Mobiel Vlaanderen

RAPPORTEN OVG VLAANDEREN 4.5 (september 2012 - september 2013)

Het eerste rapport is het 'analyserapport' waarin een geselecteerd aantal tabellen verder geanalyseerd wordt. Het tweede rapport is het 'tabellenrapport' waarin alle tabellen van het onderzoek zijn opgenomen.

HET ANALYSERAPPORT INKIJKEN EN DOWNLOADEN


HET TABELLENRAPPORT INKIJKEN EN DOWNLOADEN


LET OP !
Voor een correcte interpretatie van de onderzoeksgegevens is het aangewezen de leeswijzer, de toelichting met betrekking tot het begrip 'verplaatsing' en de methodologische appendix in het rapport te lezen.


BELANGRIJK !

Deze gegevens worden u louter ter informatie aangeboden. U kan geen rechten putten uit deze gegevens. De Vlaamse overheid wijst alle aansprakelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou ontstaan uit het gebruik van gegevens op deze website. De informatie kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast worden. Meer info hierover vindt u in de algemene Disclaimer.