Mobiel Vlaanderen

PERSBERICHTEN ARCHIEF

[25-03-2005] Extra geld naar Leefmilieu en Openbare Werken in kader van Vlaamse Begrotingscontrole 2005
Naar aanleiding van de begrotingscontrole zijn vandaag op voorstel van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur volgende begrotingsitems goedgekeurd door de Vlaamse regering.

[21-03-2005] Verkeerscentrum Vlaanderen biedt gepersonaliseerde verkeersinformatie aan via e-mail
Sinds vorige zomer biedt de website van het Verkeerscentrum Vlaanderen real-time verkeersinformatie aan. Vandaag lanceert het Verkeerscentrum een nieuwe dienst: Spitsmail. Wie zich inschrijft, ontvangt gratis via e-mail verkeersinformatie op maat.

[11-03-2005] Nederland en Vlaanderen bereiken overeenstemming over plan voor Schelde
Nederland en Vlaanderen zullen samen ruim vijfhonderd miljoen euro besteden aan een serie projecten om de Schelde 'veiliger, natuurlijker en toegankelijker' te maken. Dit zijn de Vlaamse en Nederlandse regering op 11 maart 2005 met elkaar overeengekomen bij de vaststelling van de Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium 2010.

[09-03-2005] OESO-rapport slaat bal mis over openbaar vervoer
Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt vindt dat de OESO de bal mis slaat wanneer ze in haar rapport stelt dat het openbaar vervoer teveel subsidies krijgt en dat het autogebruik duurder moet worden. Van Brempt argumenteert dat de keuze voor goedkoop en gratis openbaar vervoer een sociale keuze is en mobiliteit een basisrecht.

[02-03-2005] Tien autosnelwegparkings behalen Kwaliteitsmerk 2005
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft vandaag woensdag 2 maart het Kwaliteitsmerk 2005 uitgereikt aan tien autosnelwegparkings in Vlaanderen die voldoen aan een nieuw kwaliteitssysteem. Weggebruikers kunnen langs de autosnelwegen gebruik maken van infrastructuur voor persoonlijke verzorging enerzijds (sanitair, slaapgelegenheid) en voor het onderhoud van hun voertuig anderzijds. De Vlaamse overheid ziet er met dit systeem op toe dat de kwaliteit van deze faciliteiten maximaal wordt gewaarborgd

[01-03-2005] Ontwikkelingsschets 2010 voor Schelde-estuarium
De voor 1 maart geplande ontmoeting met Karla Peys, Nederlands minister van Verkeer en Waterstaat kon niet plaatsvinden. Daarom is telefonisch overlegd.

[16-02-2005] De Lijn technisch klaar voor biobrandstof
Bij de inwerkingtreding van het Kyoto-protocol op 16 februari 2005.

[15-02-2005] 85% van de Vlaamse ambtenaren gebruikt het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer
Vlaamse ambtenaren maken 10 keer zoveel gebruik van het openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer dan de rest van Vlaanderen. Bij de Vlaamse ambtenaren gebruikt maar liefst 84,6 % het openbaar vervoer om naar het werk te gaan. Voor heel Vlaanderen is dat maar 8 %. Dit blijkt uit een studie van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap over het mobiliteitsgedrag van 5.263 Vlaams ambtenaren, tewerkgesteld in Brussel.

[07-02-2005] Tweede fase werken Antwerpse Ring start op 26 maart 2005
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, bepaalt de startdatum voor de heraanleg van de Antwerpse Ring op 26 maart. Concrete maatregelen moeten de tweede fase van de werken aan de Ring vlot laten verlopen. Uit het Ring-rapport van de eerste fase haalt de minister drie krachtlijnen om toe te passen op alle grote infrastructuurprojecten van de Vlaamse overheid in de toekomst.

[03-02-2005] Flitspalen zorgen voor kwart minder ongevallen met slachtoffers
Flitspalen doen het aantal verkeersongevallen met doden en gewonden dalen met 27%. Het globale aantal ongevallen, inclusief die met enkel materiële schade, daalt met 14%. Dit blijkt uit een rapport van het Steunpunt Verkeersveiligheid over de effecten van onbemande camera’s.

[02-02-2005] Vlaamse aanpak van de fijnstofproblematiek
Wat is de situatie in Vlaanderen?

[31-01-2005] Versnelde aanpak gevaarlijke punten moet leiden tot hogere verkeersveiligheid
Jaarlijks 100 miljoen euro voor het wegwerken van gevaarlijke punten. Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, wil door het versneld wegwerken van gevaarlijke punten en wegvakken het aantal slachtoffers van verkeersongevallen drastisch doen dalen.

[27-01-2005] Subsidiedecreet voor mobiliteitsverenigingen en mobiliteitsprojecten
Op 1 januari 2005 is een nieuw decreet over de erkenning en de subsidiëring van mobiliteitsverenigingen en mobiliteitsprojecten in werking getreden. De Vlaamse overheid richt een oproep tot kandidaat-verenigingen.

[21-01-2005] Het Levenslijn - Kinderfonds bekroont projecten die de verkeersveiligheid van de jeugd verbeteren
Levenslijn-Kinderfonds en Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen van Brempt hebben op het Autosalon in Brussel 112 projecten in de bloemetjes gezet die de verkeersveiligheid van jongeren willen verbeteren. Vertegenwoordigers van de projecten kregen een diploma mee naar huis. Kathleen Van Brempt ondersteunt elk van de Vlaamse projecten met 500 euro.

[20-01-2005] Inwoners Deurne en Wijnegem uitgenodigd voor overleg over tramlijnverlenging
Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt nodigt iedereen uit om op 21 en 22/01/05 naar de tentoonstelling over de verlenging van tramlijnen 10 en 12 te komen kijken.

[10-01-2005] Mobiliteitscampagne: Winterweer? onderschat de risico's niet
In 2005 worden opnieuw een reeks mobiliteitscampagnes gevoerd. Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, bijt de spits af met een campagne rond de 'winterdienst' van de Vlaamse overheid.

[08-12-2004] Verkeersveilige scholen beloond met veiligheidshesjes van Levenslijn - Kinderfonds
Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt beloont scholen die inspanningen doen rond verkeersveiligheid met fluo-veiligheidshesjes van het Levenslijn - Kinderfonds.

[25-11-2004] Nieuwe portal site "Mobiel Vlaanderen"
Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt kondigde op 25 november, tijdens de viering van 25 jaar verkeersredactie, de nieuwe portal site "Mobiel Vlaanderen" aan. In totaal omvat deze nieuwe portaalsite 700 webpagina's, 1.300 downloadbare documenten en ongeveer 800 unieke externe links naar websites en pagina's.

[00-00-0000] Ray on tour op Oude Markt in Leuven
De Leuvense politie nodigt Ray uit voor een meet & greet in NapLap, de alcoholvrije pop up bar op de Oude Markt op dinsdag 22 maart tussen 16 en 22 uur.