Mobiel Vlaanderen
   U bent hier :   Mobiel Vlaanderen >  Onderzoek verplaatsingsgedrag in Vlaanderen >

RAPPORTEN OVG HASSELT-GENK

Deel 1 heeft betrekking op de methodologische aspecten van het onderzoek. Deel 2 heeft betrekking op de analyse van de huishoudenvragenlijst, deel 3A op de analyse van de personenvragenlijst en deel 3B bevat een aantal niet becommentarieerde tabellen van de analyse van de personenvragenlijst.DEEL 1 (METHODOLOGISCHE ANALYSE) INKIJKEN EN DOWNLOADEN


DEEL 2 (ANALYSE HUISHOUDEN VRAGENLIJST) INKIJKEN EN DOWNLOADEN


DEEL 3A (ANALYSE PERSONEN VRAGENLIJST) INKIJKEN EN DOWNLOADEN


DEEL 3B (BIJLAGE ANALYSE PERSONEN VRAGENLIJST) INKIJKEN EN DOWNLOADEN
© 2019 - Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid
De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website :
zie website vlaanderen.be voor meer info