Mobiel Vlaanderen

PERSBERICHTEN ARCHIEF

[20-07-2010] 1,18 miljoen euro ter stimulering van de binnenvaart
Op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits keurde de Vlaamse Regering vrijdag het samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de gewesten goed over maatregelen om de capaciteitsbeleid van de binnenvaartvloot te stimuleren. 1,18 miljoen euro uit het oude Sloopfonds zullen op projectbasis worden verdeeld, zoals voor het financieren van opleidingen, examens, certificatie, de uitrusting van opleidingsschepen en nieuwe technieken ter stimulering van de binnenvaart. Een oproep tot projectenindiening zal worden gelanceerd.

[15-07-2010] Europese primeur: alle verkeersborden in Vlaanderen in kaart gebracht
Vlaanderen is de allereerste regio in Europa klaar met het in kaart brengen van alle verticale signalisatie zoals verkeersborden en -lichten op wegen. Vandaag werd de laatste kilometer met een camerawagen afgelegd voor de opmaak van de Verkeersbordendatabank. Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits stelt dat de Verkeersbordendatabank een krachtig werkinstrument is voor onder andere een effectievere verkeerssturing, een verhoging van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid omdat het sluipverkeer kan worden aangepakt en de snelheid van het verkeer beter beheerst kan worden. Ook de gemeenten, politiezones en brandweer kunnen hiervan gebruik maken. Daarenboven zal de informatie uit de verkeersbordendatabank ook gebruikt kunnen worden voor de ontwikkeling van wijkvriendelijke GPS-toepassingen.

[08-07-2010] Minister Crevits maakt 3,6 miljoen euro vrij voor fietspaden in Oostrozebeke en Wielsbeke
Er komen nieuwe vrijliggende fietspaden langs de N 357 in Oostrozebeke en Wielsbeke. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Hilde Crevits trekt 3,6 miljoen euro uit voor de werkzaamheden. De investering zal leiden tot een verkeersveiliger situatie. Het gaat om een drukke weg met vrij veel vracht- en autoverkeer.

[30-06-2010] 5 meetfietsen voor fietspadenaudits
Fietspaden moeten niet alleen veilig zijn, maar ook comfortabel om over te rijden. Daarom heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits 5 meetfietsen aangekocht. De fietsen zijn op punt gesteld door de Katholieke Universiteit van Leuven. Met de fietsen laat minister Crevits nu een proefproject uitvoeren. In 15 gemeenten zal het comfort en de kwaliteit van de fietspaden worden gemeten.

[18-06-2010] Aanduiding Tom Roelants als administrateur-generaal bij het Agentschap Wegen en Verkeer
De Vlaamse Regering heeft op voordracht van minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits de heer Tom Roelants aangesteld als administrateur-generaal van het Agentschap Wegen en Verkeer.

[09-06-2010] Minister Crevits wil dat fietsen rond rotondes veilig kan
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Hilde Crevits wil dat fietsers veilig rond rotondes kunnen rijden. Bij de aanleg van nieuwe rotondes volgt het Vlaamse Gewest al sinds 2008 vaste richtlijnen. Voor fietsers worden er waar het kan vrijliggende fietspaden aangelegd en ook fietstunnels of fietsbruggen.

[04-06-2010] 3,4 miljoen euro voor vrijliggende fietspaden tussen Diksmuide en Houthulst
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Hilde Crevits maakt 3,4 miljoen euro vrij voor nieuwe fietspaden langs de Klerkenstraat tussen Diksmuide en Houthulst. De fietspaden komen langs de N 301 te liggen, een gewestweg waar er nu nog geen vrijliggende fietspaden zijn. De investering zal de verkeersveiligheid zeker ten goede komen.

[09-04-2010] 100 miljoen euro voor meer dan 200 projecten aan fietsinfrastructuur
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits stelt het eerste geïntegreerde fietsinvesteringsprogramma 2010 voor. Op het programma staat 100 miljoen euro voor meer dan 200 fietsinfrastructuurprojecten. Het Fietsteam werkt nu een meerjarenprogramma uit voor 2011-2014. Minister Crevits stelt ook het tweede fietspadenrapport voor. Er werden 7.167,9 kilometer fietspaden langs gewestwegen gecontroleerd op comfort. In vergelijking met twee jaar geleden is het comfort toegenomen: 9,5% scoort onvoldoende waar dat in het rapport van 2008 nog 11,5% was. Minister Crevits neemt een vlakheidsnorm op in het Standaardbestek 250. Deze vlakheidsnorm garandeert een comfortabel oppervlak van het fietspad bij aanleg.

[23-03-2010] Minister Crevits opent nieuwe fietsverbinding in Gent
In Gent heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits een nieuwe fietsverbinding langs de Schelde ingereden. Dankzij deze verbinding is het een stuk veiliger en aangenamer fietsen in de stad. Verschillende Vlaamse instanties hebben aan de realisatie meegewerkt. Een doelstelling die minister Crevits met haar Fietsteam wil bereiken.

[04-03-2010] Crevits stelt kennismakingspakket voor dat jongeren de logistieke sector wil leren kennen
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits stelde vandaag het nieuwe kennismakingspakket logistiek van Flanders Logistics voor aan het zesde jaar economie - moderne talen/wiskunde van het Sint-Lodewijkscollege in Brugge. Het is de bedoeling dat 500 leerlingen uit 30 proefscholen de volgende maanden met het pakket werken. Zo krijgen jongeren een beter zicht op wat logistiek betekent. Het pakket past binnen het logistiek beleid van minister Hilde Crevits en meer bepaald het strategisch project Flanders logistics, waarbinnen ook het thema 'onderwijs en arbeidsmarkt' is opgenomen. Vlaanderen wil ook in de toekomst een toppositie op het vlak van logistiek bekleden.

[12-02-2010] Werken Scheldeverdieping binnen het jaar klaar
Vrijdag 12 februari gaf Vlaams minister Hilde Crevits samen met Nederlands staatsecretaris Tinneke Huizinga, minister-president Kris Peeters en Antwerps havenschepen Marc Van Peel het startschot voor de Scheldeverdieping op Nederlands grondgebied. In Nederland moeten 9 drempels afgegraven worden om meer diepgang te verzekeren. In totaal wordt in Nederland 7,7 miljoen kubieke meter weggebaggerd. In Vlaanderen is al zowat 3 miljoen kubieke meter verdiept. In totaal wordt voor de Scheldeverdieping 13 miljoen kubieke meter weggebaggerd. Voor de verdieping heeft minister Hilde Crevits 100 miljoen euro voorzien. Na het baggeren op Nederlands grondgebied zullen te allen tijde schepen van 13,10 m diep naar de haven van Antwerpen kunnen varen. En dat biedt grote voordelen, niet alleen voor Antwerpen, maar ook voor Nederland.

[18-01-2010] 8,7 miljoen euro voor de uitbouw Vlaams tunnelcentrum
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits trekt 8,7 miljoen euro uit voor de uitbouw van een Vlaams tunnelcentrum, om ervoor te zorgen dat de Vlaamse tunnels in de toekomst voldoen aan de Europese tunnelrichtlijn. In Vlaanderen moeten de drie TERN-tunnels, Kennedy, Craeybeckx en Vier-armentunnel, integraal voldoen aan deze Europese veiligheidseisen. Minister Hilde Crevits wil op termijn ook de andere tunnels moderniseren. In eerste instantie zal het tunnelcentrum, dat instaat voor de coördinatie, worden opgestart. Vervolgens zal het dynamisch verkeersmanagement in de drie TERN-tunnelkokers worden vernieuwd en worden de veiligheidsdossiers opgesteld.

[07-01-2010] Minister Crevits en de gouverneurs richten coördinatieoverleg op
Deze ochtend organiseerde Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits, op haar kabinet een overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer en de vijf Provinciegouverneurs naar aanleiding van de strooizoutschaarste en de vele vragen vanuit de lokale besturen. Tijdens dit overleg werd beslist om een aantal acties te ondernemen om de Vlaamse steden en gemeenten te ondersteunen in hun activiteiten om de wegen tijdens deze aanhoudende winterkoude veilig en vlot berijdbaar te houden en om de informatie-uitwisseling tussen de verschillende operationele niveaus (gewest, gouverneurs en steden & gemeenten) te coördineren.

[17-12-2009] Minister Crevits investeert in fietsinfrastructuur in Noord-Limburg
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits sloot belangrijke convenants met verschillende gemeentes in Noord-Limburg. De minister maakt een bedrag vrij van 8.871.301,52 euro voor de aanleg van nieuwe, vrijliggende fietspaden langs de gewestwegen N747, N73 en N747 (kaaimuur) op het grondgebied van de gemeenten Hechtel-Eksel, Overpelt, Peer, Meeuwen-Gruitrode en Bocholt.

[17-12-2009] Minister Crevits investeert 3.818.000 euro in nieuwe fietsinfrastructuur in Diksmuide
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits sloot twee belangrijke convenanten met de stad Diksmuide. De minister maakt een bedrag van 3.818.236,69 euro vrij voor de aanleg van nieuwe, vrijliggende fietspaden langs de gewestwegen N35 en N302 op het grondgebied van de stad Diksmuide, over een lengte van 6,3 km.

[11-12-2009] Meer milieuvriendelijke, toegankelijke en comfortabele bussen
Op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft de Vlaamse regering vandaag haar goedkeuring gegeven voor de aankoop van 195 bussen en 13 trams. Deze aankoop van 84 miljoen euro past in de verjonging, vergroening en verhoging van de toegankelijkheid van het voertuigenpark van De Lijn.

[04-12-2009] 1,5 miljoen euro ter ondersteuning van palletvervoer over het water
Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits wil meer vervoer over het water. Voor het transport van gepalletiseerde goederen zoals bouwmaterialen, frisdranken en niet bederfbare levensmiddelen, is er een belangrijke modal shift mogelijk van de weg naar de waterweg. Op voorstel van Vlaams minister Hilde Crevits keurde de Vlaamse regering een steunmaatregel voor palletvervoer over het water goed. De minister trekt hiervoor 1,5 miljoen euro uit.

[27-11-2009] Betere ontsluiting van de luchthavenregio : Minister fietst grootste fietsbrug van Vlaanderen in en kondigt een nachtbuslijn aan naar Anderlecht
Vandaag fietste minister Hilde Crevits de grootste fietsbrug van Vlaanderen over de E19 ter hoogte van Machelen in. Deze brug past in een fietsroutenetwerk met de vorm van een 'fietslus' rond de luchthaven voor een betere bereikbaarheid voor de fietsers uit Brussel en de gemeenten in de luchthavenregio. Deze fietslus maakt deel uit van het project 'De Noordelijke Ontsluiting van de Luchthaven van Zaventem'. De minister wees tijdens haar werkbezoek ook nog op de herinrichting van enkele aansluitingen op de E19 en investeringen in het openbaar vervoer. Zo wordt er gewerkt aan het vernieuwde op- en afrittencomplex Vilvoorde-Luchthavenlaan. Ook het aanbod van het openbaar vervoer wordt begin volgend jaar uitgebreid. Naast de veelgebruikte 13 buslijnen (30% meer reizigers in 2008) komt er een nachtbuslijn van Zaventem naar Anderlecht.

[27-11-2009] AMORAS: een toekomstgerichte oplossing voor het slib uit de Antwerpse haven
Met het AMORAS-project biedt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits een permanente en duurzame oplossing aan voor het verwerken en bergen van baggerspecie in de Antwerpse haven. Dat gebeurt door een uniek slibverwerkingssysteem met een waterzuiveringsinstallatie, waarbij de verschillende fracties maximaal hergebruikt worden. Doordat de baggerspecie via een pijpleiding en de restfractie via transportbanden verloopt, komt er geen transport over de weg aan te pas. Op die manier worden er zo jaarlijks 30.000 vrachtwagenritten vermeden. De minister stelt vandaag ook de website www.amoras.be voor met alle informatie over het project dat in 2011 operationeel zal zijn.

[19-11-2009] Dynamisch verkeersmanagement van start op het knooppunt Gent
Met het oog op een betere verkeerssturing legt minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits de klemtoon op de uitbouw van dynamisch verkeersmanagement. Daarom moet geïnvesteerd worden in de verdere uitbouw van het Vlaams Verkeerscentrum en in de plaatsing van dynamische signalisatie, in eerste instantie langs de hoofdwegen in Vlaanderen. Na Antwerpen is nu de Gentse regio aan de beurt. Vanaf vandaag informeren acht nieuwe dynamische route-informatiepanelen boven de weg de weggebruiker over files, incidenten en werkzaamheden op de E40, E17, R4 en E34. Het past in de uitbouw van een volwaardig nieuw regionaal Verkeerscentrum in Gent (Traffic Control Center).

[11-09-2009] Startschot voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan haven van Antwerpen
De Vlaamse Regering keurde vandaag op voorstel van minister van Openbare Werken Hilde Crevits, minister van Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege en minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters het ruimtelijke programma voor de verdere ontwikkeling van de haven van Antwerpen goed. Hiermee werd het startsein gegeven voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) waardoor op termijn de voorwaarden zullen ontstaan om nieuwe haven- en bedrijventerreinen, mobiliteits­projecten en infrastructuurwerken, natuur- en buffergebieden,… in een samenhangend pakket te realiseren.

[07-04-2009] Eerste spiegelafstelplaats operationeel
Vandaag werd bij het transportbedrijf Essers in Wilrijk de eerste openbare spiegelafstelplaats geopend door Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt. Alle vrachtwagenchauffeurs kunnen daar voortaan hun spiegels optimaal afstellen zodat hun dode hoek zo klein mogelijk wordt. Elk jaar sterven in België zo’n 80 fietsers en voetgangers na een aanrijding met een vrachtwagen. Dodehoekongevallen hebben een belangrijk aandeel in dat cijfer. Naast de spiegelafstelplaats werd ook "Goed gezien?" voorgesteld. "Goed Gezien?" is een nieuw lessenpakket dat in opdracht van minister Van Brempt werd uitgewerkt door de fietsersbond en de SAV. "Goed Gezien?" wijst kinderen op de gevaren van de dode hoek.

[16-02-2009] Samen geraakt: gids, website en sensibiliseringscampagne voor verkeersslachtoffers
Vandaag vond in het Vlaams Parlement het eerste congres "Samen Geraakt" over de opvang van verkeersslachtoffers plaats. De Vlaamse ministers van Mobiliteit Kathleen Van Brempt en van Welzijn Veerle Heeren lichtten er hun acties en beleid toe.

[12-01-2009] Zonder logistiek is 't paniek
Logistiek is een essentieel onderdeel van het economische proces en wint alsmaar aan belang. Toch bestaat er nog steeds een te eenzijdig beeld van logistiek. Daarom start de Vlaamse overheid vanaf 13 januari 2009 met een imagocampagne.
Vanaf dinsdag 13 januari gaat ook de nieuwe Flanders Logistics website online. Neem alvast een kijkje op www.flanderslogistics.be.

[29-12-2008] Provinciewegen sterven uit vanaf 1 januari 2009
Vanaf 1 januari 2009 zijn de provinciewegen van gewestelijk belang eigendom van het Vlaams gewest. Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits heeft dit met de vijf provincies afgesproken. Daarnaast werd ook bepaald hoe de provinciewegen met een lokale functie tegen ten laatste 1 januari 2012 worden overgedragen aan de gemeenten. Voor Vlaams-Brabant is er al een akkoord.

[08-12-2008] Nieuwe snelbus op A12 (Boom-Willebroek-Brussel)
Vanaf mei volgend jaar komt er een nieuwe snelbus tussen Boom, Willebroek en Brussel die over de A12 zal rijden. Dit heeft Vlaams minister van Mobiliteit vandaag aangekondigd op een werkbezoek in Willebroek over mobiliteit. Ook de plannen om lightrail tussen Mechelen en Boom te laten rijden, komen Willebroek ten goede.

[24-11-2008] 400.000 euro om de levenscyslus van kleine binnenvaartschepen te verlengen
Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits heeft beslist om een tijdelijke steunmaatregel uit te vaardigen om de levenscyclus van de huidige vloot te vergroten om de periode tussen nu en het afleveren van de nieuwgebouwde schepen te overbruggen. Hiervoor trekt de minister onmiddellijk 400.000 euro uit. Dit maakte minister Crevits bekend tijdens het 4de evenement van het FISN (Flanders Inland Shipping Network).

[19-11-2008] Camerawagen rijdt eerste kilometers in Edegem. Inventarisatie van alle Vlaamse verkeersborden van start
De camerawagen die alle verkeersborden in Vlaanderen digitaal in kaart gaat brengen, legde vandaag zijn eerste kilometers af in Edegem. In aanwezigheid van Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt en burgemeester Koen Snyders begon de wagen met panoptische camera aan zijn tocht die systematisch alle verharde Vlaamse wegen zal aandoen. Daarmee gaat de opmaak van de verkeersbordendatabank op het terrein van start. De verkeersbordendatabank wordt een belangrijk instrument om de verkeersveiligheid en de verkeerssturing te verbeteren. Tegen eind 2010 moeten alle Vlaamse borden in kaart gebracht zijn.

[15-11-2008] Meer snelbussen op E34/E313 (Turnhout-Antwerpen)
Vanaf mei volgend jaar zullen er extra snelbussen komen vanuit de Kempen naar Antwerpen over de E34/E313. Dit kondigt Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt vandaag, 15 november, aan. Dit nieuwe aanbod kost 765.000 euro per jaar.

[06-11-2008] 24 miljoen euro voor investeringen in nieuwe bussen. Eerste hybride bussen in België voor Brugge, Leuven en Gent
Met de bestelling van 74 nieuwe bussen, waaronder 35 hybride blijft Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt investeren in kwalitatief en duurzaam openbaar vervoer. Busbouwer Van Hool haalde het contract binnen voor 10 gelede bussen en 14 kleine stadsbussen. Ook de hybride bussen zullen bij Van Hool van de band rollen. De firma Jonckheere zal 15 gewone bussen bouwen. Kathleen Van Brempt heeft vandaag in kader van deze nieuwe bestelling een bezoek gebracht aan busbouwer Van Hool in Lier.