Mobiel Vlaanderen

OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE MOBILITEITSKENMERKEN - OVG VLAAMS-BRABANT

Begrippenlijst

->
BTM:
Bus, tram, metro
->
Hoofdvervoermiddel:
Het vervoermiddel waarmee de grootste afstand van de verplaatsing wordt afgelegd
->
GAVPPD:
Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag
->
GAAKPPD :
gemiddeld aantal afgelegde kilometers per persoon per dag (alle waarnemingen, d.w.z. met inbegrip van extreme waarden)
->
De aanduidingen van de afstand zijn subjectieve percepties van de respondenten
->
De basis van de tabellen inzake het gebruik van de auto-, de (snor-) (brom-)fiets en de motor zijn gebaseerd op alle respondenten onafgezien of zij al dan niet het voertuig in kwestie bezitten of erover kunnen beschikken
->
De resultaten in tabel 3 zijn gebaseerd op de gegevens van vraag 24 van de personenvragenlijst
->
Voor een correcte interpretatie is het aangewezen in de personenvragenlijst PDF bestand - 84 kB de toelichting te lezen i.v.m. het begrip "verplaatsing" en i.v.m. het invullen van de verplaatsingsgegevens.

Tabel 1: Verdeling van gezinnen volgens bezit van

grafiek opvragen

Aantal Personenwagen Fietsen

0 13,80% 27,60%
1 54,80% 21,20%
2 27,40% 22,20%
3 en meer 4,00% 29,00%Tabel 2: Verdeling van personen volgens gebruik van

grafiek opvragen

Frequentie personenwagen fiets BTM trein

Dagelijks 53,80% 14,60% 6,10% 4,70%
1 of (+) per week 29,70% 19,40% 8,70% 2,90%
1 of (+) per maand 4,60% 19,20 12,50% 6,30%
1 of (+) per jaar 1,50% 20,80% 34,00% 46,90%
nooit 10,40% 26,00% 38,70% 39,20%Tabel 3: Verdeling van de hoofdvervoerswijze voor

grafiek opvragen

Aantal woon-werkverkeer woon-schoolverkeer
    sub-totaal   sub-totaal

autobestuurder 71,00% --,--% 3,50% --,--%
autopassagier 4,50% 75,50% 35,50% 39,00%
trein 9,00% --,--% 6,40% --,--%
btm 4,00% --,--% 12,30% --,--%
bedrijfs/schoolvervoer 0,60% 13,60% 5,10% 23,80%
fiets 6,20% --,--% 24,00% --,--%
te voet 2,80% 9,00% 10,80% 34,80%
brom/snorfiets 0,90% --,--% 2,20% --,--%
motor 1,00% 1,90% 0,20% 2,40%Tabel 4: Overzicht GAVPPD en GAAKPPD


GAVPPD GAAKPPD
2,6 verplaatsingen per dag 31,8 kilometerTabel 5: GAVPPD en GAAKPPD volgens hoofdvervoerswijze

grafiek opvragen

Aantal GAVPPD GAAKPPD
    sub-totaal   sub-totaal

autobestuurder 50,80% --,--% 55,60% --,--%
autopassagier 19,20% 70,00% 23,80% 79,40%
trein 2,70% --,--% 8,30% --,--%
btm 3,40% 6,10% 2,70% 11,00%
fiets 8,90% --,--% 3,10% --,--%
te voet 12,60% 21,50% 1,70% 4,80%
brom/snorfiets 0,90% --,--% 0,40% --,--%
motor 0,40% 1,30% 0,60% 1,00%
andere 1,10% 1,10% 3,80% 3,80%