Mobiel Vlaanderen

PERSBERICHTEN ARCHIEF

[08-09-2017] Kanaal Bossuit-Kortrijk moet vrachtwagens uit de file halen
De omvorming van het kanaal Bossuit-Kortrijk komt een serieuze stap dichterbij. Vlaanderen start met een 'complex project': een vereenvoudigde procedure waarin alle betrokken overheden alle mogelijke alternatieven samen onderzoeken. Het kanaal Bossuit-Kortrijk is een cruciale schakel in de Seine-Scheldeverbinding: een watersnelweg die het Scheldebekken binnen enkele jaren rechtstreeks moet verbinden met het hart van Frankrijk. "We werken aan een alternatief voor de file", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. "Elke vracht die over het water gaat, moet niet meer over de weg".

[30-08-2017] Aan Schijnpoort voor het eerst zelfherstellend beton gebruikt op een Belgische bouwwerf
Op 30 augustus 2017 is voor de eerste keer in België zelfherstellend beton op een bouwwerf gebruikt. In Deurne werd de dakplaat van een bouwput in het speciale beton uitgevoerd. De UGent ontwikkelde het beton door er bacteriën aan toe te voegen. Als de bacteriën door scheurtjes of barsten in het beton in contact komen met water en lucht, gaan ze kalksteen aanmaken. Zo vullen de bacteriën de scheuren op en herstelt het beton zichzelf.

[15-08-2017] Nieuwe fietsgeleidingslijnen zorgen voor meer fietscomfort
Nieuwe markeringen voor fietsoversteekplaatsen, zogenaamde fietsgeleidingslijnen, moeten fietsers en motorfietsers het comfort bieden de rijbaan veilig te kunnen kruisen. "Meer duidelijkheid, meer veiligheid en een betere leesbaarheid zorgt voor meer comfort voor zowel de fietser als voor de automobilist", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

[09-08-2017] Weyts gaat lokale fietsinvesteringen tot 100% subsidiëren
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts maakt het voor lokale besturen makkelijker om te investeren in fietsinfrastructuur. Sommige fietsinvesteringen op lokale wegen zullen tot 100% terugbetaald worden door de Vlaamse Overheid. "Het wordt makkelijker om 'ja' te zeggen tegen nieuwe projecten voor de fiets", zegt Weyts. "En dus wordt het ook moeilijker om 'nee' te zeggen tegen al die belangrijke investeringen in vlotte en veilige verbindingen voor de fiets".

[07-08-2017] Slechts 1 op de 2 ouders checkt altijd of kinderen correct vastgeklikt zijn
Mechelen, 7 augustus 2017 - Kinderen veilig vastklikken in de auto is van levensbelang. Toch checkt slechts 1 op de 2 ouders of grootouders bij elke rit of hun (klein)kind wel degelijk correct beveiligd is. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde). Meer nog: 1 op de 3 geeft toe zijn of haar kind of kleinkind niet altijd in een aangepast zitje te vervoeren. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en de VSV lanceren daarom een sensibiliseringscampagne die ouders en grootouders aanspoort om hun kinderen en kleinkinderen altijd op de correcte manier vast te klikken. De campagne loopt in samenwerking met DreamBaby, Ethias, Infano, Kind en Gezin, Orchestra en Test Aankoop.

[21-07-2017] Vrachtwagens worden verkeersveiliger en groener
De Vlaamse Regering gaat transporteurs die investeren in verkeersveiligheid en duurzaamheid financieel belonen. De Vlaamse ministers Ben Weyts (Mobiliteit), Philippe Muyters (Economie) en Joke Schauvliege (Omgeving) slaan de handen in elkaar om de sector te ondersteunen met een premie van € 3000 (verkeersveiligheid) en verhoogde ecologische steun (duurzaamheid).

[02-07-2017] Nieuwe app gidst je vlot richting rijbewijs
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts lanceert Rijbewijzer: een gratis app en een handboek voor kandidaat-chauffeurs en hun niet-professionele begeleiders. Vanaf 1 oktober duurt de rijopleiding minstens 9 maanden, in plaats van 3 maanden nu. Rijbewijzer reikt oefeningen en tips aan om tijdens die verlengde rijopleiding te schaven aan de rijvaardigheden. "Oefening baart rijkunst", zegt Weyts.

[20-06-2017] 20 nieuwe trajectcontroles langs gewestwegen
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts investeert dit jaar 2,6 miljoen euro om 20 tracés langs gewestwegen uit te rusten met trajectcontrole. Het gaat om meer dan 75 kilometer. De tracés werden geselecteerd op basis van de ongevallencijfers en Weyts zorgt voor 100% van de financiering. "Ik wil kordate controle op alle tracés waar veel verkeersslachtoffers vallen", zegt Weyts. "Vanaf dit jaar komen er elk jaar 20 nieuwe trajectcontroles langs gewestwegen bij".

[09-06-2017] Vernieuwde rijopleiding van start op 1 oktober
De Vlaamse Regering heeft groen licht gegeven voor een verdere hervorming van de rijopleiding: de oefenfase wordt 3 keer zo lang en niet-professionele begeleiders moeten voortaan een vormingsmoment volgen. Dat vormingsmoment wordt nu ook opengesteld voor iedereen. "We gaan beginnende chauffeurs beter wapenen voor het verkeer", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

[15-05-2017] App voor schippers maakt binnenvaart nog moderner en efficiënter
Schippers en binnenvaartondernemers krijgen dankzij 'VisuRIS' voortaan vlot toegang tot een schat aan informatie over (de situatie op) de waterwegen. "Uiterst gebruiksvriendelijk", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. "Je krijgt in je stuurhut alle actuele informatie binnen. Dit is een revolutie voor de binnenvaart, die nu nog efficiënter wordt".

[07-05-2017] Nieuwe Fietsbijbel mikt op meer fietscomfort
Er is een nieuwe versie van het Vademecum Fietsvoorzieningen, het vaste richtsnoer dat gebruikt wordt bij investeringen in nieuwe fietsinfrastructuur. Opvallende vernieuwingen zijn de resolute keuze voor asfalt, een vaste kleur voor fietssuggestiestroken en een duidelijk standpunt tégen paaltjes in het midden van fietspaden. "Meer duidelijkheid, meer veiligheid en vooral meer comfort", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

[20-04-2017] Fietsinvesteringsplan maakt Vlaamse recordinvesteringen concreet
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts komt voor het eerst met een Fietsinvesteringsplan, dat alle fietsinvesteringen voor de rest van de bestuursperiode (tot 2019) concreet maakt. Het investeringsbudget voor de fiets stijgt naar een historische hoogte, tot € 300 miljoen over 3 jaar. Alleen al langs gewestwegen wordt geïnvesteerd in meer dan 200 tracés, samen goed voor 830 kilometer fietspad. "Vroeger keken we alleen maar terug na de feiten", zegt Weyts. "Nu creëren we nieuwe perspectieven door voor het eerst 3 jaar vooruit te blikken".

[13-04-2017] 'Motorrijders en automobilisten: hou rekening met elkaar'
Ondanks de dalende ongevallencijfers blijven motorrijders een van de meest kwetsbare groepen op de weg. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde lanceren daarom een sensibiliseringscampagne die motorrijders en automobilisten oproept om nog meer rekening te houden met elkaar, en zo ongevallen te vermijden.

[12-04-2017] Proefprojecten voor vlotter woon-schoolverkeer buitengewoon onderwijs
De Vlaamse Regering geeft scholen, ouders en lokale besturen de mogelijkheden om zelf vorm te geven aan vlotter woon-schoolverkeer voor leerlingen van het buitengewoon onderwijs. Twee proefprojecten - in regio Leuven en in regio Roeselare-Hooglede-Izegem-Ingelmunster - moeten aantonen hoe lokaal overleg het leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs kan verbeteren. "We geven het vertrouwen en de instrumenten aan de mensen met de meeste terreinkennis", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

[31-03-2017] Kilometerheffing zorgt voor extra investeringen in wegen
Sinds 1 april 2016 moeten vrachtwagens op de snelwegen en op sommige gewestwegen een kilometerheffing betalen. Die brengt Vlaanderen ca. 35 miljoen euro per maand op. Iets meer dan de helft (53%) daarvan is afkomstig van buitenlandse vrachtwagens. De opbrengst van de kilometerheffing investeert Vlaanderen onder meer in de verbetering van haar weginfrastructuur en verkeersveiligheid. Tegen het najaar zal een studie duidelijkheid brengen over de impact van de heffing op het sluipverkeer.

[31-03-2017] Nieuwe rijopleiding gaat van start op 1 oktober
Minister van Mobiliteit Ben Weyts hervormt na het theoretisch en het praktisch rijexamen nu ook de rijopleiding. Vanaf 1 oktober moeten kandidaat-chauffeurs met een theoretisch rijbewijs 9 maanden oefenen voor hun praktijkexamen in plaats van 3 maanden nu. "Als de de dodentol lager willen, dan moet de lat hoger", zegt Weyts.

[13-03-2017] Verkeersdoden in Vlaanderen - 15%
In 2016 heeft het verkeer in Vlaanderen het leven gekost aan 320 mensen, ten opzichte van 378 dodelijke slachtoffers in het jaar daarvoor. 2016 is na 2015 het tweede jaar op rij waarin de cijfers weer duidelijk dalen. 'Dit is een aanmoediging om resoluut verder te gaan op de ingeslagen weg', zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

[13-03-2017] Jaarrapport Verkeerscentrum: avondspitsen pieken in 2016
In 2016 werden de ochtendspitsen op de Vlaamse snelwegen amper langer, maar de avondfiles zijn wel fors langer én zwaarder geworden. Dat blijkt uit het nieuwe jaarrapport van het Vlaams Verkeerscentrum. De gemiddelde avondfile werd 16km langer en telt nu 121km. De ringwegen rond Brussel en Antwerpen blijven dé grootste knelpunten: tijdens de avondspits zijn ze goed voor 52% van alle files.

[12-03-2017] Nieuw filerecord vraagt om recordinvesteringen
In 2016 werden de ochtendfiles op de Vlaamse snelwegen amper langer, maar de avondfiles zijn gemiddeld wel gegroeid. De gemiddelde avondfile werd 16 km langer en telt nu 121 km. De ringwegen rond Antwerpen en Brussel blijven dé grootste knelpunten: tijdens de avondspits zijn ze goed voor 52% van alle files. "Er bestaat geen wondermiddel om de files weg te toveren", zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. "De enige manier om opnieuw perspectief te creëren is investeren. Daarom gaan we recordbedragen investeren in de weg, maar nog meer in de alternatieven voor de auto".

[05-03-2017] € 250.000 om slimmer te worden dan de file
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts investeert € 250.500 in het Europese project 'Citrus'. Meer dan 500 vrachtwagenchauffeurs krijgen vanaf eind dit jaar verkeersinformatie op maat, dankzij informatie die gewonnen wordt uit verzamelde smartphonegegevens. "We gaan de vrachtwagens slimmer maken dan de file", zegt Weyts. "Zo wordt heel het verkeer vlotter en veiliger".

[16-02-2017] Op naar een meer duurzame mobiliteit via intelligente transportsystemen
Consortium bouwt aan innovatieve oplossingen om verkeersveiligheid te verhogen en congestie te vermijden via Cooperative Intelligent Transport Systems. Brussel, 17 februari 2017 - Een consortium van Belgische bedrijven en Vlaamse overheidsinstanties werkt de komende 3 jaar met de steun van de Europese Commissie voor een toelage ter waarde van €911.372 aan het veiliger en duurzamer maken van het transportnetwerk. Dit door het maximaal aanwenden van beschikbare (big) data om in real-time de weggebruikers proactief te informeren. Op termijn moet CITRUS (Cooperative Intelligent Transport System for Trucks) de verkeersveiligheid op de Belgische (autosnel)wegen verhogen, de CO2-uitstoot verlagen en de mobiliteit bevorderen. Een Companion App zou hierbij moeten toelaten om veiligheidswaarschuwingen te verspreiden. Bovendien wordt gekeken naar oplossingen om verkeerslichten intelligent aan te sturen en goederenvervoer over de weg verder te optimaliseren.

[12-02-2017] Vrachtwagens vergroenen met Vlaamse steun
Transportbedrijven die extra investeren in groene en moderne vrachtwagens krijgen vanaf dit jaar een flinke financiële duw in de rug van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. "Veel transporteurs doen moeite om hun impact op de omgeving te verkleinen", zegt Weyts. "We gaan die inspanningen nu belonen met een serieus duwtje in de rug".

[10-02-2017] 5,8 miljard euro voor Werkplan Mobiliteit
Nooit geziene investeringen in álle vormen van vervoer. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts heeft het eerste luik van een ambitieus Werkplan voorgesteld. Vanaf nu tot het eind van de regeerperiode in 2019 wordt er nog 5,8 miljard euro geïnvesteerd in de Vlaamse mobiliteit. Het leeuwendeel gaat naar werken aan de weg (2,7 miljard euro) én werken aan de waterweg (2,25 miljard euro). "De investeringsbudgetten voor álle vormen van vervoer stijgen naar een historische hoogte", zegt Weyts. "Er gaan in heel Vlaanderen heel wat schoppen in de grond".

[10-02-2017] Noord-Zuid Limburg blijft op de rails
Als de Raad van State het GRUP voor de Limburgse Noord-Zuidverbinding zou vernietigen, dan staat de Vlaamse Regering klaar met een alternatief. Een 'complex project' kan de Noord-Zuid een versnelde doorstart bieden. Er worden op korte termijn mobiliteitsmaatregelen genomen en nieuwe doorstromingsmaatregelen worden bekeken. "We blijven niet bij de pakken zitten", zeggen de Vlaamse ministers Joke Schauvliege (Omgeving) en Ben Weyts (Mobiliteit).

[08-02-2017] Nooit zoveel BOB-controles, nooit zo weinig bestuurders positief
Tijdens de eindejaarseditie van de BOB-campagne werd er in Vlaanderen een recordaantal (292.089) bestuurders gecontroleerd. Slechts 1,99% legde een positieve ademtest af: het laagste percentage ooit. Het aandeel dronken bestuurders daalt zo voor het 4de jaar op rij. "Een hogere pakkans hoort bij de strijd tegen de schande van de 400 verkeersdoden op 1 jaar tijd", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

[06-02-2017] Totaalplan voor snelwegparkings langs de E40
Langparkeren in Wetteren gratis vanaf vanavond. Langs de hele oost-westas van de E40 komt een cascade van snelwegparkings voor kortparkeren en voor langparkeren. Met dit totaalplan wil Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts de transmigratieproblematiek structureel terugdringen. Concreet wordt de goed afgesloten parking in Wetteren al vanaf 18:00 vanavond gratis opengesteld voor langparkeren. Weyts: "Illegalen krijgen minder kansen, chauffeurs meer gemoedsrust".

[05-02-2017] Vrachtwagens worden verkeersveiliger
Transporteurs die extra investeren in verkeersveilige vrachtwagens krijgen vanaf dit jaar financiële steun van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. Zo slaat Weyts 2 vliegen in 1 klap: de Vlaamse transportsector krijgt een duwtje in de rug én er komt een stevige impuls voor meer verkeersveiligheid. "Het aantal verkeersongevallen met vrachtwagens moet dalen", zegt Weyts. "Transporteurs die daar inspanningen voor doen, worden nu beloond".

[16-01-2017] 10de Pendelfondsoproep voor duurzamer woon-werkverkeer
Het Pendelfonds ondersteunt bedrijven, organisaties en overheden die initiatieven nemen om het woon-werkverkeer duurzamer te maken. Voor het eerst richt het Pendelfonds zich specifiek op ondernemingen en instellingen die in filegevoelige gebieden liggen. Bedrijven en overheden die in aanmerking komen, hebben tot 13 februari de tijd om zich aan te melden. De subsidie voor een project bedraagt maximaal 200.000 euro.

[23-12-2016] Nieuwe beheersovereenkomst moderniseert De Lijn
Met het afsluiten van een nieuwe beheersovereenkomst met De Lijn zet Vlaams minister Weyts de reiziger centraal in het mobiliteitsbeleid. "We leggen vanaf nu de focus op de reiziger, en dus op diens reële vraag in plaats van op het blinde aanbod met om de 750 meter een bushalte." Met de invoering van de gegarandeerde dienstverlening zal De Lijn zichzelf ook kunnen promoten als een 'zekere dienstverlener' met een gegarandeerd aanbod ook in geval van stakingen. Dat alles zal gebeuren met minder belastinggeld en meer investeringen dan ooit. "De kostendekkingsgraad stijgt al 2 jaar op rij. Die tendens zetten we verder én we investeren meer dan ooit in onder andere aantrekkelijke en groene voertuigen. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts: "De Lijn 2.0 wordt een moderner, klantvriendelijker en groener bedrijf".

[23-12-2016] Waterwegbeheerders vloeien samen in 'De Vlaamse Waterweg'
Waterwegen & Zeekanaal NV en nv De Scheepvaart zullen in januari opgaan in een nieuwe fusieorganisatie: De Vlaamse Waterweg nv. Zo ontstaat een sterke speler die het enorme potentieel van de binnenvaart kan verzilveren. "We bundelen de krachten om meer dan ooit werk te maken van hét alternatief voor de file", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. "De Waterweg is een watersnelweg die steeds concurrentiëler wordt."