Mobiel Vlaanderen

OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE MOBILITEITSKENMERKEN - OVG Vlaanderen (2)

Begrippenlijst


->
BTM:
Bus, tram, metro
->
Hoofdvervoermiddel:
Het vervoermiddel waarmee de grootste afstand van de verplaatsing wordt afgelegd
->
GAVPPD:
Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag
->
GAAKPPD :
gemiddeld aantal afgelegde kilometers per persoon per dag (alle waarnemingen, d.w.z. met inbegrip van extreme waarden)
->
De aanduidingen van de afstand zijn subjectieve percepties van de respondenten
->
De basis van de tabellen inzake het gebruik van de auto-, de (snor-) (brom-)fiets en de motor zijn gebaseerd op alle respondenten onafgezien of zij al dan niet het voertuig in kwestie bezitten of erover kunnen beschikken
->
De resultaten in tabel 3 zijn gebaseerd op de gegevens van vraag 24 van de personenvragenlijst.
->
Voor een correcte interpretatie is het aangewezen in de personenvragenlijst PDF bestand - 86 kB de toelichting te lezen i.v.m. het begrip "verplaatsing" en i.v.m. het invullen van de verplaatsingsgegevens.

Tabel 1: Verdeling van gezinnen volgens bezit van

grafiek opvragen

Aantal Personenwagen Fietsen

0 14,30% 18,50%
1 58,70% 21,30%
2 24,20% 26,80%
3 en meer 2,70% 33,20%Tabel 2: Verdeling van personen volgens gebruik van

grafiek opvragen

Frequentie personenwagen fiets BTM trein

Dagelijks 50,60% 25,30% 4,50% 3,10%
1 of (+) per week 33,90% 24,50% 6,60% 2,60%
1 of (+) per maand 4,50% 18,60% 10,60% 5,50%
1 of (+) per jaar 1,50% 16,00% 32,50% 49,20%
nooit 9,40% 15,60% 45,90% 39,60%Tabel 3: Verdeling van de hoofdvervoerswijze voor

grafiek opvragen

Aantal woon-werkverkeer woon-schoolverkeer
    sub-totaal   sub-totaal

autobestuurder 68,60% --,--% 3,40% --,--%
autopassagier 4,20% 72,80% 27,30% 30,70%
trein 5,50% --,--% 6,50% --,--%
btm 2,40% --,--% 9,80% --,--%
bedrijfs/schoolvervoer 1,90% 9,80% 3,70% 20,00%
fiets 12,90% --,--% 38,30% --,--%
te voet 2,60% 15,50% 8,10% 46,40%
brom/snorfiets 1,00% --,--% 2,90% --,--%
motor 0,90% 1,90% 0,10% 3,00%Tabel 4: Overzicht GAVPPD en GAAKPPD


GAVPPD GAAKPPD
2,76 verplaatsingen per dag 32,70 kilometerTabel 5: GAVPPD en GAAKPPD volgens hoofdvervoerswijze

grafiek opvragen

Aantal GAVPPD GAAKPPD
    sub-totaal   sub-totaal

autobestuurder 44,20% --,--% 54,00% --,--%
autopassagier 17,60% 61,80% 22,50% 76,50%
trein 1,60% --,--% 5,90% --,--%
btm 2,10% 3,70% 2,00% 7,90%
fiets 14,60% --,--% 5,70% --,--%
te voet 11,10% 25,70% 1,50% 7,20%
brom/snorfiets 1,10% --,--% 0,60% --,--%
motor 0,30% 1,40% 0,50% 1,10%
andere 1,10% --,--% --,--% --,--%
onbepaald 6,30% 7,40% --,--% 7,40%