Mobiel Vlaanderen

PERSBERICHTEN ARCHIEF

[04-08-2011] Resultaten proefproject meetfietsen: Comfort verhogen door oneffenheden aan te pakken
In opdracht van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits werd het comfort en de kwaliteit van ongeveer 1.300 km fietspaden in 16 gemeenten met een speciale meetfiets opgemeten door de Fietsersbond. Een objectieve meting van het comfort en de kwaliteit van de fietspaden is onontbeerlijk om goede keuzes te maken voor de investeringprogramma’s. Terwijl de fietspaden redelijk goed scoren op het vlak van breedte en tussenruimte (tussen fietspad en de weg), is de score voor het trillingscomfort van de fietspaden laag. De recente opname van de vlakheidsnorm in de bestekken voor fietspaden langs gewestwegen blijkt echt noodzakelijk te zijn. Monolithische verharding (asfalt en cementbeton) scoort het best. Oneffenheden aan kruispunten zorgen ook voor een onaangenaam niveauverschil. In het Vademecum Fietsvoorzieningen zal minister Crevits daarom nieuwe, duidelijke richtlijnen opnemen. Ze gaf aan AWV ook de opdracht om een plan uit te werken om de meest prioritaire knelpunten ter hoogte van kruispunten langs de gewestelijke fietspaden weg te werken.

[18-07-2011] Aantal verplaatsingen daalt, maar het aandeel recreatieve verplaatsingen stijgt
Uit het vierde onderzoek naar het verplaatsingsgedrag van Vlamingen ouder dan 6 jaar blijkt dat we ons minder verplaatsen en ook minder kilometers afleggen. De auto blijft nog steeds het meest gebruikte vervoersmiddel, ook voor korte afstanden. 7 op de 10 verplaatsingen is korter dan 10 kilometer. Minister Crevits ziet hier een groot potentieel voor de fiets. Daarom investeert de minister in nieuwe fietsinfrastructuur. Tegen het eind van deze legislatuur komen er ongeveer 1.750 kilometer nieuwe en vernieuwde fietspaden bij. We verplaatsen ons wel meer voor recreatieve doeleinden, zoals voor ontspanning, sport, cultuur of iemand een bezoekje brengen. Bovendien komen de verplaatsingsafstanden voor ontspanning, sport en cultuur stilaan in de buurt van de verplaatsingsafstanden voor het woon-werkverkeer. Die recreatieve verplaatsingen gebeuren wel duurzamer. We rijden samen of gaan te voet of met de fiets.

[12-07-2011] Dodehoekongevallen doen dalen: 20 nieuwe spiegelafstelplaatsen in Vlaanderen tegen 2012
Om het aantal dodehoekongevallen te verminderen wil minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits tegen eind 2012 in totaal 20 nieuwe spiegelafstelplaatsen realiseren. In 2009 waren er 48 dodehoekongevallen in Vlaanderen met 52 slachtoffers, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. Vandaag opende de minister bij de firma Vervoer Verbessem in Kontich de eerste van negen nieuwe spiegelafstelplaatsen in 2011. De bedoeling is het gebruik van spiegelafstelplaatsen in te burgeren en de kennis over de dode hoek aan te scherpen. Een correcte afstelling van de spiegels van de vrachtwagen is van groot belang om de vrachtwagenbestuurder een beter zicht te geven. In het najaar start een gerichte mediacampagne. Volgend schooljaar zullen ook al ongeveer 200 scholen een bezoek krijgen van een chauffeur met vrachtwagen op school. Samen met een educatief lespakket worden kinderen én leerkrachten bewust gemaakt van het feit dat vrachtwagenchauffeurs hen niet altijd kunnen zien.

[30-06-2011] Lichtplan: licht uit als het kan, licht aan als het moet
Vanaf 15 juli zal er minder verlichting zijn op de autosnelwegen in Vlaanderen. Dat is het gevolg van de lichtvisie die Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits vandaag heeft voorgesteld. Concreet gaat het licht uit als het kan, en blijft het aan als het moet voor de verkeersveiligheid. Na de invoering van het lichtplan daalt het aantal verlichte wegvakken met bijna de helft. Het aantal permanent verlichte wegvakken stijgt licht. Lichten blijven onder meer permanent branden ter hoogte van de op- en afritten van de autosnelwegen, langs ringwegen en langs wegvakken tussen 2 op- en uitritten die minder dan 3 km van elkaar liggen. Een deel van de verlichting gaat uit en kan in bepaalde omstandigheden via dynamische sturing aangestoken worden. De lichtvervuiling neemt af en er wordt energie bespaard.

[25-06-2011] 56.000 bezoekers voor tweede Vlaamse Havendag
56.000 mensen hebben de tweede Vlaamse Havendag bezocht. Dat zijn er 9000 minder dan drie jaar geleden. Het minder goede weer heeft de Vlaamse Havendag parten gespeeld. Alle havenbesturen en bedrijven zijn opgetogen met de belangstelling van de vele bezoekers. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits maakt het resultaat bekend tijdens haar slottoespraak op de Havendag. De vier Vlaamse havens gooiden hun deuren wagenwijd open voor het grote publiek. Iedereen kon proeven van ontelbare havengebonden activiteiten. Dat aanbod werd duidelijk gesmaakt. Vlaams minister Hilde Crevits apprecieert het gezamenlijk initiatief van de havens om aan deze Havendag mee te werken. Enkel door samenwerking zullen onze havens ook in de toekomst een sterke positie kunnen innemen in de concurrentiële havenwereld. Zelf bezocht ze ook alle havens vandaag.

[15-06-2011] Nieuwe oproep Pendelfonds voor duurzaam woon-werkverkeer
Vanaf vandaag kunnen bedrijven en overheden hun kandidatuur voor het Pendelfonds indienen. Dat fonds stimuleert projecten die het duurzame woon-werkverkeer bevorderen. Het is de zesde keer dat er een oproep wordt gedaan. Voor de projecten die zullen worden uitgekozen maakt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits ruim 1,2 miljoen euro subsidies vrij.

[17-05-2011] Minister Crevits: flitspalen missen hun effect niet
De plaatsing van flitspalen doet het aantal verkeersongevallen en verkeersslachtoffers in Vlaanderen overduidelijk dalen. Dat blijkt uit de definitieve resultaten van een evaluatie door de Task Force Handhaving. Maar 8 locaties die zijn uitgerust met flitspalen langs de gewestwegen in Vlaanderen worden als niet zinvol beschouwd door de lokale politiezones. Dankzij de roodlicht- en de snelheidscamera’s is het aantal ongevallen op die locaties de voorbije jaren met de helft gedaald. De daling is nog sterker bij de ongevallen met doden en zwaargewonden. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits maakt de resultaten vandaag bekend op het Vlaams Congres Verkeersveiligheid in Mechelen.

[02-05-2011] Extra injectie van 100 miljoen euro in wegeninfrastructuur in 2011
In de begrotingscontrole 2011 wordt, op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits, 92 miljoen euro vrijgemaakt voor het project zwarte punten en 8 miljoen euro extra voor investeringen in structureel wegenonderhoud. Het globale investeringsbudget voor wegeninfrastructuur verdrievoudigde bijna op 6 jaar tijd en stijgt in 2011 tot 469 miljoen euro. Tegelijk is beslist om het project gevaarlijke punten deze legislatuur af te werken, en hiervoor in 2012, 2013 en 2014 telkens 100 miljoen euro te voorzien.

[05-04-2011] Verkeersindicatorenrapport met gegevens aantal/type voertuigen op Vlaamse autowegen
Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft vandaag het eerste verkeersindicatorenrapport voorgesteld. Voor het eerst bestaat er nu een precies beeld van het aantal en het type voertuigen dat op de autowegen in Vlaanderen rijdt. Het meeste verkeer bevindt zich – dat is geen verrassing - op het zuidelijke deel van de Antwerpse ring (R1) en op de Brusselse ring (R0). Het grootste aantal vrachtwagens rijdt in de regio Antwerpen. Op basis van deze gegevens kan het mobiliteitsbeleid verder verfijnd worden, onder meer door een slimmere sturing van het verkeer.

[18-03-2011] 29 maart start grote mobiliteitsenquête voor nieuw Mobiliteitsplan Vlaanderen
Vanaf 29 maart kan elke Vlaming zijn of haar visie geven over hoe de mobiliteit er in Vlaanderen tegen 2020 en 2030 en zelfs nog langer moet uitzien. Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits lanceert een grote mobiliteitsenquête. Elke Vlaming krijgt de kans om zijn of haar mening te geven over ons verplaatsingsgedrag en iedereen kan oplossingen aanreiken over hoe we het beste met de verkeersdrukte en andere mobiliteitsuitdagingen omgaan. De bevraging is een belangrijk onderdeel bij de opmaak van het nieuwe Mobiliteitsplan Vlaanderen.

[16-03-2011] 20 jaar carpoolparkings in Vlaanderen
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft op de carpoolparking van Affligem 20 jaar carpoolparkings in de verf gezet. In 1991 werd de eerste officiële carpoolparking in Vlaanderen officieel geopend. Dat gebeurde in Houthalen-Helchteren in Limburg. Op vandaag telt Vlaanderen 74 carpoolparkings, goed voor 5663 plaatsen. Er zijn nieuwe parkings gebruiksklaar in Hasselt, Maasmechelen en Deerlijk, goed voor 420 plaatsen. Vlaams minister Crevits wil ook in de komende jaren verder in carpoolparkings investeren.

[11-03-2011] Actieplan Minder Hinder - Betere organisatie, betere informatie en striktere handhaving
Dit jaar staan op de Vlaamse autosnelwegen minimum 85 werken op het programma. De komende drie maanden zijn er op de gewestwegen rond de 200 wegenwerken gepland. Deze werken brengen hinder met zich mee. In opdracht van minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits werd een actieplan uitgewerkt om de organisatie van de wegenwerken te verbeteren, de veiligheid te verhogen en de hinder voor de gebruikers te beperken. Het gaat onder andere over een MinderHinder-toets, de inzet van de nieuwe signalisatiesimulator, de plaatsing van informatieborden bij de werven op non-activiteit en een gebruiksvriendelijke website met informatie over de wegenwerken.

[25-02-2011] Minister Crevits geeft startschot meetactie 1100 km fietspaden
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft in Zedelgem het officiële startschot gegeven van de meetactie van fietspaden. Drie maanden lang zal de Fietsersbond in 15 proefgemeenten met een speciale meetfiets het comfort en de kwaliteit van de fietspaden meten, over een afstand van ruim 1100 km. Alle meetgegevens worden daarna in een databank verzameld. Zeer nuttig om gericht in veilige en kwaliteitsvolle fietspaden te investeren. De voorbije maanden werden de meetfietsen nog voorzien van extra hoogtechnologische meetapparatuur. De Fietsersbond staat in voor de meetcampagne.

[21-01-2011] Globale hervorming van de verkeersfiscaliteit
Vandaag heeft de Vlaamse regering de krachtlijnen van de globale hervorming van de verkeersfiscaliteit goedgekeurd, en dit in gemeenschappelijke visie met het Waals en het Brussels gewest. Op 15 november 2010 kwamen de minister-presidenten van de Vlaamse regering, de Waalse regering en de Brusselse regering overeen om zo snel mogelijk een politiek akkoord af te sluiten tussen de drie gewestregeringen inzake de globale hervorming van de verkeersbelasting. Vandaag is de goedkeuring in de drie gewestregeringen een feit.

[19-01-2011] 1872 schadeclaims in 2010
De afdeling Juridische Dienstverlening (AJD) van het Vlaamse departement Mobiliteit en Openbare Werken heeft in 2010 1872 schadeclaims van weggebruikers ontvangen. Het bedrag van de totale schadeclaim ligt op 2.149.848 euro. In 2009 lag het aantal schadeclaims op 853 voor een bedrag van 1.597.620 euro.

[11-01-2011] 1,57 miljoen euro voor AIS-technologie in de binnenvaart
Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits maakt 1,57 miljoen euro vrij voor de invoering van de AIS-technologie in 750 binnenvaartschepen. Binnenvaartondernemers kunnen voortaan een subsidie aanvragen voor de installatie van een AIS-transponder. AIS zendt automatisch gegevens van een schip door. Dat is belangrijk in het kader van de veiligheid en de efficiëntie van de binnenvaart en de verdere ontwikkeling van de binnenvaart als betrouwbaar vervoermiddel en schakel in de logistieke keten. Om de steun toe te kennen heeft minister Crevits vandaag een protocol met alle belanghebbenden ondertekend.

[23-12-2010] Vlaams Kaaimurenprogramma tot 2016 verlengd
Vlaanderen mag het PPS-programma voor de bouw van kaaimuren tot 2016 verlengen. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits vernomen van de Europese Commissie. Die heeft de verlenging van het programma goedgekeurd. Dat betekent dat de Vlaamse waterwegbeheerders de inspanningen voor een modal shift van de weg naar de waterweg de komende jaren verder kunnen zetten. Dit met het oog op de verbetering van de mobiliteit door een intensiever gebruik van de binnenvaart voor goederenvervoer.

[21-12-2010] Minimum 85 wegenwerken op autosnelwegen in 2011
Volgend jaar staan op de Vlaamse autowegen minimum 85 werken op het programma. 25 ervan zullen bijkomende hinder voor de weggebruikers veroorzaken. In 2011 trekt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken 112 miljoen euro uit voor werkzaamheden op de autowegen. De grootste werf komt langs de E 17 te liggen, tussen Deinze en Zwijnaarde. Met de partners van het minder hinder protocol worden de nodige afspraken gemaakt om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Nieuw is dat voor projecten die meer dan gewone hinder veroorzaken, er afzonderlijk projectoverleg met de minder hinder partners komt.

[20-12-2010] Vlaams minister Crevits keurt 16 pendelprojecten goed
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft 16 nieuwe pendelprojecten goedgekeurd. Minister Crevits maakt er 2.015.304 euro voor vrij. De projecten krijgen subsidies via het Pendelfonds. De bedoeling is om het duurzaam woon-werkverkeer verder te stimuleren.

[17-12-2010] Ontwerp beheersovereenkomst De Lijn goedgekeurd
Op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits keurde de Vlaamse Regering vandaag het ontwerp van beheersovereenkomst met de Lijn goed. De regering vraagt de Lijn om haar betrouwbare partner te zijn voor slimme verplaatsingen met het openbaar vervoer en dit op een duurzame en efficiënte wijze waar te maken. De Lijn zal bij voorrang investeren in hoogwaardig openbaar vervoer en wil stelselmatig betrouwbare informatie over de eigen werking en over haar klanten opbouwen. Voor het eerst worden er voor elke doelstelling streefcijfers opgenomen. De Lijn moet in 2011 ook een strategisch plan voorleggen betreffende de kostendekkingsgraad. Ze moet verschillende scenario’s uitwerken om jaarlijks een groeipad van gemiddeld 0,5 procent te halen.

[09-12-2010] Eerste rondetafel motorrijders : veiligheid staat centraal
Op initiatief van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits is er voor het eerst in Vlaanderen een rondetafel motorrijders gehouden. Alle betrokken overheden en organisaties werden op de bijeenkomst uitgenodigd. De rondetafel heeft als doel tegen eind maart 2011 concrete adviezen aan het beleid te formuleren. Hoofddoelstelling is minder slachtoffers te hebben onder motorrijders. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde nam de organisatie van de rondetafel op zich.

[09-12-2010] Agentschap Vlaamse Belastingdienst neemt inning verkeersbelastingen over en past regelgeving aan
Vanaf 1 januari 2011 wordt de dienst van de verkeersbelastingen in het Vlaamse Gewest overgenomen door de Vlaamse overheid, meer bepaald de Vlaamse Belastingdienst. De verkeersbelasting, de belasting op de inverkeerstelling (BIV) en het Eurovignet worden vanaf dan niet langer geïnd door de federale overheidsdienst voor belastingplichtigen gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het betreft hier zowel natuurlijke personen met hun domicilieadres in het Vlaamse Gewest, als rechtspersonen met maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest.

[17-11-2010] Winteractieprotocol legt duidelijke afspraken vast
Vandaag ondertekenen Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits, het Agentschap Wegen en Verkeer en het Vlaams Verkeerscentrum samen met 15 partijen het Winteractieprotocol. Dit protocol bundelt nieuwe afspraken over wat er door wie moet gebeuren bij bar, winters weer. Het automatisch strooien gebeurt op grote schaal, blokstrooien kan voortaan en het is de bedoeling twee asfaltcentrales open te houden voor de nodige herstellingen. Aan de wegen. Minister Crevits hoopt met dit initiatief de hinder voor de weggebruiker zo veel als mogelijk te beperken. Ze gaf het Agentschap Wegen en Verkeer en het Vlaams Verkeerscentrum de opdracht om samen met alle betrokken partijen een protocol uit te werken.

[28-10-2010] Nieuwe rapporten Vlaamse wegen voorgesteld
In het Vlaams Parlement werd vandaag het rapport “Toestand van het wegennet” voorgesteld in opdracht van minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits. Het gaat voor de autosnelwegen om metingen van maart 2010. Er zijn meer slechte wegvakken na de twee uitzonderlijke strenge winters. Maar ook meer goede en zeer goede vakken. De structurele werken en het onderhoud van de autosnelwegen werpen hun vruchten af. Positief is dat de veiligheid van de autowegen er voor het vierde jaar op rij op vooruitgaat Minister Crevits wil de autowegen tegen 2015 in een gezonde toestand krijgen. Die doelstelling blijft behouden en is ook haalbaar. De gewestwegen hebben ook geleden onder de harde winters. Ook daar gaan de investeringen verder, maar niet alle werken kunnen tegelijkertijd worden uitgevoerd.

[23-09-2010] Oosterweelverbinding: keuze voor de cut&cover tunnelvariant als sluiting van de Ring
Woensdag 22 september besliste de Vlaamse regering voor de aanleg van de cut&cover tunnelvariant voor de sluiting van de Antwerpse ring langs de noordzijde op basis van een vergelijking met een viaduct voor drie elementen: technische haalbaarheid, kostprijs en timing. Er werd vastgesteld dat de cut&cover tunnelvariant technisch haalbaar is en in zijn geheel binnen eenzelfde tijdskader kan gerealiseerd worden. De cut&cover tunnelvariant is 352,7 miljoen euro duurder. De hogere kostprijs van de tunnel zal worden gecompenseerd/vergoed door een aantal investeringen die door de stad Antwerpen en het havenbedrijf Antwerpen zullen gedragen worden en die rechtstreeks verband houden met de sluiting van de Ring. Bij de afspraken is ook de inbreng van toekomstige meerwaarden van een aantal stedelijke projecten mee opgenomen. De gebruiker zal via de te betalen tol uiteindelijk voor de financiering zorgen.

[14-09-2010] 25.000 extra opleidingen rijbewijs op school
Dit schooljaar zullen 25.000 jongeren extra de cursus Rijbewijs op School kunnen volgen. Reden is de beslissing van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits om de opleiding Rijbewijs op School niet enkel te beperken tot de laatstejaarsleerlingen van het secundair onderwijs, maar tot alle jongeren die dit jaar 17 jaar worden. Rijbewijs op School loopt voor het derde jaar op rij, met stijgende slaagpercentages.

[05-09-2010] Comfort en kwaliteit van fietspaden 15 gemeenten worden gemeten
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft 15 gemeenten geselecteerd voor een proefproject met meetfietsen. Met die meetfietsen zal het comfort en de kwaliteit van de fietspaden in de gemeenten worden gemeten. Het is de bedoeling om op een objectieve manier de toestand van de fietspaden in kaart te brengen. Het initiatief loopt in samenwerking met de Fietsersbond.

[01-09-2010] Nieuw werkboek voor verkeersveilige schoolomgevingen
Hoe creëer je een verkeersveilige schoolomgeving? Wie betrek je daar bij en welke stappen zet je het beste? Antwoorden op die vragen vind je in het nieuwe Werkboek Schoolomgeving. Dat boek wordt gelanceerd onder het motto ‘Samen werken aan een duurzame en verkeersveilige schoolomgeving’. Met dit werkboek komt minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits tegemoet aan de vraag om een goede handleiding voor de realisatie van een veilige schoolomgeving. Het boek komt goed van pas bij de schoolstart deze week.

[18-08-2010] Minister Hilde Crevits wil 20 bijkomende spiegelafstelplaatsen in Vlaanderen
De volgende 2 jaar wil Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits 20 bijkomende spiegelafstelplaatsen voor vrachtwagens in Vlaanderen laten aanleggen, gespreid over de verschillende provincies. Vrachtwagenbestuurders kunnen op die spiegelafstelplaatsen hun spiegels op een snelle manier afstellen zodat hun dode hoek zo klein mogelijk wordt. Goed afgestelde spiegels verhogen de verkeersveiligheid.

[23-07-2010] Een stap dichter bij de kilometerheffing voor vrachtwagens tegen 2013
Onder impuls van Vlaams minister Hilde Crevits zet de Vlaamse regering vandaag een volgende stap naar de invoering van een slimme kilometerheffing voor vrachtwagens. Het Vlaams coördinatiecomité Duurzame Mobiliteit heeft sinds haar oprichting op 12 februari versneld studiewerkzaamheden verricht naar de uitgangspunten voor een succesvolle Vlaamse kilometerheffing voor vrachtwagens. De Vlaamse regering heeft nu beslist die uitgangspunten voorlopig te valideren en ter advies voor te leggen aan de Mobiliteitsraad Vlaanderen (MORA). In september verwacht de Vlaamse regering een antwoord van de MORA. Tevens werd beslist een selectieprocedure op te starten om een consultant aan te duiden die het project mee begeleidt.