Mobiel Vlaanderen

PERSBERICHTEN ARCHIEF

[22-03-2021] Samen op de bres voor veilige schoolroutes!
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters wil iedereen op de fiets, zeker wat betreft het woon-schoolverkeer. Maar dat moet uiteraard in veilige omstandigheden kunnen verlopen. Een onveilig kruispunt of een gebrek aan comfortabele fietsinfrastructuur ontmoedigt mensen om de fiets te nemen en daar willen we vanaf. Iedereen moet zijn kinderen met een gerust hart met de fiets naar school kunnen sturen. Daarom zetten we volop in op veilige fietsinfrastructuur maar ook op veilige schoolroutes.

[26-02-2021] Inzet verhuurvoertuigen met bestuurder naar vaccinatiecentra vanaf nu ook mogelijk
Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit, neemt de nodige maatregelen zodat de volledige taxivloot kan ingeschakeld worden om mensen naar vaccinatiecentra te krijgen. In de meer perifere gebieden zijn er minder gewone taxi’s, dit zijn juist wel de gebieden waar er nood aan is aan meer voertuigen om tot vaccinatiecentra te geraken. Door nu ook de vloot van voertuigen toe te laten die werken via het systeem van ‘verhuur van voertuigen met bestuurder (VVB)’ verhoogt de capaciteit met ongeveer 800 tot 1000 voertuigen.

[26-02-2021] Minister Peeters zet 90 miljoen euro in voor ombouw wegverlichting naar LED-verlichting
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) geeft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de opdracht voor de ombouw van 75.000 lichtpunten in eigen beheer naar verlichtingspalen met LED-verlichting langs 5.700 km gewestwegen. Minister Peeters maakt 90 miljoen euro vrij vanuit haar relancemiddelen en biedt zo economisch perspectief aan onze bedrijven. Op deze manier bespaart Vlaanderen energie, namelijk minstens 20 GWh/jaar en worden aanzienlijke bijdragen aan de doelstellingen van het Vlaamse Energie en Klimaatplan geleverd.

[25-02-2021] Werken voor plaatsing ecorasters van start langs N76 in Genk en Oudsbergen
Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start volgende week met het plaatsen van wildrasters in de bermen langs de N76 in Genk en Oudsbergen. De rasters vormen over een afstand van een vijftal kilometer een barrière voor wilde dieren. Zo willen we de kans op incidenten tussen weggebruikers en de waardevolle fauna gevoelig verlagen en de verkeersveiligheid verhogen.” De werken in de bermen zullen een drietal maanden in beslag nemen, met beperkte verkeershinder.

[24-02-2021] Nederland, België en Vlaanderen zetten samen schouders onder spoorontwikkeling in North Sea Port
Nederland, België en Vlaanderen gaan samen de ontsluiting van North Sea Port per spoor verder uitwerken. Daartoe ondertekenden diverse partijen op woensdag 24 februari een intentieverklaring tijdens een bestuurlijke rondetafelbijeenkomst over het project Rail Ghent-Terneuzen.

[23-02-2021] Beslissing in de maak voor herinrichting Gent-Dampoort
Voor de ombouw van de Dampoort in Gent werd er afgelopen maanden een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse uitgevoerd. Er wordt momenteel bekeken hoe de nieuwe R40 in de toekomst de Dampoort zal kruisen. Twee alternatieven liggen op tafel: een tunnel of een gelijkvloers kruispunt. Begin september 2020 hield Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters nog per fiets halt aan de Dampoort tijdens haar werkbezoek aan de stad. De stadsdiensten hebben de minister toen de ideeën en ambities van de stad Gent verduidelijkt.

[12-02-2021] Vergroening De Lijn blijft op koers
De vergroening van de vloot van De Lijn komt in een volgende fase, vandaag werd een shortlist bepaald van kandidaten voor de ombouw van de eerste stelplaatsen voor elektrische bussen. "De stelplaatsen van Genk-Winterslag, Kortrijk en Destelbergen zullen de eerste e-bussen ontvangen, er werd voor deze locaties gekozen op basis van objectieve criteria. De stelplaatsen zullen ook worden omgebouwd met de bijhorende laadinfrastructuur. De Vlaamse Regering zet zo samen met de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn volop in op duurzaamheid en de vergroening van het wagenpark. Een duidelijke ambitie", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters.

[12-02-2021] “Van elke bebouwde kom in Vlaanderen een zone 30 maken, is geen zaligmakende oplossing
Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters is geen voorstander van de invoering van een algemene snelheidsbeperking van 30 km/u in elke bebouwde kom in Vlaanderen. Ook tijdens de digitale provinciale verkeersveiligheidstafels bleek dat daar geen draagvlak voor is.

[10-02-2021] 3 miljoen ton goederen minder op de weg dankzij Watertruck+
Vlaanderen en Europa hebben de ambitie om meer vervoer over de waterwegen te krijgen. In Vlaanderen ligt maar liefst 80% van alle bedrijven op minder dan 10 kilometer van een waterweg. Ook op de kleinere waterwegen is een groot potentieel aanwezig. Daarom ontwikkelde Watertruck+, een publiek-private samenwerking met als partners Group De Cloedt, Groep André Celis, Antwerp Management School en De Vlaams Waterweg, met de steun van INEA (Innovation and Network Executive Agency) innovatieve en milieuvriendelijke duwbakken. De duwbakken kunnen bulk, pallets en containers transporteren over kleine waterwegen en zijn snel en flexibel inzetbaar. Dankzij de koppelbare duwbakken wordt een logistieke verbinding gemaakt tussen de kleinere waterwegen en het TEN-T netwerk. Het project is in 2021 al meteen goed voor een modal shift van 120.000 ton goederen. Het project doorliep verschillende fasen, van research in 2014 tot uitrol in 2021. Op 10 februari vond de officiële lancering van Watertruck+ plaats.

[10-02-2021] Minister Peeters verdubbelt het mobiliteitsbudget voor de vaccinatiecentra
In een vorige beslissing van de Vlaamse Regering werd per vaccinatiecentrum een gemiddeld basisbedrag van 10.000 euro per maand voorzien per vaccinatiecentra om te ondersteunen in individuele oplossingen voor personen met een mobiliteitsbeperking via de mindermobiele centrales of taxidiensten. Dit basisbedrag werd verrekend naar inwonersaantal. “Nu wordt dit basisbedrag opgetrokken naar gemiddeld 20.000 euro per maand per vaccinatiecentrum om ook te kunnen voorzien in collectieve mobiliteitsoplossingen. De lokale besturen kunnen naar eigen keuze beslissen hoe ze deze middelen aanwenden hetzij via belbussen, private busbedrijven of taxidiensten”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters.

[10-02-2021] Vlaanderen en Brussel slaan handen in elkaar voor oplaadpunten en walstroom
10 februari 2021 - De Vlaamse en Brusselse overheid lanceren samen een innovatieve projectoproep voor de realisatie van laadinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen voor transport. Overheden en privébedrijven kunnen subsidies krijgen voor de aanleg van laadpunten voor elektrische voertuigen en walstroominstallaties voor de binnenvaart. Projectvoorstellen kunnen ingediend worden t.e.m. 12 april 2021. De oproep gebeurt via het Europese BENEFIC-project van het Europese CEF-programma (Connecting Europe Facility) en wordt volledig gefinancierd met Europese middelen.

[10-02-2021] Meldpunt Wegen ook voor gevaarlijke en gladde fietspaden
De combinatie van sneeuw en negatieve temperaturen zorgt voor heel wat verkeersonveilige situaties op en naast de rijbaan. Het is dan ook opletten geblazen voor wie deze dagen toch de baan op moet met fiets of auto.

[09-02-2021] Gecombineerde pomp- en waterkrachtcentrales verhogen bedrijfszekerheid van het Albertkanaal en leveren stroom voor 1.500 gezinnen
Vlaanderen heeft een uitgebreid rivieren- en kanalenstelsel. Een ‘blauw’ netwerk dat een zegen is voor onze economie en mobiliteit en een prachtige troef voor allerlei vormen van waterbeleving zowel op het water als erlangs. Naast de vele voordelen en opportuniteiten houdt de aanwezigheid van al dat water evenwel ook een potentiële bedreiging in van wateroverlast en waterschaarste. Met de bouw van gecombineerde pomp- en waterkrachtcentrales op de sluizencomplexen van het Albertkanaal kan De Vlaamse Waterweg nv een vlotte en veilige scheepvaart onder alle omstandigheden garanderen.

[04-02-2021] Vlaanderen ontvangt het UCI Bike Region Label
4 februari 2021 - Vlaanderen heeft vandaag van de UCI, de internationale wielerunie, het UCI ‘Bike Region Label’ gekregen. Vlaams ministers Lydia Peeters, Zuhal Demir en Ben Weyts zijn tevreden met de terechte erkenning van Vlaanderen als fietsregio. Het UCI Bike Region Label erkent regio’s die enerzijds belangrijke UCI-evenementen organiseren, maar daarenboven ook sterk inzetten op de promotie van het fietsen voor iedereen.

[03-02-2021] Minister Peeters betrekt lokale besturen bij de strijd naar meer verkeersveiligheid
Voor Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters is verkeersveiligheid een absolute prioriteit die aangepakt moet worden op alle bestuursniveaus. Een goede samenwerking en afstemming met lokale besturen is hierin cruciaal. Minister Peeters organiseerde dan ook vijf digitale provinciale verkeersveiligheidstafels waarbij lokale besturen en lokale politiezones hun bijdrage konden leveren aan het verbeteren van de verkeersveiligheid in Vlaanderen: “Het zijn onze lokale besturen en de lokale politiezones die vaak als eerste aangesproken worden op onveilige situaties in gemeenten of steden. De terreinkennis van het meest nabije bestuursniveau is daarom ook voor ons enorm waardevol om de verkeersveiligheid effectief aan te pakken.”

[02-02-2021] Meer kinderen met de fiets naar school, Lydia Peeters zet in op veilige schoolroutes
Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) zet samen met lokale besturen prioritair in op veilige schoolroutes, zowel op gewestwegen als op gemeentewegen. “Onveilige kruispunten en onveilige fietsroutes zijn vaak voorkomende klachten van fietsers én de reden waarom ouders hun kinderen niet met de fiets naar school laten gaan. Deze legislatuur wil ik de verkeersveiligheid in schoolomgevingen en op schoolroutes drastisch verhogen. Zo kunnen we van jongs af aan het fietsreflex aanwakkeren.”

[26-01-2021] Nationale databank is klaar om trajectcontroles te activeren
Dit jaar zullen er heel wat bijkomende trajectcontroles in werking treden. Trajectcontroles meten de gemiddelde snelheid van een bestuurder over een lange afstand. Sinds 2018 werd een aanzienlijk aantal installaties uitgerold maar het was wachten op de ontwikkeling van het AMS-systeem om deze te activeren en functioneren. AMS of ANPR Management System staat voor een volledig nieuwe nationale databank die gegevens van inbreuken sneller naar de verwerkingscentra kan doorsturen. De databank is een ambitieus project dat ANPR-gegevens over het hele land op uniforme wijze verwerkt. Met dit concept is België één van de Europese pioniers qua efficiënt gebruik van automatische nummerplaatherkenning om zo de verkeersveiligheid te verbeteren.

[22-01-2021] Meer aandacht voor voetgangers en fietsers bij aanleg nieuwe wegen
In 2019 gebeurden 9% van alle ongevallen tegen een hindernis buiten de rijbaan. Daarbij vielen 82 dodelijke slachtoffers wat 27% van alle dodelijke slachtoffers bij verkeersongevallen in Vlaanderen was in 2019. Daarmee zijn dit soort ongevallen het gevaarlijkste type. Mensen maken nu eenmaal fouten in het verkeer maar door wegen goed te ontwerpen kunnen de gevolgen van deze fouten worden beperkt. Maar zelfs bij veilige infrastructuur ontstaan situaties die tot een ongeval kunnen leiden, bijvoorbeeld door het inhalen van een andere fietser, afleiding, een verkeerde inschatting of een plotselinge tracéverandering.

[21-01-2021] Minister Peeters betrekt lokale besturen bij de strijd voor meer verkeersveiligheid
Voor Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters is verkeersveiligheid een absolute prioriteit met bijzondere aandacht voor zwakke weggebruikers. Verkeersveiligheid is iets dat moet aangepakt worden op alle bestuursniveaus. Vooral een goede samenwerking en afstemming met lokale besturen is hierin cruciaal. Peeters organiseert dan ook vijf digitale provinciale verkeersveiligheidstafels waarbij lokale besturen hun bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de verkeersveiligheid in Vlaanderen. “Het zijn de lokale besturen en lokale politiezones die vaak als eerste aangesproken worden op onveilige situaties in gemeenten of steden. De terreinkennis van het meest nabije bestuursniveau is enorm waardevol inzake verkeersveiligheid”, zegt Peeters.

[11-01-2021] Oosterweelnieuwjaarsbrief in 300.000 Antwerpse brievenbussen
Deurne, 11 januari 2021 - Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters ging deze ochtend zelf de brief "Tijd voor Oosterweel" bussen in een straat in Deurne. "Je mag de titel: "Tijd voor Oosterweel" letterlijk nemen", aldus de minister. "Want dit is een historisch jaar waar we 'eindelijk' beginnen aan de bouw van de 'gesloten ring rond Antwerpen' op rechteroever. Na meer dan 20 jaar praten over de Oosterweelverbinding gaan we het dit jaar doen. De start van een nieuw tijdperk". Op Linkeroever en in Zwijndrecht zijn de werken al eventjes aan de gang, maar het zwaartepunt verschuift in de loop van dit jaar naar de rechteroever en dus dichter bij de stad. Goed nieuws om de mobiliteitsknoop in en om Antwerpen te ontwarren.

[29-12-2020] Minister Peeters gaat aan de slag met lokale vragen naar handhaving
Jaarlijks worden er op Vlaamse Gewestwegen trajectcontroles uitgerold op basis van een prioriteitenlijst opgesteld door het Agentschap Wegen en verkeer. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters had eerder dit jaar al beslist om lokale besturen hierbij nauwer te betrekken en gaat nu nog een stap verder. “Naast de prioriteitenlijst van AWV gaan we ook in op specifieke vragen van lokale besturen m.b.t. handhaving. Lokale besturen weten als geen ander in te schatten welke veiligheidsmaatregelen aangewezen zijn op hun grondgebied en kunnen, in de gezamenlijke strijd naar minder verkeersslachtoffers, dan ook zelf voorstellen lanceren tot het plaatsen van roodlichtcamera’s, snelheidscamera’s en trajectcontroles”, zegt Peeters.

[18-12-2020] Gepaste aandacht voor de ‘Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer’
De Mobiliteitscentrale ‘Aangepast Vervoer’ (MAV) is een centraal contactpunt waar personen met een beperkte mobiliteit terecht kunnen voor specifieke mobiliteits- en vervoersvragen op vlak van toegankelijk en aangepast vervoer. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters ondersteunt met 1,33 miljoen euro deze specifieke mobiliteitscentrale. “Mensen met een mobiliteitsbeperking kunnen soms hun weg niet vinden in het vervoersaanbod en de Mobiliteitscentrale ‘Aangepast Vervoer’ kan hen daarbij helpen. Zij kunnen bij een MAV terecht met hun vragen en er wordt gezocht naar het meest geschiktste vervoer voor de aanvrager”, zegt Peeters.

[15-12-2020] 79 fietsprojecten krijgen steun vanuit het fietsfonds
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) heeft voor 2020 beslist om via het Fietsfonds voor 9,2 miljoen euro in 79 fietsprojecten te investeren, verspreid over heel Vlaanderen. “Via het Fietsfonds steunen we met de Vlaamse Overheid bovenlokale fietsvoorzieningen die deel uit maken van een fietsnetwerk dat de gemeentegrenzen overstijgt. De voorbije jaren werd voor het Fietsfonds telkens maximaal 10 miljoen euro voorzien. We hebben beslist om deze middelen met 50% te verhogen, zo worden de middelen voor het fietsfonds opgetrokken naar 15 miljoen euro in 2021 en 2022.”

[11-12-2020] Vlaamse Regering keurt startbeslissing van het complex project ‘Oostelijke Verbinding’ Haventracé goed
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir geven het startschot voor het complex project ‘Oostelijke Verbinding’ Haventracé met de goedkeuring van de startbeslissing. Dit opent het proces om op een geïntegreerde manier te komen tot het voorkeursbesluit over het Oostelijke traject van het Haventracé. Met deze beslissing zijn alle projecten op het toekomstig Haventracé formeel van start gegaan.

[11-12-2020] Minister Peeters legt continuïteit van de dienstverlening bij De Lijn op tafel
Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) legt een voorontwerp van decreet rond de continuïteit van de dienstverlening van De Lijn in geval van staking op de regeringstafel. Minister Peeters wil dat er bij stakingen een aangepast vervoersaanbod wordt voorzien met alle beschikbare medewerkers die ervoor kiezen om op die dag te werken en niet te staken. De reizigers worden vooraf op de hoogte gebracht van de dienstverlening.

[07-12-2020] Vlaanderen en Antwerpen kiezen definitief voor een fiets- en wandelbrug over de Schelde ter hoogte van de Kennedytunnel
Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en de stad Antwerpen kiezen definitief voor de constructie van een fiets- en wandelbrug over de Schelde ter hoogte van de Kennedytunnel. Die keuze werd vanmorgen gemaakt op het stuurcomité van de Vlaamse regering, Stad Antwerpen en Lantis op basis van een studie waarin verschillende alternatieven en varianten onderzocht werden. De keuze voor een brug werd gemaakt op zowel verkeerstechnische, nautische als financiële argumenten.

[04-12-2020] De Waterbus wordt vanaf 2021 uitgebaat door Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust
Op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) keurde de Vlaamse Regering op 4 december 2020 de overdracht van De Waterbus goed. Vanaf 1 januari 2021 zal het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) de uitbating op zich nemen.

[01-12-2020] 38 miljoen euro voor snelwegparkings in Vlaanderen om transmigratie aan te pakken
Na vijf provinciale overlegmomenten met stakeholders rond overlast door transmigranten op snelwegparkings komt Vlaams minister Lydia Peeters met een plan van aanpak en een investeringsbudget van maar liefst 38 miljoen euro voor deze legislatuur. “Ik wil een duidelijk signaal gegeven dat de input van lokale besturen, die dagelijks geconfronteerd worden met overlast en gevaarlijke situaties met transmigranten op snelwegparkings, gehoord werd. Vlaanderen maakt deze legislatuur 38 miljoen euro vrij voor infrastructurele maatregelen en verlengt de inzet van privébewakingsteams op de parkings. Hiervan is alvast 10 miljoen euro vastgelegd in het investeringsplan voor 2021. Zo wil ik een einde maken aan het onveiligheidsgevoel voor vrachtwagenchauffeurs en automobilisten.”

[30-11-2020] Minister Peeters vraagt specifieke aandacht voor rijscholen en examencentra
Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters vraagt aandacht voor de moeilijke situatie waarin klanten van rijscholen en examencentra zich momenteel bevinden.

[30-11-2020] 6 miljoen paar ogen helpen bij strooi beslissingen Agentschap Wegen en Verkeer
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en het het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) roepen de hulp in van weggebruikers bij de gladheidbestrijding van de Vlaamse wegen. Via de app van het KMI kan iedereen zelf waarnemingen doorsturen. Deze informatie stroomt automatisch door naar het GladheidMeetSysteem (GMS) van AWV.