Mobiel Vlaanderen
   U bent hier :   Mobiel Vlaanderen >  Onderzoek verplaatsingsgedrag in Vlaanderen >
START
JE VERPLAATSEN
• te voet of met de fiets
• met bus, tram, metro of trein
• met taxi of autocar
• met auto of motor
• met boot, veer of ferry
• met het vliegtuig
VRACHT VERVOEREN
PERSONEN VERVOEREN
MOBILITEITSBELEID
• Beleidsplannen
• Lokale overheden
• Wetgeving en omzendbrieven
• Vademecums
• Overheden en administraties
• Belangengroepen,
   beroepsorganisaties

STUDIE & ONDERZOEK
• Overzicht
• Mobiliteit in cijfers
• Opleidingen
• Studiebureaus
TIJDSCHRIFTEN & NIEUWSBRIEVEN

OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE MOBILITEITSKENMERKEN - OVG VLAANDEREN 5.1 (januari 2015 - januari 2016)


Begrippenlijst

-> Personenwagen het gebruik verwijst zowel naar bestuurder als passagier
-> BTM: lijnbus, tram, (pré)metro
-> Hoofdvervoerswijze: de wijze waarop de grootste afstand van de verplaatsing wordt afgelegd
-> GAVPPPD: gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag
-> GAAKPPPD : gemiddeld aantal afgelegde kilometers per persoon per dag (met uitsluiting van extreme waarden, met name alle verplaatsingen van 1.000km en meer)
-> De aanduidingen van de afstand zijn subjectieve percepties van de respondenten en verwijzen naar de afstand van de totale verplaatsing, evenwel nadien, in de mate van het mogelijke gecleand.
-> De basis van de tabellen inzake het gebruik van de auto-, de (snor-) (brom-)fiets en de motorfiets zijn gebaseerd op alle respondenten onafgezien of zij al dan niet het voertuig in kwestie bezitten of erover kunnen beschikken
-> De resultaten in tabel 5 zijn gebaseerd op de gegevens van vraag 21 van de personenvragenlijst.
-> Voor een correcte interpretatie van de onderzoeksgegevens is het aangewezen de leeswijzer, de toelichting met betrekking tot het begrip 'verplaatsing' en de methodologische appendix in het rapport te lezen.


Tabel 1: Verdeling van gezinnen volgens bezit van


Aantal Personenwagen Fietsen

0 17,12% 18,81%
1 52,03% 19,00%
2 26,99% 22,51%
3 en meer 3,86% 39,68%Tabel 2: GAVPPPD en GAAKPPPD* volgens hoofdvervoerswijze


Aantal GAVPPPD GAAKPPPD *
    sub-totaal   sub-totaal

autobestuurder 53,17% --,--% 57,80% --,--%
autopassagier 16,45% 69,62% 24,50% 82,30%
motorfiets 0,09% --,--% 0,16% --,--%
brom/snorfiets 0,34% 0,43% 0,10% 0,26%
trein 1,69% --,--% 5,07% --,--%
btm 2,78% --,--% 2,63% --,--%
autocar 0,95% 5,42% 1,04% 8,74%
fiets 11,33% --,--% 3,29% --,--%
te voet 11,41% 23,55% 1,45% 5,20%
elektrische fiets 0,81% --,--% 0,46% --,--%
andere 0,97% 0,97% 3,51% 3,51%


* met uitsluiting van alle verplaatsingen vanaf 1000km.

Tabel 3: Overzicht GAVPPPD en GAAKPPPD


GAVPPPD GAAKPPPD
2,74 verplaatsingen per dag 46,13 kilometer
37,96 kilometer *


* met uitsluiting van alle verplaatsingen vanaf 1000km.

Tabel 4: Verdeling van de hoofdvervoerswijze voor


Aantal woon-werkverkeer woon-schoolverkeer
    sub-totaal   sub-totaal

autobestuurder 65,84% --,--% 3,61% --,--%
autopassagier 1,50% 67,34% 27,80% 31,41%
motorfiets 0,86% --,--% 0,00% --,--%
brom/snorfiets 1,39% 2,25% 0,31% 0,31%
trein 6,79% --,--% 9,11% --,--%
btm 3,88% --,--% 15,63% --,--%
bedrijfs/schoolvervoer 0,92% 11,59% 3,53% 28,27%
fiets 15,40% --,--% 28,50% --,--%
elektrische fiets 0,98% --,--% 0,37% --,--%
te voet 2,45% 18,83% 11,14% 40,01%

LET OP !

Voor een correcte interpretatie van de onderzoeksgegevens is het aangewezen de leeswijzer, de toelichting met betrekking tot het begrip 'verplaatsing' en de methodologische appendix in het rapport te lezen.


BELANGRIJK !

Deze gegevens worden u louter ter informatie aangeboden. U kan geen rechten putten uit deze gegevens. De Vlaamse overheid wijst alle aansprakelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou ontstaan uit het gebruik van gegevens op deze website. De informatie kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast worden. Meer info hierover vindt u in de algemene Disclaimer.
© 2018 - Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid
De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website :
zie website vlaanderen.be voor meer info