Mobiel Vlaanderen

PERSBERICHTEN ARCHIEF

[31-08-2020] Uitrol laadinfrastructuur langs Vlaamse autosnelwegen wordt versneld
Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) maakt 468.000 euro vrij om extra snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen langs Vlaamse autosnelwegen uit te rollen. Met dit extra budget wil de minister op 28 nieuwe locaties snellaadinfrastructuur plaatsen langs het Vlaamse snelwegennetwerk. Het gaat voornamelijk om carpoolparkings of park-and-rides in beheer van het Vlaams Gewest.

[12-08-2020] Lydia Peeters waarschuwt voor afleiding in het verkeer
Volgens het verkeersinstituut VIAS is het gsm-gebruik achter het stuur één van de oorzaken van het stijgend aantal verkeersdoden in de leeftijdsgroep 18-24 jaar. Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters erkent deze problematiek en wijst op de verschillende acties die worden ondernomen om op de gevaren van afleiding in het verkeer te wijzen.

[11-08-2020] Covid-19: Voorlopige rijbewijzen blijven langer geldig
Goed nieuws voor heel wat kandidaat-bestuurders die binnenkort hun praktisch rijexamen moeten inplannen. Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters kondigt aan dat er groen licht komt voor de verlenging van de geldigheid van de voorlopige rijbewijzen.

[04-08-2020] Vlaams minister Lydia Peeters doet oproep aan burger: “Vermijd toelagen en boetes: plan tijdig je bezoek aan keuring”
Al enkele weken is het druk bij de Vlaamse keuringsstations. Zelfs op afspraak kan de burger niet altijd snel de technische keuring van zijn voertuig laten uitvoeren. Wie tot het laatste moment wacht, komt daardoor ongewild in de problemen. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters, doet daarom samen met de autokeuringssector een oproep naar alle Vlamingen. “Heb je recent een groene herinneringskaart gekregen? Of vervalt jouw keuringsbewijs binnen de komende twee maanden? Plan dan meteen je bezoek aan de keuring. Zo vermijd je een laattijdige keuring, de daaraan verbonden toelagen en eventuele boetes.”

[28-07-2020] Vlaams minister Lydia Peeters investeert in veilige schoolomgevingen bij 10 gemeenten
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) investeert 218.000 euro om 31 schoolomgevingen in 10 gemeenten veiliger te maken. Dit gebeurt via de subsidie veilige schoolomgeving. “Binnen mijn beleid vormt verkeersveiligheid een topprioriteit. Met deze subsidie kunnen we samen met de steden en gemeenten de veiligheid van de schoolomgevingen in Vlaanderen verhogen. Kinderen moeten zich op een veilige manier naar school kunnen verplaatsen en ik wil mij daar de volgende jaren blijven voor inzetten”, zegt Lydia Peeters.

[22-07-2020] Minister Lydia Peeters stelt nieuw Vlaams mobiliteitsmerk voor: Hoppin
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) stelt het nieuwe Vlaamse mobiliteitsmerk ‘Hoppin’ voor. Met ‘Hoppin’ steekt Vlaanderen alle beschikbare mobiliteitsoplossingen in één herkenbaar jasje, komende jaren wordt er gewerkt aan herkenbare mobipunten in het straatbeeld. Vlaams minister Lydia Peeters: “Deze legislatuur maak ik meer dan 100 miljoen euro vrij voor zo’n 1000 mobipunten. Onder het mobiliteitsmerk ‘Hoppin’ komt er ook een website, een app en een mobiliteitscentrale. ‘Hoppin’ geeft op die manier de pendelaar alle vrijheid om gebruik te maken van verschillende vervoersopties zoals bus, (e-)fiets en deelsystemen."

[20-07-2020] Tijdelijke vrijstelling van retributies voor horeca en watersportverenigingen
Ten gevolge van de corona-crisis moesten vele horecazaken en watersportverenigingen hun activiteiten gedurende een geruime tijd stilleggen. Daarom heeft het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) beslist om horeca-ondernemingen en watersportverenigingen een tijdelijke vrijstelling van retributies te geven in zoverre en voor zolang activiteiten niet mogelijk/toegelaten waren ingevolge de Covid 19-maatregelen.

[20-07-2020] Groen licht voor start van gunningsfase Spartacus Lijn I Hasselt-Maastricht
De Vlaamse regering heeft haar goedkeuring gegeven voor een addendum bij de samenwerkingsovereenkomst van 2012 rond Spartacus met de stad Hasselt. In dit addendum wordt de vrijwaring van De Lijn, voor eventuele meerkosten die voortvloeien uit de tracéwijziging in Hasselt, opgenomen. Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn en het Vlaamse gewest zullen dit addendum ondertekenen waarna de gunningsfase kan starten.

[19-07-2020] Vlaamse Overheid investeert 200 miljoen in nieuw knooppunt R0 x A201
Het knooppunt van de R0 (Ring rond Brussel) en de A201 (verbinding met Brussels Airport en de Leopold III-laan) wordt volledig vernieuwd. De Vlaamse Regering besliste vrijdag 17 juli om met een private partner samen te werken om de verkeersknoop volledig te vernieuwen. De bestaande grote ‘turbineknoop’ verdwijnt en een Belgische primeur komt in de plaats: een Single Point Interchange. Daarbij wordt al het verkeer op de op- en afrit in het midden afgewikkeld door een lichtengeregeld kruispunt. Daarnaast komen dankzij het complex ook heel wat multimodale verbindingen. Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters legt uit: “De Luchthaventram en een aantal fietssnelwegen krijgen vrije baan langs deze nieuwe verkeersknoop. Tegelijk denken we ook aan de bereikbaarheid van de luchthavensite. Bovendien worden een aantal prioritaire bruggen die vandaag in slechte staat zijn, aangepakt.” Als alles goed gaat, starten de werken in 2022.

[18-07-2020] Vlaanderen investeert extra in Kunst in de Open Ruimte in het RivierPark Maasvallei
De Vlaamse Regering heeft groen licht gegeven voor een grootschalig kunstproject in het RivierPark Maasvallei. Het Regionaal Landschap Kempen en Maasland, Z33 Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur brengen samen met de Maaslandse gemeenten de komende jaren kunst naar de Maasvallei.

[17-07-2020] Beheer van personenvervoer over water wordt toegewezen aan Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust
De Vlaamse regering heeft vandaag haar principiële goedkeuring gegeven om de organisatie en exploitatie van het openbaar personenvervoer over water toe te vertrouwen aan het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK). Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld): “Dit is een punt uit mijn beleidsnota waarmee we vooral personenmobiliteit over het water willen optimaliseren. Door het beheer hiervan in handen te geven van MDK kan het personenvervoer over water op een eenvormige en kostenefficiënte manier georganiseerd worden.”

[17-07-2020] Akkoord voor verdere tariefintegratie in GEN-zone rond Brussel
Naast de al bestaande JUMP en MTB-vervoersbewijzen wordt nu de nieuwe tariefintegratie JUMP+ en MTB+ geïntroduceerd voor een grotere zone rond Brussel, een gebied van ongeveer 11,5 km rond de Grote Markt van Brussel. “Dit past in de doelstelling van de Vlaamse regering om in de Vlaamse Rand een ambitieuze verschuiving in de vervoerswijze-keuze te realiseren, zodat tot 50% van de verplaatsingen met duurzame vervoersmiddelen gebeurt” ,duidt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters.

[16-07-2020] 36 miljoen euro Europese steun voor 6 Vlaamse transportprojecten
De Europese Commissie kende 36 miljoen euro toe aan zes hefboomprojecten in Vlaanderen die de uitbouw van het Trans-Europese Transportnetwerk (TEN-T) ondersteunen. Concreet gaat het om vier binnenvaartprojecten, het Mobilidata-programma én de bouw van een LNG bunkerschip dat actief zal zijn in de haven van Zeebrugge. “Vanuit Vlaanderen zijn we verheugd met deze Europese steun. Belangrijke investeringsprojecten waarmee we de toekomst van de Vlaamse economie en mobiliteit vormgeven, krijgen zo een financieel steuntje in de rug.”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld).

[15-07-2020] Benelux-landen nemen voortouw in stimuleren van Europees fietsbeleid
In een gezamenlijke politieke verklaring roepen de mobiliteitsministers van de Benelux-landen de Europese Commissie op om het fietsgebruik een prioritaire plaats te geven binnen het Europees Klimaatbeleid en de Duurzame Transport strategieën. Ze vragen de Commissie in te zetten op medefinanciering voor de aanleg van fietsinfrastructuur en middelen te voorzien om fietsbeleid te stimuleren binnen het raamwerk van de Europese Green Deal.

[11-07-2020] Minister Lydia Peeters installeert hernieuwde raad van bestuur van De Vlaamse Waterweg
De Vlaamse Waterweg beheert en exploiteert als verzelfstandigd Vlaams agentschap alle Vlaamse waterwegen met de ambitie zorg te dragen voor een krachtig netwerk dat bijdraagt aan de economie, de welvaart en de leefbaarheid van Vlaanderen. Vandaag installeerde minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters de hernieuwde raad van bestuur.

[10-07-2020] 14 quick-wins voor Werken aan de Ring rond Brussel versneld uitgevoerd
De Vlaamse Regering gaf vandaag haar goedkeuring aan de uitvoering van verschillende quick-wins binnen het multimodaal programma ‘Werken aan de Ring’. Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld): “Met De Werkvennootschap zetten we volop in op een leefbare, vlotte en veilige Vlaamse Rand. De eerste realisaties binnen ‘Werken aan de Ring’ zijn een feit: De Ringtrambus, Mobipunten en fietssnelwegen. We zetten in op snelle resultaten, nu ook op het oostelijk deel van de Ring.” De quick-wins die hier het eerst worden uitgevoerd zijn de fietssnelweg F29 in Tervuren, het eco-recreaduct aan Gravendreef en de fietshelling aan de Welriekende Dreef, allebei in Hoeilaart.

[10-07-2020] Vlaamse regering zet licht op groen voor deconsolidatie van De Lijn
“De deconsolidatie van De Lijn moet er voor zorgen dat de nodige investeringen in de vergroening van de busvloot versneld doorgevoerd kunnen worden zoals voorzien in het regeerakkoord”, stelt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). Met het goedkeuren van de conceptnota door de Vlaamse regering wordt hiervoor de eerste nodige stap gezet en het kader uitgetekend.Op basis hiervan kan De Lijn samen met het Vlaams Gewest een dossier opmaken om dit jaar nog in te dienen bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR).

[10-07-2020] Corona-premie voor autobus- en autocarsector en overbruggingskredieten aan de taxi-, autobus en autocarsector
De taxisector en de autobus- en autocarsector zijn belangrijke schakels in ons vervoerssysteem. De vraag naar taxi- en busvervoer viel ten gevolge van de corona-crisis zwaar terug en de economische impact is zeer groot. Daarom keurde de Vlaamse regering op voordracht van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) en Vlaams viceminister-president en Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) een reeks aan steunmaatregelen goed in de vorm van een premie en achtergestelde leningen.

[10-07-2020] Vaste afgesloten stuurpost op bussen van De Lijn tegen COVID-19
Momenteel worden de stuurposten op de bussen van De Lijn afgesloten met een tijdelijke plastiek folie waardoor de chauffeurs op een veilige manier worden afgeschermd. De reiziger kan hierdoor niet meer vooraan opstappen. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld): “De Lijn gaat nu twee prototypes spatschermen testen op reeds rondrijdende bussen. Indien dit goed verloopt zal dit toegepast worden op alle bussen om zo de flexibele schermen te vervangen.”

[09-07-2020] Meer dan 2 km aan bijkomende geluids- en groenschermen voor de doortrekking van R6
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters (Open Vld) wil extra geluidsmilderende maatregelen naast de al opgenomen maatregelen in de project-MER voor de doortrekking van de R6 tussen de Mechelsesteenweg en de Putsesteenweg (N15) in Sint-Katelijne-Waver. Dat bevestigd ze na een overleg met Vlaams parlementslid en Katelijns gemeenteraadslid Tom Ongena (Open Vld). Uit de eerste draft van het project-milieueffectenrapport (project-MER) voor de doortrekking van de R6 is gebleken dat er bijkomende maatregelen nodig zijn om de negatieve effecten op het omgevingsgeluid voor de woningen in de directe omgeving van de weg te verminderen. Aangezien de doortrekking van de R6 inmiddels gerealiseerd is, betreft dit een unieke situatie waarbij enkel via plaatsing van geluidsschermen de geluidsoverlast aangepakt kan worden.

[08-07-2020] De Lijn bestelt opnieuw 70 hybride bussen
VDL, de busbouwer uit Roeselare mag opnieuw 70 hybride harmonicabussen bouwen voor De Lijn. De groene investering van 37 miljoen euro werd vandaag goedgekeurd door de raad van bestuur van De Lijn. “De bestelling kadert in een grotere raamovereenkomst voor de aankoop van zo’n 400 bussen die vorig jaar aan VDL werd toegekend”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld).

[08-07-2020] “ONE STEP AWAY”: VSV start opleiding voor elektrische steps
Elektrische steps worden steeds populairder, ook in het woon-werkverkeer. Werknemers gebruiken de e-step vaak om de afstand tussen het trein- of metrostation en de werkplek of thuis te overbruggen, de zogenaamde “last mile”-verplaatsingen. E-steps bieden een aantal mobiliteitsvoordelen, maar het gebruik ervan is niet altijd zonder risico en ook de verkeersregels voor steppers zijn niet voor iedereen duidelijk. Daarom start de VSV met “One Step Away”, een laagdrempelige opleiding die specifiek gericht is op gebruikers van de elektrische step.

[06-07-2020] In beeld: dit doet Vlaanderen om jou te beschermen tegen de stijgende zeespiegel
Beelden van stormgolven die inbeuken op onze kust of van kliffen op het strand als gevolg van zware winterstormen. We moeten niet zo heel ver teruggaan in ons collectief geheugen om ze voor de geest te halen. Iedere keer komen er dan vragen over waarom het nivelleren van stranden dan nodig is, waarom er kliffen ontstaan en of die zandopspuitingen geen maat voor niets zijn? Er zijn ook mensen die voorstander zijn om aan de kust ‘de natuur zijn gang te laten gaan’. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust lanceert daarom een helder en laagdrempelig filmpje om duidelijk te maken dat goed doordachte, functionele, (waar mogelijk) natuurlijke, esthetische maar vooral stevige bescherming tegen een stijgend zeeniveau belangrijk is. Net daarom dat de Vlaamse overheid in 2011 de opdracht gaf om het ‘Masterplan Kustveiligheid’ uit te rollen. In de animatiefilm komen een paar concrete realisaties aan bod

[06-07-2020] Tunnelreflex voor meer veiligheid
In de zes belangrijkste Vlaamse tunnels gebeuren jaarlijks zo’n 200 ongevallen en 180 incidenten, vooral pech en verloren lading. Deze zijn in eerste instantie nefast voor de verkeersveiligheid, maar brengen vaak ook schade toe aan de tunnelinfrastructuur. Daarom lanceert het Agentschap Wegen en Verkeer een nieuwe campagne om weggebruikers te informeren over veilig rijgedrag in tunnels.

[03-07-2020] Afbakening havengebied Linkerscheldeoevergebied definitief goedgekeurd
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) laat weten dat de Vlaamse Regering de havenbestuurlijke afbakening van het havengebied in het Linkerscheldeoevergebied definitief heeft goedgekeurd. Dit heeft als gevolg dat het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2001 houdende de aanduiding van de voorlopige begrenzing van de havengebieden opgeheven kan worden.

[03-07-2020] Diverse overdrachten van gewestwegen goedgekeurd
De Vlaamse regering heeft vandaag het licht op groen gezet voor de overdracht van gewestwegen in Antwerpen, Bornem, Knokke-Heist en Mechelen, dit specifiek op vraag van deze lokale besturen.

[03-07-2020] Vlaamse regering gaat op zoek naar een nieuwe directeur-generaal voor De Lijn
Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) laat weten dat de functie van directeur-generaal bij de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn vacant verklaard wordt met ingang van 1 januari 2021. De Vlaamse regering ging eind mei akkoord met het verzoek van Roger Kesteloot om zijn mandaat van directeur-generaal van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn voortijdig te beëindigen met ingang van 1 januari 2021. De Vlaamse regering keurt vandaag de functiebeschrijving goed en start nu een selectieprocedure op om op zoek te gaan naar een geschikte kandidaat.

[03-07-2020] Provinciaal overleg moet zorgen voor plan van aanpak rond overlast door transmigratie op snelwegparkings
Afgelopen jaren kenden we veel incidenten met transmigranten op verschillende Vlaamse snelwegparkings. België blijft een populair transitland, transmigranten proberen in geparkeerde vrachtwagens te glippen om zo de oversteek te wagen naar het Verenigd Koninkrijk. Dit levert gevaarlijke situaties op en zorgt voor een groot onveiligheidsgevoel bij (vrachtwagen)chauffeurs. Een krachtdadig en gecoördineerd optreden van de verschillende overheden is vereist om dit probleem aan te pakken. Federaal minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem (CD&V) en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) organiseren hiervoor vijf provinciale overlegmomenten om tot één gemeenschappelijke aanpak te komen rond snelwegparkings en transmigratie.

[03-07-2020] Subsidie fietssnelweg naar luchthaven Zaventem goedgekeurd
Vandaag keurde de Vlaamse regering de subsidie van 513.795,58 euro goed voor het fietssnelweg de ’S-Bocht’ of ook F3s genoemd langs spoorlijn 36 (HST-fietsroute) en de A201 Leopoldlaan. Ook de provincie Vlaams-Brabant zal hetzelfde subsidiebedrag toekennen voor deze werken. De aanleg van deze fietssnelweg is een samenwerking tussen het Vlaamse Gewest, de Provincie Vlaams-Brabant Brussels Airport Company nv en de gemeente Zaventem. De werken zullen starten na de zomer.

[29-06-2020] Minister Lydia Peeters stelt wie met auto op vakantie wil gerust
Heel wat mensen die binnenkort op reis vertrekken, haasten zich nog naar de technische keuringscentra om bij een eventuele controle in het buitenland een geldig keuringsbewijs op zak te hebben. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters stelt hen gerust. “De geldigheid van het keuringsbewijs van voertuigen die gekeurd hadden moeten worden tussen 13 maart en 3 juni, is verlengd tot 4 november. Mogelijke vragen bij buitenlandse (politie-)controles kunt u opvangen met een drietalig document dat de Vlaamse coronamaatregelen bij de keuring beschrijft.”