Mobiel Vlaanderen

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN (2) - (januari 2000 - januari 2001)

OVG 2 is het tweede onderzoek naar het verplaatsingsgedrag in Vlaanderen. Het veldwerk (d.i. de effectieve bevraging van het onderzoek) heeft plaatsgevonden van januari 2000 tot januari 2001. De rapportage werd volledig beëindigd in januari 2004.

Lees de 'methodologische achtergrondinformatie' alvorens de rapporten te raadplegen.

STUDIEGEBIED - grafische weergave

overzichtskaart studiegebied Vlaanderen

INHOUD


BELANGRIJK !

Deze gegevens worden u louter ter informatie aangeboden. U kan geen rechten putten uit deze gegevens. De Vlaamse overheid wijst alle aansprakelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou ontstaan uit het gebruik van gegevens op deze website. De informatie kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast worden. Meer info hierover vindt u in de algemene Disclaimer.