Mobiel Vlaanderen

PERSBERICHTEN ARCHIEF

[09-06-2006] Milieuonderzoek belangrijk voor de verdere ontwikkeling en welvaart van de haven van Antwerpen en haar omgeving
De economische ontwikkeling in het havengebied van Antwerpen zal gebeuren met respect voor de leefbaarheid van de dorpen in de omgeving, met aandacht voor de landbouw en met garantie voor het behoud en de ontwikkeling van de natuurwaarden in het gebied. Dat hebben Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Camille Paulus, de gouverneur van de provincie Antwerpen, André Denys, de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen en de betrokken burgemeesters respectievelijk op 31 mei in Stabroek en op 8 juni in Beveren verduidelijkt aan de bevolking.

[08-06-2006] Wegenvignet : één vignet voor België - akkoorden van Waalse en Vlaamse regering
De gewestregeringen van Vlaanderen en Wallonië hebben in beslist om een gemeenschappelijk studiesyndicaat op te richten dat de invoering van een wegenvignet in België voorbereidt. De bevoegde ministers van Financiën, van Openbare Werken en van Mobiliteit van de twee gewesten bereikten hierover een akkoord in hun respectievelijke regeringen.

[02-06-2006] Mensen met een laag inkomen gratis met De Lijn naar vakantiebestemming
Omdat met vakantie gaan voor meer dan 300 000 Vlamingen bijna onbetaalbaar is, deelt De Lijn i.s.m. Toerisme Vlaanderen 20.000 dagpassen en 2.000 vijfdagenpassen uit aan mensen met een bescheiden inkomen. Daarmee kunnen ze gratis reizen op het hele net van De Lijn. Dit maken Vlaams minister van Toerisme Geert BOURGEOIS en Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen VAN BREMPT vandaag bekend.

[02-06-2006] Minister-president Leterme en minister Peeters bezoeken luchthaven Oostende
Vlaamse luchthavens zijn belangrijke economische poorten

Minister Peeters ziet luchthaven Oostende als belangrijke ketenmanager

Minister-president Yves Leterme en Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Kris Peeters, hebben vandaag een bezoek gebracht aan de luchthaven van Oostende-Brugge. Beide ministers wijzen op het belang van de Vlaamse regionale luchthavens voor de economie. Op initiatief van minister Peeters heeft de Vlaamse Regering vandaag dan ook de visienota goedgekeurd waarin een gemeenschappelijke strategie is vooropgesteld die elke luchthaven maximale kansen biedt, rekening houdend met de eigen sterkten.

[19-05-2006] Snelheidsbeperking tot 90 km/u bij overschrijding luchtkwaliteitsnorm op welbepaalde autosnelwegstroken
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft op 18 november 2005 zijn allesomvattend actieplan fijn stof voorgesteld. Het verkeer is de belangrijkste bron van fijn stof. Daarom heeft minister Peeters beslist prioritair in de sector van het verkeer maatregelen te nemen. Minister Peeters heeft beslist om op welbepaalde Vlaamse autosnelwegstroken, indien er een overschrijding is van de luchtkwaliteitsnorm, tijdelijk een snelheidsbeperking tot 90 km/u voor alle verkeer op te leggen.

[12-05-2006] Naar een nieuw Vlaams Klimaatbeleidsplan 2006-2012
Op voorstel van Kris PEETERS, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft de Vlaamse Regering principieel het nieuwe ontwerp Vlaams Klimaatbeleidsplan 2006-2012 goedgekeurd.

[12-05-2006] Opleiding brandstofcelbus Van Hool krijgt steun
Op voorstel van Vlaams minister van Economie Moerman heeft de Vlaamse Regering vandaag beslist om aan het familiebedrijf Van Hool NV uit Koningshooikt bij Lier opleidingssteun toe te kennen voor een totaal bedrag van 945.063 euro. In de onderneming loopt een innovatieproject rond de bouw van een brandstofcelbus. Het concept is uniek, omdat het over een hybride technologie gaat met zero CO2-emissie tot gevolg.

[11-05-2006] Drie studies geven kosten-batenanalyse 80 km/uur voor vrachtwagens weer
Naar aanleiding van het voorstel om vrachtwagens maximimum 80 km/uur te laten rijden op de autosnelwegen werd vandaag, donderdag 11 mei, de derde studie op rij opgeleverd. Het gaat over de economische impact van de maatregel op de vrachtwagensector.

De studie geeft, samen met de twee andere studies naar verkeersveiligheid en milieu, een compleet beeld van de kosten en baten van de maatregel: tot 15% minder doden op de Vlaamse autosnelwegen, 5 à 15% minder CO2-uitstoot vanwege vrachtwagens in Vlaanderen en 1,46% meer kosten voor de Belgische vrachtwagensector.

De economische studie werd uitgevoerd door Transport & Mobility Leuven en werd vandaag voorgesteld in de werkgroep 'veilig vrachtverkeer' met de vertegenwoordigers van de federale en regionale ministers van Mobiliteit en Openbare Werken en de sectorfederaties. De drie studies zullen nu beleidsmatig vertaald worden en meegenomen worden in het overleg dat zowel op federaal als op Vlaams niveau plaatsvindt over de veiligheid en milieu-impact van de transportsector.

[28-04-2006] Van Brempt en gemeenten zuidrand Antwerpen gaan samen oplossingen uitwerken voor sluipverkeer
De Vlaamse overheid zal samen met 9 gemeenten in de zuidrand van Antwerpen oplossingen uitwerken voor het sluipverkeer in de regio. Dit werd vandaag, 27 april, beslist op een overleg tussen Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt, een vertegenwoordiger van het kabinet van Vlaams minister van Openbare Werken Kris Peeters en de burgemeesters van de gemeenten Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Mortsel, Ranst en Wommelgem.

[27-04-2006] Verlenen stedenbouwkundige vergunning afbraak IJzeren brug Antwerpen : reactie minister Peeters
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur neemt akte van het feit dat de stad Antwerpen zich nu ook engageert tot het nemen van extra minder hinder maatregelen op de eigen stadswegen, naast de verschillende door het Vlaams Gewest al in een vroeger stadium voorziene minder hinder maatregelen op de gewestwegen.

[24-04-2006] Van Brempt en Motorcycle Action Group brengen profiel motorrijders in kaart
"Als je een motorrijder bent, is de kans groot dat je een mannelijke arbeider bent van rond de veertig, dat je geen specifiek motorrijbewijs hebt en dat je de laatste 5 jaar betrokken bent geweest bij minstens één valpartij of ongeval." Dat zei Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt bij het bekendmaken van de eerste resultaten van een onderzoek naar het profiel van de motorrijder in Vlaanderen. Ze deed dit vandaag, 24 april, tijdens de lancering van een campagne rond motorrijders.

[18-04-2006] Bijna alle gemeenten in Vlaanderen kregen op 10 jaar tijd extra aanbod openbaar vervoer
Vanaf 2007 zullen bijna alle gemeenten in Vlaanderen op tien jaar tijd extra openbaar vervoer hebben gekregen. Hierdoor zullen 90 % van de Vlamingen een gegarandeerd aanbod hebben aan openbaar vervoer, met o.a. een halte binnen de 750 meter. Het aantal reizigers is de afgelopen tien jaar verdubbeld.

[14-04-2006] Vlaams beleid ten aanzien van haven Zeebrugge
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur doet heel wat investeringen in de haven van Zeebrugge, en dit om de rol en betekenis van de haven van Zeebrugge als een zeer belangrijke motor voor de Vlaamse economie te bestendigen en te versterken.

[03-04-2006] Minister Peeters: "Maximumnorm VAB goed idee om minder hinder beleid verder op te waarderen"
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, reageert positief op het VAB-voorstel om een ‘draaiboek wegenwerken’ op te stellen. Hij plant hiervoor verder overleg met alle betrokkenen.

[31-03-2006] Vlaamse Regering bestelt 10 extra trams
De Vlaamse Regering heeft beslist om tien nieuwe trams te bestellen. Dat maakte Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt vandaag, vrijdag 31 maart, bekend na afloop van de regering. Het gaat om tien tweerichtingstrams. Vier van die trams zijn bestemd voor Gent, de zes andere zullen op de kustlijn rijden. Met deze bestelling wil De Lijn haar reizigers meer capaciteit en comfort aanbieden. De nieuwe trams verschijnen in het voorjaar van 2007 in het straatbeeld. Door de trams te bestellen voor 1 april 2006 krijgt De Lijn een korting van 150.000 euro.

[31-03-2006] Begroting 2006
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft in het kader van de begrotingsbesprekingen 2006 ruimte gemaakt voor volgende initiatieven in het kader van zijn beleidsdomeinen leefmilieu en natuur, energie en openbare werken.

[31-03-2006] 13 nieuwe buslijnen naar luchthaven
Er komen 13 rechtstreekse buslijnen naar de luchthaven van Zaventem. Dat maakte Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt vandaag, 31 maart 2006, bekend na afloop van de Vlaamse Regering. In het kader van START (het strategisch actieplan voor de reconversie en tewerkstelling in de luchthavenregio) maakt de Vlaamse Regering de volgende 4 jaren zo’n 109 miljoen euro vrij om het openbaar vervoer in de omgeving van de luchthaven te versterken. Daarnaast wordt er de volgende 4 jaar 15 miljoen euro extra voorzien voor de verbetering van de doorstroming in de omgeving van de luchthaven. Voor 2006 wordt er al 4 miljoen euro vrijgemaakt.

[29-03-2006] Van Brempt brengt vaart in beleid toegankelijkheid
Vandaag zette Vlaams minister van Gelijke Kansen Kathleen Van Brempt alle actoren van het Vlaamse toegankelijkheidsbeleid voor mensen met een handicap rond de tafel. Met die Ronde Tafel komt het Vlaams toegankelijkheidsbeleid in een stroomversnelling. Dit jaar zullen heel wat zaken gerealiseerd worden op het vlak van toegankelijkheid. Zo zal in 2006 het Vlaams Expertise Centrum Toegankelijkheid (VECT) worden opgestart, zal het decreet inzake ruimtelijk ordening aangevuld worden met nieuwe regelgeving op de toegankelijkheid van de publieke ruimte en zullen sport- en cultuurevenementen toegankelijker gemaakt worden voor mensen met een handicap.

[28-03-2006] Babbelbox mobiliteit op rockfestivals in scholen
Jongeren kunnen hun mening over mobiliteit geven via de Mobiel4real-babbelbox op rockfestivals in scholen. Vandaag, dinsdag 28 maart, is de babbelbox voor het eerst te vinden op een StressFactor-festival. Dat vindt plaats in het Sint Jozefcollege in Izegem. De Mobiel4real-babbelbox past in het kader van Mobiel4Real-campagne. Dit is een campagne van Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt en de jongerenmuziekzender TMF voor en door jongeren.

[15-03-2006] Minister Peeters bekroont 17 kwaliteitsparkings langs Vlaamse snelwegen
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft vandaag de 17 autosnelwegparkings die een kwaliteitsmerk hebben behaald, bekendgemaakt. Dit label wordt uitgereikt aan de uitbaters van de parkings die voldoen aan de strenge eisen van de Vlaamse overheid inzake dienstverlening. In vergelijking met 2005 waarin 10 van de in totaal 37 parkings het label haalde, is 17 parkings in 2006 een quasi verdubbeling.

[13-03-2006] Minister Peeters investeert in onderhoud wegen en werft in 2006 11 wegenwachters aan
Voor Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur is het onderhoud van en de verkeersveiligheid op de Vlaamse wegen een belangrijke prioriteit. Als gevolg van de strenge winter zijn relatief kleine putten ontstaan op bepaalde gewestwegen. Minister Peeters heeft beslist dit jaar 90,8 miljoen euro vrij te maken voor het onderhoud van de gewestwegen, waarvan een belangrijk deel (30%) jaarlijks wordt besteed aan herstellingswerken van deze kleine putten en andere gebreken aan Vlaamse gewestwegen. Omwille van de verkeersveiligheid worden bepaalde putten nu reeds voorlopig hersteld; de definitieve herstellingen van alle putten kunnen dan binnenkort doorgevoerd worden bij een temperatuur vanaf 5° tot 10° Celsius, afhankelijk van het type asfalt.

[13-03-2006] Minister Peeters start mobiliteitscampagne verantwoord rijgedrag bij wegenwerken: 20 BV's promoten campagne.
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur start een mobiliteitscampagne langs Vlaamse gewest- en autosnelwegen die moet aansporen tot verantwoord rijgedrag bij wegenwerken. Deze campagne loopt van 13 maart tot 9 april 2006. De slogans die op de affiches zijn geplaatst, werden ingezonden en gekozen door de weggebruikers zelf, via de website www.watisuwexcuus.be. In ongeveer één maand tijd werden reeds 940 slogans ingestuurd.

[06-03-2006] Meer jongeren op de fiets: Van Brempt ondersteunt Levenslijncampagne en wil meer schoolbereikbaarheidsplannen
Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt ondersteunt de Levenslijncampagne met als thema 'Meer en veilig fietsen'. De campagne, met Tom Boonen als uithangbord, is gericht naar jongeren van de eerste graad secundair onderwijs en gaat onder de slogan 'Iedereen wereldkampioen'. Via tv- en radiospots, affiches langs de autosnelwegen en gewestwegen tijdens de Week van de Zachte Weggebruiker in mei, een fietshappening in juni,… wil Levenslijn samen met de Vlaamse overheid jongeren aanzetten om meer te fietsen. De Vlaamse overheid trekt hiervoor 180.000 euro uit. Het is al de derde maal dat de Vlaamse overheid samenwerkt met Levenslijn in het kader van verkeersveiligheid.

[03-03-2006] Excuus-campagne voor zachte weggebruiker
"U gaat altijd met de wagen naar de bakker want…3 pistolets, dat weegt wel wat." Dat is een voorbeeld van een slogan die kadert in de campagne van Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt en Komimo (Koepel Milieu en Mobiliteit). Vanaf vandaag, vrijdag 3 maart, kan iedereen die een leuke of absurde uitvlucht bedenkt om met de wagen naar de bakker te gaan, terecht op de site www.watisuwexcuus.be. In mei, tijdens de Week van de Zachte Weggebruiker, zullen de sterkste slogans te zien zijn op 160.000 broodzakken bij 400 bakkers in heel Vlaanderen.

[28-02-2006] Minister Van Brempt en TMF starten interactieve campagne jongeren en mobiliteit
Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt en de jongerenmuziekzender TMF starten vandaag, dinsdag 28 februari 2006, een mobiliteitscampagne voor en door jongeren. Jongeren kunnen hun mening en visie over mobiliteit, verkeersveiligheid, openbaar vervoer,…kwijt op de website www.mobiel4real.be. De website wordt vandaag gelanceerd in het programma ‘Double Trouble’ met VJ’s An en Caren.

[24-02-2006] Volgend schooljaar 12 pilootgemeenten met gratis leerlingenvervoer basisonderwijs
Mechelen, Bekkevoort, Herentals, Hemiksem, Asse, Rotselaar, Sint-Truiden, Wellen, Ronse, Waasmunster, Blankenberge en Oostende: dit zijn de 12 pilootgemeenten die volgend schooljaar van start kunnen gaan met gratis leerlingenvervoer voor basisonderwijs en extra inspanningen voor veilige schoolroutes en schoolomgevingen. De gemeenten krijgen hiervoor in totaal 1,2 miljoen euro van Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke en minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt. Bedoeling is met deze projecten de mobiliteit van leerlingen en de veiligheid van schoolomgevingen te verbeteren.

[17-02-2006] Minister Peeters investeert in verhoging toegankelijkheid haven Oostende en beschermingsniveau tegen overstromingen
Morgen brengen Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur en Yves Leterme, Vlaams minister-president een bezoek aan het havenbedrijf van Oostende. Minister Peeters neemt belangrijke initiatieven om het stadscentrum van Oostende een nog hoger beschermingsniveau tegen overstromingen te geven. Hierdoor zal op termijn de kustzone inzake veiligheidsniveau tegen overstroming door de zee voldoen aan de beschermingsnorm tegen de zgn. 1000 jarige storm.

Daarnaast voorziet minister Peeters ook ingrijpende investeringen om een toekomstgerichte verbetering van de toegankelijkheid van de haven te verwezenlijken. Dit moet ervoor zorgen dat de haven van Oostende zijn functie als economische motor verder kan ontwikkelen. Minister Peeters voorziet in de komende twee jaar (2006-2007) in totaal 32 mio euro in het kader van deze beschermings- en toegankelijkheidswerken. Het geheel der werken zal vermoedelijk uitgevoerd zijn tegen 2011.

[10-02-2006] Tijdelijke bruggen Singel verdwijnen vanaf maart
In het kader van de werken aan de Ring werden er tijdelijke bruggen op de Singel geplaatst. Tegen het bouwverlof, juli 2006, moeten al deze bruggen afgebroken zijn en de kruispunten in hun oorspronkelijke staat hersteld worden. Minister van Openbare Werken, Kris Peeters: "We hebben de bruggen zo lang mogelijk laten staan om Antwerpen weer op adem te laten komen na de werken aan de Ring. Omdat de bruggen als tijdelijke maatregel gelden in de bouwvergunning, kan men echter niet langer wachten met de afbraak. Anders moeten er zware boetes betaald worden."

[03-02-2006] Minister Peeters plaatst waarschuwingsborden voor mogelijk glad wegdek op fluisterasfalt
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur laat weten niet in cassatie te gaan tegen de veroordeling van het Vlaams gewest in de zaak van het fluisterasfalt. De minister heeft intussen aan zijn administratie Wegen en Verkeer (AWV) opdracht gegeven om na te gaan waar langs Vlaamse gewestwegen zich een gelijkaardig probleem stelt met het fluisterasfalt. Hij gaf intussen ook de opdracht om op dergelijke plaatsen, verspreid over de vijf Vlaamse provincies, in de loop van het voorjaar 2006 naar schatting in totaal 168 verkeersborden te voorzien die waarschuwen voor het mogelijk gladde wegdek. Deze waarschuwingsborden worden bijkomend voorzien van een onderbord dat de afstand vermeldt waarbinnen de mogelijk gladde situatie zich voordoet.

[01-02-2006] Vlaamse prioriteit voor fietsvriendelijk beleid
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, en Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen maken van een fietsvriendelijk beleid een belangrijke prioriteit.