Mobiel Vlaanderen
   U bent hier :   Mobiel Vlaanderen >  Onderzoek verplaatsingsgedrag in Vlaanderen >
START
JE VERPLAATSEN
• te voet of met de fiets
• met bus, tram, metro of trein
• met taxi of autocar
• met auto of motor
• met boot, veer of ferry
• met het vliegtuig
VRACHT VERVOEREN
PERSONEN VERVOEREN
MOBILITEITSBELEID
• Beleidsplannen
• Lokale overheden
• Wetgeving en omzendbrieven
• Vademecums
• Overheden en administraties
• Belangengroepen,
   beroepsorganisaties

STUDIE & ONDERZOEK
• Overzicht
• Mobiliteit in cijfers
• Opleidingen
• Studiebureaus
TIJDSCHRIFTEN & NIEUWSBRIEVEN

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN (1) - (april 1994 - april 1995)

OVG 1 is het eerste onderzoek naar het verplaatsingsgedrag in Vlaanderen. Het veldwerk (d.i. de effectieve bevraging) heeft plaatsgevonden van april 1994 tot april 1995. De eerste rapportage ("eindverslag") werd beëindigd in april 1996. Een bijkomende rapportage ("bijkomende analyses") werd beëindigd in april 2000.

Lees de 'methodologische achtergrondinformatie' alvorens de rapporten te raadplegen.


STUDIEGEBIED - grafische weergave

overzichtskaart studiegebied Vlaanderen

INHOUDBELANGRIJK !

Deze gegevens worden u louter ter informatie aangeboden. U kan geen rechten putten uit deze gegevens. De Vlaamse overheid wijst alle aansprakelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou ontstaan uit het gebruik van gegevens op deze website. De informatie kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast worden. Meer info hierover vindt u in de algemene Disclaimer.
© 2018 - Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid
De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website :
zie website vlaanderen.be voor meer info