Mobiel Vlaanderen

PERSBERICHTEN ARCHIEF

[27-11-2020] Aanpassing regelgeving maakt uitrol vierkant-groen mogelijk
Het voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) om de plaatsingsvoorwaarde voor driekleurige verkeerslichten op te heffen werd aangenomen door de Vlaamse Regering. Deze plaatsingsvoorwaarde in de wegcode verhinderde een flexibele toepassing van het driekleurig stelsel met pijlen en de uitrol van het vierkant-groen principe. “Bij het vierkant-groen principe hebben alle fietsers en bestuurders van bromfietsers tegelijkertijd groen licht op alle takken van het kruispunt, dit in een aparte fase van de automobilisten. Hierdoor is er geen conflict mogelijk met deze laatste categorie van voertuigen, waardoor zware ongevallen vermeden kunnen worden.”

[27-11-2020] 400.000 euro om transmigratie op snelwegparkings in Marke aan te pakken
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) komt na het snelwegparkingoverleg in september met concrete acties voor de dienstenzones in Marke. “In 2021 trek ik een budget van 400.000 euro uit voor het afsluiten van beide parkings met een robuuster hekwerk en wordt er een toegangsweg voorzien voor de politiediensten naar de parking richting Frankrijk.”

[24-11-2020] Studentensneldiensten richting Leuven – Brussel en Antwerpen rijden vanaf zondag 29 november terug
De Lijn had beslist om de sneldienstverbinding vanuit het Limburg naar studentensteden Leuven, Brussel en Antwerpen (68, 178 en 179) omwille van het coronavirus voorlopig niet te voorzien. Op vraag van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) zullen de bussen vanaf zondag 29 november terug uitrijden.

[23-11-2020] Minister Lydia Peeters bekroont drie werkgevers met Business Mobility Award
Mechelen, 23 november 2020 - Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters bekroont BASF Antwerpen, Transport & Mobility Leuven en Fiola vzw met een Business Mobility Award. De drie werkgevers ontvangen die prijs voor de inspanningen die ze leveren inzake vlot en veilig woon-werkverkeer. De Business Mobility Awards zijn een initiatief van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) in samenwerking met de Vlaamse overheid.

[23-11-2020] Nieuwe regeling zorgt voor vlotte en coronaproof bemanningswissels in de Belgische zeehavens
De overheden in ons land hebben een nieuwe regeling uitgewerkt die ervoor zorgt dat bemanningswissels in onze havens vlotter kunnen verlopen. Door de coronapandemie is een dergelijke wissel vandaag bijzonder moeilijk en vaak onmogelijk. Zo zijn heel wat zeelui verplicht om aan boord te blijven en kunnen ze niet terug naar huis. Voor België is het welzijn van bemanningsleden en het vrijwaren van de bevoorradingszekerheid een prioriteit. Het protocol is sinds vrijdag 20 november in werking.

[22-11-2020] Minister van Mobiliteit Peeters komt met aanpak uitrol laadpaalinfrastructuur
Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) trekt 30 miljoen euro uit voor 30.000 extra laadequivalenten (CPE) voor publieke laadinfrastructuur tegen 2025. In het kader van deze doelstelling keurde de Vlaamse regering de conceptnota voor de uitrol van laadinfrastructuur in de periode 2021-2025 goed. “De omschakeling naar zero-emissievoertuigen is een absoluut streefdoel als we de klimaatdoelstellingen willen halen. De transitie naar volledig elektrische personenvoertuigen zal de komende jaren een feit worden. Dit vraagt een globale, ondersteunende beleidsaanpak met een breed spectrum aan maatregelen, waar de versnelde uitbouw van (snelle) laadinfrastructuur het speerpunt zal zijn.”

[20-11-2020] Oosterweelwerken Rechteroever volgend jaar van start
Na jaren van intense voorbereidingen heeft de Vlaamse Regering vrijdag het licht op groen gezet voor de uitvoering van de Oosterweelwerken op Rechteroever. Vlaams minister van Omgeving Demir verleende Lantis de vergunning waarmee de Antwerpse Ring gesloten wordt met een derde tunnel onder de Schelde en waarmee de eerste overkappingsprojecten gerealiseerd worden.

[20-11-2020] Vlaamse regering neemt volgende cruciale stap in uitrol basisbereikbaarheid
De Vlaamse regering keurde het ontwerpbesluit definitief goed betreffende de regionale mobiliteitsplannen en integratie van de milieueffectrapportage (MER). Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Er werd gekozen om de milieueffectrapportage te integreren in de opmaakprocedure van de regionale mobiliteitsplannen. Dit leidt tot een efficiënte werking waarbij er tijdswinst wordt geboekt. Een volgende cruciale stap in de uitrol van basisbereikbaarheid”.

[20-11-2020] Minister van Mobiliteit Peeters lanceert Masterplan Toegankelijkheid
Toegankelijkheid van halte-infrastructuur voor mensen met een beperking stond al in meerdere regeerakkoorden maar krijgt nu eindelijk een plan van aanpak. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) lanceert haar Masterplan Toegankelijkheid en een charter met het VVSG. Met dit plan investeert de Vlaamse regering deze legislatuur 23 miljoen euro in haltetoegankelijkheid langs gemeente- en gewestwegen. In het masterplan zitten ambitieuze maar haalbare doelstellingen en een samenwerking met lokale besturen zodat ook haltes op gemeentewegen hun sprong voorwaarts kunnen maken.

[19-11-2020] De Lijn investeert 39,7 miljoen euro in spoorvernieuwing en -uitbreiding
De Lijn investeert in 9 projecten voor de vernieuwing en aanleg van 18,57 kilometer spoor, en dat voor de drie tramnetten van Antwerpen, Gent en de Kust. Volgend jaar en het jaar daarna zullen zo op 9 plaatsen sporen worden vernieuwd. Het tramnetwerk is door het intensief gebruik toe aan een grondige onderhoudsbeurt. De vernieuwing zal een positief effect hebben op de verkeersveiligheid en het comfort.

[17-11-2020] Autocarchauffeurs danken collega’s van De Lijn in heel Vlaanderen voor hun ‘team spirit’ tijdens versterkingsritten in schoolspits
Persbericht FBAA | Dinsdagochtend 17/11 zullen meer dan 350 autocarchauffeurs in heel Vlaanderen hun collega-lijnchauffeurs bedanken. Al van bij de opstart van de versterkingsritten voor het openbaar vervoer voelen autocarchauffeurs een oprechte collegialiteit van de lijnchauffeurs die zij mogen begeleiden. Dankzij die goede verstandhouding zorgen lijnbussen en autocars samen voor een veilige schoolspits. De autocarsector wil de lijnbuschauffeurs met deze VERRASSINGSACTIE bedanken voor hun team spirit.

[17-11-2020] E17 krijgt dynamische signalisatieborden richting Frankrijk
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters maakt bekend dat er dynamische signalisatieborden zullen komen op de E17 richting Frankrijk tussen Kortrijk-Oost en de verkeerswisselaar in Aalbeke. “Dit weggedeelte van de E17 is voornamelijk gekend voor zijn files en het problematisch weven waardoor er in het verleden reeds diverse ongevallen plaatsvonden. De dynamische signalisatieborden zullen de verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer op de E17 rond Kortrijk aanzienlijk verbeteren”, zegt Lydia Peeters.

[16-11-2020] Q&A corona steunmaatregelen deelmobiliteit
Q&A corona steunmaatregelen deelmobiliteit

[15-11-2020] Nieuwe 1000 ton stalen boogbrug in Lummen geplaatst
De nieuwe brug in Lummen werd de afgelopen weken samengesteld op een montageterrein langs het Albertkanaal. Vandaag werd de gemonteerde brug van het montageterrein naar haar nieuwe vaste plaats gevaren. De herbouw van deze brug kadert in de opwaardering van het Albertkanaal.

[13-11-2020] Ann Schoubs wordt nieuwe directeur-generaal De Lijn
De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 13 november 2020 Ann Schoubs aangesteld als nieuwe directeur-generaal van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn. Ann Schoubs zal Roger Kesteloot op 1 januari 2021 opvolgen, die eind mei bekendmaakte zijn mandaat van directeur-generaal voortijdig te willen beëindigen. Volgens Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters beantwoordt Ann Schoubs het best aan de verwachtingen van de Vlaamse regering: “De kandidaten hebben een zorgvuldige en gefaseerde selectieprocedure doorlopen. Met Ann Schoubs kiezen we voor iemand met de nodige ervaring binnen de vervoerssector en met leidinggevende functies”.

[13-11-2020] COVID-19: Minister Peeters maakt bijna half miljoen euro vrij voor deelfiets- en deelautobedrijven
Op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) keurde de Vlaamse regering op 13 november maatregelen goed om de sector van de deelmobiliteit te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Deelfiets- en deelautobedrijven kunnen tot en met 13 december een subsidieaanvraag indienen. “We hebben een budget van 460.000 euro vrijgemaakt voor zowel deelfiets- als deelautobedrijven”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. “Deelfietsen en deelauto’s zijn essentiële schakels in basisbereikbaarheid. De uitbraak van het coronavirus heeft echter een grote economische impact gehad op deze sector. Met deze subsidies geven we deze bedrijven de nodige zuurstof om ook in toekomst een belangrijke rol te blijven spelen.”

[13-11-2020] Overdracht gewestwegen
De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters beslist om een weggedeelte van de gewestweg N774a - Duinenlaan over te dragen aan de stad Genk.

[12-11-2020] Na de herfstvakantie 164 extra autocars om drukte te vermijden tijdens spits bij De Lijn
Op maandag 16 november komen er opnieuw 164 extra autocars bij om de drukke ritten tijdens de schoolspits te ontlasten. Het totaal komt zo op 375. Met de autocars biedt De Lijn een antwoord op de richtlijn van het Nationaal Overlegcomité om crowding in de spits te vermijden.

[12-11-2020] FLUODAG: XIU vzw en Zeppe & Zikki brengen samen meer licht in het verkeer
Zien en gezien worden is van levensbelang in het verkeer. Daarom steunt Vlaams minister Lydia Peeters campagnes die aandacht besteden aan het belang van zichtbaarheid in het verkeer. Vorig jaar was er een sterke toename van het aantal voetgangersdoden bij schemering of in het donker. Bij de 22 slachtoffers helaas ook twee kinderen. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters maakte al heel wat middelen vrij om schoolomgevingen en schoolroutes veiliger te maken, maar wil nu ook extra aandacht besteden aan het belang van zichtbaarheid in het verkeer. Met XIU vzw (“ik zie u”) en Zeppe & Zikki bracht minister Peeters twee partijen bij elkaar die deze boodschap kracht moeten bij zetten, zowel bij kinderen en tieners als bij hun ouders.

[06-11-2020] COVID-19: Uitstel tot 30 september 2021 voor rijopleidingen, rijexamens en terugkommoment
Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters heeft in een ministerieel besluit de uitsteltermijnen vastgelegd voor de rijopleidingen, rijexamens en het terugkommoment. Om het coronavirus niet verder te verspreiden, worden momenteel tot en met 13 december 2020, geen rijexamens, rijlessen en sessies van het terugkommoment georganiseerd. “De wettelijk voorziene termijnen voor opleidingen en examens worden tot en met 30 september 2021 verlengd. Personen van wie het theorie-examen en voorlopig rijbewijs verloopt of die het terugkommoment moeten volgen, geven we zo voldoende tijd om een nieuwe afspraak in te plannen. We creëren zo ook ruimte in de opleidings- en examencentra”, zegt minister Lydia Peeters. “Tegelijk roep ik graag op om niet tot het laatste moment te wachten. Plan, van zodra het terug kan en mag, je afspraak tijdig in. Alleen zo kunnen we drukke momenten vermijden.”

[01-11-2020] COVID-19: maatregelen voor rijopleidingen, rijexamens en autokeuring
Het Overlegcomité heeft op vrijdag 30 oktober verstrengde maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Conform het vandaag gepubliceerde ministerieel besluit worden de rijexamens en rijlessen, inclusief het terugkommoment, alvast tot en met 13 december stilgelegd. De autokeuring blijft open. De komende week werkt de Vlaamse overheid in overleg met federale en gewestelijke overheden het juridisch kader uit om de gevolgen van het stilleggen van de rijexamens en rijlessen op te vangen. Verdere details over uitsteltermijnen en verlengde geldigheid van documenten zullen zodra mogelijk bekend worden gemaakt.

[31-10-2020] COVID19 – Lijncontroleurs krijgen politionele bevoegdheid
Op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters krijgen Lijncontroleurs een politionele bevoegdheid om boetes uit te schrijven voor het niet dragen van mondmaskers. De boete zal 250 euro bedragen, evenveel als wanneer de politie dit uitschrijft. De 170 Lijncontroleurs kunnen zo reizigers op de mondmaskerplicht op het openbaar vervoer controleren en indien nodig beboeten. Het dragen van een mondmasker is cruciaal om de verspreiding van het coronavirus mee te helpen indijken.

[29-10-2020] Extra fietsinvesteringen via Vlaamse relance
Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters gaat over tot actie en wijst in een eerste deelbeslissing 75 miljoen euro uit het relanceplan toe aan concrete fietsinvesteringsprojecten, verspreid over de verschillende provincies. Voor heel Vlaanderen betekent dit dat er geïnvesteerd zal worden in 140 fietsprojecten. Begin oktober maakte Lydia Peeters bekend dat in 2021 er 335 miljoen euro geïnvesteerd zal worden in fietsinfrastructuur in Vlaanderen. Een recordbedrag qua fietsinvesteringen.

[28-10-2020] Eerste Limburgse spitsstroken in gebruik tussen Lummen en Beringen
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters opende vanochtend de eerste spitsstroken op Limburgse autosnelwegen. Op de E313 tussen Lummen en Beringen kan de 3e rijstrook vanaf vandaag flexibel worden ingezet voor een vlottere doorstroming op een veilige manier. Op termijn zijn er plannen om de spitsstroken op de E313 ook stapsgewijs te voorzien tussen Beringen en Ham. In een milieueffectenrapport worden nu eerst de effecten daarvan op de omgeving in kaart gebracht.

[28-10-2020] Genk krijgt een nieuwe hogere spoorbrug over het Albertkanaal
In Genk wordt de spoorbrug over het Albertkanaal aan het sluizencomplex vervangen door een nieuwe hogere brug. De vervanging van deze brug kadert in het project om de doorvaarhoogte van de bruggen over het Albertkanaal te verhogen om zo het vervoer over water te stimuleren. De werken starten eind 2020 – begin 2021.

[28-10-2020] COVID19 – 210 extra versterkingsritten voor De Lijn
Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters nam afgelopen maanden diverse maatregelen om er voor te zorgen dat reizigers veilig het openbaar vervoer in Vlaanderen kunnen blijven gebruiken. Om drukke lijnen te ontlasten tijdens de schoolspits heeft minister Peeters in september middelen vrijgemaakt om private bussen in te zetten als versterkingsritten. In eerste instantie werden met ingang van 5 oktober versterkingsritten ingezet na screening van diverse lijnen door VVM De Lijn. Tot nog toe werden 210 autobussen ingezet door private busmaatschappijen, goed voor 420 ritten extra in de piekuren.

[27-10-2020] Fastned opent eerste snellaadstation in België
Snellaadbedrijf Fastned opent vandaag officieel haar eerste snellaadstation in België, waarmee het nu operationeel is in vier landen. Het nieuwe station ligt op het terrein van de Internationale Luchthaven van Oostende-Brugge. Op het station kunnen elektrische rijders in een kwartier tot wel 300 km bereik snelladen met stroom van zon en wind. Het station wordt vandaag geopend door Marcel Buelens, CEO luchthaven Oostende-Brugge, Michiel Langezaal, CEO Fastned en de burgemeester van Oostende, Bart Tommelein.

[27-10-2020] Vlaams minister Lydia Peeters lanceert projectoproep duurzame logistiek
De Vlaamse overheid lanceert een oproep voor projecten die de logistieke keten duurzaam kunnen optimaliseren. “We moedigen verladers en logistieke dienstverleners aan om initiatieven te nemen waarmee we vrachtwagens van de weg halen en de modal shift naar het spoor of de binnenvaart realiseren. Zo verhogen we de efficiëntie van het goederenvervoer, verminderen we de druk op het wegennet en verlagen we onze uitstoot”, zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken. Bedrijven kunnen voorstellen indienen t.e.m. 16 november.

[27-10-2020] Extra maatregelen Vlaamse Regering
27 oktober 2020 - Het coronavirus grijpt vliegensvlug om zich heen waardoor ons zorgsysteem onder enorme druk staat. Daarom heeft de Vlaamse regering beslist om bijkomende veiligheidsmaatregelen te nemen en het virus zo kansen te ontzeggen om zich verder te verspreiden.

[22-10-2020] Dynamische signalisatie moet vrachtwagens beter spreiden over parkings
Vanaf 22 oktober zal de actuele bezettingsgraad van 5 snelwegparkings voor vrachtwagenchauffeurs weergegeven worden op de dynamische borden boven de snelweg. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Met dit proefproject wensen we een betere spreiding van vrachtwagens over de parkings langs autosnelwegen te realiseren.” Be-Mobile biedt de real time data aan via de Truckmeister driver companion app. Een primeur voor Vlaanderen.