Mobiel Vlaanderen

OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE MOBILITEITSKENMERKEN - OVG Vlaanderen (1)

Begrippenlijst

->
BTM:
Bus, tram, metro
->
Hoofdvervoermiddel:
Het vervoermiddel waarmee de grootste afstand van de verplaatsing wordt afgelegd
->
GAVPPD:
Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag
->
GAAKPPD :
gemiddeld aantal afgelegde kilometers per persoon per dag (alle waarnemingen, d.w.z. met inbegrip van extreme waarden)
->
De aanduidingen van de afstand zijn subjectieve percepties van de respondenten
->
De basis van de tabellen inzake het gebruik van de auto-, de (snor-) (brom-)fiets en de motor zijn gebaseerd op alle respondenten onafgezien of zij al dan niet het voertuig in kwestie bezitten of erover kunnen beschikken
->
De resultaten in tabel 3 zijn gebaseerd op de gegevens van vraag 16 van de personenvragenlijst.
->
Voor een correcte interpretatie is het aangewezen in de personenvragenlijst PDF bestand - 47 kB de toelichting te lezen i.v.m. het begrip "verplaatsing" en i.v.m. het invullen van de verplaatsingsgegevens.

Tabel 1: Verdeling van gezinnen volgens bezit van

grafiek opvragen

Aantal Personenwagen Fietsen

0 17,40% 20.00%
1 59,30% 20,30%
2 20,70% 27,60%
3 en meer 2,50% 31,90%Tabel 2: Verdeling van personen volgens gebruik van

grafiek opvragen

Frequentie Personenwagen fiets trein

Dagelijks 52,70% 28,40% 4,10%
1 of (+) per week 33,60% 26,70% 2,70%
1 of (+) per maand 6,00% 16,10% 4,00%
1 of (+) per jaar 1,90% 17,20% 35,60%
nooit 5,70% 11,60% 53,70%Tabel 3: Verdeling van de hoofdvervoerswijze voor

grafiek opvragen

Hoofdvervoerswijze woon-werkverkeer woon-schoolverkeer
    sub-totaal   sub-totaal

autobestuurder 64,00% --,--% 3,60% --,--%
autopassagier 6,70% 70,70% 24,80% 28,40%
trein 5,80% --,--% 6,60% --,--%
btm 3,10% --,--% 14,10% --,--%
bedrijfs/schoolvervoer 3,60% 12,50% 0,10% 20,80%
fiets 12,90% --,--% 37,80% --,--%
te voet 3,70% 16,60% 12,90% 50,70%Tabel 4: Overzicht GAVPPD en GAAKPPD


GAVPPD GAAKPPD
2,74 verplaatsingen per dag 34,50 kilometerTabel 5: GAVPPD en GAAKPPD volgens hoofdvervoerswijze

grafiek opvragen

Aantal GAVPPD GAAKPPD
    sub-totaal   sub-totaal

autobestuurder 43,10% --,--% 51,79% --,--%
autopassagier 19,20% 62,30% 26,13% 77,92%
trein 1,80% --,--% 7,08% --,--%
btm 2,60% 4,40% 3,93% 11,01%
te voet 13,50% 13,50% 1,25% 1,25%
fiets & brom/snorfiets 16,40% 16,40% 5,06% 5,06%
andere/onbepaald 3,30% 3,30% 4,77% 4,77%