Mobiel Vlaanderen

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG HASSELT-GENK - (april 1999 - april 2000)

OVG Hasselt/Genk is het eerste onderzoek naar het verplaatsingsgedrag in het stadsgewest Hasselt/Genk. Het veldwerk (d.i. de effectieve bevraging) van het onderzoek heeft plaatsgevonden van april 1999 tot april 2000. De rapportage werd beëindigd in april 2001.

Het onderzoeksgebied betrof de volgende gemeenten: Hasselt, Genk, Diepenbeek en Zonhoven.

Lees de 'methodologische achtergrondinformatie' alvorens de rapporten te raadplegen.

STUDIEGEBIED - grafische weergave

overzichtskaart studiegebied voor de regio Hasselt-Genk

INHOUDBELANGRIJK !

Deze gegevens worden u louter ter informatie aangeboden. U kan geen rechten putten uit deze gegevens. De Vlaamse overheid wijst alle aansprakelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou ontstaan uit het gebruik van gegevens op deze website. De informatie kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast worden. Meer info hierover vindt u in de algemene Disclaimer.