Mobiel Vlaanderen

PERSBERICHTEN ARCHIEF

[24-09-2013] Plan voor betere bewegwijzering fietssnelwegen
De fietssnelwegen in Vlaanderen zullen in de toekomst beter bewegwijzerd worden. Niet alleen de wegwijzers op de fietstrajecten worden bekeken. De bewegwijzering van en naar de fietssnelwegen is minstens even belangrijk. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits, de provinciebesturen en de Fietsersbond werken samen aan het bewegwijzeringsplan. Het aantal fietssnelwegen in Vlaanderen groeit. De voorbije jaren is er ruim 21,6 miljoen euro geïnvesteerd in de fietssnelwegen. Fietssnelwegen kunnen helpen om het verplaatsingsgedrag van de Vlaming mee te veranderen. Bij de herziening van het Vademecum Fietsvoorzieningen zullen de fietssnelwegen extra aandacht krijgen.

[22-09-2013] 75.000 bezoekers op de 3de Vlaamse Havendag
75.000 mensen hebben de derde Vlaamse Havendag bezocht. Alle havenbesturen en bedrijven zijn opgetogen met de belangstelling van de vele bezoekers. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits maakte het resultaat bekend tijdens haar slottoespraak op de Havendag. De havens van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge lieten vandaag het grote publiek proeven van werken, leven en beleven in en rond de haven. Dat aanbod werd duidelijk gesmaakt. Vlaams minister Hilde Crevits apprecieert het gezamenlijk initiatief van de havens om aan deze Havendag mee te werken. Enkel door samenwerking zullen onze havens ook in de toekomst een sterke positie kunnen innemen in de concurrentiële havenwereld. Zelf bezocht ze ook alle havens vandaag.

[18-09-2013] Zevende Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen
De verplaatsingen in de grote steden Antwerpen en Gent gebeuren tot bijna de helft duurzaam. Voor hun woon-werkverplaatsingen tot 5 km neemt 41% van de Antwerpenaren de fiets. Dat blijkt uit het recentste onderzoek naar het verplaatsingsgedrag van Vlamingen ouder dan 6 jaar. Om duurzame verplaatsingen te promoten wil Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits het mobiliteitsbudget nog breder bekend maken en blijvend investeren in fietsinfrastructuur, openbaar vervoer en sensibilisering.

[02-09-2013] Tweede spitsstrook in Vlaanderen in gebruik
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft vandaag langs de E40 de tweede spitsstrook in Vlaanderen geopend. De spitsstrook, tussen Sterrebeek en Heverlee is 7 km lang en moet voor een vlottere avondspits tussen Brussel en Leuven zorgen. Naast de spitsstrook zijn er op de E314 nieuwe weefstroken aangelegd. Die autosnelweg kreeg over een afstand van 6,5 km een structureel onderhoud. De werken hebben in totaal 25 miljoen euro gekost. Het gaat om de grootste werf op de autosnelwegen dit jaar.

[30-08-2013] Derde Vlaamse Havendag verruimt kijk op havenactiviteiten
Op zondag 22 september 2013 vindt voor de derde keer de Vlaamse Havendag plaats. Dan stellen de vier Vlaamse zeehavens hun activiteiten aan het grote publiek voor. De havens van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge laten bezoekers proeven van werken, leven en beleven in en rond de haven. Via de gloednieuwe website die vanaf vandaag online staat, kunnen bezoekers het uitgebreid programma ontdekken. Er is voor elk wat wils, van jong tot oud. Met de Vlaamse Havendag wil Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits de havens een grotere bekendheid geven. De havens spelen een cruciale rol voor de Vlaamse economie en de tewerkstelling.

[01-08-2013] Hoffelijkheidscode "Ik fiets hoffelijk"
Op initiatief van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits en Vlaams minister-president Kris Peeters ondertekenden Wielerbond Vlaanderen, Vlaamse Wielrijdersbond, Fietsersbond, de twee waterwegbeheerders nv Waterwegen en Zeekanaal en nv De Scheepvaart, BIVV, Verenigingen voor Verkeersveiligheid, VSV en VVSG een hoffelijkheidscode "Ik fiets hoffelijk".

De hoffelijkheidscode moet elke fietser en wielertoerist oproepen tot wederzijds respect en verdraagzaamheid. Er is een oproep naar lokale fiets- en wielerclubs om deze hoffelijkheidscode te ondertekenen op www.ikfietshoffelijk.be. Concordia Bornem en WIK70 Puurs hebben hun handtekening er al onder gezet. In de lente van 2014 volgt een ondersteunende sensibilisatiecampagne langs jaagpaden. Alle weggebruikers zullen ludiek aangespoord worden om het jaagpad hoffelijk met respect voor anderen te gebruiken.

[19-07-2013] Nieuwe beheersvorm voor luchthavens Antwerpen en Oostende-Brugge
Op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits besliste de Vlaamse Regering om de concessie voor de uitbating van de luchthavens van Antwerpen en Oostende-Brugge te gunnen aan EGIS Projects NV. Daarmee wordt de lang verwachte beheershervorming van de beide regionale luchthavens een feit. De commerciële uitbating van beide luchthavens wordt vanaf begin 2014 overgenomen door deze private firma. De Vlaamse overheid blijft verantwoordelijk voor een groot deel van de luchthaveninfrastructuur. De overeenkomst wordt nu voorgelegd aan de Europese Commissie. Voor de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem legde de Vlaamse Regering vandaag de toekomstige opties vast.

[16-07-2013] Evaluatie ribbelstroken jaagpad Zwijnaarde-Oudenaarde
De ribbelstroken op het jaagpad langs de Boven-Schelde tussen Gent en Oudenaarde blijven behouden, maar ze worden wel korter. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits beslist na een testrit op het jaagpad en na overleg met Waterwegen en Zeekanaal NV, de Wielerbond Vlaanderen, de Fietsersbond en het BIVV. Op korte termijn komt er een sensibiliseringscampagne die moet oproepen tot wederzijds respect en verdraagzaamheid zodat alle gebruikers op een aangename en veilige manier gebruik kunnen maken van de jaagpaden.

[20-06-2013] 14.500 jongeren woonden afgelopen schooljaar getuigenis verkeersslachtoffer bij
Het voorbije schooljaar hebben 14.500 jongeren de getuigenis van een verkeersslachtoffer bijgewoond. De getuigenissen passen in het project 'Getuigen onderweg'. Vandaag hebben Prins Filip en Prinses Mathilde samen met minister Crevits een getuigenis bijgewoond in het Guldensporencollege in Harelbeke. Het prinsenpaar ontmoette in de school 15 verkeersgetuigen en 11 buddy's. Projecten als deze zijn bedoeld om het verkeersgedrag van jongeren positief te beïnvloeden met het oog op een veilig verkeer.

[17-06-2013] Pendelfonds bevordert duurzaam woon-werkverkeer
Bedrijven en overheden kunnen opnieuw hun kandidatuur voor het Pendelfonds indienen. Het Pendelfonds stimuleert projecten in het kader van duurzaam woon-werkverkeer. Het is de achtste keer dat er een oproep loopt. Tot nu hebben al 83 bedrijven steun gekregen en op die manier werden al meer dan 100.000 werknemers bereikt. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits maakt ruim 2,4 miljoen euro vrij voor deze oproep.

[10-06-2013] Startschot voor Flanders Logistics-consulenten : advies over logistieke stromen op maat van bedrijven levert aanzienlijke besparingen op
Bedrijven kunnen flink besparen en hun efficiëntie duidelijk verhogen door hun logistieke stromen optimaler te laten verlopen. De transportkosten van bedrijven kunnen tot 15 procent verlaagd worden, de uitstoot van CO2 kan met 12 procent afnemen. Om bedrijven hierbij te helpen met goed advies en concrete tips, gaan in opdracht van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits logistieke consulenten aan de slag. Unizo en Voka steunen het initiatief. Bedrijven kunnen een beroep doen op die logistieke experten. Tegelijkertijd wordt vandaag de roadmap "Groene Logistiek" voorgesteld. Dat is een gebruiksvriendelijke handleiding met concrete maatregelen die bedrijven en logistieke actoren, zoals transporteurs, verladers, expediteurs moet inspireren om hun logistieke activiteiten duurzamer te maken.

[16-05-2013] Vlaanderen in 2012 verkeersveiliger
Vlaanderen is vorig jaar verkeersveiliger geworden. Er zijn minder ongevallen gebeurd en er zijn minder doden en gewonden in het verkeer gevallen. Bij de dodelijke slachtoffers gaat het om één van de belangrijkste dalingen de afgelopen jaren. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft de ongevallencijfers bekend gemaakt op het jaarlijkse Vlaams Congres Verkeersveiligheid in Antwerpen. Er is een opmerkelijke daling van het aantal dodelijke slachtoffers bij de motorrijders en er zijn minder verkeersslachtoffers tijdens de weekendnachten. Globaal blijven voetgangers en fietsers kwetsbaar.

[15-05-2013] Minister Hilde Crevits geeft startsein van nieuw Europees logstiek platform in haven van Gent
Op woensdag 15 mei 2013 gaf Vlaams minister van Openbare Werken en Mobiliteit Hilde Crevits officieel de aftrap van een nieuw Europees logistiek distributieplatform aan het Kluizendok in de haven van Gent: het 'WDPort of Ghent Logistic Park'. Met de ontwikkeling van deze locatie - uniek in Vlaanderen – door logistieke vastgoedspeler WDP doet Gent een verdere stap in de uitbouw van de haven als multimodaal platform.

[02-05-2013] GIPOD : minder hinder - platform voor de coördinatie van wegen- en nutswerken en manifestaties
Vandaag lanceert Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD). Dat gloednieuwe platform zorgt voor een betere afstemming van het gebruik van het openbaar domein door verschillende diensten. Alle infrastructuurwerken, werken van nutsbedrijven en manifestaties worden in het GIPOD verzameld.

De verschillende partners de Vlaamse overheid (zoals het Agentschap Wegen en Verkeer), de Vlaamse Raad voor Netbeheerders (VRN), Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) en De Lijn kunnen gemakkelijker samenwerken. Zo kan de hinder in tijd en ruimte voor de weggebruiker zoveel mogelijk beperkt worden door synergie- en conflictmanagement. De Lijn kan dankzij de informatie rekening houden met omleidingen en zo haar dienstverlening verbeteren. Tegen het einde van dit jaar zullen weggebruikers hun reisroute kunnen berekenen, rekening houdend met werken, manifestaties of omleidingen die op hun reisweg liggen.

[24-04-2013] Acht schippersverenigingen en hun koepelorganisatie tekenen samen met de bevoegde ministers een protocolakkoord
Er is een akkoord gevonden tussen de vertegenwoordigers van de verschillende kabinetten en de acht schippersverenigingen en hun koepelorganisatie. De inhoud van het protocolakkoord wordt nu verdedigd in de sector om binnen de 24u de algemene schorsing van de acties op het terrein te bekomen. Op 17 april had Melchior Wathelet met de steun van de drie Gewesten beloofd om de procedure “structurele marktverstoring” voor de binnenvaart op te starten bij de Europese Commissie. Er zou ook een ontwerp van koninklijk besluit neergelegd worden waarin dumpingprijzen worden tegen gegaan. Er werd in het verlengde hiervan overeengekomen om een wet op te stellen die ook de sancties moet voorzien wanneer dumpingpraktijken worden vastgesteld. Ook de concurrentiepositie van de Belgische vloot ten opzichte van de vloten van de buurlanden en de bijzonderheden van de sector dienden geëvalueerd te worden. Vertegenwoordigers van de kabinetten konden een resultaat voorleggen op elk van deze punten.

[19-04-2013] Website www.walstroomplatform.be online
Vlaanderen beschikt voortaan over een nieuwe viertalige website: www.walstroomplatform.be. De website is bedoeld voor de talrijke watergebruikers. Ze biedt een mooi overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ter bevordering van het gebruik van stroom aan wal. Bezoekers kunnen op de website terecht voor allerlei nuttige informatie. Schippers kunnen onder andere zien waar ze hun schip op het elektriciteitsnet kunnen aansluiten.

[18-04-2013] 30 actiepunten voor een versterkte samenwerking tussen Vlaamse havens voor een stevigere concurrentiepositie
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits ondertekent samen met de vier Vlaamse havens van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge en de Vlaamse Havenverenigingen een samenwerkingsakkoord. Aan de hand van 30 actiepunten gaan ze doelgericht samenwerken om de concurrentiepositie van de Vlaamse havens op internationaal vlak te verstevigen. Minister Crevits wil zo de rol van Vlaanderen als belangrijke logistieke topregio met maximale toegevoegde meerwaarde verder uitbouwen.

[16-04-2013] Luchthavencertificaat van onbepaalde duur voor Luchthaven Antwerpen
Het Vlaams Gewest krijgt voor de uitbating van de Luchthaven Antwerpen een nieuw certificaat voor onbepaalde duur. Een dergelijk certificaat wordt toegekend door het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) na diverse audits. Die audits tonen aan dat de luchthaven voldoet aan de voorschriften van International Civil Aviation Organization (ICAO). Deze keer gaat het om een certificaat van onbepaalde duur. De vorige certificaten waren van beperkte duur. Hiermee bevestigt het DGLV zijn vertrouwen in de inspanningen van de luchthaven om aan alle voorwaarden te voldoen. Begin volgende maand op maandag 6 mei starten de werken voor de ondertunneling van de Krijgsbaan.

[29-03-2013] De drie Gewesten keuren opstart proefproject kilometerheffing voor personenwagens in de GEN-zone goed
De drie Gewesten stemmen in met de uitwerking van een proefproject rond een kilometerheffing voor personenwagens dat moet nagaan wat de gedragseffecten van zo’n heffing zullen zijn. De proef zal worden uitgevoerd in de GEN-zone. Dit is een belangrijk project in het streven naar een duurzame mobiliteit. De drie Gewesten hebben de procedure opgestart om een private partner aan te trekken die het project verder zal uitwerken en uitvoeren. De eindresultaten worden verwacht in de eerste helft van 2014.

[23-03-2013] Motorrijders lopen hoger ongevallenrisico in het verkeer
Vandaag en morgen organiseert de MAG vzw, de Motorcycle Group Action, met de steun van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits, het jaarlijkse opstartweekend voor motorrijders. Deze keer vindt het opstartweekend plaats op 10 locaties in Vlaanderen. Het streefdoel is om 2000 motorrijders een gratis rijvaardigheidstest aan te bieden. Analyse leert dat motorrijders na de winter te kampen hebben met ‘motorontwenning’ en dat zo’n beknopte opfrissingscursus uiterst nuttig is. Uit een nieuwe analyse van ongevallencijfers met motorrijders in 2011 in Vlaanderen blijkt dat motorrijders bijzonder kwetsbaar blijven in het verkeer.

[13-03-2013] Geen algemeen vrachtwagenverbod in Vlaanderen
Vanmorgen pleegde minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits overleg met verschillende partners van het Winteractieprotocol, dat in 2010 werd afgesloten. Deze evaluatie toonde aan dat alle partners tevreden zijn over de communicatie en de activiteiten van het winterteam. Daarnaast waren de automobielverenigingen, transportfederaties en de wegpolitie het unaniem eens dat een algemeen vrachtwagenverbod niet wenselijk is voor Vlaanderen. Er werd afgesproken dat de federale wegpolitie en het Vlaams Verkeerscentrum de ongevallen met vrachtwagens van gisteren gaat analyseren om na te gaan of er andere maatregelen nodig zijn. Over 6 weken wordt er teruggekoppeld met alle aanwezigen.

[11-03-2013] 26 miljoen euro voor kustveiligheid in 2013
Dit jaar gaat er 26 miljoen euro naar investeringen in kustveiligheid. Het gaat om belangrijke werken in het kader van het Masterplan Kustveiligheid, een plan om de kust tegen zware stormen te beschermen. Het grootste werk dit jaar zijn zandopspuitingen in Oostende. Vlaams minister Crevits heeft de provincie- en gemeenteraadsleden in Brugge uitgenodigd voor een informatiemoment over het Masterplan Kustveiligheid.

[26-02-2013] Wegwijzer met 15 maatregelen voor duurzame stedelijke distributie
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft vandaag op een studiedag stedelijke distributie in Brugge de 'Wegwijzer voor een efficiënte en duurzame stedelijke distributie in Vlaanderen' voorgesteld. De rijk gestoffeerde brochure is bedoeld voor steden en gemeenten en voor de logistieke sector. Zij staan elke dag opnieuw voor de grote uitdaging om leveringen van goederen te combineren met een leefbare en verkeersveilige omgeving. In de wegwijzer staan 15 concrete maatregelen voor een duurzamer stedelijke distributie.

[08-02-2013] Vlaamse Spoorstrategie: prioriteiten en projecten
Vandaag keurde de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits de Vlaamse Spoorstrategie goed. Het is de eerste keer dat het Vlaamse Gewest een eigen strategie bepaalt, want ook het spoor moet in het kader van een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit goed afgestemd worden op de noden van de reizigers en het goederenvervoer. Het Vlaams Gewest heeft zowat het dichtste spoorwegnet van heel Europa. De kern van de strategie is dat de reiziger centraal staat en dat gezorgd wordt voor een stipt, betrouwbaar aanbod voor personen en goederen. Daarvoor zijn er 51 prioritaire projecten geselecteerd.

[30-01-2013] Vanaf 1 maart nieuwe samenwerkingsovereenkomsten mobiliteit tussen Vlaanderen en de gemeenten
Vanaf 1 maart worden de nieuwe regels voor de samenwerking tussen de gemeenten en het Vlaamse Gewest voor de planning en uitvoering van het lokaal mobiliteitsbeleid van kracht. Bij het aantreden van de huidige Vlaamse Regering werd afgesproken dit kader te hervormen. De voorbereiding en uitvoering van mobiliteitsprojecten wordt nu administratief vereenvoudigd, waardoor de doorlooptijd ervan wordt versneld. Tot nu toe werd dit geregeld via het convenantenbeleid. Werken op gewestwegen, nieuwe of vernieuwde fietspaden, nieuwe of aangepaste buslijnen,… gebeuren tot op heden op basis van het gemeentelijk mobiliteitsplan, het afgesloten moederconvenant en koepelmodules op basis van de bespreking in de gemeentelijke begeleidingscommissie en de PAC of OVC. Dit systeem wordt eenvoudiger waardoor projecten sneller kunnen gerealiseerd worden.

[12-12-2012] FIETS-GEN: plan voor 400 km fietswegen voor een vlottere mobiliteit tussen Vlaanderen en Brussel
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits, Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer Brigitte Grouwels en voorgedragen bestendig afgevaardigde voor Mobiliteit van Vlaams-Brabant Tom Dehaene stelden vandaag het Fiets-GEN voor. Dit is een woon-werk en woon-school fietsnetwerk van ca. 400 km tussen Brussel en de rand. Het strekt zich uit over een straal van ca. 15 km rond Brussel. Er zijn 15 fietsroutes geselecteerd, die prioritair worden aangelegd. Ongeveer 51% van de verplaatsingen is korter dan 5 km. Dit zijn perfect fietsbare afstanden. Door goede fietsinfrastructuur aan te bieden, verhogen we het fietsgebruik. Op die manier kan de mobiliteit in de regio worden verbeterd.

[11-12-2012] 19 grote werven op autosnelweg in 2013
Vandaag stelt minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits de 19 grootste werven op autosnelwegen in 2013 voor. Het gaat om structureel onderhoud over een afstand van circa 170 km autosnelweg. Goed voor een investering van 87,4 miljoen euro. Het zwaartepunt volgend jaar ligt in West-Vlaanderen, met 5 werven. Om de hinder voor de weggebruikers zoveel mogelijk te beperken wordt er tijdig en duidelijk gecommuniceerd. De verschillende werven worden op elkaar afgestemd en er is continu overleg met de partners van het minder hinder protocol.

[30-11-2012] Mobiliteitscentrales Aangepast Vervoer Vlaams-Brabant zorgen voor efficiënter vervoer voor mensen met mobiele beperking
Vanaf maandag wordt het vervoer van mensen met een beperkte mobiliteit in twee regio’s in Vlaams Brabant efficiënter georganiseerd. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits en gedeputeerde Karin Jiroflée geven in Leuven het startschot voor een nieuw project met twee Mobiliteitscentrales Aangepast Vervoer (MAV). Voor mensen met een mobiliteitsbeperking is er voortaan één aanspreekpunt voor alle vragen rond verplaatsingen. Met dit initiatief kiest Vlaams minister Crevits voor een efficiënter en toegankelijker vervoersysteem voor een belangrijke groep mensen. Vandaag is er eveneens de lancering van de website www.meermobiel.be.

[29-11-2012] Aangekondigde vrieskou : winterteam staat klaar
De winter komt er aan. Er wordt vrieskou aangekondigd. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft het winterplan 2012-2013 klaar. Dat plan geeft een overzicht van alle maatregelen die deze winter van kracht zijn om de wegen berijdbaar en veilig te houden. Net als de afgelopen 2 winters zal bij extreme winterse omstandigheden het Winteractieprotocol worden geactiveerd. Daarnaast zal ook de samenwerking met Wallonië en Frankrijk worden verbeterd. Tenslotte lopen er 2 proefprojecten om de gladheidsbestrijding zowel op de weg als op de fietspaden te verbeteren.

[28-11-2012] Minister Crevits breidt aantal verkeersgetuigenissen in scholen uit
Vier jaar geleden werd Jeroen aangereden met de moto. Hij raakte zwaargewond en lag zes weken in coma. Zijn leven is compleet veranderd. Vanochtend heeft Jeroen in aanwezigheid van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits over zijn verkeersongeval verteld voor leerlingen van de derde graad van het PTI in Zottegem. De getuigenis maakt deel uit van het project 'Getuigen onderweg' van Rondpunt vzw. Vlaams minister Hilde Crevits maakt 205.000 euro vrij om dat project uit te breiden naar secundaire scholen in heel Vlaanderen. Minister Crevits gelooft dat projecten als deze het verkeersgedrag van jongeren echt wel kan beïnvloeden in het streven naar een veiliger verkeer.