Mobiel Vlaanderen

PERSBERICHTEN ARCHIEF

[09-12-2015] Kentekenonderzoek Tienen afgerond
In maart 2014 voerden de Vlaamse overheid en de stad Tienen in en rond Tienen uitgebreide verkeersmetingen uit. Het onderzoek is nu volledig afgerond en besproken met de stad Tienen. De Vlaamse overheid wenste een gedetailleerd beeld te krijgen van de verkeersstromen in de regio. De gegevens zijn relevant voor de vernieuwing van het mobiliteitsplan Tienen, het vrachtroutenetwerk, de studie naar de noordelijke rondweg en globaal onderzoek naar sluipverkeersstromen.

[04-12-2015] Lat gaat hoger voor rijopleiding
Samen met het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid strijdt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts verder tegen de schande van 400 verkeersdoden, waaronder opvallend veel jongeren. Er kwam al een aanpassing aan de eindtermen voor het rijbewijs en nu gaat Weyts ook het rijexamen moderniseren en de rijopleiding hervormen. In de schoot van het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid (VHV) kwam een raamwerk tot stand dat groen licht kreeg van de Vlaamse Regering en nu verder wordt uitgewerkt. "We gaan aan beginnende chauffeurs meer kennis en kunde vragen, zodat jongeren beter gewapend zijn tegen de risico's van de weg", zegt Weyts. "Willen we de dodentol lager, dan moet de lat hoger".

[02-11-2015] Meer paletten over het water, minder vrachtwagens op de weg
Vlaams Minister van Mobiliteit Ben Weyts investeert 1 miljoen euro om palletvervoer via de binnenvaart te stimuleren. Onze waterwegen lenen zich immers niet alleen uitstekend voor containers en bulk: ook palletgoederen zoals bouwmaterialen of leeggoed kunnen perfect via het water vervoerd worden. Weyts: "Ik versterk binnenvaart als hét alternatief om een massa vrachtwagens van de weg te halen."

[30-10-2015] Koen Peeters nieuwe woordvoerder bij Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Koen Peeters gaat in december aan de slag als woordvoerder van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid. Koen wordt er het aanspreekpunt van de pers voor alle vragen over het Vlaamse mobiliteitsbeleid en de activiteiten van het departement. Hij zal de communicatiecel van het departement gaan leiden. Het is zijn opdracht om het mobiliteits- en verkeersveiligheidsbeleid dichter bij de burger te brengen.

[27-10-2015] LED-pad maakt fietsen vlotter en veiliger
Vlaanderen heeft de missing fiets-link tussen Oud-Heverlee en het zuidoosten van Leuven ingevuld met een gloednieuwe fietsverbinding. Opvallend is de dynamische LED-verlichting met speciale, amberkleurige lampen. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts kondigde meteen ook de Vlaamse overstap naar LED-verlichting aan, vanaf 2017.

[28-09-2015] Zonder taboes op zoek naar oplossingen voor de Vlaamse files
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts heeft het Vlaams Verkeerscentrum opdracht gegeven om de rijvakken met de meeste files in kaart te brengen, en concrete oplossingen naar voor te schuiven. Mobiliteitsorganisatie Touring vraagt hier al jaren om. Voor minister Weyts zijn er geen taboes, ook extra wegcapaciteit kan bekeken worden. "De files doen Vlaanderen pijn, we moeten zonder taboes naar het probleem kijken".

[17-09-2015] Minister Weyts promoot alternatieven voor auto op Car Free Day
Ook Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) nam dit jaar deel aan Car Free Day: een initiatief van Taxistop in het kader van de Week van de Mobiliteit, die nog loopt tot 22 september. "Car Free Day brengt mensen ertoe om hun verplaatsingsgedrag in vraag te stellen", verduidelijkt minister Weyts het belang van dit initiatief.

[10-09-2015] Steeds langere files? Check het met de verkeersindicatoren van het Verkeerscentrum
Is de dagelijkse file op weg naar het werk het voorbije jaar langer geworden? Hoeveel tijd verlies ik daardoor? Klopt het dat ik ook almaar meer vrachtvervoer tegenkom? En hoeveel ongevallen maakten dat ik vorig jaar te laat op het werk kwam? Met de lancering van de nieuwe tool 'Verkeersindicatoren van het Vlaamse Hoofdwegennet' op zijn website helpt het Vlaams Verkeerscentrum je aan de antwoorden. Iedereen kan voortaan online op een snelle en eenvoudige manier een schat aan statistische gegevens raadplegen over het dagelijkse verkeer op de Vlaamse snelwegen en ringwegen. Het initiatief kadert in het open data-beleid van de Vlaamse overheid.

[10-09-2015] Week van de Mobiliteit: grootste fietsonderzoek ooit in Vlaanderen
Tijdens de komende Week van de Mobiliteit, van 16 tot 22 september, vindt ook de allereerste FietsTelweek plaats. Dan tellen 136 Vlaamse steden en gemeenten fietsers op meer dan 400 vaste en mobiele telpunten op strategisch uitgekozen locaties. Maar ook de fietsers zelf kunnen letterlijk meetellen dankzij de FietsTelApp. "Meten is weten", reageert Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). "Hoe meer data, hoe meer zicht we hebben op de noden van fietsers."

[31-08-2015] Minister Weyts: "Goedkoop seniorentarief slaat aan"
Al 309.884 senioren hebben een jaarabonnement van De Lijn gekocht. Dat komt overeen met één op de drie aangeschreven 65-plussers (34,3 %): een pak meer dan de 200.000 à 250.000 abonnementen waar De Lijn op gehoopt had. "Het succes van die nieuwe tariefformule toont aan dat mensen gerust bereid zijn om een correcte bijdrage te betalen voor hun openbaar vervoer", besluit Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

[24-08-2015] Nieuw campagne-offensief gericht op meer verkeersveiligheid
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts trekt geld uit voor een nieuw campagne-offensief rond verkeersveiligheid. Weyts: "Met 400 doden was 2014 een zwart jaar op Vlaamse wegen. Daarom investeer ik in een nieuw campagne-offensief gericht op preventie". In vijf campagnegolven komt er aandacht voor overdreven snelheid, rijden onder invloed, gordeldracht, bellen achter het stuur en onoplettendheid in het verkeer.

[17-07-2015] 70 km/u wordt de norm op de gewestwegen
Vanaf 1 januari 2017 wordt 70km/u de norm buiten de bebouwde kom in Vlaanderen. "Een goede zaak voor de verkeersveiligheid in Vlaanderen", stelt Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts. Met vorig jaar 400 doden op onze wegen, is deze maatregelen meer dan nodig." Daarnaast leidt deze verlaging ook tot een aanzienlijke vermindering van het aantal borden op onze wegen, meer duidelijkheid en minder administratieve last. "Meteen komt er ook een einde aan de absurde situatie waarbij 6000 km gewestweg een uitzonderingsregime kent en slecht 2000 km de regel volgt. Gedaan ook met het woud aan verkeersdoden." zegt Weyts.

[25-05-2015] Vlaanderen krijgt Verkeersveiligheidsfonds
Vlaanderen krijgt een Verkeersveiligheidsfonds dat gespijsd wordt met de meeropbrengsten van de verkeersboetes, dat kondigt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts aan: "Wat we in Vlaanderen extra innen aan boetes vloeit voortaan rechtstreeks terug naar het verkeersveiligheidsbeleid. Elke extra euro verkeersboete, is een euro extra voor meer verkeersveiligheid".

[19-05-2015] Vlaanderen voert kilometerheffing voor vrachtwagens in
De Vlaamse Regering heeft een regeling uitgewerkt voor de slimme kilometerheffing voor vrachtwagens. Op basis van het principe 'de verbruiker betaalt' zullen voortaan ook buitenlandse vrachtwagens een steentje moeten bijdragen. "Heel de wereld rijdt over Vlaamse wegen, maar vandaag betalen alleen de Vlamingen. Dat verandert nu", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. In overleg met de sector werd het aanvankelijke voorstel ingrijpend bijgestuurd op vlak van tarieven, wegennet en flankerende maatregelen. De opbrengst gaat onder andere naar een verlaging en afschaffing van verkeersbelastingen, een verlaging van de loonkosten en extra wegeninvesteringen. De investeringen in onze wegen stijgen met ongeveer 100 miljoen euro, of zo een 30%.

[20-04-2015] Kandidaat-chauffeur krijgt vrije keuze over examencentrum
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts gaat alle kandidaat-chauffeurs de vrijheid geven om zelf te kiezen waar ze hun rijexamen afleggen. Dat heeft Weyts bevestigd aan Vlaams Parlementslid Lorin Parys, die de minister gevraagd had naar de verwarring die ontstaan is na de Zesde Staatshervorming. Weyts: "De Vlaamse Overheid bepaalt de kwaliteit van het rijexamen, maar de locatie moet iedereen zelf kunnen kiezen".

[17-03-2015] Aantal verkeersdoden in Vlaanderen stijgt
Vlaanderen telde in 2014 een aanzienlijke stijging van het aantal doden ter plaatse bij verkeersongevallen, terwijl het aantal letselongevallen en gewonden stagneerde. Het Vlaams Gewest blijft dan ook ver verwijderd van de ambitieuze doelstellingen voor 2015 en 2020. Bijkomende maatregelen zijn nodig om de verkeersveiligheid in onze regio weer op het goede spoor te brengen. Dat blijkt uit de teleurstellende ongevalscijfers die de Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts vandaag voorstelt op het Vlaams Congres Verkeersveiligheid.

[11-03-2015] 8 op de 10 Vlaamse kinderen vindt het verkeer gevaarlijk
Vorig najaar lanceerde VTMKZOOM 'Het Megagrote Zeppe & Zikki Verkeersonderzoek'. En met succes: maar liefst 23.500 kinderen én ouders vulden de enquête in. Naar aanleiding van het onderzoek brachten Zeppe & Zikki samen met Jacques Vermeire de song 'Hougabouga' uit. Ook die viel duidelijk in de smaak: de bijhorende videoclip werd ondertussen meer dan 200.000 keer bekeken. Uit het onderzoek blijkt vooral dat de overgrote meerderheid van de jonge kinderen zich onveilig voelt in het verkeer. Twee op de drie ouders vinden daarnaast dat hun kinderen de gevaren in het verkeer niet goed kunnen inschatten.

[07-03-2015] Vlamingen zetten voeten in Deurganckdoksluis
Na meer dan twee jaar zijn de betonwerken in de Deurganckdoksluis zo goed als klaar. Vooraleer het Scheldewater vanaf eind april de sluis zal vullen, zet de NV Deurganckdoksluis - de bouwheer van de grootste sluis ter wereld- nog een laatste keer de deuren van deze indrukwekkende werf open voor het grote publiek. Vandaag en morgen krijgen bezoekers de unieke kans om voor de allerlaatste keer over de bodem van de sluis te wandelen en dit gigantische bouwwerk van dichtbij te bewonderen. Elke bezoeker kan bovendien peter/meter worden van zijn/haar vierkante meter Deurganckdoksluis. Een certificaat zal dienen als bewijs van dit unieke stukje 'eigendom'.

[05-03-2015] Veiligheid Vlaamse snelwegen verbetert maar blijft onder Europees gemiddelde
De European Transport Safety Council (ETSC) publiceert vandaag een rapport waaruit blijkt dat het aantal verkeersdoden op Europese autosnelwegen de laatste jaren aanzienlijk is verminderd. Ook in Vlaanderen is er sprake van een vermindering, maar die is minder sterk dan het Europese gemiddelde. Nieuwe veiligheidstechnologieën kunnen volgens de ETSC een belangrijke rol spelen om de dodentol op autosnelwegen verder terug te dringen.

[19-11-2014] Taxisector: gelijk werk, gelijke wetten
De minister ontving de vertegenwoordigers van de taxisector om te praten over hun verzuchtingen. Ook de problematiek rond de alternatieve taxidienst Uber kwam ter sprake.

[17-11-2014] IJzeren Rijn: Vlaanderen en Westfalen slaan handen in elkaar
Vlaanderen en het Duitse Noordrijn-Westfalen willen intensiever samenwerken op vlak van mobiliteit. "Bovendien zijn we het erover eens dat er een werkgroep op hoog niveau tussen de verschillende landen en deelstaten moet komen", zegt minister van Mobiliteit Ben Weyts.

[13-11-2014] Vlaanderen maakt zich klaar voor winter
Vlaanderen bereidt zich maximaal voor op de komende wintermaanden. Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer heeft minister van Mobiliteit Ben Weyts een winterplan opgesteld om klaar te zijn voor noodsituaties op de weg. Meer dan honderdduizend ton strooizout ligt ter beschikking.

[18-06-2014] Cursus Veilig Elektrisch fietsen voor senioren wegens succes verlengd
De cursus 'Veilig Elektrisch Fietsen' voor senioren wordt wegens succes verlengd. Vlaanderen maakt daarvoor ruim 38.000 euro vrij. Al bijna 6200 senioren hebben zich voor de vormingscursus van Okra Sport ingeschreven en er worden nog altijd nieuwe aanvragen ingediend. De enorme interesse toont aan dat er een grote nood bestaat aan kwalitatieve vormingen rond elektrisch fietsen. Preventie en doelgroepgericht sensibiliseren zijn belangrijk, want de groep senioren zal de volgende jaren nog sterk toenemen samen met het gebruik van de elektrische fiets.

[11-06-2014] Mobiele applicatie Toepark helpt mensen met een beperking parkeerplaats te vinden
Vlaanderen lanceert de nieuwe applicatie 'Toepark' voor mensen met een beperking. Toepark (toegankelijk parkeren) helpt mensen met een handicap de voor hen voorbehouden parkeerplaatsen in de buurt gemakkelijker te vinden. De nieuwe app verbetert de mobiliteit van mensen met een beperking.

[09-05-2014] Masterplan Vlaamse Baaien
Na de zomer starten de onderzoeken in het kader van het Masterplan Vlaamse Baaien. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits maakt daarvoor 3 miljoen euro vrij. Minister Crevits geeft ook de opdracht om te onderzoeken hoe een eerste reeks van maatregelen versneld kunnen worden gerealiseerd via een win-win situatie tussen de instandhouding en de verbetering van de maritieme toegang naar de haven van Zeebrugge versus kustbescherming. De Sinterklaasstorm van 2013 in Vlaanderen en de inhoud van het nieuwe VN-rapport over klimaatverandering bevestigen de urgentie om nog meer werk te maken van een doorgedreven kustbescherming. Met het Masterplan Vlaamse Baaien is een eerste synthese klaar van noodzakelijke onderzoeken en voorstellen om de kustregio klimaatbestendig te maken. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits voorziet in de financiële middelen om de onderzoeken onmiddellijk na de zomer te starten.

[08-05-2014] Lancering Fiets wijs!-campagne
In aanwezigheid van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits, werd vanmorgen in Brugge de ‘FietsWijs’- campagne afgetrapt. Met de campagne willen Wielerbond Vlaanderen, de Vlaamse Wielrijdersbond en het fietsmagazine Grinta! de krachten bundelen om de wielertoerist die op de openbare weg en de jaagpaden fietst op een gerichte manier te sensibiliseren. De Vlaamse overheid investeert 50.000 euro in deze campagne. Tegelijk werd een campagne van waterwegbeheerders Waterwegen en Zeekanaal NV en nv De Scheepvaart rond het gemengd gebruik van de jaagpaden voorgesteld.

[24-04-2014] Prioriteitenlijst Carpoolparkings West-Vlaanderen is klaar
Er ligt een prioriteitenlijst klaar voor de uitbreiding of de aanleg van nieuwe carpoolparkings in West-Vlaanderen. De lijst komt er na een grondige studie. De resultaten van deze studie zijn belangrijk voor het investeringsbeleid voor de komende jaren. Het doel is om soortgelijke studies ook uit te voeren in de vier andere Vlaamse provincies. Carpoolen vermindert het aantal auto’s op de weg en de carpoolparkings zorgen voor een hogere veiligheid aan op- en afritten van autosnelwegen.

[24-04-2014] Trajectcontrole verhoogt verkeersveiligheid, geen nieuwe vaste flitspalen meer op autosnelwegen in Vlaanderen
Trajectcontrolesystemen verhogen de verkeersveiligheid op de autosnelwegen. Dat blijkt uit een wetenschappelijke studie over het effect op het snelheidsgedrag en de verkeersveiligheid van trajectcontrolesystemen en losse snelheidscamera's op de autosnelwegen. De studie werd op verzoek van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits uitgevoerd door de Universiteit van Hasselt. Trajectcontrole zorgt voor lagere snelheden en minder ongevallen. Snelheidscamera's zorgen voor beduidend minder snelheidsovertredingen en een daling van de snelheid ter hoogte van de camera. Het ongevallenbeeld is uiteenlopend. Minister Crevits besliste begin deze legislatuur al om geen vaste snelheidscamera's meer te plaatsen op autosnelwegen. De wetenschappelijke studie toont aan dat die keuze van de voorbije jaren voor trajectcontrolesystemen en om geen nieuwe vaste snelheidscamera's meer te plaatsen op de autosnelwegen de juiste keuze is. In de toekomst worden er ook geen vaste flitspalen meer bij geplaatst.

[24-03-2014] Fietscongres 2014 - Hoger fietsgebruik stimuleren door extra maatregelen
Vandaag heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits op het Fietscongres in Brugge enkele maatregelen voorgesteld om het fietsbeleid extra te versterken: de komst van de eerste Blue-bikes hubs aan haltes van De Lijn, de ingebruikname van de fietspadprofilometer door het Agentschap Wegen en Verkeer, ondersteuning van het fietsbeleid van de lokale besturen door de oprichting van het Fietsberaad Vlaanderen en de nieuwe verkiezing voor Fietsstad/Fietsgemeente 2015. Op het Fietscongres wordt ook de nieuwe brochure 'Fietsroutes in Vlaanderen, goede praktijkvoorbeelden' voorgesteld, die de Fietsersbond vzw samenstelde in opdracht van minister Crevits. In de brochure worden in elke provincie een aantal voorbeelden van integrale fietsroutes omschreven, met bijzondere aandacht voor een aantal fietssnelwegen. Ook worden er nieuwe richtlijnen voor de aanleg van fietssnelwegen opgenomen in het Vademecum Fietsvoorzieningen.

Fietsbeleid is een speerpunt binnen het duurzaam mobiliteitsbeleid. Nooit eerder werd er zoveel geïnvesteerd in veilige en comfortabele fietsinfrastructuur als deze legislatuur. Goed voor 1.750 kilometer nieuwe en vernieuwde fietspaden en 72 fietsbruggen en -tunnels. Na Denemarken en Nederland is Vlaanderen de derde fietsregio in Europa.

[07-03-2014] Oprichting van het Fietsberaad Vlaanderen: nieuwe mijlpaal in het fietsbeleid
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits wil de gemeenten ondersteunen bij het uitbouwen van een modern fietsbeleid. Daarom wordt naar analogie met de fietslanden Nederland en Denemarken een Fietsberaad opgericht. Het Fietsberaad Vlaanderen is een nieuw kenniscentrum dat zal instaan voor de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis voor het fietsbeleid. Om het kenniscentrum op te kunnen starten, geeft minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits een subsidie van 450.000 euro. Concreet staat het Fietsberaad Vlaanderen in voor de verspreiding van know how en ervaringen naar de gemeenten. Zo zullen ook de lokale niveaus de nodige ondersteuning krijgen om verplaatsingen met de fiets aantrekkelijker te maken. Fietsberaad Vlaanderen zal de dynamiek rond het lokaal fietsbeleid versterken. Tegen het begin van de zomer zal het Fietsberaad operationeel zijn.