Mobiel Vlaanderen

PERSBERICHTEN ARCHIEF

[20-12-2010] Vlaams minister Crevits keurt 16 pendelprojecten goed
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft 16 nieuwe pendelprojecten goedgekeurd. Minister Crevits maakt er 2.015.304 euro voor vrij. De projecten krijgen subsidies via het Pendelfonds. De bedoeling is om het duurzaam woon-werkverkeer verder te stimuleren.

[17-12-2010] Ontwerp beheersovereenkomst De Lijn goedgekeurd
Op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits keurde de Vlaamse Regering vandaag het ontwerp van beheersovereenkomst met de Lijn goed. De regering vraagt de Lijn om haar betrouwbare partner te zijn voor slimme verplaatsingen met het openbaar vervoer en dit op een duurzame en efficiënte wijze waar te maken. De Lijn zal bij voorrang investeren in hoogwaardig openbaar vervoer en wil stelselmatig betrouwbare informatie over de eigen werking en over haar klanten opbouwen. Voor het eerst worden er voor elke doelstelling streefcijfers opgenomen. De Lijn moet in 2011 ook een strategisch plan voorleggen betreffende de kostendekkingsgraad. Ze moet verschillende scenario’s uitwerken om jaarlijks een groeipad van gemiddeld 0,5 procent te halen.

[09-12-2010] Eerste rondetafel motorrijders : veiligheid staat centraal
Op initiatief van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits is er voor het eerst in Vlaanderen een rondetafel motorrijders gehouden. Alle betrokken overheden en organisaties werden op de bijeenkomst uitgenodigd. De rondetafel heeft als doel tegen eind maart 2011 concrete adviezen aan het beleid te formuleren. Hoofddoelstelling is minder slachtoffers te hebben onder motorrijders. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde nam de organisatie van de rondetafel op zich.

[09-12-2010] Agentschap Vlaamse Belastingdienst neemt inning verkeersbelastingen over en past regelgeving aan
Vanaf 1 januari 2011 wordt de dienst van de verkeersbelastingen in het Vlaamse Gewest overgenomen door de Vlaamse overheid, meer bepaald de Vlaamse Belastingdienst. De verkeersbelasting, de belasting op de inverkeerstelling (BIV) en het Eurovignet worden vanaf dan niet langer geïnd door de federale overheidsdienst voor belastingplichtigen gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het betreft hier zowel natuurlijke personen met hun domicilieadres in het Vlaamse Gewest, als rechtspersonen met maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest.

[17-11-2010] Winteractieprotocol legt duidelijke afspraken vast
Vandaag ondertekenen Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits, het Agentschap Wegen en Verkeer en het Vlaams Verkeerscentrum samen met 15 partijen het Winteractieprotocol. Dit protocol bundelt nieuwe afspraken over wat er door wie moet gebeuren bij bar, winters weer. Het automatisch strooien gebeurt op grote schaal, blokstrooien kan voortaan en het is de bedoeling twee asfaltcentrales open te houden voor de nodige herstellingen. Aan de wegen. Minister Crevits hoopt met dit initiatief de hinder voor de weggebruiker zo veel als mogelijk te beperken. Ze gaf het Agentschap Wegen en Verkeer en het Vlaams Verkeerscentrum de opdracht om samen met alle betrokken partijen een protocol uit te werken.

[28-10-2010] Nieuwe rapporten Vlaamse wegen voorgesteld
In het Vlaams Parlement werd vandaag het rapport “Toestand van het wegennet” voorgesteld in opdracht van minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits. Het gaat voor de autosnelwegen om metingen van maart 2010. Er zijn meer slechte wegvakken na de twee uitzonderlijke strenge winters. Maar ook meer goede en zeer goede vakken. De structurele werken en het onderhoud van de autosnelwegen werpen hun vruchten af. Positief is dat de veiligheid van de autowegen er voor het vierde jaar op rij op vooruitgaat Minister Crevits wil de autowegen tegen 2015 in een gezonde toestand krijgen. Die doelstelling blijft behouden en is ook haalbaar. De gewestwegen hebben ook geleden onder de harde winters. Ook daar gaan de investeringen verder, maar niet alle werken kunnen tegelijkertijd worden uitgevoerd.

[23-09-2010] Oosterweelverbinding: keuze voor de cut&cover tunnelvariant als sluiting van de Ring
Woensdag 22 september besliste de Vlaamse regering voor de aanleg van de cut&cover tunnelvariant voor de sluiting van de Antwerpse ring langs de noordzijde op basis van een vergelijking met een viaduct voor drie elementen: technische haalbaarheid, kostprijs en timing. Er werd vastgesteld dat de cut&cover tunnelvariant technisch haalbaar is en in zijn geheel binnen eenzelfde tijdskader kan gerealiseerd worden. De cut&cover tunnelvariant is 352,7 miljoen euro duurder. De hogere kostprijs van de tunnel zal worden gecompenseerd/vergoed door een aantal investeringen die door de stad Antwerpen en het havenbedrijf Antwerpen zullen gedragen worden en die rechtstreeks verband houden met de sluiting van de Ring. Bij de afspraken is ook de inbreng van toekomstige meerwaarden van een aantal stedelijke projecten mee opgenomen. De gebruiker zal via de te betalen tol uiteindelijk voor de financiering zorgen.

[14-09-2010] 25.000 extra opleidingen rijbewijs op school
Dit schooljaar zullen 25.000 jongeren extra de cursus Rijbewijs op School kunnen volgen. Reden is de beslissing van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits om de opleiding Rijbewijs op School niet enkel te beperken tot de laatstejaarsleerlingen van het secundair onderwijs, maar tot alle jongeren die dit jaar 17 jaar worden. Rijbewijs op School loopt voor het derde jaar op rij, met stijgende slaagpercentages.

[05-09-2010] Comfort en kwaliteit van fietspaden 15 gemeenten worden gemeten
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft 15 gemeenten geselecteerd voor een proefproject met meetfietsen. Met die meetfietsen zal het comfort en de kwaliteit van de fietspaden in de gemeenten worden gemeten. Het is de bedoeling om op een objectieve manier de toestand van de fietspaden in kaart te brengen. Het initiatief loopt in samenwerking met de Fietsersbond.

[01-09-2010] Nieuw werkboek voor verkeersveilige schoolomgevingen
Hoe creëer je een verkeersveilige schoolomgeving? Wie betrek je daar bij en welke stappen zet je het beste? Antwoorden op die vragen vind je in het nieuwe Werkboek Schoolomgeving. Dat boek wordt gelanceerd onder het motto ‘Samen werken aan een duurzame en verkeersveilige schoolomgeving’. Met dit werkboek komt minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits tegemoet aan de vraag om een goede handleiding voor de realisatie van een veilige schoolomgeving. Het boek komt goed van pas bij de schoolstart deze week.

[18-08-2010] Minister Hilde Crevits wil 20 bijkomende spiegelafstelplaatsen in Vlaanderen
De volgende 2 jaar wil Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits 20 bijkomende spiegelafstelplaatsen voor vrachtwagens in Vlaanderen laten aanleggen, gespreid over de verschillende provincies. Vrachtwagenbestuurders kunnen op die spiegelafstelplaatsen hun spiegels op een snelle manier afstellen zodat hun dode hoek zo klein mogelijk wordt. Goed afgestelde spiegels verhogen de verkeersveiligheid.

[23-07-2010] Een stap dichter bij de kilometerheffing voor vrachtwagens tegen 2013
Onder impuls van Vlaams minister Hilde Crevits zet de Vlaamse regering vandaag een volgende stap naar de invoering van een slimme kilometerheffing voor vrachtwagens. Het Vlaams coördinatiecomité Duurzame Mobiliteit heeft sinds haar oprichting op 12 februari versneld studiewerkzaamheden verricht naar de uitgangspunten voor een succesvolle Vlaamse kilometerheffing voor vrachtwagens. De Vlaamse regering heeft nu beslist die uitgangspunten voorlopig te valideren en ter advies voor te leggen aan de Mobiliteitsraad Vlaanderen (MORA). In september verwacht de Vlaamse regering een antwoord van de MORA. Tevens werd beslist een selectieprocedure op te starten om een consultant aan te duiden die het project mee begeleidt.

[20-07-2010] 1,18 miljoen euro ter stimulering van de binnenvaart
Op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits keurde de Vlaamse Regering vrijdag het samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de gewesten goed over maatregelen om de capaciteitsbeleid van de binnenvaartvloot te stimuleren. 1,18 miljoen euro uit het oude Sloopfonds zullen op projectbasis worden verdeeld, zoals voor het financieren van opleidingen, examens, certificatie, de uitrusting van opleidingsschepen en nieuwe technieken ter stimulering van de binnenvaart. Een oproep tot projectenindiening zal worden gelanceerd.

[15-07-2010] Europese primeur: alle verkeersborden in Vlaanderen in kaart gebracht
Vlaanderen is de allereerste regio in Europa klaar met het in kaart brengen van alle verticale signalisatie zoals verkeersborden en -lichten op wegen. Vandaag werd de laatste kilometer met een camerawagen afgelegd voor de opmaak van de Verkeersbordendatabank. Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits stelt dat de Verkeersbordendatabank een krachtig werkinstrument is voor onder andere een effectievere verkeerssturing, een verhoging van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid omdat het sluipverkeer kan worden aangepakt en de snelheid van het verkeer beter beheerst kan worden. Ook de gemeenten, politiezones en brandweer kunnen hiervan gebruik maken. Daarenboven zal de informatie uit de verkeersbordendatabank ook gebruikt kunnen worden voor de ontwikkeling van wijkvriendelijke GPS-toepassingen.

[08-07-2010] Minister Crevits maakt 3,6 miljoen euro vrij voor fietspaden in Oostrozebeke en Wielsbeke
Er komen nieuwe vrijliggende fietspaden langs de N 357 in Oostrozebeke en Wielsbeke. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Hilde Crevits trekt 3,6 miljoen euro uit voor de werkzaamheden. De investering zal leiden tot een verkeersveiliger situatie. Het gaat om een drukke weg met vrij veel vracht- en autoverkeer.

[30-06-2010] 5 meetfietsen voor fietspadenaudits
Fietspaden moeten niet alleen veilig zijn, maar ook comfortabel om over te rijden. Daarom heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits 5 meetfietsen aangekocht. De fietsen zijn op punt gesteld door de Katholieke Universiteit van Leuven. Met de fietsen laat minister Crevits nu een proefproject uitvoeren. In 15 gemeenten zal het comfort en de kwaliteit van de fietspaden worden gemeten.

[18-06-2010] Aanduiding Tom Roelants als administrateur-generaal bij het Agentschap Wegen en Verkeer
De Vlaamse Regering heeft op voordracht van minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits de heer Tom Roelants aangesteld als administrateur-generaal van het Agentschap Wegen en Verkeer.

[09-06-2010] Minister Crevits wil dat fietsen rond rotondes veilig kan
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Hilde Crevits wil dat fietsers veilig rond rotondes kunnen rijden. Bij de aanleg van nieuwe rotondes volgt het Vlaamse Gewest al sinds 2008 vaste richtlijnen. Voor fietsers worden er waar het kan vrijliggende fietspaden aangelegd en ook fietstunnels of fietsbruggen.

[04-06-2010] 3,4 miljoen euro voor vrijliggende fietspaden tussen Diksmuide en Houthulst
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Hilde Crevits maakt 3,4 miljoen euro vrij voor nieuwe fietspaden langs de Klerkenstraat tussen Diksmuide en Houthulst. De fietspaden komen langs de N 301 te liggen, een gewestweg waar er nu nog geen vrijliggende fietspaden zijn. De investering zal de verkeersveiligheid zeker ten goede komen.

[09-04-2010] 100 miljoen euro voor meer dan 200 projecten aan fietsinfrastructuur
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits stelt het eerste geïntegreerde fietsinvesteringsprogramma 2010 voor. Op het programma staat 100 miljoen euro voor meer dan 200 fietsinfrastructuurprojecten. Het Fietsteam werkt nu een meerjarenprogramma uit voor 2011-2014. Minister Crevits stelt ook het tweede fietspadenrapport voor. Er werden 7.167,9 kilometer fietspaden langs gewestwegen gecontroleerd op comfort. In vergelijking met twee jaar geleden is het comfort toegenomen: 9,5% scoort onvoldoende waar dat in het rapport van 2008 nog 11,5% was. Minister Crevits neemt een vlakheidsnorm op in het Standaardbestek 250. Deze vlakheidsnorm garandeert een comfortabel oppervlak van het fietspad bij aanleg.

[23-03-2010] Minister Crevits opent nieuwe fietsverbinding in Gent
In Gent heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits een nieuwe fietsverbinding langs de Schelde ingereden. Dankzij deze verbinding is het een stuk veiliger en aangenamer fietsen in de stad. Verschillende Vlaamse instanties hebben aan de realisatie meegewerkt. Een doelstelling die minister Crevits met haar Fietsteam wil bereiken.

[04-03-2010] Crevits stelt kennismakingspakket voor dat jongeren de logistieke sector wil leren kennen
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits stelde vandaag het nieuwe kennismakingspakket logistiek van Flanders Logistics voor aan het zesde jaar economie - moderne talen/wiskunde van het Sint-Lodewijkscollege in Brugge. Het is de bedoeling dat 500 leerlingen uit 30 proefscholen de volgende maanden met het pakket werken. Zo krijgen jongeren een beter zicht op wat logistiek betekent. Het pakket past binnen het logistiek beleid van minister Hilde Crevits en meer bepaald het strategisch project Flanders logistics, waarbinnen ook het thema 'onderwijs en arbeidsmarkt' is opgenomen. Vlaanderen wil ook in de toekomst een toppositie op het vlak van logistiek bekleden.

[12-02-2010] Werken Scheldeverdieping binnen het jaar klaar
Vrijdag 12 februari gaf Vlaams minister Hilde Crevits samen met Nederlands staatsecretaris Tinneke Huizinga, minister-president Kris Peeters en Antwerps havenschepen Marc Van Peel het startschot voor de Scheldeverdieping op Nederlands grondgebied. In Nederland moeten 9 drempels afgegraven worden om meer diepgang te verzekeren. In totaal wordt in Nederland 7,7 miljoen kubieke meter weggebaggerd. In Vlaanderen is al zowat 3 miljoen kubieke meter verdiept. In totaal wordt voor de Scheldeverdieping 13 miljoen kubieke meter weggebaggerd. Voor de verdieping heeft minister Hilde Crevits 100 miljoen euro voorzien. Na het baggeren op Nederlands grondgebied zullen te allen tijde schepen van 13,10 m diep naar de haven van Antwerpen kunnen varen. En dat biedt grote voordelen, niet alleen voor Antwerpen, maar ook voor Nederland.

[18-01-2010] 8,7 miljoen euro voor de uitbouw Vlaams tunnelcentrum
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits trekt 8,7 miljoen euro uit voor de uitbouw van een Vlaams tunnelcentrum, om ervoor te zorgen dat de Vlaamse tunnels in de toekomst voldoen aan de Europese tunnelrichtlijn. In Vlaanderen moeten de drie TERN-tunnels, Kennedy, Craeybeckx en Vier-armentunnel, integraal voldoen aan deze Europese veiligheidseisen. Minister Hilde Crevits wil op termijn ook de andere tunnels moderniseren. In eerste instantie zal het tunnelcentrum, dat instaat voor de coördinatie, worden opgestart. Vervolgens zal het dynamisch verkeersmanagement in de drie TERN-tunnelkokers worden vernieuwd en worden de veiligheidsdossiers opgesteld.

[07-01-2010] Minister Crevits en de gouverneurs richten coördinatieoverleg op
Deze ochtend organiseerde Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits, op haar kabinet een overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer en de vijf Provinciegouverneurs naar aanleiding van de strooizoutschaarste en de vele vragen vanuit de lokale besturen. Tijdens dit overleg werd beslist om een aantal acties te ondernemen om de Vlaamse steden en gemeenten te ondersteunen in hun activiteiten om de wegen tijdens deze aanhoudende winterkoude veilig en vlot berijdbaar te houden en om de informatie-uitwisseling tussen de verschillende operationele niveaus (gewest, gouverneurs en steden & gemeenten) te coördineren.

[17-12-2009] Minister Crevits investeert in fietsinfrastructuur in Noord-Limburg
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits sloot belangrijke convenants met verschillende gemeentes in Noord-Limburg. De minister maakt een bedrag vrij van 8.871.301,52 euro voor de aanleg van nieuwe, vrijliggende fietspaden langs de gewestwegen N747, N73 en N747 (kaaimuur) op het grondgebied van de gemeenten Hechtel-Eksel, Overpelt, Peer, Meeuwen-Gruitrode en Bocholt.

[17-12-2009] Minister Crevits investeert 3.818.000 euro in nieuwe fietsinfrastructuur in Diksmuide
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits sloot twee belangrijke convenanten met de stad Diksmuide. De minister maakt een bedrag van 3.818.236,69 euro vrij voor de aanleg van nieuwe, vrijliggende fietspaden langs de gewestwegen N35 en N302 op het grondgebied van de stad Diksmuide, over een lengte van 6,3 km.

[11-12-2009] Meer milieuvriendelijke, toegankelijke en comfortabele bussen
Op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft de Vlaamse regering vandaag haar goedkeuring gegeven voor de aankoop van 195 bussen en 13 trams. Deze aankoop van 84 miljoen euro past in de verjonging, vergroening en verhoging van de toegankelijkheid van het voertuigenpark van De Lijn.

[04-12-2009] 1,5 miljoen euro ter ondersteuning van palletvervoer over het water
Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits wil meer vervoer over het water. Voor het transport van gepalletiseerde goederen zoals bouwmaterialen, frisdranken en niet bederfbare levensmiddelen, is er een belangrijke modal shift mogelijk van de weg naar de waterweg. Op voorstel van Vlaams minister Hilde Crevits keurde de Vlaamse regering een steunmaatregel voor palletvervoer over het water goed. De minister trekt hiervoor 1,5 miljoen euro uit.

[27-11-2009] Betere ontsluiting van de luchthavenregio : Minister fietst grootste fietsbrug van Vlaanderen in en kondigt een nachtbuslijn aan naar Anderlecht
Vandaag fietste minister Hilde Crevits de grootste fietsbrug van Vlaanderen over de E19 ter hoogte van Machelen in. Deze brug past in een fietsroutenetwerk met de vorm van een 'fietslus' rond de luchthaven voor een betere bereikbaarheid voor de fietsers uit Brussel en de gemeenten in de luchthavenregio. Deze fietslus maakt deel uit van het project 'De Noordelijke Ontsluiting van de Luchthaven van Zaventem'. De minister wees tijdens haar werkbezoek ook nog op de herinrichting van enkele aansluitingen op de E19 en investeringen in het openbaar vervoer. Zo wordt er gewerkt aan het vernieuwde op- en afrittencomplex Vilvoorde-Luchthavenlaan. Ook het aanbod van het openbaar vervoer wordt begin volgend jaar uitgebreid. Naast de veelgebruikte 13 buslijnen (30% meer reizigers in 2008) komt er een nachtbuslijn van Zaventem naar Anderlecht.