Mobiel Vlaanderen

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG GENT - (januari 2000 - januari 2001)

OVG Gent is het eerste onderzoek naar het verplaatsingsgedrag in het stadsgewest Gent. Het veldwerk (d.i. de effectieve bevraging) van het onderzoek heeft plaats gevonden van januari 2000 tot januari 2001. De rapportage werd beëindigd in december 2001.

Het onderzoeksgebied betrof de volgende gemeenten: Gent, Evergem, De Pinte, Destelbergen, Melle en Merelbeke.

Lees de 'methodologische achtergrondinformatie' alvorens de rapporten te raadplegen.

STUDIEGEBIED - grafische weergave

overzichtskaart van het studiegebied - regio Gent

INHOUDBELANGRIJK !

Deze gegevens worden u louter ter informatie aangeboden. U kan geen rechten putten uit deze gegevens. De Vlaamse overheid wijst alle aansprakelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou ontstaan uit het gebruik van gegevens op deze website. De informatie kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast worden. Meer info hierover vindt u in de algemene Disclaimer.