Mobiel Vlaanderen

RAPPORTEN OVG VLAAMS-BRABANT

Deel 1 heeft betrekking op de methodologische aspecten van het onderzoek. Deel 2 heeft betrekking op de analyse van de huishoudenvragenlijst, deel 3A op de analyse van de personenvragenlijst en deel 3B bevat een aantal niet becommentarieerde tabellen van de analyse van de personenvragenlijst. Deel 4 heeft betrekking op de analyse van de deelgebieden. Er werden 4 deelgebieden onderscheiden: het stadsgewest Aalst, het stadsgewest Mechelen, het stadsgewest Leuven en de Rand.

DEEL 1 (METHODOLOGISCHE ANALYSE) INKIJKEN EN DOWNLOADEN


DEEL 2 (ANALYSE HUISHOUDEN VRAGENLIJST) INKIJKEN EN DOWNLOADEN


DEEL 3A (ANALYSE PERSONEN VRAGENLIJST) INKIJKEN EN DOWNLOADEN


DEEL 3B (ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST: NIET-BECOMMENTARIEERDE TABELLEN) INKIJKEN EN DOWNLOADEN


DEEL 4 (ANALYSE DEELGEBIEDEN) INKIJKEN EN DOWNLOADEN