Mobiel Vlaanderen

OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE MOBILITEITSKENMERKEN - OVG HASSELT-GENK

Begrippenlijst


->
BTM:
Bus, tram, metro
->
Hoofdvervoermiddel:
Het vervoermiddel waarmee de grootste afstand van de verplaatsing wordt afgelegd
->
GAVPPD:
Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag
->
GAAKPPD :
gemiddeld aantal afgelegde kilometers per persoon per dag (met uitsluiting van extreme waarden, met name alle verplaatsingen van 1.000km en meer)
->
De aanduidingen van de afstand zijn subjectieve percepties van de respondenten en verwijzen naar de afstand van de totale verplaatsing, evenwel nadien, in de mate van het mogelijke gecleand.
->
De basis van de tabellen inzake het gebruik van de auto-, de (snor-) (brom-)fiets en de motor zijn gebaseerd op alle respondenten onafgezien of zij al dan niet het voertuig in kwestie bezitten of erover kunnen beschikken
->
De resultaten in tabel 3 zijn gebaseerd op de gegevens van vraag 24 van de personenvragenlijst
->
Voor een correcte interpretatie is het aangewezen in de personenvragenlijst PDF bestand - 83 kB de toelichting te lezen i.v.m. het begrip "verplaatsing" en i.v.m. het invullen van de verplaatsingsgegevens.

Tabel 1: Verdeling van gezinnen volgens bezit van

grafiek opvragen

Aantal Personenwagen Fietsen

0 12,00% 19,23%
1 57,60% 19,68%
2 26,90% 25,91%
3 en meer 3,50% 35,18%Tabel 3: Verdeling van de hoofdvervoerswijze voor

grafiek opvragen

Aantal woon-werkverkeer woon-schoolverkeer
    sub-totaal   sub-totaal

autobestuurder 73,10% --,--% 5,60% --,--%
autopassagier 5,10% 78,20% 29,80% 35,40%
trein 2,40% --,--% 3,90% --,--%
btm 2,00% --,--% 14,90% --,--%
bedrijfs/schoolvervoer 1,70% 6,10% 0,20% 19,00%
fiets 11,20% --,--% 36,00% --,--%
te voet 2,60% 13,80% 7,90% 43,90%
brom/snorfiets 1,10% --,--% 1,80% --,--%
motor 0,70% 1,80% 0,00% 1,80%Tabel 4: Overzicht GAVPPD en GAAKPPD


GAVPPD GAAKPPD
2,80 verplaatsingen per dag 31,60 kilometerTabel 5: GAVPPD en GAAKPPD volgens hoofdvervoerswijze

grafiek opvragen

Aantal GAVPPD GAAKPPD
    sub-totaal   sub-totaal

autobestuurder 47,20% --,--% 54,18% --,--%
autopassagier 19,90% 67,10% 23,30% 77,48%
trein 0,90% --,--% 5,94% --,--%
btm 2,40% 3,30% 3,21% 9,15%
fiets 12,20% --,--% 4,36% --,--%
te voet 9,20% 21,40% 1,58% 5,94%
brom/snorfiets 0,90% --,--% 0,39% --,--%
motor 0,30% 1,20% 0,44% 0,83%
andere --,--% --,--% --,--% --,--%
onbepaald --,--% 7,00% --,--% 6,59%