Mobiel Vlaanderen

PERSBERICHTEN ARCHIEF

[23-11-2011] 71 kandidaten voor fietsstad/gemeente 2012
71 Vlaamse steden en gemeenten stellen zich kandidaat voor de verkiezing fietsstad/gemeente 2012. Antwerpen is met 483.000 inwoners de grootste stad, Lo-Reninge met 3300 inwoners de kleinste gemeente. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits neemt het initiatief voor de fietsprijzen. Die zullen volgend jaar voor de allereerste keer worden uitgereikt. Met de bekroning wil minister Crevits steden en gemeenten aansporen om een goed, integraal fietsbeleid uit te werken en kunnen gemeenten ook leren van elkaars realisaties.

[21-11-2011] Start bouw tweede sluis Antwerpen Linkeroever
In de haven van Antwerpen hebben Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits, voorzitter van de Europese Investeringsbank Philippe Maystadt en havenschepen en voorzitter van het Havenbedrijf Marc Van Peel maandagnamiddag het officiële startschot gegeven voor de bouw van de tweede sluis op de Linkeroever. Het nieuwe bouwwerk is de komende jaren een van de grootste infrastructuurprojecten van Vlaanderen, om en bij de 255 mensen zullen dagelijks werken aan de realisatie van de grootste sluis ter wereld. In 2016 zal de sluis met een prijskaartje van ongeveer 340 miljoen euro in gebruik worden genomen. Voor minister Crevits is de bouw van de nieuwe sluis noodzakelijk voor een betere maritieme ontsluiting van de economische poort die de Antwerpse haven is. Voor EIB Voorzitter Maystadt zal de nieuwe sluis bijdragen tot de verdere ontplooiing van een efficiënt, multimodaal en duurzaam goederentransport, waar niet alleen de haven van Antwerpen en Vlaanderen baat bij hebben, maar ook Europa.

[15-11-2011] Minister Crevits stelt winterplan 2011-2012 voor
Vandaag heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits het winterplan 2011-2012 voorgesteld. Dat plan geeft een overzicht van de maatregelen die deze winter van kracht zijn om de wegen berijdbaar en veilig te houden. De afgelopen twee bijzonder strenge winters werden er al heel wat wijzigingen aangebracht in de werkwijze van de strooidiensten. Er werd ook een protocol in het kader van extreme winterse omstandigheden in het leven geroepen. Voor deze winter wordt dat plan verder geoptimaliseerd. Enkele nieuwigheden zijn : een grotere beginvoorraad zout, een nieuwe aanpak van strooien bij zouttekort, een proefproject op fietspaden en betere afspraken tussen het Agentschap Wegen en Verkeer en De Lijn en informatiesessies voor de gemeenten.

[04-11-2011] 4 miljoen euro voor dynamische informatieborden op en rond de Brusselse ring
De versnelde uitbouw van systemen voor dynamisch verkeersmanagement (DVM) op autosnelwegen is een topprioriteit voor minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits. Daarom besteedt ze in 2011 ruim 4 miljoen euro aan de uitbouw van DVM in de regio Brussel. Het Agentschap Wegen en Verkeer plaatst komende dinsdag- en woensdagnacht in een eerste fase 5 nieuwe dynamische informatieborden op een aantal belangrijke knooppunten in het Brusselse. De 5 borden passen in een reeks van 17.

[27-10-2011] Betere registratie, ongevallenanalyse en verkeersveiligheidsplan moeten aantal ongevallen De Lijn doen dalen
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits vraagt de vervoermaatschappij De Lijn om voortaan een gedetailleerde globale ongevallenanalyse op te maken. Een dergelijke analyse moet de verkeersveiligheid ten goede komen. Minister Crevits wil dat De Lijn ook werk maakt van een grondige analyse van de verkeersongevallen met de kusttram. Een verkeersveiligheidsplan moet ervoor zorgen dat het aantal ongevallen jaarlijks met 2,5 procent daalt. Dat plan moet begin volgend jaar klaar zijn.

[24-10-2011] Vlaams minister Crevits zet in op fietskoeriers
Er is een groeipotentieel voor fietskoeriers in de Vlaamse centrumsteden. Dat blijkt uit een onderzoek dat Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft laten uitvoeren. Fietskoeriers zijn goed als slimme en duurzame oplossing voor stedelijke distributie en ze zijn uitermate geschikt voor het vervoer van kleine, lichte documenten en pakketten in de stad. Om het bestaan en de troeven van de fietskoeriers meer bekendheid te geven en de sector te professionaliseren, begint minister Crevits een samenwerkingstraject met de bedrijfswereld. Om het goede voorbeeld te geven gaat de minister na hoe fietskoeriers binnen de eigen Vlaamse diensten kunnen worden ingezet. Er zal ook worden samengewerkt met de VVSG om het gebruik van fietskoeriers binnen de steden en gemeenten te promoten.

[13-10-2011] Grote respons op de publieke consultatie rond het Mobiliteitsplan Vlaanderen - Vlamingen plaatsen verkeersveiligheid voorop
Verkeersveiligheid is prioriteit nummer één voor de Vlamingen en files kan je oplossen door het gebruik van de fiets, het stappen en het openbaar vervoer te stimuleren. Dat blijkt uit de mobiliteitsenquête die Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits tijdens het voorjaar lanceerde. De bevraging past in de opmaak van het Mobiliteitsplan Vlaanderen en was een groot succes. In totaal werden 13.035 enquêtes ingevuld. Dat bewijst dat een grote groep mensen in Vlaanderen zich wil engageren om oplossingsgericht mee te denken over duurzame mobiliteitsoplossingen. Duurzame oplossingen zijn van levensbelang voor de sociaal-maatschappelijke ontplooiing van alle burgers en voor de economische toekomst van Vlaanderen.

[13-10-2011] Start campagne spiegelafstelplaatsen voor vrachtwagens
Op initiatief van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits start een affiche- en mediacampagne rond spiegelafstelplaatsen. Op spiegelafstelplaatsen kunnen vrachtwagenchauffeurs de spiegels van hun voertuigen correct afstellen. Dat vergroot de zichtbaarheid en dodehoekongevallen worden vermeden. Er start een affichecampagne en vanaf maandag 17 oktober loopt een radiospot op enkele nationale radiozenders. Minister Hilde Crevits wil tegen eind volgend jaar 20 nieuwe afstelplaatsen realiseren.

[27-09-2011] Allereerste spitsstrook vanaf morgen in gebruik langs E313
Vandaag om 11u30 starten de laatste testen van nieuwe apparatuur langs de autosnelweg E313 in functie van de opening morgen om 15 u van de allereerste spitsstrook in Vlaanderen. Het gaat om de spitsstrook op de E313 tussen de ring rond Antwerpen en de splitsing E313/E34 in Ranst. De spitsstrook moet ervoor zorgen dat het verkeer tijdens de avondspits vlotter verloopt. Ze zorgt voor extra capaciteit en voor een betere doorstroming van het verkeer. Via dynamische borden zal de weggebruiker weten of de spitsstrook al dan niet open is gesteld. Het Vlaamse Verkeerscentrum schat dat de files door de ingebruikname tot een kwart kunnen verminderen. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits besliste in het voorjaar 2010 om de spitsstrook langs de E 313 aan te leggen. Er is 6,7 miljoen euro geïnvesteerd in aanpassingen van de autoweg en de aankoop en de installatie van dynamische verkeersborden.

[20-09-2011] Vlaams minister Hilde Crevits lanceert nieuwe fietsprijzen voor steden en gemeenten
Volgend jaar zullen er voor het eerst fietsprijzen voor steden en gemeenten worden uitgereikt. Dat maakt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits vandaag bekend op het Fietscongres in het Vlaams parlement. Met de prijzen wil minister Crevits gemeenten ertoe aansporen om goede, veilige fietsinfrastructuur aan te leggen. De minister vestigt op het congres ook de aandacht op het grootschalig onderzoek gevoerd naar ongevallen met fietsers. Meer dan 8100 recente fietsongevallen in de politiezone Antwerpen werden onderzocht. Uit de analyse blijkt dat bij lage snelheden gemengd verkeer het veiligst is en vrijliggende fietspaden het beste zijn op wegen waar sneller mag worden gereden. Het aantal fietsslachtoffers daalt minder snel in vergelijking met de daling bij andere weggebruikers. Minister Crevits zal op basis van de resultaten van de studies het Vademecum Fietsvoorzieningen verder laten verfijnen en ze vraagt om bijkomend fietsonderzoek in meer landelijk gebied.

[15-09-2011] Financiering grootste sluis ter wereld is rond
Op 14 september 2011 rondde de investeringsholding Participatiemaatschappij Vlaanderen, kortweg PMV, de financiering af voor de bouw van de grootste sluis ter wereld, de tweede sluis op de linker Scheldeoever in de haven van Antwerpen. De werkzaamheden starten volgende maand en de kostprijs wordt geraamd op circa 340 miljoen euro. De nieuwe sluis moet in 2016 operationeel zijn. De bouw van de nieuwe sluis is cruciaal voor Vlaanderen, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits.

[14-09-2011] Alle toepassingen voor reisinformatie op maat gebundeld op www.mijnlijn.be
Reizigers van De Lijn met een smartphone kunnen voortaan altijd en overal hun route met de bus, tram en trein uitstippelen. Om haar reizigers beter te informeren, lanceert minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits samen met directeur-generaal van De Lijn Roger Kesteloot een toepassing voor de iPhone, een mobiele routeplanner en een portaalsite voor alle reisinformatietoepassingen. Met de nieuwe informatiekanalen wil De Lijn haar reizigers ook onderweg beter informeren.

[04-08-2011] Resultaten proefproject meetfietsen: Comfort verhogen door oneffenheden aan te pakken
In opdracht van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits werd het comfort en de kwaliteit van ongeveer 1.300 km fietspaden in 16 gemeenten met een speciale meetfiets opgemeten door de Fietsersbond. Een objectieve meting van het comfort en de kwaliteit van de fietspaden is onontbeerlijk om goede keuzes te maken voor de investeringprogramma’s. Terwijl de fietspaden redelijk goed scoren op het vlak van breedte en tussenruimte (tussen fietspad en de weg), is de score voor het trillingscomfort van de fietspaden laag. De recente opname van de vlakheidsnorm in de bestekken voor fietspaden langs gewestwegen blijkt echt noodzakelijk te zijn. Monolithische verharding (asfalt en cementbeton) scoort het best. Oneffenheden aan kruispunten zorgen ook voor een onaangenaam niveauverschil. In het Vademecum Fietsvoorzieningen zal minister Crevits daarom nieuwe, duidelijke richtlijnen opnemen. Ze gaf aan AWV ook de opdracht om een plan uit te werken om de meest prioritaire knelpunten ter hoogte van kruispunten langs de gewestelijke fietspaden weg te werken.

[18-07-2011] Aantal verplaatsingen daalt, maar het aandeel recreatieve verplaatsingen stijgt
Uit het vierde onderzoek naar het verplaatsingsgedrag van Vlamingen ouder dan 6 jaar blijkt dat we ons minder verplaatsen en ook minder kilometers afleggen. De auto blijft nog steeds het meest gebruikte vervoersmiddel, ook voor korte afstanden. 7 op de 10 verplaatsingen is korter dan 10 kilometer. Minister Crevits ziet hier een groot potentieel voor de fiets. Daarom investeert de minister in nieuwe fietsinfrastructuur. Tegen het eind van deze legislatuur komen er ongeveer 1.750 kilometer nieuwe en vernieuwde fietspaden bij. We verplaatsen ons wel meer voor recreatieve doeleinden, zoals voor ontspanning, sport, cultuur of iemand een bezoekje brengen. Bovendien komen de verplaatsingsafstanden voor ontspanning, sport en cultuur stilaan in de buurt van de verplaatsingsafstanden voor het woon-werkverkeer. Die recreatieve verplaatsingen gebeuren wel duurzamer. We rijden samen of gaan te voet of met de fiets.

[12-07-2011] Dodehoekongevallen doen dalen: 20 nieuwe spiegelafstelplaatsen in Vlaanderen tegen 2012
Om het aantal dodehoekongevallen te verminderen wil minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits tegen eind 2012 in totaal 20 nieuwe spiegelafstelplaatsen realiseren. In 2009 waren er 48 dodehoekongevallen in Vlaanderen met 52 slachtoffers, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. Vandaag opende de minister bij de firma Vervoer Verbessem in Kontich de eerste van negen nieuwe spiegelafstelplaatsen in 2011. De bedoeling is het gebruik van spiegelafstelplaatsen in te burgeren en de kennis over de dode hoek aan te scherpen. Een correcte afstelling van de spiegels van de vrachtwagen is van groot belang om de vrachtwagenbestuurder een beter zicht te geven. In het najaar start een gerichte mediacampagne. Volgend schooljaar zullen ook al ongeveer 200 scholen een bezoek krijgen van een chauffeur met vrachtwagen op school. Samen met een educatief lespakket worden kinderen én leerkrachten bewust gemaakt van het feit dat vrachtwagenchauffeurs hen niet altijd kunnen zien.

[30-06-2011] Lichtplan: licht uit als het kan, licht aan als het moet
Vanaf 15 juli zal er minder verlichting zijn op de autosnelwegen in Vlaanderen. Dat is het gevolg van de lichtvisie die Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits vandaag heeft voorgesteld. Concreet gaat het licht uit als het kan, en blijft het aan als het moet voor de verkeersveiligheid. Na de invoering van het lichtplan daalt het aantal verlichte wegvakken met bijna de helft. Het aantal permanent verlichte wegvakken stijgt licht. Lichten blijven onder meer permanent branden ter hoogte van de op- en afritten van de autosnelwegen, langs ringwegen en langs wegvakken tussen 2 op- en uitritten die minder dan 3 km van elkaar liggen. Een deel van de verlichting gaat uit en kan in bepaalde omstandigheden via dynamische sturing aangestoken worden. De lichtvervuiling neemt af en er wordt energie bespaard.

[25-06-2011] 56.000 bezoekers voor tweede Vlaamse Havendag
56.000 mensen hebben de tweede Vlaamse Havendag bezocht. Dat zijn er 9000 minder dan drie jaar geleden. Het minder goede weer heeft de Vlaamse Havendag parten gespeeld. Alle havenbesturen en bedrijven zijn opgetogen met de belangstelling van de vele bezoekers. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits maakt het resultaat bekend tijdens haar slottoespraak op de Havendag. De vier Vlaamse havens gooiden hun deuren wagenwijd open voor het grote publiek. Iedereen kon proeven van ontelbare havengebonden activiteiten. Dat aanbod werd duidelijk gesmaakt. Vlaams minister Hilde Crevits apprecieert het gezamenlijk initiatief van de havens om aan deze Havendag mee te werken. Enkel door samenwerking zullen onze havens ook in de toekomst een sterke positie kunnen innemen in de concurrentiële havenwereld. Zelf bezocht ze ook alle havens vandaag.

[15-06-2011] Nieuwe oproep Pendelfonds voor duurzaam woon-werkverkeer
Vanaf vandaag kunnen bedrijven en overheden hun kandidatuur voor het Pendelfonds indienen. Dat fonds stimuleert projecten die het duurzame woon-werkverkeer bevorderen. Het is de zesde keer dat er een oproep wordt gedaan. Voor de projecten die zullen worden uitgekozen maakt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits ruim 1,2 miljoen euro subsidies vrij.

[17-05-2011] Minister Crevits: flitspalen missen hun effect niet
De plaatsing van flitspalen doet het aantal verkeersongevallen en verkeersslachtoffers in Vlaanderen overduidelijk dalen. Dat blijkt uit de definitieve resultaten van een evaluatie door de Task Force Handhaving. Maar 8 locaties die zijn uitgerust met flitspalen langs de gewestwegen in Vlaanderen worden als niet zinvol beschouwd door de lokale politiezones. Dankzij de roodlicht- en de snelheidscamera’s is het aantal ongevallen op die locaties de voorbije jaren met de helft gedaald. De daling is nog sterker bij de ongevallen met doden en zwaargewonden. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits maakt de resultaten vandaag bekend op het Vlaams Congres Verkeersveiligheid in Mechelen.

[02-05-2011] Extra injectie van 100 miljoen euro in wegeninfrastructuur in 2011
In de begrotingscontrole 2011 wordt, op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits, 92 miljoen euro vrijgemaakt voor het project zwarte punten en 8 miljoen euro extra voor investeringen in structureel wegenonderhoud. Het globale investeringsbudget voor wegeninfrastructuur verdrievoudigde bijna op 6 jaar tijd en stijgt in 2011 tot 469 miljoen euro. Tegelijk is beslist om het project gevaarlijke punten deze legislatuur af te werken, en hiervoor in 2012, 2013 en 2014 telkens 100 miljoen euro te voorzien.

[05-04-2011] Verkeersindicatorenrapport met gegevens aantal/type voertuigen op Vlaamse autowegen
Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft vandaag het eerste verkeersindicatorenrapport voorgesteld. Voor het eerst bestaat er nu een precies beeld van het aantal en het type voertuigen dat op de autowegen in Vlaanderen rijdt. Het meeste verkeer bevindt zich – dat is geen verrassing - op het zuidelijke deel van de Antwerpse ring (R1) en op de Brusselse ring (R0). Het grootste aantal vrachtwagens rijdt in de regio Antwerpen. Op basis van deze gegevens kan het mobiliteitsbeleid verder verfijnd worden, onder meer door een slimmere sturing van het verkeer.

[18-03-2011] 29 maart start grote mobiliteitsenquête voor nieuw Mobiliteitsplan Vlaanderen
Vanaf 29 maart kan elke Vlaming zijn of haar visie geven over hoe de mobiliteit er in Vlaanderen tegen 2020 en 2030 en zelfs nog langer moet uitzien. Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits lanceert een grote mobiliteitsenquête. Elke Vlaming krijgt de kans om zijn of haar mening te geven over ons verplaatsingsgedrag en iedereen kan oplossingen aanreiken over hoe we het beste met de verkeersdrukte en andere mobiliteitsuitdagingen omgaan. De bevraging is een belangrijk onderdeel bij de opmaak van het nieuwe Mobiliteitsplan Vlaanderen.

[16-03-2011] 20 jaar carpoolparkings in Vlaanderen
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft op de carpoolparking van Affligem 20 jaar carpoolparkings in de verf gezet. In 1991 werd de eerste officiële carpoolparking in Vlaanderen officieel geopend. Dat gebeurde in Houthalen-Helchteren in Limburg. Op vandaag telt Vlaanderen 74 carpoolparkings, goed voor 5663 plaatsen. Er zijn nieuwe parkings gebruiksklaar in Hasselt, Maasmechelen en Deerlijk, goed voor 420 plaatsen. Vlaams minister Crevits wil ook in de komende jaren verder in carpoolparkings investeren.

[11-03-2011] Actieplan Minder Hinder - Betere organisatie, betere informatie en striktere handhaving
Dit jaar staan op de Vlaamse autosnelwegen minimum 85 werken op het programma. De komende drie maanden zijn er op de gewestwegen rond de 200 wegenwerken gepland. Deze werken brengen hinder met zich mee. In opdracht van minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits werd een actieplan uitgewerkt om de organisatie van de wegenwerken te verbeteren, de veiligheid te verhogen en de hinder voor de gebruikers te beperken. Het gaat onder andere over een MinderHinder-toets, de inzet van de nieuwe signalisatiesimulator, de plaatsing van informatieborden bij de werven op non-activiteit en een gebruiksvriendelijke website met informatie over de wegenwerken.

[25-02-2011] Minister Crevits geeft startschot meetactie 1100 km fietspaden
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft in Zedelgem het officiële startschot gegeven van de meetactie van fietspaden. Drie maanden lang zal de Fietsersbond in 15 proefgemeenten met een speciale meetfiets het comfort en de kwaliteit van de fietspaden meten, over een afstand van ruim 1100 km. Alle meetgegevens worden daarna in een databank verzameld. Zeer nuttig om gericht in veilige en kwaliteitsvolle fietspaden te investeren. De voorbije maanden werden de meetfietsen nog voorzien van extra hoogtechnologische meetapparatuur. De Fietsersbond staat in voor de meetcampagne.

[21-01-2011] Globale hervorming van de verkeersfiscaliteit
Vandaag heeft de Vlaamse regering de krachtlijnen van de globale hervorming van de verkeersfiscaliteit goedgekeurd, en dit in gemeenschappelijke visie met het Waals en het Brussels gewest. Op 15 november 2010 kwamen de minister-presidenten van de Vlaamse regering, de Waalse regering en de Brusselse regering overeen om zo snel mogelijk een politiek akkoord af te sluiten tussen de drie gewestregeringen inzake de globale hervorming van de verkeersbelasting. Vandaag is de goedkeuring in de drie gewestregeringen een feit.

[19-01-2011] 1872 schadeclaims in 2010
De afdeling Juridische Dienstverlening (AJD) van het Vlaamse departement Mobiliteit en Openbare Werken heeft in 2010 1872 schadeclaims van weggebruikers ontvangen. Het bedrag van de totale schadeclaim ligt op 2.149.848 euro. In 2009 lag het aantal schadeclaims op 853 voor een bedrag van 1.597.620 euro.

[11-01-2011] 1,57 miljoen euro voor AIS-technologie in de binnenvaart
Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits maakt 1,57 miljoen euro vrij voor de invoering van de AIS-technologie in 750 binnenvaartschepen. Binnenvaartondernemers kunnen voortaan een subsidie aanvragen voor de installatie van een AIS-transponder. AIS zendt automatisch gegevens van een schip door. Dat is belangrijk in het kader van de veiligheid en de efficiëntie van de binnenvaart en de verdere ontwikkeling van de binnenvaart als betrouwbaar vervoermiddel en schakel in de logistieke keten. Om de steun toe te kennen heeft minister Crevits vandaag een protocol met alle belanghebbenden ondertekend.

[23-12-2010] Vlaams Kaaimurenprogramma tot 2016 verlengd
Vlaanderen mag het PPS-programma voor de bouw van kaaimuren tot 2016 verlengen. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits vernomen van de Europese Commissie. Die heeft de verlenging van het programma goedgekeurd. Dat betekent dat de Vlaamse waterwegbeheerders de inspanningen voor een modal shift van de weg naar de waterweg de komende jaren verder kunnen zetten. Dit met het oog op de verbetering van de mobiliteit door een intensiever gebruik van de binnenvaart voor goederenvervoer.

[21-12-2010] Minimum 85 wegenwerken op autosnelwegen in 2011
Volgend jaar staan op de Vlaamse autowegen minimum 85 werken op het programma. 25 ervan zullen bijkomende hinder voor de weggebruikers veroorzaken. In 2011 trekt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken 112 miljoen euro uit voor werkzaamheden op de autowegen. De grootste werf komt langs de E 17 te liggen, tussen Deinze en Zwijnaarde. Met de partners van het minder hinder protocol worden de nodige afspraken gemaakt om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Nieuw is dat voor projecten die meer dan gewone hinder veroorzaken, er afzonderlijk projectoverleg met de minder hinder partners komt.