Mobiel Vlaanderen

PERSBERICHTEN ARCHIEF

[29-09-2005] Nieuwe tramlijn in Antwerpen - Onbenut stuk premetro wordt in gebruik genomen
Vanaf 1 maart 2006 rijdt er een nieuwe tramlijn in Antwerpen. Het gaat over tramlijn 5 die Deurne via het centrum van Antwerpen met Linkeroever zal verbinden. Hiermee neemt De Lijn een onbenut stuk premetro in gebruik. Met de nieuwe tramlijn wordt tegemoetgekomen aan de vraag van de reizigers naar een betere, snellere en meer betrouwbare verbinding met de stad.

[27-09-2005] Doorbraak inzake de toegankelijkheid van de Gentse haven
Vandaag is een eerste stap gezet in het opheffen van een aantal nautische toegangsbeperkingen van het kanaal Gent-Terneuzen en de Westsluis. Op deze wijze kunnen de toekomstmogelijkheden voor de haven van Gent als volwaardige zeehaven worden gevrijwaard.

[27-09-2005] Ontdubbeling Scheldebrug op de N16 te Temse/Bornem
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft vandaag een werkbezoek gebracht aan Temse waar hij toelichting heeft gegeven bij de vooruitgang van het project 'Tweede Scheldebrug'.

[24-09-2005] Dag van de Klant '05 : minister Peeters over hinder bij openbare werken
Vandaag op de Dag van de Klant heeft minister Peeters bevestigd dat er tegen eind dit jaar in elke Vlaamse provincie een bereikbaarheidsadviseur wordt aangesteld. Daarnaast zullen in het voorjaar 2006 alle provinciale coördinatieorganen van start gaan.

[21-09-2005] VAB over zone 30 rond scholen - "Minister Peeters kan zich vinden in standpunt VAB"
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur kan zich vinden in de opbouwende kritiek van VAB met betrekking tot de invoering van de zones 30 in schoolomgevingen. De minister sluit zich aan bij de stelling dat zones 30 op wegen met een specifieke doorstroomfunctie in principe dynamisch dienen te zijn.

[20-09-2005] Schelde - M/S Forwairet op zandbank - Stand van Zaken
De bemanning van het vastgelopen schip M/S Fowairet, varend onder de vlag van Qatar, werd om 10u15 veiligheidshalve geëvacueerd. Het schip, vastgelopen op een zandbank vertoonde immers, door het zakken van het water, enkele barsten in de romp. Omstreeks 11u30 werd eveneens alle op-en afvaart op de Schelde gestopt omdat ook de brandstoftanks begonnen te barsten. De Nederlandse autoriteiten, bevoegd op hun grondgebied ingeval van calamiteiten, doen al het nodige om verdere complicaties te vermijden.

[19-09-2005] Bijna 50 gemeenten krijgen extra bussen in 2006
Bijna 50 gemeenten over heel Vlaanderen krijgen dit jaar en volgend jaar een project basismobiliteit. Het gaat over die gemeenten die nog het meeste nood hebben aan extra (bel)bussen. Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt kondigde dit maandag 19 september aan tijdens de voorstelling van haar visienota 'Meer en beter openbaar vervoer'.

[15-09-2005] Antwerpen start met autodelen op 1 januari 2006
Op 1 januari 2006 kan autodelen starten in Antwerpen. Dit kondigden Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt en Antwerps schepen van Mobiliteit Ludo Van Campenhout vandaag, 15 september, aan. Ze deden naar aanleiding van de start van de Week van Vervoering. De Week van Vervoering is een initiatief van de Vlaamse overheid waarin het openbaar vervoer centraal staat. Vandaag werd een mobiliteitstocht door Antwerpen georganiseerd door de BTTB, de Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers.

[08-09-2005] Donderdag 15 september gaat de Week van Vervoering van start
Donderdag 15 september gaat de Week van Vervoering van start. Tijdens de Week van Vervoering organiseert de Vlaamse Overheid samen met KOMIMO (Koepel voor Milieu en Mobiliteit) talloze acties die duurzaam vervoer promoten. Vlaams Minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt zal aan heel wat van die activiteiten deelnemen.

[05-09-2005] Van Brempt steunt VAB: regionalisering van verkeersveiligheidsfonds kan verkeerseducatie verbeteren
Vlaams Minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt wil het verkeersveiligheidsfonds in Vlaamse handen. Hiervoor pleitte ze onder andere in de laatste Interministeriële Conferentie Mobiliteit. "Het is belangrijk dat we de inkomsten van flitspaalboetes kunnen investeren in praktijkgerichte mobiliteitseducatie," aldus de minister. Ze zei dit maandag naar aanleiding van een onderzoek van de VAB. Daaruit bleek dat er een grote nood is aan praktijkgerichte educatie.

[02-09-2005] Invoering vergoeding bij inzetten helicopter voor beloodsing
Op voorstel van minister Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, hechtte de Vlaamse Regering vandaag enerzijds haar definitieve goedkeuring na positief advies van de Raad van State aan het ontwerp van besluit betreffende de invoering van de vergoeding voor het inzetten van een helikopter voor het beloodsen en het afhalen van een loods van vaartuigen. Anderzijds werden de aanpassingen aan het besluit betreffende de vaststelling van de tarieven van het loodsgeld en andere vergoedingen en kosten voor loodsverrichtingen in het Belgisch loodsvaarwater goedgekeurd.

[30-08-2005] Aanpak zone 30 aan schoolomgevingen langs Vlaamse gewestwegen
Vanaf 1 september 2005 geldt in alle schoolomgevingen een maximumsnelheid van 30 km/u. Vandaag, dinsdag 30 augustus, hebben Vlaams minister van Openbare Werken Kris Peeters en Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt, toelichting gegeven bij de maatregelen die de Vlaamse overheid heeft genomen om tegemoet te komen aan de federale wetgeving die de zone 30 in schoolomgevingen invoert. De Vlaamse Regering voorziet hiervoor 13,2 miljoen euro en geeft hiermee gevolg aan een prioriteit uit het Vlaams regeerakkoord om de verkeersveiligheid ter hoogte van de schoolomgevingen gelegen langs gewestwegen verder te verhogen.

[12-08-2005] Vaste dodehoekspiegel geplaatst in elke Vlaamse provincie
Vaste dodehoekspiegel moet dodehoek-ongevallen vermijden

Op voorstel van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, wordt in elke Vlaamse provincie als proefproject een vaste dodehoekspiegel geplaatst. De gemeentes waar deze spiegels worden geplaatst, zijn Geel, Gent, Herent, Lanaken en Waregem. De bedoeling van deze spiegels is om dodehoekongevallen te vermijden en de veiligheid van de zachte weggebruikers (fietsers en voetgangers) te verhogen.

[25-07-2005] Oprichting permanent overlegplatform belangrijke stap in uitvoering beleidsplan waterrecreatie- en toerisme
Op initiatief van de ministers Bert Anciaux, Geert Bourgeois en Kris Peeters heeft de Vlaamse Regering afgelopen vrijdag de oprichting van het Overlegplatform voor waterrecreatie, -sport en -toerisme voor waterwegen en kust in Vlaanderen goedgekeurd. Hiermee wordt een belangrijke aanzet uit het twaalfpuntenplan,dat de vertaling is van het beleidsplan waterrecreatie en – toerisme van de waterwegen en kust in Vlaanderen, concreet gerealiseerd.

[25-07-2005] Minister Peeters legt ontwerp van decreet voor om scheepvaartverkeer op zee veiliger te laten verlopen
Ontwerp van scheepvaartsbegeleidingsdecreet principieel goedgekeurd

Op initiatief van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft de Vlaamse Regering afgelopen vrijdag het ontwerp van decreet betreffende de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen naar de Vlaamse havens en de organisatie van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum” principieel goedgekeurd. Het ontwerp wordt nu voor advies overgemaakt aan de MiNa-raad, SERV en de Raad van State.

[25-07-2005] Modernisering van de beloodsingsmiddelen uitgewerkt via voordelige PPS constructie
Op initiatief van de ministers Dirk Van Mechelen en Kris Peeters heeft de Vlaamse Regering afgelopen vrijdag haar goedkeuring verleend om de modernisering van de beloodsingsvloot uit te werken via een contractuele PPS-constructie met de NV Nautinvest. De verdeling in een PPS-formule van de risico’s en verantwoordelijkheden leiden tot een operationele en financiële optimalisatie.

[22-07-2005] Masterplan Antwerpen op de rails
Vlaamse Regering bereikt akkoord over toltarieven Oosterweelverbinding en timing mobiliteitsprojecten

Op voorstel van de Vlaamse ministers Dirk Van Mechelen, Kris Peeters en Kathleen Van Brempt heeft de Vlaamse Regering vrijdag 22 juli 2005 een belangrijke beslissing genomen over de timing voor de realisatie van de verschillende projecten van het Masterplan Antwerpen, de toltarieven voor Oosterweelverbinding en de financiële inbreng van het Vlaams Gewest om het Masterplan mogelijk te maken. De uitvoering van het multimodale plan kan nu beginnen.

[15-07-2005] Estuaire vaart zorgt voor betere ontsluiting
Op voorstel van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft de Vlaamse Regering vandaag de betoelaging van de binnenvaart naar de kusthavens Zeebrugge en Oostende en de estuaire vaart vanuit en naar Zeebrugge goedgekeurd. De beleidsnota van minister Peeters stelt dat het beleid inzake de hinterland-ontsluiting van de zeehavens zal versterkt worden met aandacht voor de modal shift naar binnenvaart en spoor.

[08-07-2005] 'Minder hinder'-maatregelen behouden: 13 miljoen euro per jaar voor bussen en trams in Antwerpen
De succesvolle 'Minder hinder'-maatregelen van De Lijn blijven ook na de werken aan de Antwerpse Ring behouden. Dit heeft de Vlaamse regering op vraag van Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt vandaag beslist. Ongeveer 3/4de van het aanbod van De Lijn blijft behouden voor een kostprijs van 13 miljoen euro op jaarbasis. Dit aanbod zal de komende jaren verder gezet worden.

[06-07-2005] Livebeelden verkeerssituatie groot succes
Antwerpen - Sinds vorige week zijn er livebeelden van de verkeerssituatie rond Antwerpen en Brussel beschikbaar op de website van het Verkeerscentrum Vlaanderen. Ondertussen hebben al 75.000 bezoekers deze beelden geraadpleegd. Ook het aantal abonnees op de gepersonaliseerde e-mailservice Spitsmail steeg tot meer dan 2.500.

[28-06-2005] Live camerabeelden op website Verkeerscentrum
Het Verkeerscentrum Vlaanderen in Antwerpen monitort het verkeer onder andere via camera's langs de Vlaamse snelwegen. Een eerste selectie van die camerabeelden kunt u nu live bekijken op de website van het Verkeerscentrum.

[19-06-2005] Vrachtwagens naar maximum 80 km/uur: winst voor milieu en voor verkeersveiligheid
"Vrachtwagens boven de 3,5 ton zouden maximum 80 km/uur mogen rijden op onze wegen. Dit betekent een winst voor milieu én voor verkeersveiligheid. 4 à 5% van de Kyotodoelstelling voor Vlaanderen zou op die manier gehaald worden. Ongevallen met vrachtwagens zouden verminderen omdat de remafstand aanzienlijk verkort." Dit stelt Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt voor.

[17-06-2005] Geluidshinder weldra in kaart gebracht
Op voorstel van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft de Vlaamse Regering de omzetting van de Europese richtlijn omgevingslawaai in Vlaanderen goedgekeurd. Deze richtlijn maakt het mogelijk dat tegen midden 2007 de geluidsimpact van grote wegen, belangrijke spoorwegen en luchthavens en van grote stedelijke gebieden in kaart wordt gebracht.

[16-06-2005] Toolbox Mobiliteitsmanagement gelanceerd
Donderdag 16 juni, stelde Vlaams Minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt samen met Ingrid Lieten, directeur-generaal van De Lijn en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde de Toolbox Mobiliteitsmanagement voor. De voorstelling van de Toolbox gebeurde bij Agfa-Gevaert, één van de voortrekkers van het stimuleren van duurzaam vervoer in Vlaanderen. De Toolbox is een database die bedrijven helpt bij het ontwikkelen van een eigen vervoersplan.

[16-06-2005] Antwerpse trams komen naar zee - Hermelijntrams helpen zomerpiek opvangen
In juli en augustus zet De Lijn 4 Hermelijntrams in aan de kust tussen Oostende en Westende bovenop de voorziene 10 minuten frequentie. Deze Antwerpse trams bieden elk plaats aan 250 reizigers. Technische proeven en testritten met reizigers tonen aan dat de Hermelijntram perfect inzetbaar is aan de kust.

[15-06-2005] Sociale partners De Lijn keuren CAO goed
De sociale partners van De Lijn (werkgever en vakbonden) bekrachtigden vandaag, 15 juni 2005, de CAO 2005-2006. Hierin zijn volgende zaken opgenomen: voor koopkrachtverhoging wordt er jaarlijks 4,4 miljoen euro extra voorzien (op kruissnelheid); voor kwaliteitsverbetering voor chauffeurs en reizigers wordt 9,6 miljoen euro voorzien in 2006 en 2007.

[13-06-2005] Parkeerdruk Sportpaleis ontoelaatbaar
Er is altijd een hoge parkeerdruk in de wijken rond het Sportpaleis ook wanneer er geen evenementen plaatsvinden; de parkeerdruk stijgt sterk als er evenementen plaatsvinden en er is meer openbaar vervoergebruik als er voldoende aanbod is. Dit zijn de voornaamste conclusies van de parkeerstudie Sportpaleis die het studiebureau Iris Consulting maakte op vraag van Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt.

[13-06-2005] Bruggen op de Singel moeten weg, minder hinder openbaar vervoer moet blijven
"De noodbruggen op de Singel in Antwerpen moeten na het einde van de werken aan de Ring terug weg. De minder hinder maatregelen rond openbaar vervoer (extra capaciteit en snelbussen) moeten blijven." Dit zegt Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt in reactie op de enquête die Unizo hield.

[10-06-2005] Principiële beslissing over Oosterweelverbinding met tolheffing
Op voorstel van de Vlaamse ministers Kris Peeters, Dirk Van Mechelen en Kathleen Van Brempt heeft de Vlaamse Regering vandaag, op basis van het plan-MER, principieel beslist dat het Masterplan Antwerpen integraal én met tolheffing op de Oosterweelverbinding wordt uitgevoerd.

[09-06-2005] Heropening Verbrande Brug te Grimbergen, zaterdag 11 juni om 11u30
Minister Kris Peeters heropent op zaterdag 11 juni officieel de Verbrande Brug te Grimbergen. Zes maanden na het incident met de brug is deze door de aangehouden inspanningen en de efficiënte aanpak van alle betrokkenen vandaag terug in gebruik voor het wegverkeer.