Mobiel Vlaanderen

PERSBERICHTEN ARCHIEF

[21-12-2016] Laat je rijden met oudejaar
De Lijn zet 1450 medewerkers in om feestvierders tijdens oudejaarsjacht veilig naar hun bestemming te brengen. "Op feestnachten zoals oudejaarsnacht vallen er elk jaar slachtoffers te betreuren op onze wegen. Om op een veilige manier de feestnacht in te zetten en te eindigen zijn de medewerkers van De Lijn een meer dan welgekomen Bob voor de feestvierders", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

[28-11-2016] Budget aangepast vervoer mindermobielen fors verhoogd
Het budget voor aangepast vervoer van mindermobielen stijgt dit jaar met een derde, van 3 naar 4 miljoen euro. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts komt zo tegemoet aan de stijgende vraag en vult in 1 beweging ook de laatste blinde vlekken in het vervoersysteem in. Weyts wil de dienstverlening voor mindermobielen in de toekomst verder verbeteren. "We doen iets extra voor wie extra zorg nodig heeft".

[23-11-2016] Vanaf 2017: 70 snelheidsnorm buiten de bebouwde kom
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts lanceert een campagne om chauffeurs te wijzen op een nakende revolutie langs onze wegen. Vanaf 1 januari 2017 wordt 70 km/u de norm buiten de bebouwde kom. Dankzij de ingreep kunnen er ongeveer 30.000 verkeersborden verdwijnen. De weg wordt zo beter leesbaar en de verkeerssituatie wordt veiliger. "Met minder onduidelijkheid en minder borden mikken we op minder doden", zegt Weyts.

[06-11-2016] 12,5 miljoen euro nieuwe investeringen in fietssnelwegen
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en Vlaams minister van Economie Philippe Muyters maken bijkomend 5 miljoen euro aan EFRO (Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling) middelen vrij voor de realisatie van fietssnelwegen. Met deze hefboom worden nieuwe investeringen voor een totale projectkost van 12,5 miljoen euro mogelijk. Concreet gaat het over het wegwerken van missing links en de realisatie van conflictvrije infrastructuur zoals fietsbruggen of fietstunnels. "We zetten verder in op hét alternatief voor de auto en de file", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

[04-11-2016] Reistijdinformatie langs Vlaamse snelwegen verdubbeld
Voortaan vind je op dubbel zoveel dynamische tekstborden langs de Vlaamse snelwegen reistijdinformatie. Het Vlaams Verkeerscentrum nam eind oktober voor de tekstborden nieuwe software in dienst en greep de gelegenheid aan om zijn service van reistijdinfo fors uit te breiden naar alle zones met structurele files. "Het Verkeerscentrum kan de weggebruikers zo nog beter door de verkeersdrukte loodsen", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

[03-11-2016] Geen 28 tolken meer voor rijexamen
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts snoeit stevig in het tolkensysteem bij rijexamens. Tot nu toe konden kandidaat-chauffeurs bij het theoretisch en het praktisch rijexamen beroep doen op de bijstand van tolken in wel 28 verschillende talen. Voortaan zullen er enkel tolken in 3 talen beschikbaar zijn: Engels, Frans en Duits. "We stoppen met Urdu, Farsi en een 20-tal andere talen", zegt Weyts. "We verlichten zo de organisatielast voor rijexamencentra".

[28-10-2016] Hervorming rijbewijs: straftijd van 3 jaar sneuvelt
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts maakt definitief komaf met de hemeltergende 'straftijd van 3 jaar' voor chauffeurs die hun voorlopig rijbewijs laten vervallen. Weyts vervult zo een belofte die hij vlak voor het zomerreces maakte. "Ik werd heel vaak aangesproken door slachtoffers van deze absurde maatregel", zegt Weyts. "Dit moest er echt uit".

[21-10-2016] Vlaams steunpakket voor transportsector
De Vlaamse Regering gaat de transportsector ondersteunen met een pakket maatregelen ter waarde van veertig miljoen euro per jaar. Het pakket bevat onder meer arbeidsmarktmaatregelen, investeringssteun en een verhoogde ecologiepremie. "De logistieke draaischijf Vlaanderen heeft een sterke transportsector nodig", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

[18-10-2016] Extra duwtje in de rug voor kustvaart met binnenschepen
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wil de zogenoemde estuaire vaart of kustvaart met binnenvaartschepen een extra duwtje in de rug geven door de vereisten ervoor te versoepelen. "Een goeie zaak", vindt Vlaams Parlementslid Bert Maertens: "Een meer concurrentiële estuaire vaart zal de haven van Zeebrugge beter en vlotter verbinden met andere havens en ons sterk uitgebouwd binnenvaartnetwerk in Vlaanderen."

[07-10-2016] 5,3 miljoen euro voor nieuwe fietsinfrastructuur
33 fietsinfrastructuurprojecten verspreid over Vlaanderen krijgen samen zo’n 5,3 miljoen euro subsidie. "Ik wil de Vlamingen verleiden om hun auto vaker te ruilen voor de fiets", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. "Snelle en comfortabele verbindingen in combinatie met bijvoorbeeld de elektrische fiets maken woon-werkverkeer per fiets haalbaar voor veel mensen". Vlaanderen subsidieert 40% van de totale investeringskost en de lokale besturen en provincies het resterende gedeelte.

[25-09-2016] Leuven krijgt de grootste en groenste stelplaats van Vlaams-Brabant
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft de gloednieuwe stelplaats Leuven-Noord ingehuldigd. De nieuwe stelplaats is groter, moderner en groener dan de oude. Prijskaartje met 25 jaar onderhoud inbegrepen: 27,5 miljoen euro. "We investeren fors in de toekomst van ons openbaar vervoer", zegt Weyts. "Deze stelplaats garandeert goede dienstverlening voor de vele reizigers in regio Leuven".

[22-09-2016] 2,4 miljoen euro voor mobiliteitsoplossingen op maat
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts trekt 2,4 miljoen euro uit als steun voor bedrijven die het woon-werkverkeer duurzamer maken. Met die steun in de rug kunnen bedrijven mobiliteitsoplossingen op maat uitwerken en werknemers stimuleren om meer gebruik te maken van de fiets, het openbaar vervoer, carpooling, randparkings … "We gaan pendelaars verleiden", zegt Weyts.

[19-09-2016] Mobiel m-ticket maakt betalen voor bus makkelijker en minder duur
Snel even op de bus springen wordt nog makkelijker, dankzij het M-ticket. Dit 'mobiele' ticket kan je makkelijk en snel aankopen via een smartphoneapp. Het digitale vervoersbewijs kost 1,80 euro en is zo 15 cent goedkoper dan een sms-ticket en liefst 1,20 euro goedkoper dan een biljet bij de chauffeur. "Het openbaar vervoef wil reizigers alle modern comfort aanbieden", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. "Reizen met De Lijn was al makkelijk en vlot, nu is ook het betalen dat echt".

[08-09-2016] Zomer-BOB-campagne zet beste resultaat ooit neer
Tijdens de voorbije zomer-BOB-campagne legde 2,9% van de gecontroleerde bestuurders een positieve ademtest af. Dat is het laagste percentage ooit tijdens de zomer-BOB-campagne. De dalende trend in de cijfers – in 2011 legde nog 5,7% van de bestuurders een positieve test af – zet zich zo ook dit jaar verder. "Goed dat de volgehouden sensibilisering vruchten afwerpt", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. "In de strijd tegen de schande van 400 verkeersdoden op 1 jaar tijd blijven we investeren in sensibilisering en handhaving".

[26-08-2016] Antwerpen en Zeebrugge bezegelen Vlaamse havensamenwerking
De CEO's van de Havens van Antwerpen en Zeebrugge hebben aan de vooravond van een gezamenlijke havenmissie naar West-Afrika hun handtekening gezet onder een Economisch Samenwerkingsverband (ESV). Dat is opnieuw een belangrijke stap in de steeds sterkere havensamenwerking. "Samen staan onze Vlaamse Havens sterker op het wereldtoneel", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

[24-07-2016] Meer middelen voor meer aangepast vervoer
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts verhoogt het budget van het aangepast vervoer voor mindermobielen met 11,5%. Het geld wordt gebruikt om tegemoet te komen aan de stijgende vraag én om de laatste blinde vlekken in het systeem in te vullen. "We doen iets extra voor wie extra zorg nodig heeft", zegt Weyts.

[18-07-2016] Vernieuwd rijexamen: de lat resoluut hoger en 3 jaar regel verdwijnt
Drie keer zoveel mogelijke manoeuvres, een extra gevaarherkenningstest en zelfstandig rijden: de vernieuwde rijopleiding legt de lat voor kandidaat-bestuurders resoluut hoger. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wil met de hervorming beginnende chauffeurs beter voorbereiden op het verkeer. Er komt ook een einde aan de "wachttijd van 3 jaar" voor chauffeurs die hun theoretisch rijbewijs lieten vervallen.

[14-07-2016] Vlaamse vrachtwagens nog maar één keer per jaar naar keuring
In de toekomst moeten Vlaamse vrachtwagens maar één keer per jaar gekeurd worden, zoals de Europese norm voorschrijft. Vandaag is dat in een aantal gevallen nog twee keer. Die hervorming past in het flankerende beleid dat Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts uitrolt sinds de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens. "Vlaamse vrachtwagens krijgen nu dezelfde regels opgelegd als de Nederlandse, Franse of Duitse", stelt Vlaams Parlementslid Paul Van Miert tevreden vast.

[24-06-2016] Gedurfde keuzes voor veiliger verkeer
Met onder andere méér flitspalen, een snelheidsslot, verplichte vorming voor vrije begeleiders en een veeleisendere rijopleiding in het Vlaams Verkeersveiligheidsplan strijdt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts tegen de schande van de 400 (2014) verkeersdoden in Vlaanderen. Het ambitieuze plan van de minister kreeg deze ochtend groen licht van de Vlaamse Regering. "We mogen de schande van de 400 doden nooit aanvaarden", zegt Weyts. "Sommige maatregelen zullen onpopulair zijn, maar ze zijn levensnoodzakelijk".

[17-06-2016] Binnenkort onbemande vaartuigen in Vlaanderen
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wil de binnenvaart nog aantrekkelijker en concurrentiëler maken dan vandaag. Zo zal midden 2020 het eerste onbemande schip op de Vlaamse waterwegen varen. Het gaat om een proefproject dat de Vlaamse waterwegbeheerders (Waterwegen en Zeekanaal NV en NV De Scheepvaart), KU Leuven en het Noorse bedrijf Marintek vanaf midden volgend jaar realiseren.

[16-06-2016] 21 miljoen euro aan nieuwe investeringen in fietssnelwegen
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en Vlaams minister van Economie Philippe Muyters maken geld vrij voor fietssnelwegen, goed voor 21,7 miljoen euro aan nieuwe investeringen. Vlaamse middelen en geld uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) worden gebruikt voor 13 fietssnelwegprojecten. "We bieden een concreet alternatief voor de auto en de file", zegt minister Ben Weyts.

[10-06-2016] Kieldrechtsluis klaar om meer welvaart naar Vlaanderen te halen
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts heeft - samen met koning Filip, de voorzitter van de Europese Investeringsbank Werner Hoyer en Antwerps havenschepen Marc Van Peel - de enorme Kieldrechtsluis ingehuldigd. Vlaanderen en het Antwerpse Havenbedrijf hebben 382 miljoen euro geïnvesteerd in de grootste sluis ter wereld, die een vlotte toegang tot de Waaslandhaven verzekert. Heel Vlaanderen zal de vruchten kunnen plukken van deze investering.

[06-06-2016] Lancering Zomer-BOB-campagne: 100% BOB, 0% op
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft de Zomerbobcampagne op gang getrokken. Vlaanderen maakt zo werk van minder verkeersslachtoffers ten gevolge van rijden onder invloed. De subjectieve én objectieve pakkans voor dronken chauffeurs wordt verder verhoogd. De Bobcampagne moet het aantal controles intensifiëren en optimaliseren. "We blijven strijden tegen de schande van 390 Vlaamse verkeersdoden in 1 jaar", zegt minister Weyts.

[02-06-2016] Allemaal samenwerken voor leefbaarheid en mobiliteit in Antwerpen
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts, overkappingsintendant Alexander D'Hooghe, burgemeester Bart De Wever, burgerbeweging Ringland en de actiegroepen stRaten-generaal en Ademloos hebben zich gezamenlijk achter een samenwerkingsverklaring geschaard. "In plaats van alleen maar te focussen op wat verdeelt, gaan we samenwerken rond wat verenigt", zegt Weyts. Alle betrokkenen delen bezorgdheden over leefbaarheid en mobiliteit in en rond Antwerpen.

[30-04-2016] Werken aan de eerste natuurbrug over de Ring rond Brussel
Ecoduct Groenendaal wordt de eerste natuurbrug over de Ring rond Brussel. Het Agentschap Wegen en Verkeer bouwt, samen met het Agentschap voor Natuur en Bos en het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie een zogenaamd ‘ecoduct’ tussen Groenendaal en Waterloo. De brug wordt 60 meter breed en zal een veilige oversteek bieden aan dieren, die zich dus niet meer op de Ring moeten wagen. Het verkeer wordt zo ook vlotter en veiliger voor de mens. Het ecoduct moet voltooid zijn in mei 2017.

[30-04-2016] FAST in heel Vlaanderen
Vanaf 1 mei kunnen takelbedrijven ook op de Vlaams-Brabantse snelwegen snel ingrijpen. In de andere provincies bewijst het FAST-systeem van snelle takeldienst nu al zijn waarde. Vlaams-Brabant was een blinde vlek, maar Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts maakt FAST nu gebiedsdekkend. "Waar zoveel auto's rijden, gebeuren soms incidenten en accidenten" zegt Weyts. "Met FAST doen we er alles aan om de weg zo snel mogelijk weer vrij en veilig te maken".

[28-04-2016] Weyts schakelt een fietsversnelling hoger
We zitten op een kantelmoment: het is nu tijd om Vlamingen harde argumenten te geven om te kiezen voor de fiets. Dat zei Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts bij de voorstelling van het Vlaamse Fietsbeleidsplan. Je moet met de fiets sneller en comfortabeler op je werk geraken dan met de wagen. Daarom gaat Weyts investeren in nog meer veilige en comfortabele fietsinfrastructuur. "Vlaanderen is nu al een fietsland tijdens het weekend", stelt Weyts vast. "Het is tijd om ook een fietsland te worden tijdens de werkweek".

[15-04-2016] 'Niet te snel is dik okay' - Nieuwe verkeersveiligheidscampagne van de Vlaamse overheid
Dit weekend start een nieuwe verkeersveiligheids-campagne van de Vlaamse overheid en verschijnt Ray terug langs de Vlaamse wegen. Met de slogan "Niet te snel is dik okay" roept Ray automobilisten op om zich aan de snelheidslimieten te houden. Ook al beseffen 3 op de 4 Vlamingen dat te snel rijden gevaarlijk is, toch werden in de eerste zes maanden van 2015 er in Vlaanderen nog 978.202 pv's voor overdreven snelheid uitgeschreven. Bestuurders van Land Rover's en BMW's begaan de meeste snelheidsovertredingen.

[06-04-2016] 'Platooning' nu ook uitgetest op de Vlaamse openbare weg
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft de weg vrijgemaakt voor een proefproject rond 'Platooning'. Dat is een innovatief concept, waarbij vrachtwagens in een peloton rijden, met drie op een rij. In de eerste truck zit de chauffeur, die stuurt. De twee andere zijn met de eerste verbonden via gps en sensoren en volgen de eerste truck. "Vlaanderen gaat deze trein niet missen", zegt Weyts.

[28-03-2016] Vlaanderen gaat Werken aan de Ring
De Vlaamse Regering pakt de stilstand in Vlaams-Brabant aan. Minister van Mobiliteit Ben Weyts presenteerde vandaag een omvattend investeringsplan met onder meer grootschalige werken aan de Ring rond Brussel. Daarbij wordt het lokale van het doorgaande verkeer gescheiden. Er wordt echter ook fors geïnvesteerd in de alternatieven voor de wagen. Zo komen er 3 nieuwe tramlijnen, 41 km nieuwe fietsinfrastructuur en meer groen. Er is sprake van een totaalinvestering van € 2 miljard. Weyts: "Vlaams-Brabant is het kloppende hart van het land, maar we staan er met z’n allen stil. Om vooruit te gaan, moet in Vlaams-Brabant de schop in de grond."