Mobiel Vlaanderen

PERSBERICHTEN ARCHIEF

[25-05-2015] Vlaanderen krijgt Verkeersveiligheidsfonds
Vlaanderen krijgt een Verkeersveiligheidsfonds dat gespijsd wordt met de meeropbrengsten van de verkeersboetes, dat kondigt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts aan: "Wat we in Vlaanderen extra innen aan boetes vloeit voortaan rechtstreeks terug naar het verkeersveiligheidsbeleid. Elke extra euro verkeersboete, is een euro extra voor meer verkeersveiligheid".

[19-05-2015] Vlaanderen voert kilometerheffing voor vrachtwagens in
De Vlaamse Regering heeft een regeling uitgewerkt voor de slimme kilometerheffing voor vrachtwagens. Op basis van het principe 'de verbruiker betaalt' zullen voortaan ook buitenlandse vrachtwagens een steentje moeten bijdragen. "Heel de wereld rijdt over Vlaamse wegen, maar vandaag betalen alleen de Vlamingen. Dat verandert nu", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. In overleg met de sector werd het aanvankelijke voorstel ingrijpend bijgestuurd op vlak van tarieven, wegennet en flankerende maatregelen. De opbrengst gaat onder andere naar een verlaging en afschaffing van verkeersbelastingen, een verlaging van de loonkosten en extra wegeninvesteringen. De investeringen in onze wegen stijgen met ongeveer 100 miljoen euro, of zo een 30%.

[20-04-2015] Kandidaat-chauffeur krijgt vrije keuze over examencentrum
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts gaat alle kandidaat-chauffeurs de vrijheid geven om zelf te kiezen waar ze hun rijexamen afleggen. Dat heeft Weyts bevestigd aan Vlaams Parlementslid Lorin Parys, die de minister gevraagd had naar de verwarring die ontstaan is na de Zesde Staatshervorming. Weyts: "De Vlaamse Overheid bepaalt de kwaliteit van het rijexamen, maar de locatie moet iedereen zelf kunnen kiezen".

[17-03-2015] Aantal verkeersdoden in Vlaanderen stijgt
Vlaanderen telde in 2014 een aanzienlijke stijging van het aantal doden ter plaatse bij verkeersongevallen, terwijl het aantal letselongevallen en gewonden stagneerde. Het Vlaams Gewest blijft dan ook ver verwijderd van de ambitieuze doelstellingen voor 2015 en 2020. Bijkomende maatregelen zijn nodig om de verkeersveiligheid in onze regio weer op het goede spoor te brengen. Dat blijkt uit de teleurstellende ongevalscijfers die de Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts vandaag voorstelt op het Vlaams Congres Verkeersveiligheid.

[11-03-2015] 8 op de 10 Vlaamse kinderen vindt het verkeer gevaarlijk
Vorig najaar lanceerde VTMKZOOM 'Het Megagrote Zeppe & Zikki Verkeersonderzoek'. En met succes: maar liefst 23.500 kinderen én ouders vulden de enquête in. Naar aanleiding van het onderzoek brachten Zeppe & Zikki samen met Jacques Vermeire de song 'Hougabouga' uit. Ook die viel duidelijk in de smaak: de bijhorende videoclip werd ondertussen meer dan 200.000 keer bekeken. Uit het onderzoek blijkt vooral dat de overgrote meerderheid van de jonge kinderen zich onveilig voelt in het verkeer. Twee op de drie ouders vinden daarnaast dat hun kinderen de gevaren in het verkeer niet goed kunnen inschatten.

[07-03-2015] Vlamingen zetten voeten in Deurganckdoksluis
Na meer dan twee jaar zijn de betonwerken in de Deurganckdoksluis zo goed als klaar. Vooraleer het Scheldewater vanaf eind april de sluis zal vullen, zet de NV Deurganckdoksluis - de bouwheer van de grootste sluis ter wereld- nog een laatste keer de deuren van deze indrukwekkende werf open voor het grote publiek. Vandaag en morgen krijgen bezoekers de unieke kans om voor de allerlaatste keer over de bodem van de sluis te wandelen en dit gigantische bouwwerk van dichtbij te bewonderen. Elke bezoeker kan bovendien peter/meter worden van zijn/haar vierkante meter Deurganckdoksluis. Een certificaat zal dienen als bewijs van dit unieke stukje 'eigendom'.

[05-03-2015] Veiligheid Vlaamse snelwegen verbetert maar blijft onder Europees gemiddelde
De European Transport Safety Council (ETSC) publiceert vandaag een rapport waaruit blijkt dat het aantal verkeersdoden op Europese autosnelwegen de laatste jaren aanzienlijk is verminderd. Ook in Vlaanderen is er sprake van een vermindering, maar die is minder sterk dan het Europese gemiddelde. Nieuwe veiligheidstechnologieën kunnen volgens de ETSC een belangrijke rol spelen om de dodentol op autosnelwegen verder terug te dringen.

[19-11-2014] Taxisector: gelijk werk, gelijke wetten
De minister ontving de vertegenwoordigers van de taxisector om te praten over hun verzuchtingen. Ook de problematiek rond de alternatieve taxidienst Uber kwam ter sprake.

[17-11-2014] IJzeren Rijn: Vlaanderen en Westfalen slaan handen in elkaar
Vlaanderen en het Duitse Noordrijn-Westfalen willen intensiever samenwerken op vlak van mobiliteit. "Bovendien zijn we het erover eens dat er een werkgroep op hoog niveau tussen de verschillende landen en deelstaten moet komen", zegt minister van Mobiliteit Ben Weyts.

[13-11-2014] Vlaanderen maakt zich klaar voor winter
Vlaanderen bereidt zich maximaal voor op de komende wintermaanden. Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer heeft minister van Mobiliteit Ben Weyts een winterplan opgesteld om klaar te zijn voor noodsituaties op de weg. Meer dan honderdduizend ton strooizout ligt ter beschikking.

[18-06-2014] Cursus Veilig Elektrisch fietsen voor senioren wegens succes verlengd
De cursus 'Veilig Elektrisch Fietsen' voor senioren wordt wegens succes verlengd. Vlaanderen maakt daarvoor ruim 38.000 euro vrij. Al bijna 6200 senioren hebben zich voor de vormingscursus van Okra Sport ingeschreven en er worden nog altijd nieuwe aanvragen ingediend. De enorme interesse toont aan dat er een grote nood bestaat aan kwalitatieve vormingen rond elektrisch fietsen. Preventie en doelgroepgericht sensibiliseren zijn belangrijk, want de groep senioren zal de volgende jaren nog sterk toenemen samen met het gebruik van de elektrische fiets.

[11-06-2014] Mobiele applicatie Toepark helpt mensen met een beperking parkeerplaats te vinden
Vlaanderen lanceert de nieuwe applicatie 'Toepark' voor mensen met een beperking. Toepark (toegankelijk parkeren) helpt mensen met een handicap de voor hen voorbehouden parkeerplaatsen in de buurt gemakkelijker te vinden. De nieuwe app verbetert de mobiliteit van mensen met een beperking.

[09-05-2014] Masterplan Vlaamse Baaien
Na de zomer starten de onderzoeken in het kader van het Masterplan Vlaamse Baaien. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits maakt daarvoor 3 miljoen euro vrij. Minister Crevits geeft ook de opdracht om te onderzoeken hoe een eerste reeks van maatregelen versneld kunnen worden gerealiseerd via een win-win situatie tussen de instandhouding en de verbetering van de maritieme toegang naar de haven van Zeebrugge versus kustbescherming. De Sinterklaasstorm van 2013 in Vlaanderen en de inhoud van het nieuwe VN-rapport over klimaatverandering bevestigen de urgentie om nog meer werk te maken van een doorgedreven kustbescherming. Met het Masterplan Vlaamse Baaien is een eerste synthese klaar van noodzakelijke onderzoeken en voorstellen om de kustregio klimaatbestendig te maken. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits voorziet in de financiële middelen om de onderzoeken onmiddellijk na de zomer te starten.

[08-05-2014] Lancering Fiets wijs!-campagne
In aanwezigheid van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits, werd vanmorgen in Brugge de ‘FietsWijs’- campagne afgetrapt. Met de campagne willen Wielerbond Vlaanderen, de Vlaamse Wielrijdersbond en het fietsmagazine Grinta! de krachten bundelen om de wielertoerist die op de openbare weg en de jaagpaden fietst op een gerichte manier te sensibiliseren. De Vlaamse overheid investeert 50.000 euro in deze campagne. Tegelijk werd een campagne van waterwegbeheerders Waterwegen en Zeekanaal NV en nv De Scheepvaart rond het gemengd gebruik van de jaagpaden voorgesteld.

[24-04-2014] Prioriteitenlijst Carpoolparkings West-Vlaanderen is klaar
Er ligt een prioriteitenlijst klaar voor de uitbreiding of de aanleg van nieuwe carpoolparkings in West-Vlaanderen. De lijst komt er na een grondige studie. De resultaten van deze studie zijn belangrijk voor het investeringsbeleid voor de komende jaren. Het doel is om soortgelijke studies ook uit te voeren in de vier andere Vlaamse provincies. Carpoolen vermindert het aantal auto’s op de weg en de carpoolparkings zorgen voor een hogere veiligheid aan op- en afritten van autosnelwegen.

[24-04-2014] Trajectcontrole verhoogt verkeersveiligheid, geen nieuwe vaste flitspalen meer op autosnelwegen in Vlaanderen
Trajectcontrolesystemen verhogen de verkeersveiligheid op de autosnelwegen. Dat blijkt uit een wetenschappelijke studie over het effect op het snelheidsgedrag en de verkeersveiligheid van trajectcontrolesystemen en losse snelheidscamera's op de autosnelwegen. De studie werd op verzoek van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits uitgevoerd door de Universiteit van Hasselt. Trajectcontrole zorgt voor lagere snelheden en minder ongevallen. Snelheidscamera's zorgen voor beduidend minder snelheidsovertredingen en een daling van de snelheid ter hoogte van de camera. Het ongevallenbeeld is uiteenlopend. Minister Crevits besliste begin deze legislatuur al om geen vaste snelheidscamera's meer te plaatsen op autosnelwegen. De wetenschappelijke studie toont aan dat die keuze van de voorbije jaren voor trajectcontrolesystemen en om geen nieuwe vaste snelheidscamera's meer te plaatsen op de autosnelwegen de juiste keuze is. In de toekomst worden er ook geen vaste flitspalen meer bij geplaatst.

[24-03-2014] Fietscongres 2014 - Hoger fietsgebruik stimuleren door extra maatregelen
Vandaag heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits op het Fietscongres in Brugge enkele maatregelen voorgesteld om het fietsbeleid extra te versterken: de komst van de eerste Blue-bikes hubs aan haltes van De Lijn, de ingebruikname van de fietspadprofilometer door het Agentschap Wegen en Verkeer, ondersteuning van het fietsbeleid van de lokale besturen door de oprichting van het Fietsberaad Vlaanderen en de nieuwe verkiezing voor Fietsstad/Fietsgemeente 2015. Op het Fietscongres wordt ook de nieuwe brochure 'Fietsroutes in Vlaanderen, goede praktijkvoorbeelden' voorgesteld, die de Fietsersbond vzw samenstelde in opdracht van minister Crevits. In de brochure worden in elke provincie een aantal voorbeelden van integrale fietsroutes omschreven, met bijzondere aandacht voor een aantal fietssnelwegen. Ook worden er nieuwe richtlijnen voor de aanleg van fietssnelwegen opgenomen in het Vademecum Fietsvoorzieningen.

Fietsbeleid is een speerpunt binnen het duurzaam mobiliteitsbeleid. Nooit eerder werd er zoveel geïnvesteerd in veilige en comfortabele fietsinfrastructuur als deze legislatuur. Goed voor 1.750 kilometer nieuwe en vernieuwde fietspaden en 72 fietsbruggen en -tunnels. Na Denemarken en Nederland is Vlaanderen de derde fietsregio in Europa.

[07-03-2014] Oprichting van het Fietsberaad Vlaanderen: nieuwe mijlpaal in het fietsbeleid
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits wil de gemeenten ondersteunen bij het uitbouwen van een modern fietsbeleid. Daarom wordt naar analogie met de fietslanden Nederland en Denemarken een Fietsberaad opgericht. Het Fietsberaad Vlaanderen is een nieuw kenniscentrum dat zal instaan voor de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis voor het fietsbeleid. Om het kenniscentrum op te kunnen starten, geeft minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits een subsidie van 450.000 euro. Concreet staat het Fietsberaad Vlaanderen in voor de verspreiding van know how en ervaringen naar de gemeenten. Zo zullen ook de lokale niveaus de nodige ondersteuning krijgen om verplaatsingen met de fiets aantrekkelijker te maken. Fietsberaad Vlaanderen zal de dynamiek rond het lokaal fietsbeleid versterken. Tegen het begin van de zomer zal het Fietsberaad operationeel zijn.

[21-02-2014] A11 Brugge-Knokke-Heist : aanleg snelweg voor vlot en veilig verkeer gaat van start
Op zaterdag 22 maart wordt de eerste spadesteek gegeven voor de aanleg van een belangrijke schakel in het verkeersnetwerk in West-Vlaanderen: de A11. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits vandaag bekend gemaakt. Deze 12-km lange nieuwe autosnelweg vormt het ontbrekende puzzelstuk tussen twee belangrijke verkeersaders: de N31 in Brugge en de N49 in Knokke-Heist. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet naar een betere mobiliteit om en rond het polder- en het havengebied van Zeebrugge. De nieuwe snelweg biedt nieuwe ontwikkelingskansen voor de haven en voor het toerisme aan de Oostkust. De nieuwe infrastructuur wordt aangelegd met respect voor mens en omgeving. De werkzaamheden omvatten constructies, verspreid over 18 zones. Na 42 maanden, in het najaar van 2017, moet de snelweg volledig klaar zijn. De pure bouwkost van de infrastructuur wordt geraamd op 460 miljoen euro. Inclusief BTW en financieringskosten investeert de Vlaamse overheid 674 miljoen euro voor de realisatie van deze 'missing link'.

[20-02-2014] Vlaanderen in 2013 verkeersveiliger
Vlaanderen is vorig jaar opnieuw verkeersveiliger geworden, voor het tweede jaar op rij. Er zijn minder gewonden gevallen, het aantal doden is lichtjes gedaald en er zijn minder ongevallen gebeurd. De dalende trend over een langere periode wordt verder gezet. Tijdens deze legislatuur (2009-2013) is het aantal dodelijke slachtoffers ter plaatse met bijna een kwart (23 procent) op jaarbasis gedaald en ook het aantal gewonden en ongevallen nam beduidend af. Dat is hoopgevend, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits, maar er is nog veel werk te verrichten om de doelstellingen van het Pact 2020 en van het ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen te halen.

[14-02-2014] Vlaamse regering maakt weloverwogen duurzame keuze: een gesloten Ring zorgt voor een leefbare en veilige mobiliteitsoplossing
Vandaag besliste de Vlaamse Regering in overleg met de Stad Antwerpen en het Havenbedrijf Antwerpen op basis van verschillende studies over de tracékeuze voor de derde Scheldekruising. De Vlaamse regering, de stad Antwerpen en het havenbedrijf Antwerpen kiezen eensgezind voor het Oosterweeltracé. Deze beslissing verenigt een betere mobiliteit, een hogere verkeersveiligheid en een betere leefbaarheid in de stad en de ruime Antwerpse regio. Omwille van de leefbaarheid wordt uitdrukkelijk gekozen om de verbinding onder de stad door te laten lopen vanaf het Sportpaleis. Op basis van het Plan MER werd ook beslist om de exploitatievoorwaarden aan te passen.

[23-01-2014] Inzet Flanders Logistics-consulenten kostenbesparend en goed voor milieu
De inzet van Flanders Logistics-consulenten in bedrijven haalt veelbelovende resultaten. Ze zorgen voor een potentiële kostenbesparing van gemiddeld 8 procent op de logistieke kosten en een winst van 9 procent op de uitstoot van CO2. Dat vertaalt zich in een winst van meer dan 6 miljoen euro voor de huidige deelnemende bedrijven en een CO2-reductie van 2600 ton. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft die eerste resultaten bekend gemaakt bij Ecover in Malle. Sinds 8 maanden zijn de logistieke consulenten aan de slag. Zowat alle deelnemende bedrijven zijn lovend over het werk van de consulenten. 70 projecten zijn al afgerond. De bedrijven zetten de adviezen op korte termijn om in de praktijk.

[09-01-2014] Positieve evaluatie van het Lichtplan
Sinds juli 2011 is de huidige lichtvisie op Vlaamse autosnelwegen van kracht. Deze nieuwe manier van verlichten dooft de verlichting op snelwegen waar het kan en verlicht enkel nog waar het moet. De afgelopen maanden werden de effecten van deze nieuwe manier van verlichten op verschillende vlakken onderzocht door het Agentschap Wegen en Verkeer. Uit de bevraging blijkt dat zowel de partners als de weggebruikers tevreden zijn over de huidige manier van verlichten op autosnelwegen. De principes van de lichtvisie blijven na deze eerste effectmeting behouden. Eind 2014 worden de flankerende maatregelen zoals het aanbrengen van markeringen en de plaatsing van reflectoren afgewerkt.

[08-01-2014] Opnieuw grootschalige screening van motorrijders
In 2014 zullen opnieuw minstens 2500 motorrijders de kans krijgen om hun rijvaardigheid te laten testen en te verbeteren. Vlaanderen steunt ook dit jaar de opleidingsinitiatieven die vzw Motorcycle Action Group (MAG) organiseert. Ze maakt bijna 121.000 euro vrij voor die screenings. De motorrijders zijn een belangrijke doelgroep in het verkeersveiligheidsbeleid.

[12-12-2013] Toestand van autosnelwegen verbetert voor zesde jaar op rij
Voor het zesde jaar op rij verbetert de toestand van de autosnelwegen in Vlaanderen, zowel globaal als op het vlak van de verkeersveiligheid. Dat blijkt uit de rapporten “Toestand van het wegennet” voor autosnelwegen en gewestwegen die vandaag in het Vlaams Parlement zijn voorgesteld. Voor de gewestwegen is er dit jaar rapportering voor de provincies West- en Oost-Vlaanderen. Daarnaast werd ook het allereerste rapport over de toestand van de verschillende wegaanhorigheden (afschermende constructies, straatkolken, verlichtingspalen, geluidsschermen, seinbruggen, …) voorgesteld.

[21-11-2013] Project 'Getuigen Onderweg' helpt jongeren op weg naar meer verkeersveiligheid
Het project 'Getuigen Onderweg' mist zijn doel niet. Dat blijkt uit een evaluatie uitgevoerd in opdracht van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits. Het project 'Getuigen Onderweg' laat slachtoffers van verkeersongevallen en nabestaanden hun verhaal brengen aan leerlingen van het vijfde en zesde jaar secundair onderwijs. Uit de evaluatie blijkt dat de getuigenissen leerlingen zowel verstandelijk als gevoelsmatig raken en dat ze na de getuigenis meer belang aan verkeersveiligheid hechten. Volgens de onderzoekers is het zinvol om na te gaan in hoeverre dit project ook kan worden aangeboden als alternatieve straf voor bepaalde groepen van verkeersovertreders. Minister Crevits lichtte de resultaten van het onderzoek van het Steunpunt Verkeersveiligheid toe in het Vlaams Parlement naar aanleiding van het congres '5 jaar vzw Rondpunt'.

[25-10-2013] Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen vormt leidraad toekomstig mobiliteitsbeleid
De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits het ontwerp van het nieuwe Mobiliteitsplan Vlaanderen vastgesteld. Dat Mobiliteitsplan zet de bakens uit voor het toekomstige mobiliteitsbeleid op middellange (2030) en lange termijn (2050). Een duurzaam beleid met ambitieuze doelstellingen. Elke Vlaming kan binnenkort via het openbaar onderzoek zijn of haar mening geven en mee nadenken over een kwaliteitsvolle mobiliteit in Vlaanderen. Daarna kan er een definitief plan worden goedgekeurd.

[15-10-2013] Minister Crevits geeft startschot voor Belevingstour Logistiek
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft in het Technisch Instituut Sint-Vincentius in Torhout het startschot gegeven van de Flanders Logistics Belevingstour. De Belevingstour bestaat uit een mobiel klaslokaal dat op tournee gaat. Leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs krijgen een beeld van de boeiende wereld van de logistieke sector aan de hand van getuigenissen, interviews met professionals uit de sector, filmpjes en voorbeelden, en een interactieve quiz per iPad. De respons van de scholen is veelbelovend en onderstreept de belangstelling voor logistiek en de nood aan kennis en informatie rond logistieke activiteiten in Vlaanderen: al 5.500 leerlingen nemen deel aan het programma. Het doel is 6000 jongeren te bereiken.

[15-10-2013] Nieuwe regeling voor aangepast vervoer
Op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft de Vlaamse regering de nieuwe regeling voor de compensatie van het aangepast vervoer voor mensen met een beperking goedgekeurd. Vlaanderen en Brussel worden voortaan in 27 vervoersgebieden ingedeeld waar kandidaat-vervoerders van aangepast vervoer kunnen intekenen om mensen met een zware beperking aangepast vervoer aan te bieden. Het aanbod wordt op die manier uitgebreid. Minister Crevits voorziet in 2014 in 3 miljoen euro voor de compensatieregeling van dat aangepast vervoer. Dat bedrag ligt ruim drie keer hoger dan in 2011 toen de subsidiëring van de Diensten Aangepast Vervoer van gelijke kansen naar mobiliteit verhuisde.

[02-10-2013] Nieuw Integraal FietsInvesteringsprogramma goed voor 516 projecten
Het tweede Integraal Fietsinvesteringsprogramma tot en met 2015 is goed voor 516 fietsprojecten in Vlaanderen. Ze betekenen een investering van minstens 300 miljoen euro door het Vlaamse Gewest. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft het nieuwe meerjarenprogramma vandaag voorgesteld. De realisatie van dat programma is belangrijk om ontbrekende schakels in het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk te realiseren en zo verkeersveilige en comfortabele aaneengesloten fietsnetwerken te maken. Het doel is missing links weg te werken, fietssnelwegen aan te leggen en bij elk project de fietstoets te gebruiken.