Mobiel Vlaanderen
   U bent hier :   Mobiel Vlaanderen >  Persberichten > archief

PERSBERICHTEN ARCHIEF

[20-12-2018] Oldtimers verplicht naar periodieke keuring vanaf 1 januari
Vanaf 1 januari moeten de voertuigen die in Vlaanderen geregistreerd staan als oldtimer verplicht naar een periodieke technische keuring. Het achterliggende doel van deze verplichting is het verzekeren van de verkeersveiligheid. Afhankelijk van de leeftijd moet een voertuig jaarlijks, tweejaarlijks of vijfjaarlijks aan een keuring onderworpen worden. De eerste periodieke keuring zal gefaseerd verlopen, verspreid over 2019 en 2020. Met deze aanpassing van de wetgeving volgt Vlaanderen de Europese richtlijn 2014/45/EU.

[14-12-2018] Vlaanderen schrapt de helft van alle reservatiestroken
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege schrappen de helft van alle reservatiestroken in Vlaanderen. Uit een grondige screening van de 320 reservatiestroken bleek dat er 156 opgeheven of drastisch verkleind konden worden. Dit betekent dat er een einde komt aan een onzekerheid die soms teruggaat tot de jaren 1970.

[13-12-2018] Vlaanderen vernieuwt het volledige tramnet
Vlaanderen gaat tussen 2019 en 2023 € 300 miljoen investeren in een grondige vernieuwing van het volledige tramnet – goed voor in totaal 331 km spoor. Externe bedrijven hebben het hele tramnet doorgelicht, er is een plan uitgewerkt om de sporen aan te pakken en nu zijn ook de nodige middelen uitgetrokken. "We zetten resoluut in op een veilig, betrouwbaar en comfortabel tramnet", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. "Deze giga-investering illustreert nog maar eens hoe we als nooit tevoren investeren in het openbaar vervoer".

[07-12-2018] Nieuw taxilandschap vanaf 2020
Uiterlijk op 1 januari 2020 wordt de taxi goedkoper voor de exploitant e?n voor de klant. De vaste tarieven, de quota en de beperking tot het gemeentelijke grondgebied worden geschrapt. "We democratiseren de taxi", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. "Met deze hervorming wordt de taxi een volwaardig alternatief voor iedereen. Dat zorgt ook voor minder verkeersongevallen en minder file".

[16-11-2018] D'Hooghe ook de volgende 8 jaar intendant voor het Toekomstverbond
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts stelt Alexander D’Hooghe aan als intendant om de uitvoering van het Toekomstverbond in de komende 8 jaar te begeleiden. D’Hooghe en zijn team kunnen zo verder bouwen op het werk dat ze sinds eind 2015 verricht hebben. Met het nieuwe mandaat voor D’Hooghe en de opname van Manu Claeys in de Raad van Bestuur van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) is het Toekomstverbond voor bereikbaarheid en leefbaarheid duurzaam verankerd. "De geest van consensus leeft verder", zegt Weyts. "Het is ons menens om het Toekomstverbond uit te voeren".

[09-11-2018] Nieuw investeringsrecord voor de fiets
Vlaanderen heeft nog nooit zoveel gei?nvesteerd in fietsinfrastructuur. Ben Weyts had zichzelf een duidelijke doelstelling opgelegd: in 2017 had hij als eerste Vlaamse minister van Mobiliteit meer dan € 100 miljoen vastgelegd voor fietsinvesteringen en in 2018 zou hij dat record nog verbeteren door € 110 miljoen vast te leggen. Die ambitieuze doelstelling werd begin november – met nog 2 maanden te gaan – reeds gehaald. "Dit is een historisch hoog bedrag", zegt Weyts. "Maar nog niet hoog genoeg. Volgend jaar wil ik € 120 miljoen fietsinvesteringen vastleggen".

[28-09-2018] Van Limburg tot de Westhoek: extra aanbod bij De Lijn
De Lijn wordt sinds het begin van deze regeerperiode intern hervormd zodat het bedrijf in 2020 de vergelijking met de prive?sector kan doorstaan. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wil nu vooral inzetten op de verbetering van de dienstverlening. Het aanbod op de drukste verbindingen in de Vlaamse Rand, regio Gent en provincie Antwerpen werd al uitgebreid sinds september: vanaf begin 2019 komt er ook extra aanbod in andere regio's, van Limburg tot de Westhoek. Weyts: "Er gaat minder belastinggeld naar De Lijn, maar de belastingbetaler krijgt er een betere dienstverlening met meer aanbod voor terug".

[24-09-2018] 1.200 nieuwe groene bussen voor De Lijn
De Lijn krijgt 1.202 nieuwe groene bussen tegen 2024. Dankzij een budgetverhoging kunnen er in 2019 en 2020 maar liefst 277 hybride bussen besteld worden, vanaf 2020 gevolgd door 925 vol elektrische bussen. Tegen 2025 zullen de bussen van De Lijn in alle Vlaamse stadskernen puur elektrisch rijden. "Nog nooit is er in e?e?n legislatuur zoveel gei?nvesteerd in De Lijn als nu", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. "Dankzij deze versnelde vergroening en vernieuwing van de busvloot heeft De Lijn straks minder impact op de leefomgeving en nog meer comfort voor de reizigers".

[20-09-2018] Bloeiende binnenvaart krijgt extra impuls
De Vlaamse binnenvaart stevent af op een recordjaar. In de eerste helft van 2018 steeg de tonnage op onze waterwegen met +2% en het aantal getransporteerde containers met +6%. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wil de positieve tendens verder versterken: hij investeert € 81,5 miljoen uit het Financieringsfonds Eenmalige Uitgaven (FFEU) in het goederenvervoer via de watersnelweg. "In de Week van de Mobiliteit heeft iedereen het over het personenvervoer en men lijkt soms te vergeten dat ook het vrachtvervoer een belangrijk aandeel heeft in de files", zegt Weyts. "Net bij het vrachtvervoer ligt de oplossing voor de hand, want 80% van alle Vlaamse bedrijven ligt op maximaal 10km van een bevaarbare waterweg".

[18-09-2018] Mobiliteitscoaches helpen bedrijven bij modal shift
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts gaat bedrijven in de omgeving van Brussel helpen om de modal shift te maken. Mobiliteitscoaches gaan bedrijven een aanpak op maat voorstellen om meer werknemers te verleiden om de auto te ruilen voor een van de alternatieven. Vlaanderen investeert in de komende jaren miljarden in de mobiliteit rond Brussel en daarbij wordt volop ingezet op de alternatieven voor de auto.

[17-09-2018] Voorrang voor het collectief vervoer
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts maakt het collectief vervoer aantrekkelijker. Alle bussen en taxi’s zullen gebruik mogen maken van de busbanen op gewestwegen, die tot nu toe vooral voorbehouden waren aan De Lijn. Prive?bedrijven krijgen binnenkort ook de mogelijkheid om busverbindingen aan te bieden tussen Vlaamse centrumsteden. Weyts: "Met snel en comfortabel collectief vervoer kunnen we meer mensen verleiden om hun auto wat vaker te laten staan".

[07-09-2018] € 2,2 miljoen om werknemers op de fiets te krijgen
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts verlengt de aanmeldingstermijn voor bedrijven om deel te nemen aan een subsidieoproep die 1000den extra bedrijfsfietsen moet opleveren. Niet minder dan 745 bedrijven toonden interesse, maar tal van bedrijven meldden zich buiten de inschrijvingstermijn aan. Bedrijven krijgen uitzonderlijk nog tot 15 september de kans om in te tekenen. "Verlengd wegens groot succes", aldus een opgetogen minister.

[04-09-2018] Virtual Reality meet het verkeersgedrag van jonge fietsers
De vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van de UGent heeft een virtual reality test ontwikkeld die nagaat hoe jonge fietsers omgaan met gevaarlijke verkeerssituaties. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts investeerde € 175.000 in de test en kroop zelf eens op de rollen om zijn verkeersgedrag te testen. "Dankzij deze vooruitstrevende test kunnen we in het hoofd van jonge fietsers kruipen", zegt Weyts. "We willen op die manier beter begrijpen welke gevaarlijke situaties kinderen op tijd herkennen, en welke niet."

[29-08-2018] De Lijn versterkt de dienstverlening
De Lijn wordt sinds het begin van deze regeerperiode intern hervormd zodat het bedrijf in 2020 de vergelijking met de prive?sector kan doorstaan. Nu komt de focus ook te liggen op de verbetering van de dienstverlening. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts maakt extra middelen vrij voor een uitbreiding van het aanbod op de drukste verbindingen, extra reizigersinformatie en meer gebruiksgemak. Al vanaf september wordt op een reeks drukke verbindingen het aanbod uitgebreid. Weyts: "Er gaat minder belastinggeld naar De Lijn, maar de belastingbetaler krijgt er een betere dienstverlening met meer aanbod voor terug".

[24-07-2018] 70 extra toegankelijke lijnen voor mindermobiele reizigers
Dankzij de historisch hoge investeringen van deze regering, bedient de Lijn haar bijna 36.000 haltes met meer dan 70% toegankelijke trams en 95% toegankelijke bussen. Tegen 2020 zijn zelfs alle bussen van De Lijn toegankelijk. Het echte probleem van toegankelijkheid situeert zich vooral bij de bus- of tramhaltes. Slechts 26% is toegankelijk voor reizigers met een beperking, zonder assistentie is dit zelfs maar 10%. "Dat leidt tot de absurde situatie waarbij bussen en trams toegankelijk zijn voor mensen met een beperking maar de haltes," zegt Weyts. "Na een geslaagd proefproject onder begeleiding van een team mindermobiele reizigers, worden nu 70 lijnen omgevormd tot 'Meer Mobiele Lijnen' met toegankelijke haltes en voertuigen. We maken meteen ook 3 miljoen euro extra investeringen vrij en we roepen de nieuwe lokale besturen meteen op om hetzelfde te doen."

[21-07-2018] Met basisbereikbaarheid naar betere mobiliteit
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts herschrijft het Mobiliteitsdecreet om de weg vrij te maken voor basisbereikbaarheid en zo De Lijn voor te bereiden op 2020. In 2020 zal op basis van Europese regelgeving, De Lijn de benchmark moeten doorstaan met private vervoersbedrijven. Met dit nieuwe beleidsconcept wordt het mobiliteitsbeleid op een totaal andere manier georganiseerd. De oude politiek van blind aanbod wordt ingeruild voor een vraaggestuurd model mee bepaald door de lokale besturen. "We maken van De Lijn een beter bedrijf met een betere dienstverlening en beter mobiliteit voor iedereen." zegt Weyts.

[10-07-2018] 2,2 miljoen euro om werknemers op de fiets te krijgen
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts trekt 2,2 miljoen euro uit om fietsen naar het werk aantrekkelijker te maken. De 12de oproep van het Pendelfonds wordt volledig toegespitst op fietsprojecten. Weyts mikt op 1000den extra bedrijfsfietsen en een hogere fietsvergoeding. "Op dit moment is het vooral de werknemer die het initiatief neemt om met de fiets naar het werk te komen", zegt Weyts. "We bieden de werkgevers nu de mogelijkheid om zelf een aanlokkelijk fietsaanbod uit te bouwen. Velen doen dit al, maar ik hoop dat álle kleine en grote ondernemingen hun werknemers nu gaan aanmoedigen om de stap naar de fiets te zetten."

[24-06-2018] Steeds meer trajectcontroles voor minder verkeersdoden
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft 34 nieuwe trajectcontroles langs gewestwegen geactiveerd. Binnen dit en een jaar volgen er nog eens bijna 70 tracés langs gewestwegen. In de loop van 2019 moeten ook de eerste 40 locaties op autosnelwegen worden uitgerust met camera's die, dankzij de samenwerking met federaal minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, zowel dienen voor trajectcontrole als voor criminaliteitsbestrijding. "Trajectcontrole is rechtvaardig én efficiënt in onze strijd voor minder verkeersdoden" zegt Weyts.

[19-06-2018] 34% minder verkeersdoden in Vlaanderen in vergelijking met 2010
Het aantal verkeersdoden in Vlaanderen is sinds 2010 met 34% gedaald. Daarmee doet Vlaanderen het veel beter dan het Europese gemiddelde, zo valt af te leiden uit een nieuw rapport dat de European Transport Safety Council (ETSC) vandaag bekendmaakt. Vlaanderen hoort met dit cijfer bij de koplopers in Europa.

[08-06-2018] Beginnende chauffeurs schaven rijvaardigheden bij tijdens Terugkommoment
Minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft groen licht gekregen van de Vlaamse Regering om een terugkommoment in te voeren voor beginnende chauffeurs. Wie vanaf juli een rijbewijs behaalt, moet 6 tot 9 maanden later een extra leermoment bijwonen om de rijvaardigheden bij te schaven. In het buitenland bleek zo een terugkommoment al erg succesvol. "We stellen vast dat beginnende chauffeurs enkele maanden na het behalen van hun rijbewijs hun rijkwaliteiten overschatten en de risico's onderschatten", zegt Weyts. "Met het Terugkommoment willen we ervoor zorgen dat we straks minder verkeersslachtoffers moeten betreuren".

[05-06-2018] Gent, Deinze en Bonheiden bekroond tot fietsstad/fietsgemeente 2018
Gent, Deinze en Bonheiden zijn door Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts bekroond tot Fietsgemeente/Fietsstad 2018. Met de bekroning willen minister Weyts, de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) en de Vlaamse overheid steden en gemeenten die werk maken van vlot en veilig fietsverkeer in de schijnwerpers zetten. Naast de officiële prijzen werden ook publieksprijzen toegekend. Deze gaan naar Gent, Deinze en Duffel.

[27-05-2018] Vlaamse autosnelwegen doen het oranje-gele licht uit
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts heeft aannemers aangesteld om alle verlichtingspalen op de autosnelwegen om te bouwen naar moderne LED-verlichting. Het oranje-gele licht wordt dus vervangen door blauw-wit licht. Dat is beter voor de zichtbaarheid en dus de verkeersveiligheid. Bovendien wordt er bespaard op energiekosten én de CO2-uitstoot. "Een jaarlijkse besparing van 4 miljoen euro én 40 ton CO2", zegt Weyts. "Na 6 jaar hebben we onze investering helemaal terugverdiend".

[21-05-2018] 14.000 extra plaatsen voor fiets en auto op combiparkings
Met meer dan 14.000 extra parkeerplaatsen voor fiets en auto wil mobiliteitsminister Ben Weyts mensen verleiden om minstens voor een deel van hun woon- werkverkeer de wagen te vervangen door fiets of openbaar vervoer. Op zulke 'combiparkings' kan iedereen vlot van het ene vervoersmiddel op het andere overstappen. Verleden week werd een investering goedgekeurd in 7.500 fiets- en 5.000 autoparkeerplaatsen op 45 combiparkings in de Vlaamse rand (€ 30 mio.). Vandaag voegt Weyts daar nog een 600 auto- en 400 fietsparkeerplaatsen in de rest van Vlaanderen aan toe. "We blijven op verschillende fronten investeren in de aanpak van de files" zegt Weyts.

[02-05-2018] Vlottere ochtendspits dankzij spitsstrook
De gloednieuwe spitsstrook op de E17 tussen De Pinte en de verkeerswisselaar in Zwijnaarde wordt morgenochtend om 06:30 opengesteld voor het verkeer. Het verkeer moet zo vlotter en veiliger verlopen tijdens de ochtendspits. "Dit is de eerste spitsstrook in Vlaanderen die alleen 's ochtends toegankelijk is", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. "We hebben hier 500.000 euro geïnvesteerd. We mikken op een voelbaar effect. Dit moet de filedrukte verlagen voor de mensen die elke ochtend tijd verliezen op dit stuk snelweg".

[20-04-2018] Nieuw decreet democratiseert de taxi voor iedereen
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts komt met een ontwerp van decreet dat de taxi democratiseert. De taxi wordt goedkoper voor de exploitant en voor de klant, dankzij het schrappen van de quota, de beperking tot het gemeentelijke grondgebied én de vaste tarieven. "Een taxi lijkt vandaag iets uitzonderlijk voor de meeste mensen", zegt Weyts. "Deze hervorming maakt van de taxi een volwaardig alternatief voor iedereen. Dat dient ook de verkeersveiligheid, want je hebt straks na een nachtje uitgaan geen enkel excuus meer om niet voor een taxi te kiezen".

[09-04-2018] Meer dan 500 Vlamingen zijn gezicht van nieuwe Beloofd!- campagne rond snelheid
Meer dan 500 Vlamingen zijn vanaf 9 april het gezicht van een nieuwe BELOOFD!-campagne tegen overdreven en onaangepaste snelheid in het verkeer. Op wegaffiches beloven ze hun dierbaren om niet te snel te rijden, en roepen ze iedereen op om hetzelfde te doen. "Te snel rijden kost om de 4 dagen iemand in Vlaanderen het leven en speelt een rol in duizenden letselongevallen. Zware voeten eisen een zware tol. Dat moet stoppen", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

[26-03-2018] 8,2 miljoen euro nieuwe investeringen in fietssnelwegen
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en Vlaams minister van Economie Philippe Muyters maken bijkomend 3,3 miljoen euro aan EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) middelen vrij voor de realisatie van fietssnelwegen. Met deze hefboom worden nieuwe investeringen voor een totale projectkost van 8,25 miljoen euro mogelijk. Concreet gaat het over het wegwerken van missing links en de realisatie van conflictvrije infrastructuur zoals fietsbruggen of fietstunnels. Er wordt een oproep gelanceerd voor nieuwe projecten.

[14-03-2018] Dynamische Lijst met Zwarte Punten speelt kort op de bal
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wil gevaarlijke punten in ons verkeer sneller aanpakken met een Dynamische Lijst van zwarte punten. Elk jaar wordt die lijst vernieuwd op basis van de meest recente ongevallencijfers. Bovendien wordt er voor elk punt gezocht naar kleine ingrepen die het verkeer veiliger kunnen maken op korte termijn, zodat er niet altijd jaren gewacht moet worden op structurele ingrepen waarvoor er complexe werken nodig zijn. "Ik wil korter op de bal kunnen spelen", zegt Weyts.

[08-03-2018] Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen trekken IJzeren Rijn uit het slop
Vlaanderen en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen kiezen uitdrukkelijk voor het 3RX-tracé voor de IJzeren Rijn, de spoorverbinding tussen de Haven van Antwerpen en het Ruhrgebied. Een samenwerkingsovereenkomst rond mobiliteit is in de maak en nu is er alvast een concreet initiatief om het dossier rond de IJzeren Rijn uit het slop te trekken: Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen willen een drie-landenoverleg waar ook de federale regering, Nederland en de Duitse Bondsregering bij betrokken zijn. Dat maakt Ben Weyts en zijn collega uit Noordrijn-Westfalen, Hendrik Wüst bekend. "Op technisch niveau is er na veel studiewerk een consensusvoorstel uit de bus gekomen: het is nu tijd om het politieke niveau te tillen", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. "We gaan de Europese Commissie om steun vragen, want dit is bij uitstek een hoopgevend Europees mobiliteitsproject dat vrachtwagens van de weg zal halen."

[06-03-2018] Vlaanderen vestigt nieuw laagterecord bij verkeersdoden
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts voelt zich gesterkt door de Verkeerveiligheidsbarometer, die aantoont dat het aantal verkeersdoden in Vlaanderen vorig jaar gedaald is met 10%. Het is het 3de jaar op rij waarin het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in Vlaanderen daalt én het eerste jaar waarin het aantal doden onder de kaap van de 300 duikt. Ook het aantal ongevallen met fietsers en het aantal fietsdoden daalt fors. Ten opzichte van 'de schande van de 400' uit 2014 is het aantal verkeersdoden al met 27,5% gedaald. Het doel van maximaal 200 doden in 2020 komt nu in zicht. Vlaanderen is integraal verantwoordelijk voor de daling van het aantal verkeersdoden op Belgisch niveau. "Het is niet mijn doel om onprettige maatregelen te nemen, zoals extra controles en extra camera's", zegt Weyts. "Het is wel mijn doel om met die onprettige maatregelen resultaten te boeken. Hopelijk erkennen Vlamingen dankzij deze daling van het aantal verkeersdoden dat onprettige maatregelen levens kunnen redden".

1234567891011121314151617181920Volgende >>
© 2019 - Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid
De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website :
zie website vlaanderen.be voor meer info