Mobiel Vlaanderen

OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE MOBILITEITSKENMERKEN - OVG VLAANDEREN 4.5 (september 2012-september 2013)

Begrippenlijst


->
Personenwagen
het gebruik verwijst zowel naar bestuurder als passagier
->
BTM:
lijnbus, tram, (pré)metro
->
Hoofdvervoerswijze:
de wijze waarop de grootste afstand van de verplaatsing wordt afgelegd
->
GAVPPPD:
gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag
->
GAAKPPPD :
gemiddeld aantal afgelegde kilometers per persoon per dag (met uitsluiting van extreme waarden, met name alle verplaatsingen van 1.000km en meer)
->
De aanduidingen van de afstand zijn subjectieve percepties van de respondenten en verwijzen naar de afstand van de totale verplaatsing, evenwel nadien, in de mate van het mogelijke gecleand.
->
De basis van de tabellen inzake het gebruik van de auto-, de (snor-) (brom-)fiets en de motorfiets zijn gebaseerd op alle respondenten onafgezien of zij al dan niet het voertuig in kwestie bezitten of erover kunnen beschikken
->
De resultaten in tabel 5 zijn gebaseerd op de gegevens van vraag 21 van de personenvragenlijst.
->
Voor een correcte interpretatie van de onderzoeksgegevens is het aangewezen de leeswijzer, de toelichting met betrekking tot het begrip 'verplaatsing' en de methodologische appendix in het rapport te lezen.

Tabel 1: Verdeling van gezinnen volgens bezit van


Aantal Personenwagen Fietsen

0 15,69% 18,22%
1 52,99% 20,05%
2 28,40% 24,48%
3 en meer 2,91% 37,25%Tabel 2: GAVPPPD en GAAKPPPD* volgens hoofdvervoerswijze


Aantal GAVPPPD GAAKPPPD *
    sub-totaal   sub-totaal

autobestuurder 51,89% --,--% 56,61% --,--%
autopassagier 16,90% 68,79% 22,88% 79,49%
motorfiets 0,50% --,--% 1,79% --,--%
brom/snorfiets 0,58% 1,08% 0,37% 2,16%
trein 1,74% --,--% 6,35% --,--%
btm 3,48% --,--% 2,56% --,--%
autocar 0,47% 5,69% 1,11% 10,02%
fiets 12,78% --,--% 4,01% --,--%
te voet 10,84% 23,62% 1,13% 5,14%
andere 0,81% 0,81% 3,20% 3,20%


* met uitsluiting van alle verplaatsingen vanaf 1000km.

Tabel 3: Overzicht GAVPPPD en GAAKPPPD


GAVPPPD GAAKPPPD
2,76 verplaatsingen per dag 39,52 kilometer
37,49 kilometer *


* met uitsluiting van alle verplaatsingen vanaf 1000km.

Tabel 4: Verdeling van de hoofdvervoerswijze voor


Aantal woon-werkverkeer woon-schoolverkeer
    sub-totaal   sub-totaal

autobestuurder 67,24% --,--% 2,86% --,--%
autopassagier 3,35% 70,59% 24,74% 27,60%
motorfiets 1,06% --,--% 0,00% --,--%
brom/snorfiets 0,52% 1,58% 0,96% 0,96%
trein 5,34% --,--% 9,90% --,--%
btm 3,65% --,--% 23,48% --,--%
bedrijfs/schoolvervoer 1,39% 10,38% 2,57% 35,95%
fiets 14,73% --,--% 25,25% --,--%
te voet 2,71% 17,44% 10,26% 35,51%

LET OP !
Voor een correcte interpretatie van de onderzoeksgegevens is het aangewezen de leeswijzer, de toelichting met betrekking tot het begrip 'verplaatsing' en de methodologische appendix in het rapport te lezen.


BELANGRIJK !

Deze gegevens worden u louter ter informatie aangeboden. U kan geen rechten putten uit deze gegevens. De Vlaamse overheid wijst alle aansprakelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou ontstaan uit het gebruik van gegevens op deze website. De informatie kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast worden. Meer info hierover vindt u in de algemene Disclaimer.