Mobiel Vlaanderen

PERSBERICHTEN ARCHIEF

[26-03-2016] Watertruck+ haalt trucks van de weg
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts biedt bedrijven een nieuw alternatief voor de file. Met Watertruck+ kunnen vrachten zelfs over de kleinere rivieren vervoerd worden. Een nieuw publiek vehikel gaat een vloot van speciale binnenschepen bouwen, waarmee efficiënt en flexibel vrachten getransporteerd worden. "Elke vracht die over het water gaat, moet niet over de weg", weet Weyts. Verschillende partners investeren samen 23 miljoen euro.

[22-03-2016] Aantal Vlaamse verkeersdoden daalt licht naar 390 in 2015
Het aantal verkeersdoden op Vlaamse wegen is licht gedaald in 2015. Dat was ook nodig nadat de cijfers in 2014 gestegen waren tot 'de schande van de 400'. Enkele cijfers zijn bemoedigend, maar Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wil niet berusten. '390 doden op Vlaamse wegen zijn er nog altijd schandalig veel. 2015 moet het jaar van de ommekeer worden, waar een nieuwe daling begint'.

[21-03-2016] Achterstand homologaties helemaal weggewerkt
De Vlaamse Overheid heeft de achterstand bij de Cel Homologaties helemaal weggewerkt. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft fors geïnvesteerd in een inhaalbeweging en voortaan kunnen eigenaars tijdig een goedkeuring voor hun voertuig verkrijgen. "We bewaken de veiligheid van het wagenpark, maar nu zonder de ellenlange wachttijden".

[20-03-2016] Filecijfers schreeuwen om mobiliteitsinvesteringen
In 2015 is het verkeer op de Vlaamse autosnelwegen met 2% gegroeid. De filezwaarte steeg met 2 tot zelfs 4%, naargelang het tijdstip en de plaats. Opvallend: het fileprobleem is niet groter geworden op de plaatsen waar de Vlaamse overheid gewerkt heeft aan de weg. "Werken aan de weg werkt", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. "Deze cijfers bewijzen het belang van de grote werken die we plannen, zoals de herinrichting van de Ring rond Brussel en het Oosterweelproject".

[14-03-2016] FietSOmeter: nieuwe praktijktest fietsen voor scholieren
Er komt voor het eerst een fietstest voor leerlingen van het secundair onderwijs. Scholieren zijn oververtegenwoordigd in de ongevallenstatistieken, en 6 op 10 verkeersslachtoffers onder jonge tieners zijn fietsers. "We moeten de strijd tegen de schande van de 400 verkeersdoden op 1 jaar op alle fronten voeren", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. "Ook op de schoolbanken".

[09-03-2016] Bewaakte vrachtwagenparking E17 in Kruishoutem in gebruik
Vanaf morgen kunnen vrachtwagenbestuurders opnieuw terecht op de parking langs de E17 in Kruishoutem. De voorbije maanden werd de parking grondig vernieuwd. Zo kreeg de parking onder andere nieuw sanitair en wordt ze vanaf nu ook bewaakt. Omwille van deze diensten is de parking voortaan wel betalend.

[07-03-2016] Inhaalbeweging Vlaamse snelwegen werpt vruchten af
De grote onderhoudswerken aan de Vlaamse snelwegen werpen vruchten af: het rijcomfort op onze autostrades is gevoelig gestegen. Dat concludeert mobiliteitsclub VAB op basis van een bevraging bij 2000 chauffeurs. Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts wil de focus nu verschuiven naar de gewestwegen. "We blijven werken aan de weg", zegt Weyts. "Het budget gaat met 1/3de omhoog".

[02-03-2016] Senioren pakken meer de bus nu die niet meer gratis is
Eind januari hadden al 335.721 senioren een abonnement bij De Lijn gekocht en gebruikten 278.650 het ook effectief: een pak meer regelmatige gebruikers dan ten tijde van het gratis abonnement. "Senioren nemen niet minder, maar net meer de bus en tram", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. "Het succes van het betalend abonnement bewijst dat mensen bereid zijn om een bijdrage te betalen voor de bus. Ze maken er zelfs méér gebruik van en laten hun auto dus vaker staan'".

[01-03-2016] Nieuwe sluis Terneuzen reuzenstap dichterbij
Nederland heeft de ruimtelijke procedure voor de Nieuwe Sluis in Terneuzen volledig doorlopen. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts is verheugd met deze nieuwe mijlpaal. "We zetten weer een grote stap dichterbij een Nieuwe Sluis", zegt Weyts. "Dit wordt een ambitieus investeringsproject met ballen aan het lijf: een krachtige boost voor de Haven van Gent en de bedrijven in de Kanaalzone Gent-Terneuzen".

[26-02-2016] Tijd dringt voor 54.000 vrachtwagenbestuurders - Nog tot 9 september 2016 tijd om attest vakbekwaamheid te behalen
Naar schatting 54.000 vrachtwagenbestuurders moeten nog voor 9 september 2016 op bijscholing voor hun vakbekwaamheid. Daarom roepen de Vlaamse overheid en de transportfederaties de chauffeurs en hun werkgevers op tijdig werk te maken van de nodige bijscholingen. Immers zonder deze "code 95" is hun rijbewijs niet langer geldig.

[25-02-2016] 34 Transportbedrijven en 2753 vrachtwagenchauffeurs krijgen Truckveilig-label
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts bekroont vandaag 34 transportbedrijven en 2753 vrachtwagenchauffeurs met een Truckveilig-label. Het gaat om bedrijven en chauffeurs die vorig jaar het Truckveilig-charter hebben ondertekend, een initiatief van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) en de Vlaamse overheid waarmee zowel transportbedrijven als vrachtwagenbestuurders zich aan de hand van een aantal concrete actiepunten kunnen engageren voor meer veiligheid in het wegtransport. Minister Weyts reikt de labels vanavond uit op de Transport & Logistics Awards in Brussel.

[12-02-2016] Luister naar Ray en doe je gordel om - Nieuwe gordelcampagne van de Vlaamse overheid
Vlaanderen lanceert een nieuwe campagne over het dragen van de gordel. Met de slogan "Gordel om of er zwaait wat" roept Ray in februari iedereen op de gordel te dragen. Hoewel het dragen van de gordel wettelijk verplicht is, doet nog steeds niet iedereen de gordel om. Nochtans kan die gordel je leven redden bij een ongeval. In maart zal de politie extra op gordeldracht controleren.

[10-02-2016] Vlaanderen start met 'Werken aan de weg!'
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts heeft de aftrap gegeven voor 'Werken aan de weg': de nieuwe campagne ten gevolge van de extra investeringen in onze weginfrastructuur. "Iedereen spreekt over besparingen, maar in weginfrastructuur gaan we net extra investeren. We gaan werken aan de weg, letterlijk en figuurlijk." stelt minister Weyts. Opvallend is dat na de snelwegen nu ook de Vlaamse gewestwegen veel aandacht krijgen. Er komen honderden werven op gewestwegen, waarvan 25 grote werven verspreid over Vlaanderen. "Op de gewestwegen is nog veel werk aan de winkel, daar leggen we nu de focus op", zegt Weyts.

[04-02-2016] Bijna 98% van de bestuurders bobt - Sensibilisering over alcohol in verkeer blijft nodig
Bij de BOB-controles in Vlaanderen werden meer dan 274.000 bestuurders gecontroleerd op rijden onder invloed van alcohol. 5.925 bestuurders, of 2,2%, bliezen meer dan de toegelaten 0,5 promille. Van 1.381 bestuurders werd het rijbewijs ingetrokken.

[31-01-2016] Weyts werkt laatste zwarte punten weg
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts investeert 50 miljoen euro extra om de laatste gevaarlijke kruispunten op de lijst van 'zwarte punten' weg te werken. "De schande van de 400 Vlaamse verkeersdoden moeten we op alle fronten aanpakken", vindt de minister. "Ook met infrastructuurwerken".

[10-01-2016] 10,7 miljoen euro voor veilige fietspaden
24 fietsinfrastructuurprojecten verspreid over heel Vlaanderen krijgen samen zo'n 10.706.704,20 euro subsidie. "Goede en comfortabele verbindingen in combinatie met bijvoorbeeld de elektrische fiets maken woon-werkverkeer per fiets haalbaar voor veel mensen", zegt Weyts. "Net om dat te stimuleren trachten we van onze kant maximaal te zorgen voor comfortabele en veilige infrastructuur." Vlaanderen subsidieert 40% van de projecten en de lokale besturen en provincies het resterende gedeelte.

[03-01-2016] Vlaams Verkeersveiligheidsfonds start met 3 miljoen euro
Vlaanderen heeft voor het eerst een eigen Verkeersveiligheidsfonds. Dat Vlaams Verkeersveiligheidsfonds gaat van start met zo'n 3 miljoen euro. Eenmaal op kruissnelheid worden de inkomsten voor het fonds geraamd op 18 miljoen euro. Die inkomsten komen voort uit de inningen van verkeersboetes en keuringscentra in Vlaanderen. "Voor het eerst zorgen we ervoor dat elke euro die Vlaanderen extra investeert in verkeersveiligheid, de inkomsten daarvan terugvloeien naar verkeersveiligheid. Dat is nodig om iets te doen aan de schande van de 400" stelt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

[18-12-2015] Basisbereikbaarheid zet de reiziger centraal
Vandaag keurde de Vlaamse Regering een ingrijpende hervorming van het mobiliteitsbeleid goed. Het mobiliteitsbeleid wordt meer globaal en meer lokaal. Zo komt er een overkoepelende mobiliteitsvisie voor Vlaanderen en krijgen de lokale besturen de ruimte om het mobiliteitsbeleid mee aan te sturen. Daarnaast wordt het begrip basismobiliteit vervangen door basisbereikbaarheid. "We leggen de focus voortaan op de reiziger, en dus op de reële vraag in plaats van op het blinde aanbod", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

[09-12-2015] Kentekenonderzoek Tienen afgerond
In maart 2014 voerden de Vlaamse overheid en de stad Tienen in en rond Tienen uitgebreide verkeersmetingen uit. Het onderzoek is nu volledig afgerond en besproken met de stad Tienen. De Vlaamse overheid wenste een gedetailleerd beeld te krijgen van de verkeersstromen in de regio. De gegevens zijn relevant voor de vernieuwing van het mobiliteitsplan Tienen, het vrachtroutenetwerk, de studie naar de noordelijke rondweg en globaal onderzoek naar sluipverkeersstromen.

[04-12-2015] Lat gaat hoger voor rijopleiding
Samen met het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid strijdt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts verder tegen de schande van 400 verkeersdoden, waaronder opvallend veel jongeren. Er kwam al een aanpassing aan de eindtermen voor het rijbewijs en nu gaat Weyts ook het rijexamen moderniseren en de rijopleiding hervormen. In de schoot van het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid (VHV) kwam een raamwerk tot stand dat groen licht kreeg van de Vlaamse Regering en nu verder wordt uitgewerkt. "We gaan aan beginnende chauffeurs meer kennis en kunde vragen, zodat jongeren beter gewapend zijn tegen de risico's van de weg", zegt Weyts. "Willen we de dodentol lager, dan moet de lat hoger".

[02-11-2015] Meer paletten over het water, minder vrachtwagens op de weg
Vlaams Minister van Mobiliteit Ben Weyts investeert 1 miljoen euro om palletvervoer via de binnenvaart te stimuleren. Onze waterwegen lenen zich immers niet alleen uitstekend voor containers en bulk: ook palletgoederen zoals bouwmaterialen of leeggoed kunnen perfect via het water vervoerd worden. Weyts: "Ik versterk binnenvaart als hét alternatief om een massa vrachtwagens van de weg te halen."

[30-10-2015] Koen Peeters nieuwe woordvoerder bij Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Koen Peeters gaat in december aan de slag als woordvoerder van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid. Koen wordt er het aanspreekpunt van de pers voor alle vragen over het Vlaamse mobiliteitsbeleid en de activiteiten van het departement. Hij zal de communicatiecel van het departement gaan leiden. Het is zijn opdracht om het mobiliteits- en verkeersveiligheidsbeleid dichter bij de burger te brengen.

[27-10-2015] LED-pad maakt fietsen vlotter en veiliger
Vlaanderen heeft de missing fiets-link tussen Oud-Heverlee en het zuidoosten van Leuven ingevuld met een gloednieuwe fietsverbinding. Opvallend is de dynamische LED-verlichting met speciale, amberkleurige lampen. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts kondigde meteen ook de Vlaamse overstap naar LED-verlichting aan, vanaf 2017.

[28-09-2015] Zonder taboes op zoek naar oplossingen voor de Vlaamse files
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts heeft het Vlaams Verkeerscentrum opdracht gegeven om de rijvakken met de meeste files in kaart te brengen, en concrete oplossingen naar voor te schuiven. Mobiliteitsorganisatie Touring vraagt hier al jaren om. Voor minister Weyts zijn er geen taboes, ook extra wegcapaciteit kan bekeken worden. "De files doen Vlaanderen pijn, we moeten zonder taboes naar het probleem kijken".

[17-09-2015] Minister Weyts promoot alternatieven voor auto op Car Free Day
Ook Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) nam dit jaar deel aan Car Free Day: een initiatief van Taxistop in het kader van de Week van de Mobiliteit, die nog loopt tot 22 september. "Car Free Day brengt mensen ertoe om hun verplaatsingsgedrag in vraag te stellen", verduidelijkt minister Weyts het belang van dit initiatief.

[10-09-2015] Steeds langere files? Check het met de verkeersindicatoren van het Verkeerscentrum
Is de dagelijkse file op weg naar het werk het voorbije jaar langer geworden? Hoeveel tijd verlies ik daardoor? Klopt het dat ik ook almaar meer vrachtvervoer tegenkom? En hoeveel ongevallen maakten dat ik vorig jaar te laat op het werk kwam? Met de lancering van de nieuwe tool 'Verkeersindicatoren van het Vlaamse Hoofdwegennet' op zijn website helpt het Vlaams Verkeerscentrum je aan de antwoorden. Iedereen kan voortaan online op een snelle en eenvoudige manier een schat aan statistische gegevens raadplegen over het dagelijkse verkeer op de Vlaamse snelwegen en ringwegen. Het initiatief kadert in het open data-beleid van de Vlaamse overheid.

[10-09-2015] Week van de Mobiliteit: grootste fietsonderzoek ooit in Vlaanderen
Tijdens de komende Week van de Mobiliteit, van 16 tot 22 september, vindt ook de allereerste FietsTelweek plaats. Dan tellen 136 Vlaamse steden en gemeenten fietsers op meer dan 400 vaste en mobiele telpunten op strategisch uitgekozen locaties. Maar ook de fietsers zelf kunnen letterlijk meetellen dankzij de FietsTelApp. "Meten is weten", reageert Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). "Hoe meer data, hoe meer zicht we hebben op de noden van fietsers."

[31-08-2015] Minister Weyts: "Goedkoop seniorentarief slaat aan"
Al 309.884 senioren hebben een jaarabonnement van De Lijn gekocht. Dat komt overeen met één op de drie aangeschreven 65-plussers (34,3 %): een pak meer dan de 200.000 à 250.000 abonnementen waar De Lijn op gehoopt had. "Het succes van die nieuwe tariefformule toont aan dat mensen gerust bereid zijn om een correcte bijdrage te betalen voor hun openbaar vervoer", besluit Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

[24-08-2015] Nieuw campagne-offensief gericht op meer verkeersveiligheid
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts trekt geld uit voor een nieuw campagne-offensief rond verkeersveiligheid. Weyts: "Met 400 doden was 2014 een zwart jaar op Vlaamse wegen. Daarom investeer ik in een nieuw campagne-offensief gericht op preventie". In vijf campagnegolven komt er aandacht voor overdreven snelheid, rijden onder invloed, gordeldracht, bellen achter het stuur en onoplettendheid in het verkeer.

[17-07-2015] 70 km/u wordt de norm op de gewestwegen
Vanaf 1 januari 2017 wordt 70km/u de norm buiten de bebouwde kom in Vlaanderen. "Een goede zaak voor de verkeersveiligheid in Vlaanderen", stelt Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts. Met vorig jaar 400 doden op onze wegen, is deze maatregelen meer dan nodig." Daarnaast leidt deze verlaging ook tot een aanzienlijke vermindering van het aantal borden op onze wegen, meer duidelijkheid en minder administratieve last. "Meteen komt er ook een einde aan de absurde situatie waarbij 6000 km gewestweg een uitzonderingsregime kent en slecht 2000 km de regel volgt. Gedaan ook met het woud aan verkeersdoden." zegt Weyts.