Mobiel Vlaanderen

PERSBERICHTEN ARCHIEF

[27-04-2020] Aanpassingen dienstverlening De Lijn
Vanaf 4 mei zal De Lijn opnieuw rijden volgens de normale dienstregeling zoals op een schooldag.

[24-04-2020] Proceduretermijnen subsidies veilige schoolomgevingen worden opgeschort
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) trok dit jaar een budget van 10 miljoen euro uit voor de subsidie veilige schoolomgevingen. Gemeenten kunnen deze subsidie aanvragen voor projecten die de verkeersveiligheid van schoolomgevingen verbeteren. Door COVID-19 crisis is het voor veel gemeenten nu moeilijk om te voldoen aan de wettelijke termijnen voor de uitvoering van de werkzaamheden en het bezorgen van de afrekening. Daarom heeft de Vlaamse Regering vandaag beslist die wettelijke termijnen voor onbepaalde tijd op te schorten. Tegelijk is het de bedoeling dat lokale besturen de werkzaamheden nog zoveel mogelijk laten plaatsvinden, als dat tenminste op een veilige manier kan.

[23-04-2020] Lydia Peeters roept Vlamingen op om te wisselen van winter- naar zomerbanden
Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) roept Vlamingen op om hun winterbanden te wisselen naar zomerbanden. “Voor de verkeersveiligheid is het belangrijk om met het juiste type banden te rijden.” Volgens de recentste verduidelijking van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad mogen garages en bandencentrales deze bandenwissel weer uitvoeren. Dringende reparaties die noodzakelijk zijn om de veiligheid van het voertuig te garanderen zoals het herstellen van remmen of lichten zijn ook mogelijk. Dit kan alleen op afspraak en mits het volgen van de coronamaatregelen zoals social distancing.

[22-04-2020] Vlaams minister Lydia Peeters werkt volop aan exitstrategie voor Vlaamse mobiliteit
In het kader van de exitstrategie Corona heeft ook het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) de voorbije dagen niet stil gezeten. Er wordt onder andere bekeken hoe het openbaar vervoer terug opgestart kan worden en welke rol er weggelegd is voor duurzame verplaatsingen in de heropstart van onze mobiliteit. Fietsberaad Vlaanderen en Mobiel 21 organiseerde vanmiddag ook een webinar over tijdelijke fietsinfrastructuur en de kans voor extra fietsverkeer. Met meer dan 250 deelnemers nam ook minister Lydia Peeters deel en neemt ze de aangereikte suggesties mee in de good practices hierover. De minister wil zelfs een stap verdergaan en pleit voor de heropening van fietswinkels.

[17-04-2020] Vanaf maandag 20 april extra keuringsactiviteiten mogelijk
Vanaf maandag 20 april worden er weer meer keuringsactiviteiten opgestart, dit na een constructief overleg met GOCA VLAANDEREN, de federatie van de erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs, zo meldt Lydia Peeters. Op 24 maart werd via ministerieel besluit een beperkte opstart van de keuringstations mogelijk gemaakt dit specifiek om de logistieke sector en de bevoorrading van winkels en zorgsectoren niet in het gedrang te laten komen.

[09-04-2020] Aannemer Oosterweelwerken herstart vanaf 20 april
Vanaf 20 april gaat de E17 tussen Zwijndrecht en Kruibeke op de schop. De aannemer vernieuwt er het wegdek van de noordelijke rijbanen. Het verkeer zal daardoor tijdelijk over 2 x 2 versmalde rijstroken moeten. Deze snelwegwerken maken deel uit van een grotere werf die initieel voor komende zomer was gepland, maar nu versneld worden uitgevoerd. Door de coronamaatregelen is het verkeer op de E17 immers sterk afgenomen. Aannemer Rinkoniên, die zich eerder genoodzaakt zag om de Oosterweelwerven Linkeroever & Zwijndrecht tijdelijk stil te leggen, wil nu van die verkeersarme periode gebruik maken om een werf met impact op het verkeer uit te voeren. Op die manier wordt de hinder voor de weggebruiker zo beperkt mogelijk gehouden.

[07-04-2020] Wegaffiches van VSV om alle helden van nu te bedanken
De VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) komt met een affichecampagne om alle helden te bedanken die zich met hart en ziel inzetten om het land draaiende te houden tijdens de coronacrisis. De uitzonderlijke campagne komt er ter vervanging van een campagne rond afleiding aan het stuur, die de VSV aanvankelijk in april gepland had.

[06-04-2020] Samen met de sector van de wegen-, de waterbouw en de grote infrastructuurwerken voor de heropstart van werven
In overleg met de sector van de wegen- en waterbouw werd een memorandum opgesteld waarin wordt overeengekomen hoe een geleidelijke heropstart van de werven kan plaatsvinden. Door de Corona maatregelen is het verkeer op de wegen sterk afgenomen. Hierdoor is het nu mogelijk om in veiligere omstandigheden werken uit te voeren en om minder verkeershinder te veroorzaken. Deze heropstart geeft bovendien een broodnodige maatschappelijke en economische ondersteuning. Infrastructuurwerken zijn traditioneel een belangrijke motor van de economie. Het memorandum heeft specifiek oog voor de veiligheidsmaatregelen en ondersteuningsmaatregelen voor de sector. De minister roept tevens de andere opdrachtgevers, onder meer de lokale besturen, en de nutsmaatschappen op om mee te werken aan een heropstart.

[04-04-2020] Minister Lydia Peeters rolt 21 nieuwe trajectcontroles uit in samenspraak met lokale besturen
Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) kondigt 21 nieuwe trajectcontroles aan langs gewestwegen in Vlaanderen. Minister Lydia Peeters hecht veel belang aan de inbreng van de lokale besturen bij het bepalen van de locaties en is bereid om zelfs een stap verder te gaan: “Inspraak van lokale besturen is cruciaal bij het bepalen van de locatie van een trajectcontrole. Zij kennen verkeerssituaties op hun grondgebied door en door. Momenteel werken we aan een aanvraagprocedure waarbij lokale besturen hun vraag naar maatregelen inzake handhaving van snelheidsregimes kunnen indienen.”

[01-04-2020] Taskforce ondersteunt logistiek tijdens Coronacrisis
De Vlaamse overheid richt de Logistics Resilience Task Force op en duidt VIL, de speerpuntcluster logistiek, als coördinator aan. Donderdag komt deze voor het eerst samen. In deze taskforce zal men overleg plegen over de logistieke ketens die nu onder druk staan door de COVID-19-crisis. Alle belangrijke stakeholders van de cruciale sectoren en transportmodi, alsook de kabinetten van minister Peeters en minister Crevits nemen deel aan deze bijzondere taskforce.

[30-03-2020] Binnenvaart en waterwegen blijven operationeel voor goederentransport
Het verzekeren van transport van goederen is een essentiële dienst in het belang van maatschappij en bevolking. De binnenvaart en waterwegen zijn dan ook volledig operationeel om de economische activiteiten in Vlaanderen te verzekeren door een vlotte toelevering van goederen via water. “In deze onzekere tijden zijn de waterwegen meer dan ooit een essentiële schakel in de logistieke keten”, klinkt het bij De Vlaamse Waterweg nv en het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen (KBV). “Dankzij de onafgebroken inzet van binnenvaartondernemers en onze werknemers blijven binnenvaart en waterwegen operationeel.”

[27-03-2020] Lydia Peeters wil zoveel mogelijk wegenwerken doorvoeren of heropstarten
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) roept op om zoveel mogelijk wegenwerken in deze periode uit te voeren en neemt maatregelen om liquiditeitsproblemen bij de wegenbouwsector te voorkomen.

[26-03-2020] Q&A Coronamaatregelen MOW
Q&A Coronamaatregelen MOW

[25-03-2020] Maatregel corona-virus: uitstel van vier maanden in termijnen voor rijopleidingen, rijexamens en terugkommomenten
Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) heeft in een Ministerieel Besluit de aanpassingen bepaald inzake de rijopleidingen, waaronder het praktijk-rijexamen, het terugkommoment en de nascholing in het kader van vakbekwaamheid. Deze aanpassingen kaderen in de noodmaatregelen inzake mobiliteit. De Vlaamse regering had vorige week al beslist om vanaf 16 maart alle scholingen op te schorten om het coronavirus niet verder te verspreiden.

[25-03-2020] Aangepaste regeling voor autokeuringsattesten vastgelegd in Ministerieel besluit. Autokeuringsstations weer in beperkte mate open
Nadat GOCA Vlaanderen VZW, de groepering van erkende ondernemingen voor Autokeuring en Rijbewijs, vorige week besliste om de keuringsstations te sluiten heeft Minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters (Open Vld) een ministerieel besluit genomen om de druk te verlagen en waardoor de keuringstations vandaag (beperkt) terug open kunnen gaan voor specifieke voertuigen.Dit zal enkel zijn voor de bedrijfs- en transportvoertuigen, bussen, ambulances en technische herkeuringen.Voor de andere categorieën waarvan het keuringsattest verstreek na 13 maart 2020 zal de termijn verlengd worden met 4 maanden, na het opheffen van de noodmaatregelen.

[20-03-2020] FAQ autokeuring
FAQ autokeuring

[20-03-2020] Maatregel corona-virus: Keuringsattesten verlengen en autokeuringscentra in beperkte mate open
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) heeft na overleg met GOCA Vlaanderen bereikt dat de keuringsstations op woensdag 25 maart terug opengaan. Gezien de situatie en de achterstand zal dit enkel zijn voor de bedrijfs- en transportvoertuigen, bussen, prioritaire voertuigen en technische herkeuringen. Voor de andere categorieën (waarvan het keuringsattest verstreek na 13 maart 2020) zal de termijn verlengd worden met 4 maanden, na het opheffen van de crisismaatregelen.

[18-03-2020] Toegang tot de havens en de nautische veiligheid blijven bewaard
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) zetten alles in het werk om het scheepvaartverkeer van en naar de havens in tijden van het Corona-virus vlot en veilig te laten verlopen. Alle partners van de nautische keten zitten samen om te bekijken of er in het kader van de nieuwe maatregelen van de veiligheidsraad ook bijkomende inspanningen moeten komen bij alle nautische partners, waaronder het agentschap MDK

[17-03-2020] Maatregel corona-virus: Recreatieve veren dicht
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft beslist de recreatieve veren Sint-Annaveer en het Veer Bazel-Hemiksem met onmiddellijke ingang te sluiten . Eerder waren al de veerdienst in Nieuwpoort en de veerdienst van Oostende dicht voor het publiek. Enkel de veren voor woon- werkverkeer worden open gehouden. Veerdiensten in Langerbrugge, Terdonk en Kruibeke – Hoboken blijven open.

[16-03-2020] Maatregel corona-virus: De Lijn schakelt over op een aangepaste dienstregeling
Het is uitermate belangrijk dat in deze crisisperiode het openbaar vervoer maximaal operationeel blijft en liefst op een betrouwbare constante manier. Door het grote aantal chauffeurs dat zich ziek meldt komt dit in gedrang en wordt er geschakeld om een zo groot mogelijk aantal bussen en trams te laten rijden. Dit is de enige reden waarom het aanbod vermindert en niet omdat het aantal reizigers veel minder is. We moeten er voor zorgen dat men niet opeengepakt zit op een bus en tram.

[14-03-2020] Maatregel corona-virus: opschorting rijopleidingen en examens rijbewijs
De Vlaamse Regering beslist dat omwille van het risico op overdracht van het Corona-virus de externe opleidingen en examens die inzake mobiliteit worden georganiseerd op te schorten vanaf 16 maart 2020. Dit slaat op de rijopleiding, het vormingsmoment, het terugkommoment en de nascholing in het kader van vakbekwaamheid en de theoretische en praktische examens voor het behalen van het rijbewijs.

[13-03-2020] Vlaamse regering geeft groen licht aan Lantis voor indiening omgevingsvergunningsaanvraag Oosterweelverbinding
Vandaag heeft de Vlaamse regering formeel kennis genomen van de goedkeuring van het project-MER Oosterweelverbinding en heeft ze haar akkoord gegeven aan Lantis (het vroegere BAM) om de omgevingsvergunningsaanvraag in te dienen op basis van het hierin besproken “geoptimaliseerd voorkeursontwerp”. De Vlaamse regering formaliseert hiermee haar engagement binnen het Toekomstverbond om de leefbaarheidsprojecten binnen de projectzone van de Oosterweelverbinding integraal mee te realiseren en te financieren op basis van de meerjarige prognoses gemaakt door de bouwheer Lantis.

[13-03-2020] Maatregel corona-virus: contant betalen op bussen van De Lijn niet meer mogelijk
Naar aanleiding van het Corona-virus zal vervoersmaatschappij De Lijn een aantal maatregelen nemen voor de reizigers. Zo zal er vanaf morgen niet meer met contant geld betaald kunnen worden op de voertuigen van De Lijn en in de voorverkooppunten van De Lijn zoals ondermeer de Lijnwinkels. Alternatieven zijn uiteraard de gangbare manieren zoals SMS-ticket, met bankkaart via de Lijnwinkels en aan de verkoopautomaten van De Lijn, externe voorverkooppunten of via de applicatie van De Lijn.

[11-03-2020] Verkeersdoden: naast sensibilisering ook inzetten op infrastructuur
In antwoord op een aantal vragen over de recente ongevallencijfers heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) een aantal maatregelen aangekondigd. Naast opleiding en sensibilisering wil de minister ook volop inzetten op betere infrastructuur. “Verkeersveiligheid is een absolute topprioriteit. We moeten met een gerust hart onze kinderen met de fiets naar school of sportclub kunnen laten gaan”, zegt minister Lydia Peeters.

[09-03-2020] Lokale besturen kunnen in de toekomst lichte snelheidsovertredingen aanpakken met GAS-boetes
Steden en gemeenten zullen in de toekomst zelf lichte snelheidsovertredingen kunnen beboeten op plaatsen waar de snelheid is beperkt tot 30 of 50 km/u. Ze kunnen daarvoor een GAS-boete of Gemeentelijke Administratieve Sanctie uitschrijven. De Vlaamse regering heeft nu op voorstel van minister Lydia Peeters een ontwerp van decreet goedgekeurd. Samen met minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en Vilvoords schepen Jo De Ro heeft minister Peeters de maatregel vanmorgen toegelicht aan een gevaarlijk kruispunt, vlakbij de GO!-basisschool Kaleido in Vilvoorde.

[27-02-2020] Vlaamse regering geeft definitieve goedkeuring van ontwerpbesluit benchmark voor VVM De Lijn
De Vlaamse regering heeft de regels voor de opmaak van een benchmarkstudie definitief goedgekeurd. In het kader van de basisbereikbaarheid moet de VVM De Lijn voldoen aan een benchmarkstudie vooraleer zij kan aangeduid worden als interne exploitant van het openbaar vervoer in Vlaanderen (Kernnet en aanvullend net). De Vlaamse regering moet de regels voor deze benchmark goedkeuren waaronderde methodiek voor de uitvoering van de benchmarkstudie, de criteria voor de vergelijkingsbasis van de referentiebedrijvenen de rapportering.

[17-02-2020] 38 snelwegwerven in 2020
Heel wat autosnelwegen in Vlaanderen hebben nood aan investeringen in onderhoud, verkeersveiligheid, doorstroming en capaciteit. Daarom pakken het Agentschap Wegen en Verkeer, Lantis en De Werkvennootschap samen in 2020 maar liefst 38 snelwegwerven aan.

[14-02-2020] 14 gemeenten krijgen subsidie voor een veilige schoolomgeving
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) kent 14 gemeenten, na het indienen van een dossier, een subsidie veilige schoolomgeving toe. “Lokale besturen zijn het best geplaatst om samen met schooldirecties te bekijken hoe ze de verkeersveiligheid voor de schoolgaande jeugd kunnen verhogen. Deze subsidie helpt in het nemen van maatregelen in de directe schoolomgeving”, zegt Lydia Peeters.

[13-02-2020] Lokale besturen zijn een essentiële schakel in het bepalen van trajectcontroles
Trajectcontroles blijven nodig op wegen waar overdreven snelheid een probleem vormt. Waar een trajectcontrole precies komt, wordt bepaald op basis van een objectieve methodiek. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) wil de lokale besturen betrekken bij de plaatsbepaling van trajectcontroles: “Lokale besturen kennen hun grondgebied en zijn het best geplaatst om te zeggen waar een trajectcontrole gewenst is en waar niet”.

[06-02-2020] Sensibilisering rond motorrijden blijft nodig
Met de lente voor de deur start ook het nieuwe motorseizoen en moet er terug de nodige aandacht uitgaan naar motorrijders in het verkeer om ongevallen te vermijden.