Mobiel Vlaanderen

PERSBERICHTEN ARCHIEF

[10-01-2007] Resultaten pilootproject ecologisch rijden bij bedrijven
Start eco-driving-campagne voor bedrijven Sint-Kathelijne-Waver, 10 januari 2007 -- Vandaag presenteren Bond Beter Leefmilieu (BBL), Federaal minister van Mobiliteit Renaat Landuyt en Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt de resultaten van een proefproject waaraan 7 Vlaamse bedrijven hebben deelgenomen. Het doel was de CO2-uitstoot van wegverkeer te verminderen door eco-driving. De resultaten tonen een lange termijnbesparing in energie van 7% bij vrachtwagens en van 10% bij de bedrijfswagenvloot. Deze verminderde CO2-uitstoot betekent bovendien ook een fikse financiële besparing. Nu de pilootprojecten afgerond zijn wordt op het professionele salon ‘Truck&Transport’ een campagne gestart om eco-driving bekend te maken bij alle Belgische bedrijven.

[04-01-2007] Mobiliteitscampagne Vlaamse overheid valt in de prijzen
De mobiliteitscampagne met als thema ‘wat is uw excuus?’ van Vlaams minster van Openbare Werken Kris Peeters en Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt, is in de prijzen gevallen. De campagne wil weggebruikers aanzetten tot meer verantwoord rijgedrag.

[22-12-2006] Nieuw businessmodel voor regionale luchthavens
Kortrijk-Wevelgem: I-DC Airport
Oostende-Brugge: logistieke ketenmanager

Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur ziet in de nabije toekomst voor het Vlaamse Gewest vooral een rol weggelegd waarbij het garant staat voor het aanbieden van een gecertificeerde luchthaveninfrastructuur en waarbij het de kosten draagt voor Safety and Security, en minder in het kader van de exploitatie. Dit laat toe de rol van het Vlaamse Gewest ten aanzien van de regionale luchthaven zuiver en consistent te houden en de luchthaven als regionale poort te ontwikkelen. Verdere vertaling van dit model wordt voorzien in het voorjaar van 2007.

[20-12-2006] Minister Peeters voorziet in 1,5 miljoen euro voor aanpassingen gevaarlijk kruispunt A12
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft een bedrag van ongeveer 1,5 miljoen euro voorzien voor aanpassingen aan het gevaarlijke kruispunt van de A12 met de Kerkhofstraat en de Londerzeelsesteenweg op de grens van Meise en Londerzeel. De werken zullen vermoedelijk starten tegen de zomer van 2007 en zullen ongeveer 6 maanden duren.

[18-12-2006] Lancering tweede en derde START-lijn
Vandaag, maandag 18 december 2007, lanceerden Vice-minister-president van de Vlaamse Regering Frank Vandenbroucke en Vlaams minister Kathleen Van Brempt de tweede en de derde START-lijn. De nieuwe buslijn 682 en het verbeterde aanbod voor lijn 272 zijn twee stappen uit het ambitieuze Openbaar Vervoerplan in het kader van START, het Strategisch Actieplan voor de Reconversie en de Tewerkstelling in de Luchthavenregio. De evaluatie van de eerste START-lijn doet alvast het beste verhopen. Die is operationeel sinds oktober en vervoert nu al meer dan duizend reizigers per dag.

[17-12-2006] 1 jaar gratis cambio-abonnement voor jaarabonnees De Lijn. Korting tot 80 euro
Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt wil het autodelen via cambio promoten. Dit door alle mensen die een betalend jaarabonnement hebben van De Lijn een jaar gratis cambio-abonnement aan te bieden. Deze actie geldt zowel voor oude als nieuwe cambioklanten en kan een jaarlijkse besparing tot 80 euro betekenen. De maatregel zal ingaan vanaf 1 februari 2007.

[15-12-2006] Luchthaven Antwerpen gecertificeerd voor internationaal luchtverkeer
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft vandaag het certificaat overhandigd aan de directie van de luchthaven van Antwerpen. Dit biedt een stabiel kader voor de exploitatie van de luchthaven van Antwerpen de komende 2 jaar.

[15-12-2006] Vlaamse Regering investeert 6,3 miljoen euro in Europese projecten in Antwerpen
Op voorstel van de minister Dirk Van Mechelen, minister Kris Peeters en minister Kathleen Van Brempt voorziet de Vlaamse Overheid 6,3 miljoen euro voor Antwerpse projecten die kaderen in de Europese structuurfondsen Doelstelling II en Urban II. Concreet gaat het over cofinanciering voor de bouw van de Krugerbrug, de aanleg van het Park Spoor Noord en de ontwikkeling van de Investeringszone Petroleum Zuid. Dankzij deze Vlaamse cofinanciering kan er een totaal bedrag van 17,1 miljoen euro subsidies vrijgemaakt worden voor deze 3 cruciale Antwerpse investeringsdossiers.

[15-12-2006] Van Brempt start proefproject aangepast vervoer voor rolstoelgebruikers
Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen Kathleen Van Brempt start in mei 2007 een proefproject aangepast vervoer voor rolstoelgebruikers in 2 gebieden, met name in de Kempen (Mol, Balen, Geel, Meerhout en Dessel) en in Limburg (Leopoldsburg, Ham, Beringen, Hechtel-Eksel, Lommel en Overpelt). Er wordt ongeveer 50.000 euro voorzien voor het proefproject.

[15-12-2006] Minister Peeters maakt versneld 18,2 miljoen euro extra vrij voor de verdieping van de vaarpas 'Pas van het Zand'
Op voorstel van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur besliste de Vlaamse Regering vandaag om nog dit jaar de volledige kostprijs voor de verdieping van de vaarpas 'Pas van het Zand' en de gedeeltes van de haven van Zeebrugge welke toegang geven tot de containerterminals en de Vandammesluis, budgettair vast te leggen. Dit moet toelaten de tot nu toe zeer vlot verlopen verdiepingswerken zo snel als mogelijk af te ronden. Minister Peeters heeft voor de verdiepingswerken een totaal bedrag van ongeveer 31 miljoen euro voorzien.

[15-12-2006] Liefkenshoekspoortunnel
Op voorstel van Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening en Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, besliste de Vlaamse Regering vandaag over de tracékeuze, de milderende maatregelen/natuurcompensaties en de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor een tweede spoorontsluiting onder de Schelde, ook wel ‘Liefkenshoekspoortunnel’ genoemd.

[12-12-2006] Snelheidsbeperking in de Kennedytunnel tot 70 km/u: wijziging uurregeling met ingang van donderdag 14 december 2006
Na een ernstig ongeval in de Kennedytunnel op 3 oktober ll. werd beslist om de maximaal toegelaten snelheid in de tunnel elke weekdag tussen 06u en 20u voor alle verkeer te beperken tot 70 km/u. Toezicht op het naleven van de snelheidsbeperking gebeurt met behulp van onbemande snelheidscamera’s.

[08-12-2006] Minister Peeters voorziet in 24,05 miljoen euro voor wegenaanleg herinrichting stationsomgeving Gent Sint-Pieters
Op voorstel van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur keurde de Vlaamse Regering vandaag haar aandeel in de herinrichting van de stationsomgeving van Gent-Sint-Pieters goed voor wat het luik wegenaanleg betreft. Het betreft een investering van 24,05 miljoen euro.

[05-12-2006] Ring Rijsel: minister Peeters legt klacht neer bij Europese Commissie tegen verbod vrachtverkeer
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft klacht neergelegd bij de Europese Commissie tegen de beslissing van de prefect van Rijsel om vanaf 11 december 2006 het vrachtverkeer op de ring rond Rijsel te verbieden. Dit verbod schaadt de Vlaamse belangen en is tegenstrijdig met de bepaling van deze as als onderdeel van het TEN-netwerk.

[04-12-2006] Lessen trekken uit onderzoek veiligheid rotondes voor fietsers
Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt is geschrokken van de resultaten van het onderzoek van het Steunpunt Verkeersveiligheid naar de invloed van rotondes op de veiligheid van fietsers. Terwijl voor het algemene verkeer rotondes veiliger zijn (34% minder ongevallen), zijn ze minder veilig voor fietsers (49% meer ongevallen met doden en zwaargewonden).

[28-11-2006] Ondertekening overeenkomsten tussen Vlaams Gewest en Havenbedrijf Gent GAB
Vandaag 28 november 2006 ondertekenen minister Kris Peeters en het havenbedrijf Gent GAB enerzijds een interpretatief protocol tussen het Vlaamse Gewest en het Havenbedrijf Gent bij de overeenkomst betreffende de financiering van het Kluizendok van oktober 1994, en anderzijds een samenwerkingsovereenkomst betreffende de uitvoering van de aanlegbaggerwerken kluizendok fase 2. Beide overeenkomsten zijn van belang voor de manier waarop de middelen, die voor de verdere afwerking van het project Kluizendok door de minister werden vrijgemaakt, in de toekomst zullen worden besteed.

[21-11-2006] Kanaalzone Gent-Terneuzen: Vlaanderen en Nederland benadrukken beleidsmatig belang van gezamelijke studie
Nederlands minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat en de Vlaamse minister Kris Peeters van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur onderzoeken gezamenlijk de maritieme toegankelijkheid van de Kanaalzone Gent-Terneuzen en de logistieke potenties van dit gebied. Eind 2008 kunnen op basis van dit onderzoek concrete besluiten genomen worden over de verbetering van de toegankelijkheid van het kanaal. Dit is gisterenavond benadrukt tijdens een constructief overleg waarbij naast de ministers, ook de voorzitters van het Stakeholders Advies Forum aanwezig waren.

[20-11-2006] Dorpskernvernieuwingsproject draagt bij tot leefbaarheid en veiliger verkeer in Nieuwkapelle
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur investeert in het kader van het dorpsvernieuwingsproject een bedrag van 2,18 miljoen euro in Nieuwkapelle (Diksmuide). Ook de stad Diksmuide en Europa leveren een financiële inspanning. Het betreft dorpsrenovatiewerken, rioleringswerken alsook de heraanleg van de N364. Ook minister-president Yves Leterme is tevreden met de vooruitgang in dit dorpskernvernieuwingsproject, dat bijdraagt tot onder meer een betere leefbaarheid van en een veiliger verkeer in Nieuwkapelle.

[09-11-2006] Leerlingenvervoer in de Noorderkempen: 6 nieuwe buslijnen naar scholen in Kalmthout, Essen en Wuustwezel
Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt en De Lijn bereikten vandaag een akkoord met de gemeenten en de secundaire scholen in de Noorderkempen over bijkomend openbaar vervoer in hun regio. Vanaf 1 september 2007 zullen er 6 nieuwe buslijnen ingelegd worden die de scholen in de gemeenten Kalmthout, Essen en Wuustwezel zullen bedienen. 5 daarvan worden betaald door De Lijn, 1 door de betrokken gemeenten en scholen. Deze nieuwe lijnen worden aangetakt op de nieuwe centrale buslijn 440 tussen Herentals en Essen die het station van Brecht zal aandoen vanaf 1 juni 2007.

[02-11-2006] Europa geeft groen licht voor estuaire vaart
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, benadrukt het belang van een snelle verbetering van de ontsluiting van de kusthavens. Daartoe werd in opdracht van de minister een betoelagingsvoorstel uitgewerkt, dat nu net door Europa is goedgekeurd. Dit betoelagingsvoorstel omvat de toekenning van een toelage door het Vlaams Gewest voor het vervoer van containers via binnenvaart en estuaire vaart van en naar de Vlaamse kusthavens Zeebrugge en Oostende. In totaal heeft minister Peeters hiervoor, gespreid over een periode van 3 jaar, een bedrag van ongeveer 6,2 miljoen euro vrijgemaakt. Eind dit jaar verwacht hij dat de eerste contracten worden afgesloten zodat in de loop van 2007 de estuaire vaart operationeel zal zijn.

[19-10-2006] Meer mens in het verkeer
Vandaag, donderdag 19 oktober, stelde Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt twee maatregelen voor uit het veiligheidsplan van De Lijn. Er komen boetes voor inbreuken die overlast veroorzaken op het openbaar vervoer. Daarnaast lanceerde Van Brempt ook de campagne "Meer mens in het verkeer. Op bus en tram, en op de weg". Die campagne wil mensen er toe aanzetten om meer rekening te houden met anderen in het verkeer. De campagne zal zowel te zien zijn langs de wegen als op bus en tram.

[13-10-2006] Van Brempt: Geweld op openbaar vervoer moet stoppen
Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt is erg verontwaardigd over de verruwing en het geweld op het openbaar vervoer. Zowel de incidenten in Vlaams-Brabant als het recente incident met jongeren in West-Vlaanderen zijn verontrustend. Het veiligheidsplan dat minister Van Brempt samen met De Lijn opstelde, wordt op dit moment uitgewerkt. Het plan bevat een ruime waaier aan maatregelen die inspelen op de verschillende veiligheidsaspecten en kost jaarlijks 20,2 miljoen euro. De belangrijkste elementen van het plan zijn de vertienvoudiging van het aantal camera’s, de inzet van 214 extra mensen en extra opleiding voor het personeel.

[11-10-2006] Start Task force 'North Sea Motorways of the Sea'
Vandaag vond in het Errerahuis te Brussel de startvergadering plaats van de North Sea Motorways of the Sea Task Force. Op uitnodiging van Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Kris Peeters en Nederlands minister van Verkeer en Waterstaat, Karla Peijs, discussieerden experts uit verschillende Noordzeelanden over de praktische implementatie van het concept Motorways of the Sea in het Noordzeegebied. Dit initiatief kreeg de uitdrukkelijke steun van het Finse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie en van de Europese Commissie.

Met dit initiatief geeft minister Kris Peeters alvast uitvoering aan één van de logistieke uitdagingen die de Vlaamse Regering in juli formuleerde in haar socio-economisch actieplan ‘Vlaanderen in actie’.

[06-10-2006] Kennedytunnel: snelheidsverlaging tot 70 km/u vanaf maandagmorgen 6 uur
Naar aanleiding van de snelheidsbeperking van 70 km/u in de Kennedytunnel, met ingang van maandag 9 oktober vanaf 6u 's morgens, werden - op vraag van minister Peeters met diverse instanties, waaronder het verkeerscentrum Antwerpen - bijkomend verschillende sensibilisatiemaatregelen genomen.

[04-10-2006] Kennedytunnel: snelheidsbeperking overdag tot 70 km/u
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft beslist een snelheidsbeperking tot 70 km/u overdag door te voeren in de Kennedytunnel. Deze maatregel geldt voor alle verkeer, treedt vanaf volgende week in werking en zal permanent geëvalueerd worden. Om de effecten van deze snelheidsvermindering op onder meer de doorstroming na te gaan, wordt dan tegen 1 juli 2007 een definitieve evaluatie van deze maatregel voorzien. Daarnaast laat minister Peeters bijkomende maatregelen onderzoeken in overleg met alle betrokken diensten en instanties.

[29-09-2006] Viaduct van Gentbrugge. Snelheidsverlaging tot 90 km/u moet bijdragen tot vermindering geluidsoverlast
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft het aanvullend verkeersreglement goedgekeurd waarmee de snelheid op het viaduct van Gentbrugge (E17) wordt beperkt tot 90 km/u voor alle verkeer. Deze maatregel, die inwerking treedt vanaf 6 oktober, wordt uitgevoerd ter vermindering van de geluidsoverlast in de buurt van het viaduct en komt er na de besprekingen hierover in het Vlaams parlement eerder dit jaar.

[29-09-2006] Minister Peeters stuurt de vier nieuwe Scheldeverdragen voor ratificatie naar het Vlaams Parlement
Op voorstel van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft de Vlaamse Regering vandaag haar definitieve goedkeuring gehecht aan vier nieuwe verdragen tussen Vlaanderen en Nederland over de Schelde. Hiermee staat Vlaanderen aan de vooravond van een nieuw tijdperk van samenwerking Vlaanderen-Nederland in het licht van een gemeenschappelijk beleid en beheer voor de Schelde. Deze vier nieuwe verdragen worden nu ingediend bij het Vlaams Parlement voor de formele start van de ratificatieprocedure.

[22-09-2006] Zeehavengebied Brugge-Zeebrugge: goedkeuring principes inhoud en afbakening gewestelijk RUP
Op voorstel van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur en Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening heeft de Vlaamse Regering vandaag de principes voor inhoud en afbakening van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Zeehavengebied Brugge-Zeebrugge’ principieel goedgekeurd. Het planprogramma vormt de basis voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor het zeehavengebied. Het planprogramma legt uit waarom bepaalde gebieden binnen de afbakeningslijn van de zeehaven Brugge-Zeebrugge vallen en geeft een aanzet tot de inhoudelijke omschrijving, wanneer dat mogelijk is.

[18-09-2006] Minister Peeters ondersteunt gemeentelijk fietsbeleid
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur laat tegen begin 2007 een ‘Best practices brochure’ maken, die hij ter beschikking zal stellen van gemeenten en provincies. Met dit initiatief dat loopt in samenwerking met de Fietsersbond enerzijds, en dat komt bovenop het vernieuwde Fietsvademecum, de overname van de onteigeningskosten en de budgetten vanuit de Vlaamse begroting anderzijds, wil minister Peeters een versnelling nastreven naar veilige en comfortabele fietspaden in Vlaanderen, zoals vandaag door de Fietsersbond gevraagd naar aanleiding van de enquête bij gemeentebesturen en fietsers.

[15-09-2006] Mobiliteitscampagne geprojecteerd op grote gebouwen in Vlaanderen
"U bedankt voor de bus want…u bent dol op tanken?". Dat is een van de slogans die onderdeel uitmaakt van een mobiliteitscampagne van Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt en Komimo (Koepel Milieu en Mobiliteit) om het gebruik van het openbaar vervoer te promoten. Naar aanleiding van de start van de Week van Vervoering, zullen die slogans een hele week met een grote beamer geprojecteerd worden op gebouwen in heel Vlaanderen. De projecties starten vanavond, vrijdag 15 september. Het eerste gebouw dat van 19u55 tot middernacht met slogans wordt beschenen is het Silo-gebouw aan de Noorderlaan in Antwerpen. De slogans zijn ook nog tot eind september te zien langs de kant van de weg.