Mobiel Vlaanderen

PERSBERICHTEN ARCHIEF

[12-09-2006] Oprit Berchem: resultaten onderzoek
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft recent laten onderzoeken of de oprit Berchem op de R1 opnieuw zou kunnen geopend worden. Dit onderzoek wijst nu uit dat dit inderdaad mogelijk is, waarbij aan de voorwaarde van het behoud van de optimale doorstroming voor het openbaar vervoer op dit kruispunt kan voldaan worden. Minister Peeters zal nu verder overleg plegen met De Lijn en de stad Antwerpen om te bekijken of de oprit in Berchem kan worden open gesteld in afwachting van de definitieve herinrichting van de Singel en de Ring.

[11-09-2006] Vlaamse overheid investeert voor het eerst 3,8 miljoen euro in fietspaden op gemeentewegen

Van Brempt en provincies stimuleren gemeentebesturen in aanleg fietspaden

Dit jaar investeert Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt 3,8 miljoen euro aan fietspaden op gemeentewegen. Het is de eerste keer dat de Vlaamse overheid mee gaat betalen voor zulke fietspaden. Dit gebeurt via het nieuwe Fietsfonds, dat voor elke euro die de provincie investeert in fietspaden, een Vlaamse euro bijpast. Het gaat om fietspaden die ideaal zijn voor woon-werk- en woon-schoolverkeer, het zogenaamde bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.

[05-09-2006] FAST-project (Files Aanpakken door Snelle Tussenkomst) nu ook in Antwerpen en Vlaams-Brabant
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur voert nu ook vanaf 1 januari 2007 het vernieuwde FAST-project in op de drukste gedeelten van het Vlaamse autosnelwegennet in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Dit vernieuwde systeem is reeds operationeel in Oost-Vlaanderen sinds 1 juli 2006. FAST staat voor ‘Files Aanpakken door Snelle Tussenkomst’ en heeft als doel de gevolgen door ongevallen te beperken. Door de rijbaan snel vrij te maken, wordt enerzijds bijgedragen tot een grotere veiligheid van de weggebruiker. Anderzijds draagt deze aanpak ook bij tot een efficiëntere en betere doorstroming van het verkeer.

[04-09-2006] Minister Peeters geeft eerste spadesteek voor kruispunt N31 met de Koningin Astridlaan. Aanvang studies Koning Albertlaan en AX belangrijk voor bereikbaarheid van Brugge
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft vandaag de eerste spadesteek voor het gevaarlijke kruispunt Koningin Astridlaan met de N31 te Brugge gegeven. Dit is een eerste belangrijke stap in de herinrichting van de N31 die van grote betekenis is zowel voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van Brugge als voor de bereikbaarheid van de haven van Zeebrugge. Het einde van de werken is voorzien tegen medio 2008. Voor de herinrichting van de kruispunten aan Koningin Astridlaan en de Witte Molenstraat trekt de minister een bedrag van ruim 18 miljoen euro uit.

[23-08-2006] De Lijn onderweg naar nieuw jaarrecord
De Lijn heeft de eerste zes maanden van dit jaar 229 miljoen reizigers vervoerd. Dat is ruim acht miljoen reizigers meer dan dezelfde periode in 2005. Daarmee is De Lijn op weg naar een nieuw jaarrecord. Als de groei zich doorzet, zal De Lijn in 2006 meer dan 460 miljoen reizigers vervoeren.

[09-08-2006] Kap- en snoeiwerken vatten vandaag daadwerkelijk aan
In domein Fort III staan een aantal bomen, die dienen te worden gekapt en gesnoeid zodat ze niet langer een gevaar vormen voor landende en opstijgende vliegtuigen. Na de voltooiing van de voorbereidende werkzaamheden kunnen deze kap- en snoeiwerken vandaag daadwerkelijk aanvatten. Om dit te realiseren blijkt evenwel politiebegeleiding nodig. Door het kordate en correcte optreden van de politiediensten kunnen deze werken op een veilige manier nu worden uitgevoerd.

[26-07-2006] Afsluiting E313 voor afwerking brug Lummen
Van vrijdagavond 04/08/06 om 21u00 tot zondagochtend om 05u00 zal de E313 tussen Lummen en Hasselt in beide richtingen worden afgesloten om de liggers van een nieuwe brug te plaatsen.

[20-07-2006] Project Amoras: garantie voor toekomstige onderhoudsbaggerwerken in de maritieme toegang van de Antwerpse haven
Op initiatief van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur besliste de Vlaamse Regering vandaag om haar goedkeuring te verlenen aan de realisatie van het project Amoras voor de verwerking van de onderhoudsbaggerspecie uit de maritieme toegangswegen op de Antwerpse Rechterscheldeoever. Dit project bestaat uit de bouw en de exploitatie van een mechanische ontwaterings¬installatie ter plaatse van de zone "Bietenveld" en de berging van de ontwaterde specie in de aangrenzende "Zandwinningsput".

[17-07-2006] Protocol voor een versterkte samenwerking tussen politie en De Lijn
Vandaag, maandag 17 juli, ondertekenden federaal minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael en Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt een protocol voor een versterkte samenwerking tussen politie en De Lijn. Het protocol vloeit voort uit het actieplan 'Veilig op Weg - Reizigers en personeel op één lijn' dat vorige vrijdag is voorgesteld en waarmee De Lijn maximale inspanningen wil leveren om de veiligheid van haar reizigers en personeel te verhogen. Beide ministers zijn zeer tevreden op zo’n korte termijn tot een actualisering en versterking van het bestaande protocol te komen. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt rond het aanwerven van extra lijnspotters en de oprichting van een veiligheidsdienst.

[14-07-2006] De Lijn stelt actieplan 'Veilig op weg' voor: meer camera's, meer mensen, meer opleiding
Brussel – Vandaag (vrijdag 14 juli) hebben Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen van Brempt en directeur-generaal van De Lijn Ingrid Lieten het actieplan 'Veilig op weg - Reizigers en personeel op één lijn' voorgesteld. Met dit geïntegreerd actieplan wil De Lijn maximale inspanningen leveren om de veiligheid van haar reizigers en personeel te verhogen. Het plan bevat een ruime waaier aan maatregelen die inspelen op de verschillende veiligheidsaspecten en kost jaarlijks 20,2 miljoen euro. De blikvangers van het plan zijn de vertienvoudiging van het aantal camera’s, de inzet van 214 extra mensen en extra opleiding voor het personeel.

[07-07-2006] Oprichting Via-Invest concretiseert alternatieve financiering openbare werken
Op initiatief van Kris Peeters, de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, en Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening heeft de Vlaamse Regering vandaag het voorstel inzake de oprichting van Via-Invest goedgekeurd. Dit is een belangrijke stap om de inhaalbeweging in het domein van openbare werken via publiek-private samenwerking (PPS) te bewerkstelligen waarbij in de eerste plaats het realiseren van een aantal zogenaamde missing links wordt beoogd.

[02-07-2006] Start mobiliteitscampagne 'verantwoord gebruik van de pechstrook'
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, lanceert de mobiliteitscampagne 'verantwoord gebruik van de pechstrook'. Deze campagne moet weggebruikers aansporen tot een meer verantwoord en correct gebruik van de pechstrook en loopt van 3 juli tot 30 juli 2006. De campagne bestaat uit twee delen: een affichecampagne langs gewest- en autosnelwegen en de verspreiding van 250.000 placemats (onderleggers) in restaurants en brasseries aan de kust en in de rest van Vlaanderen. Voor de slogans op zowel de affiches als de placemats werd, net zoals bij de vorige mobiliteitscampagne, beroep gedaan op de weggebruiker. In één maand tijd werden via de website www.watisuwexcuus.be meer dan 500 slogans ingestuurd en gekozen door de weggebruikers zelf.

[30-06-2006] Telewerken kan 3 miljard euro opleveren
"Meer dan 3 miljard euro. Dat kunnen we tegen 2016 jaarlijks besparen wanneer het aantal mensen dat aan telewerk doet, verdubbelt en als diezelfde mensen die telewerken dit 3 dagen per week doen." Dat is één van de resultaten uit het VUB-onderzoek naar telewerken dat Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt bekend maakte. Ze deed dit vandaag, vrijdag 30 juni, op het Congres Telewerken in het Vlaams Parlement. Dankzij de studie heeft Vlaanderen voor de eerste keer een zicht op wat telewerken kan betekenen voor mobiliteit.

[30-06-2006] Minister Peeters maakt werk van verdieping en verbreding 'Pas van het Zand'
Op voorstel van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur besliste de Vlaamse Regering vandaag om in 2006 de vaarpas 'Pas van het Zand' en de gedeeltes van de haven van Zeebrugge welke toegang geven tot de containerterminals en de Vandammesluis, te verdiepen met één meter. Dit moet bijdragen tot een veiliger maritieme toegankelijkheid voor de huidige generatie containerschepen. De kosten voor deze verdiepingsbaggerwerken ten behoeve van de haven van Zeebrugge bedragen 15 miljoen euro (verdiepingsbaggerwerken) en 6 miljoen euro (versterkte onderhoudsbaggerwerken) gespreid over de periode 2007-2009. Minister Peeters engageert zich tevens om binnen de Vlaamse Regering aansluitend ook de nodige kredieten te bespreken voor de verbreding van de toegangsgeul 'Pas van het Zand' van 300 meter naar 500 meter. Deze bijkomende verbredingswerken, voorzien voor de periode 2008-2009, worden voorlopig geraamd op 8 miljoen euro.

[28-06-2006] Van Brempt lanceert ENTER, het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid
Vandaag lanceerde Vlaams minister van Gelijke Kansen Kathleen Van Brempt het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid in Hasselt. Het nieuwe expertisecentrum heet ENTER. Tijdens de plechtige opening werd ook het startschot gegeven voor de campagne "Surf & Durf. Trek er ongehinderd op uit!" die de databank www.toegankelijkvlaanderen.be meer bekendheid moet geven en personen met een handicap moet aanzetten om er op uit te trekken. Ook de 'Universal Design Toolkit' voor alle architecten en ontwerpers werd boven de doopvont gehouden.

[24-06-2006] De Lijn en voogdijminister Van Brempt veroordelen sterk het incident van deze middag 24/6
De Lijn en voogdijminister Van Brempt zijn erg gechoqueerd door de gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan deze namiddag op een bus van De Lijn aan het Astridplein in Antwerpen. Een reiziger werd daar aangevallen door een groep andere reizigers. Hij overleefde het niet. De chauffeur van De Lijn heeft snel de hulpdiensten en de politie kunnen verwittigen. Het onderzoek loopt nu.

[19-06-2006] Vlaams-Nederlands overleg kanaal Gent-Terneuzen
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur en Karla Peijs, Nederlands minister van Verkeer en Waterstaat hebben vandaag 19 juni in Den Haag overleg gepleegd over de voortgang van een aantal dossiers omtrent het Kanaal Gent – Terneuzen.

[16-06-2006] Seine-Schelde: een belangrijk waterproject voor het volgende decennium
Op voorstel van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft de Vlaamse Regering vandaag haar goedkeuring gehecht aan het project Seine-Schelde dat een prioritair binnenvaartproject vormt binnen het Trans-Europees Netwerk. Dit alles wordt gerealiseerd tegen 2016. Specifiek voor het traject Wervik-Deinze, dat deel uitmaakt van het Seine-Schelde project, wordt een luik rivierherstel gekoppeld. Intussen heeft minister Peeters zowel in 2005 als in 2006 telkens 4 miljoen euro voorzien voor het verder afwerken van de tweede sluis te Evergem. Deze tweede sluis is dan ook groter, waardoor ze ook geschikt is voor schepen klasse Vb en past perfect in het nog te realiseren project Seine - Schelde.

[09-06-2006] Milieuonderzoek belangrijk voor de verdere ontwikkeling en welvaart van de haven van Antwerpen en haar omgeving
De economische ontwikkeling in het havengebied van Antwerpen zal gebeuren met respect voor de leefbaarheid van de dorpen in de omgeving, met aandacht voor de landbouw en met garantie voor het behoud en de ontwikkeling van de natuurwaarden in het gebied. Dat hebben Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Camille Paulus, de gouverneur van de provincie Antwerpen, André Denys, de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen en de betrokken burgemeesters respectievelijk op 31 mei in Stabroek en op 8 juni in Beveren verduidelijkt aan de bevolking.

[08-06-2006] Wegenvignet : één vignet voor België - akkoorden van Waalse en Vlaamse regering
De gewestregeringen van Vlaanderen en Wallonië hebben in beslist om een gemeenschappelijk studiesyndicaat op te richten dat de invoering van een wegenvignet in België voorbereidt. De bevoegde ministers van Financiën, van Openbare Werken en van Mobiliteit van de twee gewesten bereikten hierover een akkoord in hun respectievelijke regeringen.

[02-06-2006] Mensen met een laag inkomen gratis met De Lijn naar vakantiebestemming
Omdat met vakantie gaan voor meer dan 300 000 Vlamingen bijna onbetaalbaar is, deelt De Lijn i.s.m. Toerisme Vlaanderen 20.000 dagpassen en 2.000 vijfdagenpassen uit aan mensen met een bescheiden inkomen. Daarmee kunnen ze gratis reizen op het hele net van De Lijn. Dit maken Vlaams minister van Toerisme Geert BOURGEOIS en Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen VAN BREMPT vandaag bekend.

[02-06-2006] Minister-president Leterme en minister Peeters bezoeken luchthaven Oostende
Vlaamse luchthavens zijn belangrijke economische poorten

Minister Peeters ziet luchthaven Oostende als belangrijke ketenmanager

Minister-president Yves Leterme en Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Kris Peeters, hebben vandaag een bezoek gebracht aan de luchthaven van Oostende-Brugge. Beide ministers wijzen op het belang van de Vlaamse regionale luchthavens voor de economie. Op initiatief van minister Peeters heeft de Vlaamse Regering vandaag dan ook de visienota goedgekeurd waarin een gemeenschappelijke strategie is vooropgesteld die elke luchthaven maximale kansen biedt, rekening houdend met de eigen sterkten.

[19-05-2006] Snelheidsbeperking tot 90 km/u bij overschrijding luchtkwaliteitsnorm op welbepaalde autosnelwegstroken
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft op 18 november 2005 zijn allesomvattend actieplan fijn stof voorgesteld. Het verkeer is de belangrijkste bron van fijn stof. Daarom heeft minister Peeters beslist prioritair in de sector van het verkeer maatregelen te nemen. Minister Peeters heeft beslist om op welbepaalde Vlaamse autosnelwegstroken, indien er een overschrijding is van de luchtkwaliteitsnorm, tijdelijk een snelheidsbeperking tot 90 km/u voor alle verkeer op te leggen.

[12-05-2006] Naar een nieuw Vlaams Klimaatbeleidsplan 2006-2012
Op voorstel van Kris PEETERS, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft de Vlaamse Regering principieel het nieuwe ontwerp Vlaams Klimaatbeleidsplan 2006-2012 goedgekeurd.

[12-05-2006] Opleiding brandstofcelbus Van Hool krijgt steun
Op voorstel van Vlaams minister van Economie Moerman heeft de Vlaamse Regering vandaag beslist om aan het familiebedrijf Van Hool NV uit Koningshooikt bij Lier opleidingssteun toe te kennen voor een totaal bedrag van 945.063 euro. In de onderneming loopt een innovatieproject rond de bouw van een brandstofcelbus. Het concept is uniek, omdat het over een hybride technologie gaat met zero CO2-emissie tot gevolg.

[11-05-2006] Drie studies geven kosten-batenanalyse 80 km/uur voor vrachtwagens weer
Naar aanleiding van het voorstel om vrachtwagens maximimum 80 km/uur te laten rijden op de autosnelwegen werd vandaag, donderdag 11 mei, de derde studie op rij opgeleverd. Het gaat over de economische impact van de maatregel op de vrachtwagensector.

De studie geeft, samen met de twee andere studies naar verkeersveiligheid en milieu, een compleet beeld van de kosten en baten van de maatregel: tot 15% minder doden op de Vlaamse autosnelwegen, 5 à 15% minder CO2-uitstoot vanwege vrachtwagens in Vlaanderen en 1,46% meer kosten voor de Belgische vrachtwagensector.

De economische studie werd uitgevoerd door Transport & Mobility Leuven en werd vandaag voorgesteld in de werkgroep 'veilig vrachtverkeer' met de vertegenwoordigers van de federale en regionale ministers van Mobiliteit en Openbare Werken en de sectorfederaties. De drie studies zullen nu beleidsmatig vertaald worden en meegenomen worden in het overleg dat zowel op federaal als op Vlaams niveau plaatsvindt over de veiligheid en milieu-impact van de transportsector.

[28-04-2006] Van Brempt en gemeenten zuidrand Antwerpen gaan samen oplossingen uitwerken voor sluipverkeer
De Vlaamse overheid zal samen met 9 gemeenten in de zuidrand van Antwerpen oplossingen uitwerken voor het sluipverkeer in de regio. Dit werd vandaag, 27 april, beslist op een overleg tussen Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt, een vertegenwoordiger van het kabinet van Vlaams minister van Openbare Werken Kris Peeters en de burgemeesters van de gemeenten Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Mortsel, Ranst en Wommelgem.

[27-04-2006] Verlenen stedenbouwkundige vergunning afbraak IJzeren brug Antwerpen : reactie minister Peeters
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur neemt akte van het feit dat de stad Antwerpen zich nu ook engageert tot het nemen van extra minder hinder maatregelen op de eigen stadswegen, naast de verschillende door het Vlaams Gewest al in een vroeger stadium voorziene minder hinder maatregelen op de gewestwegen.

[24-04-2006] Van Brempt en Motorcycle Action Group brengen profiel motorrijders in kaart
"Als je een motorrijder bent, is de kans groot dat je een mannelijke arbeider bent van rond de veertig, dat je geen specifiek motorrijbewijs hebt en dat je de laatste 5 jaar betrokken bent geweest bij minstens één valpartij of ongeval." Dat zei Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt bij het bekendmaken van de eerste resultaten van een onderzoek naar het profiel van de motorrijder in Vlaanderen. Ze deed dit vandaag, 24 april, tijdens de lancering van een campagne rond motorrijders.

[18-04-2006] Bijna alle gemeenten in Vlaanderen kregen op 10 jaar tijd extra aanbod openbaar vervoer
Vanaf 2007 zullen bijna alle gemeenten in Vlaanderen op tien jaar tijd extra openbaar vervoer hebben gekregen. Hierdoor zullen 90 % van de Vlamingen een gegarandeerd aanbod hebben aan openbaar vervoer, met o.a. een halte binnen de 750 meter. Het aantal reizigers is de afgelopen tien jaar verdubbeld.