Mobiel Vlaanderen

OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE MOBILITEITSKENMERKEN - OVG ANTWERPEN

Begrippenlijst


->
BTM:
Bus, tram, metro
->
Hoofdvervoermiddel:
Het vervoermiddel waarmee de grootste afstand van de verplaatsing wordt afgelegd
->
GAVPPD:
Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag
->
GAAKPPD :
gemiddeld aantal afgelegde kilometers per persoon per dag (met uitsluiting van extreme waarden, met name alle verplaatsingen van 1.000km en meer)
->
De aanduidingen van de afstand zijn subjectieve percepties van de respondenten en verwijzen naar de afstand van de totale verplaatsing, evenwel nadien, in de mate van het mogelijke gecleand.
->
De basis van de tabellen inzake het gebruik van de auto-, de (snor-) (brom-)fiets en de motor zijn gebaseerd op alle respondenten onafgezien of zij al dan niet het voertuig in kwestie bezitten of erover kunnen beschikken
->
De resultaten in tabel 3 zijn gebaseerd op de gegevens van vraag 24 van de personenvragenlijst
->
Voor een correcte interpretatie is het aangewezen in de personenvragenlijst PDF bestand - 83 kB de toelichting te lezen i.v.m. het begrip "verplaatsing" en i.v.m. het invullen van de verplaatsingsgegevens.

Tabel 1: Verdeling van gezinnen volgens bezit van

grafiek opvragen

Aantal Personenwagen Fietsen

0 26,20% 36,51%
1 56,80% 22,16%
2 15,10% 20,94%
3 en meer 1,70% 20,38%Tabel 3: Verdeling van de hoofdvervoerswijze voor

grafiek opvragen

Aantal woon-werkverkeer woon-schoolverkeer
    sub-totaal   sub-totaal

autobestuurder 61,50% --,--% 3,10% --,--%
autopassagier 4,20% 65,70% 22,80% 25,90%
trein 3,00% --,--% 2,70% --,--%
btm 9,50% --,--% 18,00% --,--%
bedrijfs/schoolvervoer 2,30% 14,80% 0,90% 21,60%
fiets 12,10% --,--% 34,00% --,--%
te voet 5,00% 17,10% 15,00% 49,00%
brom/snorfiets 1,30% --,--% 3,30% --,--%
motor 1,00% 2,30% 0,10% 3,40%Tabel 4: Overzicht GAVPPD en GAAKPPD


GAVPPD GAAKPPD
2,71 verplaatsingen per dag 28,68 kilometerTabel 5: GAVPPD en GAAKPPD volgens hoofdvervoerswijze

grafiek opvragen

Aantal GAVPPD GAAKPPD
    sub-totaal   sub-totaal

autobestuurder 38,50% --,--% 49,21% --,--%
autopassagier 15,20% 53,70% 21,71% 70,92%
trein 0,90% --,--% 5,15% --,--%
btm 6,10% 7,00% 5,94% 11,09%
fiets 12,70% --,--% 4,45% --,--%
te voet 17,30% 30,00% 2,60% 7,05%
brom/snorfiets 0,90% --,--% 0,60% --,--%
motor 0,30% 1,20% 0,59% 1,19%
andere --,--% --,--% --,--% --,--%
onbepaald --,--% 8,30% --,--% 9,76%