, is midden september gestart met het plaatsen van geluidsschermen langs de E17. Deze 8,5 meter hoge schermen vormen samen met de vernieuwing van de rijbanen tussen Zwijndrecht en Kruibeke een nieuwe stap richting een stillere en meer leefbare omgeving.

[21-09-2020] Vlaamse Task Force droogte start aan uitvoering Blue Deal
De Vlaamse regering voert met haar Blue Deal de strijd tegen droogte en waterschaarste op. Een intensief plan met grootschalige investeringen, regelgevende wijzigingen en meer dan 70 maatregelen wordt de komende jaren uitgerold. Vandaag kwam voor het eerst de high level Taskforce Droogte samen, die de uitvoering van de Blue Deal in goede banen moet leiden.

[31-08-2020] Uitrol laadinfrastructuur langs Vlaamse autosnelwegen wordt versneld
Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) maakt 468.000 euro vrij om extra snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen langs Vlaamse autosnelwegen uit te rollen. Met dit extra budget wil de minister op 28 nieuwe locaties snellaadinfrastructuur plaatsen langs het Vlaamse snelwegennetwerk. Het gaat voornamelijk om carpoolparkings of park-and-rides in beheer van het Vlaams Gewest.

[12-08-2020] Lydia Peeters waarschuwt voor afleiding in het verkeer
Volgens het verkeersinstituut VIAS is het gsm-gebruik achter het stuur één van de oorzaken van het stijgend aantal verkeersdoden in de leeftijdsgroep 18-24 jaar. Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters erkent deze problematiek en wijst op de verschillende acties die worden ondernomen om op de gevaren van afleiding in het verkeer te wijzen.

[11-08-2020] Covid-19: Voorlopige rijbewijzen blijven langer geldig
Goed nieuws voor heel wat kandidaat-bestuurders die binnenkort hun praktisch rijexamen moeten inplannen. Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters kondigt aan dat er groen licht komt voor de verlenging van de geldigheid van de voorlopige rijbewijzen.

[04-08-2020] Vlaams minister Lydia Peeters doet oproep aan burger: “Vermijd toelagen en boetes: plan tijdig je bezoek aan keuring”
Al enkele weken is het druk bij de Vlaamse keuringsstations. Zelfs op afspraak kan de burger niet altijd snel de technische keuring van zijn voertuig laten uitvoeren. Wie tot het laatste moment wacht, komt daardoor ongewild in de problemen. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters, doet daarom samen met de autokeuringssector een oproep naar alle Vlamingen. “Heb je recent een groene herinneringskaart gekregen? Of vervalt jouw keuringsbewijs binnen de komende twee maanden? Plan dan meteen je bezoek aan de keuring. Zo vermijd je een laattijdige keuring, de daaraan verbonden toelagen en eventuele boetes.”

[28-07-2020] Vlaams minister Lydia Peeters investeert in veilige schoolomgevingen bij 10 gemeenten
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) investeert 218.000 euro om 31 schoolomgevingen in 10 gemeenten veiliger te maken. Dit gebeurt via de subsidie veilige schoolomgeving. “Binnen mijn beleid vormt verkeersveiligheid een topprioriteit. Met deze subsidie kunnen we samen met de steden en gemeenten de veiligheid van de schoolomgevingen in Vlaanderen verhogen. Kinderen moeten zich op een veilige manier naar school kunnen verplaatsen en ik wil mij daar de volgende jaren blijven voor inzetten”, zegt Lydia Peeters.

[22-07-2020] Minister Lydia Peeters stelt nieuw Vlaams mobiliteitsmerk voor: Hoppin
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) stelt het nieuwe Vlaamse mobiliteitsmerk ‘Hoppin’ voor. Met ‘Hoppin’ steekt Vlaanderen alle beschikbare mobiliteitsoplossingen in één herkenbaar jasje, komende jaren wordt er gewerkt aan herkenbare mobipunten in het straatbeeld. Vlaams minister Lydia Peeters: “Deze legislatuur maak ik meer dan 100 miljoen euro vrij voor zo’n 1000 mobipunten. Onder het mobiliteitsmerk ‘Hoppin’ komt er ook een website, een app en een mobiliteitscentrale. ‘Hoppin’ geeft op die manier de pendelaar alle vrijheid om gebruik te maken van verschillende vervoersopties zoals bus, (e-)fiets en deelsystemen."

[20-07-2020] Tijdelijke vrijstelling van retributies voor horeca en watersportverenigingen
Ten gevolge van de corona-crisis moesten vele horecazaken en watersportverenigingen hun activiteiten gedurende een geruime tijd stilleggen. Daarom heeft het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) beslist om horeca-ondernemingen en watersportverenigingen een tijdelijke vrijstelling van retributies te geven in zoverre en voor zolang activiteiten niet mogelijk/toegelaten waren ingevolge de Covid 19-maatregelen.

[20-07-2020] Groen licht voor start van gunningsfase Spartacus Lijn I Hasselt-Maastricht
De Vlaamse regering heeft haar goedkeuring gegeven voor een addendum bij de samenwerkingsovereenkomst van 2012 rond Spartacus met de stad Hasselt. In dit addendum wordt de vrijwaring van De Lijn, voor eventuele meerkosten die voortvloeien uit de tracéwijziging in Hasselt, opgenomen. Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn en het Vlaamse gewest zullen dit addendum ondertekenen waarna de gunningsfase kan starten.

[19-07-2020] Vlaamse Overheid investeert 200 miljoen in nieuw knooppunt R0 x A201
Het knooppunt van de R0 (Ring rond Brussel) en de A201 (verbinding met Brussels Airport en de Leopold III-laan) wordt volledig vernieuwd. De Vlaamse Regering besliste vrijdag 17 juli om met een private partner samen te werken om de verkeersknoop volledig te vernieuwen. De bestaande grote ‘turbineknoop’ verdwijnt en een Belgische primeur komt in de plaats: een Single Point Interchange. Daarbij wordt al het verkeer op de op- en afrit in het midden afgewikkeld door een lichtengeregeld kruispunt. Daarnaast komen dankzij het complex ook heel wat multimodale verbindingen. Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters legt uit: “De Luchthaventram en een aantal fietssnelwegen krijgen vrije baan langs deze nieuwe verkeersknoop. Tegelijk denken we ook aan de bereikbaarheid van de luchthavensite. Bovendien worden een aantal prioritaire bruggen die vandaag in slechte staat zijn, aangepakt.” Als alles goed gaat, starten de werken in 2022.

[18-07-2020] Vlaanderen investeert extra in Kunst in de Open Ruimte in het RivierPark Maasvallei
De Vlaamse Regering heeft groen licht gegeven voor een grootschalig kunstproject in het RivierPark Maasvallei. Het Regionaal Landschap Kempen en Maasland, Z33 Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur brengen samen met de Maaslandse gemeenten de komende jaren kunst naar de Maasvallei.

[17-07-2020] Beheer van personenvervoer over water wordt toegewezen aan Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust
De Vlaamse regering heeft vandaag haar principiële goedkeuring gegeven om de organisatie en exploitatie van het openbaar personenvervoer over water toe te vertrouwen aan het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK). Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld): “Dit is een punt uit mijn beleidsnota waarmee we vooral personenmobiliteit over het water willen optimaliseren. Door het beheer hiervan in handen te geven van MDK kan het personenvervoer over water op een eenvormige en kostenefficiënte manier georganiseerd worden.”

[17-07-2020] Akkoord voor verdere tariefintegratie in GEN-zone rond Brussel
Naast de al bestaande JUMP en MTB-vervoersbewijzen wordt nu de nieuwe tariefintegratie JUMP+ en MTB+ geïntroduceerd voor een grotere zone rond Brussel, een gebied van ongeveer 11,5 km rond de Grote Markt van Brussel. “Dit past in de doelstelling van de Vlaamse regering om in de Vlaamse Rand een ambitieuze verschuiving in de vervoerswijze-keuze te realiseren, zodat tot 50% van de verplaatsingen met duurzame vervoersmiddelen gebeurt” ,duidt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters.