Mobiel Vlaanderen

PERSBERICHTEN ARCHIEF

[05-03-2007] Minister Kris Peeters investeert ruim 30 miljoen euro in 2007 in haveninfrastructuur in de haven van Zeebrugge.
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft vandaag met het Havenbedrijf van Zeebrugge de specifieke beleidsaccenten voor de komende jaren gelegd en de stand van zaken en financiering besproken van de belangrijkste gezamenlijke projecten. De volgende jaren gaat vooral aandacht naar een verdere verbetering van de maritieme toegankelijkheid, de verdere afwerking van het Albert II-dok in de voorhaven, bijkomende ontwikkelingen van de zuidelijke achterhaven, en een versnelde binnenvaartontsluiting van de haven via het project Seine Schelde West.

[05-03-2007] Tram 6: vanaf najaar nieuwe tram voor Antwerpen
Vanaf begin november 2007 zal er in Antwerpen een nieuwe tramlijn rijden: tram 6. Dit maakte Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt vandaag bekend. De nieuwe tram verbindt het noorden en het zuiden van Antwerpen: hij rijdt tussen Luchtbal (Metropolis) en de Olympiadepoort op het Kiel (Cromwell Tank). De nieuwe tram wordt meteen een vlotte lijn: het traject tussen het Sportpaleis en de Belgiëlei legt de tram af via premetro. Kostprijs voor dit project bedraagt 4 miljoen euro.

[01-03-2007] Minister Kris Peeters investeert 70 miljoen euro in 2007 in haveninfrastructuur in de haven van Antwerpen
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft vandaag met het Havenbedrijf van Antwerpen de specifieke beleidsaccenten voor de komende jaren gelegd, en de stand van zaken en financiering besproken van de belangrijkste gezamenlijke projecten. Het gaat de volgende jaren vooral om de baggerwerken in de Schelde, meer bepaald de verruiming van de vaargeul in het Schelde-estuarium. Verder staan onderdelen van het geactualiseerde Sigmaplan, de afwerking van het Deurganckdok en een tweede maritieme toegang tot de Waaslandhaven op de prioriteitenlijst.

[27-02-2007] 'Kwaliteitsmerk 2007' autosnelwegparkings in Vlaanderen
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur stelt voor de derde keer de winnaars van het kwaliteitsmerk van de autosnelwegparkings voor aan de pers. Zeventien parkings behalen het Kwaliteitsmerk 2007 met in totaal 31 ‘kwaliteitssterren’. Vorig jaar werden 25 sterren uitgedeeld.

[16-02-2007] Vlaamse regering neemt maatregelingen voor een betere opvang en begeleiding van verkeerslachtoffers
In 2005 kwamen in Vlaanderen 566 mensen om in het verkeer en raakten er 4437 zwaargewond. Elk jaar maken dus ruim 8000 mensen en/of hun familie en vrienden onzegbaar leed en rouw door na een verkeersongeval.

[12-02-2007] Forse investeringen in vernieuwing openbaar vervoer
De afgelopen jaren heeft er een grote expansie plaatsgevonden van het openbaar vervoer. Het aanbod aan openbaar vervoer en het aantal reizigers zijn zeer sterk gestegen. Hierdoor zijn grote investeringen nodig om de goede werking en de veiligheid van het hele net te blijven garanderen.

Bovendien is het belangrijk om te werken aan de vernieuwing en de kwaliteitsverbetering van het openbaar vervoer in Vlaanderen. Tramverlengingen, de aanpak van stationsomgevingen, nieuwe bussen en trams en moderne stelplaatsen moeten de komende jaren de aanblik van het openbaar vervoer helemaal vernieuwen.

[06-02-2007] Forse investeringen in openbaar vervoer in Oostende
In 2007 worden forse investeringen gedaan in openbaar vervoer in Oostende. Het gaat om versterkingsritten van de Kusttram, een nieuwe laatavondlijn en een sneltram tussen Nieuwpoort en Oostende. Oostende krijgt daardoor meer en beter openbaar vervoer. Een reizigersstijging van 5% (of 565.000 reizigers) op de Kusttram is de doelstelling.

[22-01-2007] Verkeersinformatie op maat van de weggebruiker
Is verkeersinformatie belangrijk voor u? Dan moet u beslist deelnemen aan de verkeersinformatie-enquête van het Vlaams Verkeerscentrum.

[17-01-2007] Viaduct Gentbrugge
In uitvoering van een resolutie van het Vlaams Parlement heeft Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur sinds 6 oktober de snelheid op het viaduct van Gentbrugge (E17) beperkt tot 90 km/u voor alle verkeer. Deze maatregel dient ter vermindering van de geluidsoverlast in de buurt van het viaduct.

[15-01-2007] Start mobiliteitcampagne rond veilig inhalen
Vandaag maandag 15 januari start Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, met een campagne rond ‘veilig inhalen’. Het wordt meteen de allereerste mobiliteitscampagne van 2007. In 2007 plant de minister nog twee mobiliteitscampagnes. In maart start een campagne rond verantwoord rijgedrag bij wegwerkzaamheden, in juli loopt er een campagne die weggebruikers wil aansporen om de motor af te zetten bij een korte stop.

[12-01-2007] Afbraak brug Willebroek
Een onderzoek in opdracht van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft uitgewezen dat het beschadigde gedeelte van de brug over de A12 ter hoogte van Willebroek dient afgebroken te worden, nadat op 22 december 2006 een vrachtwagen met uitzonderlijk transport de brug had aangereden. De afbraak hiervan is gepland vanaf vrijdag 9 februari 20u00 tot uiterlijk maandag 12 februari 6u00, op voorwaarde dat de omstandigheden (o.m. het weer) dit toelaten. Om de hinder ingevolge deze afbraakwerken te beperken, zal minister Peeters verschillende minder hinder maatregelen nemen, waaronder een uitgebreide communicatiecampagne. Verwacht wordt dat de nieuwe aan te leggen brug in gebruik kan genomen worden in de loop van september 2007.

[11-01-2007] Bijsturing oefenvluchten garantie voor betere leefbaarheid rond luchthaven Oostende-Brugge
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft beslist om aanpassingen aan de oefenvluchten op de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge door te voeren. Concreet betekent dit onder meer dat de periodes waarin oefenvluchten kunnen uitgevoerd worden, worden ingeperkt. Hiermee komt de minister tegemoet aan de vraag van de omgeving om de hinder rond de luchthaven te beperken, met aandacht voor de leefbaarheid rond de luchthaven Oostende-Brugge. Tegelijk biedt deze bijsturing ook de nodige garanties voor de rentabiliteit van de luchthavenexploitatie. De aanpassingen gaan in vanaf 15 februari 2007.

[10-01-2007] Resultaten pilootproject ecologisch rijden bij bedrijven
Start eco-driving-campagne voor bedrijven Sint-Kathelijne-Waver, 10 januari 2007 -- Vandaag presenteren Bond Beter Leefmilieu (BBL), Federaal minister van Mobiliteit Renaat Landuyt en Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt de resultaten van een proefproject waaraan 7 Vlaamse bedrijven hebben deelgenomen. Het doel was de CO2-uitstoot van wegverkeer te verminderen door eco-driving. De resultaten tonen een lange termijnbesparing in energie van 7% bij vrachtwagens en van 10% bij de bedrijfswagenvloot. Deze verminderde CO2-uitstoot betekent bovendien ook een fikse financiële besparing. Nu de pilootprojecten afgerond zijn wordt op het professionele salon ‘Truck&Transport’ een campagne gestart om eco-driving bekend te maken bij alle Belgische bedrijven.

[04-01-2007] Mobiliteitscampagne Vlaamse overheid valt in de prijzen
De mobiliteitscampagne met als thema ‘wat is uw excuus?’ van Vlaams minster van Openbare Werken Kris Peeters en Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt, is in de prijzen gevallen. De campagne wil weggebruikers aanzetten tot meer verantwoord rijgedrag.

[22-12-2006] Nieuw businessmodel voor regionale luchthavens
Kortrijk-Wevelgem: I-DC Airport
Oostende-Brugge: logistieke ketenmanager

Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur ziet in de nabije toekomst voor het Vlaamse Gewest vooral een rol weggelegd waarbij het garant staat voor het aanbieden van een gecertificeerde luchthaveninfrastructuur en waarbij het de kosten draagt voor Safety and Security, en minder in het kader van de exploitatie. Dit laat toe de rol van het Vlaamse Gewest ten aanzien van de regionale luchthaven zuiver en consistent te houden en de luchthaven als regionale poort te ontwikkelen. Verdere vertaling van dit model wordt voorzien in het voorjaar van 2007.

[20-12-2006] Minister Peeters voorziet in 1,5 miljoen euro voor aanpassingen gevaarlijk kruispunt A12
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft een bedrag van ongeveer 1,5 miljoen euro voorzien voor aanpassingen aan het gevaarlijke kruispunt van de A12 met de Kerkhofstraat en de Londerzeelsesteenweg op de grens van Meise en Londerzeel. De werken zullen vermoedelijk starten tegen de zomer van 2007 en zullen ongeveer 6 maanden duren.

[18-12-2006] Lancering tweede en derde START-lijn
Vandaag, maandag 18 december 2007, lanceerden Vice-minister-president van de Vlaamse Regering Frank Vandenbroucke en Vlaams minister Kathleen Van Brempt de tweede en de derde START-lijn. De nieuwe buslijn 682 en het verbeterde aanbod voor lijn 272 zijn twee stappen uit het ambitieuze Openbaar Vervoerplan in het kader van START, het Strategisch Actieplan voor de Reconversie en de Tewerkstelling in de Luchthavenregio. De evaluatie van de eerste START-lijn doet alvast het beste verhopen. Die is operationeel sinds oktober en vervoert nu al meer dan duizend reizigers per dag.

[17-12-2006] 1 jaar gratis cambio-abonnement voor jaarabonnees De Lijn. Korting tot 80 euro
Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt wil het autodelen via cambio promoten. Dit door alle mensen die een betalend jaarabonnement hebben van De Lijn een jaar gratis cambio-abonnement aan te bieden. Deze actie geldt zowel voor oude als nieuwe cambioklanten en kan een jaarlijkse besparing tot 80 euro betekenen. De maatregel zal ingaan vanaf 1 februari 2007.

[15-12-2006] Luchthaven Antwerpen gecertificeerd voor internationaal luchtverkeer
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft vandaag het certificaat overhandigd aan de directie van de luchthaven van Antwerpen. Dit biedt een stabiel kader voor de exploitatie van de luchthaven van Antwerpen de komende 2 jaar.

[15-12-2006] Vlaamse Regering investeert 6,3 miljoen euro in Europese projecten in Antwerpen
Op voorstel van de minister Dirk Van Mechelen, minister Kris Peeters en minister Kathleen Van Brempt voorziet de Vlaamse Overheid 6,3 miljoen euro voor Antwerpse projecten die kaderen in de Europese structuurfondsen Doelstelling II en Urban II. Concreet gaat het over cofinanciering voor de bouw van de Krugerbrug, de aanleg van het Park Spoor Noord en de ontwikkeling van de Investeringszone Petroleum Zuid. Dankzij deze Vlaamse cofinanciering kan er een totaal bedrag van 17,1 miljoen euro subsidies vrijgemaakt worden voor deze 3 cruciale Antwerpse investeringsdossiers.

[15-12-2006] Van Brempt start proefproject aangepast vervoer voor rolstoelgebruikers
Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen Kathleen Van Brempt start in mei 2007 een proefproject aangepast vervoer voor rolstoelgebruikers in 2 gebieden, met name in de Kempen (Mol, Balen, Geel, Meerhout en Dessel) en in Limburg (Leopoldsburg, Ham, Beringen, Hechtel-Eksel, Lommel en Overpelt). Er wordt ongeveer 50.000 euro voorzien voor het proefproject.

[15-12-2006] Minister Peeters maakt versneld 18,2 miljoen euro extra vrij voor de verdieping van de vaarpas 'Pas van het Zand'
Op voorstel van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur besliste de Vlaamse Regering vandaag om nog dit jaar de volledige kostprijs voor de verdieping van de vaarpas 'Pas van het Zand' en de gedeeltes van de haven van Zeebrugge welke toegang geven tot de containerterminals en de Vandammesluis, budgettair vast te leggen. Dit moet toelaten de tot nu toe zeer vlot verlopen verdiepingswerken zo snel als mogelijk af te ronden. Minister Peeters heeft voor de verdiepingswerken een totaal bedrag van ongeveer 31 miljoen euro voorzien.

[15-12-2006] Liefkenshoekspoortunnel
Op voorstel van Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening en Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, besliste de Vlaamse Regering vandaag over de tracékeuze, de milderende maatregelen/natuurcompensaties en de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor een tweede spoorontsluiting onder de Schelde, ook wel ‘Liefkenshoekspoortunnel’ genoemd.

[12-12-2006] Snelheidsbeperking in de Kennedytunnel tot 70 km/u: wijziging uurregeling met ingang van donderdag 14 december 2006
Na een ernstig ongeval in de Kennedytunnel op 3 oktober ll. werd beslist om de maximaal toegelaten snelheid in de tunnel elke weekdag tussen 06u en 20u voor alle verkeer te beperken tot 70 km/u. Toezicht op het naleven van de snelheidsbeperking gebeurt met behulp van onbemande snelheidscamera’s.

[08-12-2006] Minister Peeters voorziet in 24,05 miljoen euro voor wegenaanleg herinrichting stationsomgeving Gent Sint-Pieters
Op voorstel van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur keurde de Vlaamse Regering vandaag haar aandeel in de herinrichting van de stationsomgeving van Gent-Sint-Pieters goed voor wat het luik wegenaanleg betreft. Het betreft een investering van 24,05 miljoen euro.

[05-12-2006] Ring Rijsel: minister Peeters legt klacht neer bij Europese Commissie tegen verbod vrachtverkeer
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft klacht neergelegd bij de Europese Commissie tegen de beslissing van de prefect van Rijsel om vanaf 11 december 2006 het vrachtverkeer op de ring rond Rijsel te verbieden. Dit verbod schaadt de Vlaamse belangen en is tegenstrijdig met de bepaling van deze as als onderdeel van het TEN-netwerk.

[04-12-2006] Lessen trekken uit onderzoek veiligheid rotondes voor fietsers
Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt is geschrokken van de resultaten van het onderzoek van het Steunpunt Verkeersveiligheid naar de invloed van rotondes op de veiligheid van fietsers. Terwijl voor het algemene verkeer rotondes veiliger zijn (34% minder ongevallen), zijn ze minder veilig voor fietsers (49% meer ongevallen met doden en zwaargewonden).

[28-11-2006] Ondertekening overeenkomsten tussen Vlaams Gewest en Havenbedrijf Gent GAB
Vandaag 28 november 2006 ondertekenen minister Kris Peeters en het havenbedrijf Gent GAB enerzijds een interpretatief protocol tussen het Vlaamse Gewest en het Havenbedrijf Gent bij de overeenkomst betreffende de financiering van het Kluizendok van oktober 1994, en anderzijds een samenwerkingsovereenkomst betreffende de uitvoering van de aanlegbaggerwerken kluizendok fase 2. Beide overeenkomsten zijn van belang voor de manier waarop de middelen, die voor de verdere afwerking van het project Kluizendok door de minister werden vrijgemaakt, in de toekomst zullen worden besteed.

[21-11-2006] Kanaalzone Gent-Terneuzen: Vlaanderen en Nederland benadrukken beleidsmatig belang van gezamelijke studie
Nederlands minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat en de Vlaamse minister Kris Peeters van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur onderzoeken gezamenlijk de maritieme toegankelijkheid van de Kanaalzone Gent-Terneuzen en de logistieke potenties van dit gebied. Eind 2008 kunnen op basis van dit onderzoek concrete besluiten genomen worden over de verbetering van de toegankelijkheid van het kanaal. Dit is gisterenavond benadrukt tijdens een constructief overleg waarbij naast de ministers, ook de voorzitters van het Stakeholders Advies Forum aanwezig waren.

[20-11-2006] Dorpskernvernieuwingsproject draagt bij tot leefbaarheid en veiliger verkeer in Nieuwkapelle
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur investeert in het kader van het dorpsvernieuwingsproject een bedrag van 2,18 miljoen euro in Nieuwkapelle (Diksmuide). Ook de stad Diksmuide en Europa leveren een financiële inspanning. Het betreft dorpsrenovatiewerken, rioleringswerken alsook de heraanleg van de N364. Ook minister-president Yves Leterme is tevreden met de vooruitgang in dit dorpskernvernieuwingsproject, dat bijdraagt tot onder meer een betere leefbaarheid van en een veiliger verkeer in Nieuwkapelle.