Mobiel Vlaanderen
   U bent hier :   Mobiel Vlaanderen >  Onderzoek verplaatsingsgedrag in Vlaanderen >


ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN (5) - (januari 2015 - januari 2020)

OVG 5 is het vijfde onderzoek naar het verplaatsingsgedrag in Vlaanderen. OVG 5 is een continu onderzoek waarvan het veldwerk (d.i. de effectieve bevraging van het onderzoek) over 5 jaar verspreid is. Op die wijze is OVG 5 onderverdeeld in OVG 5.1 tot en met OVG 5.5.

  • Ga naar OVG 5.1
    Het veldwerk van OVG 5.1 heeft plaatsgevonden van januari 2015 tot januari 2016. De rapportage werd volledig beëindigd in december 2016.

  • Ga naar OVG 5.2
    Het veldwerk van OVG 5.2 heeft plaatsgevonden van januari 2016 tot januari 2017. De rapportage werd volledig beëindigd in december 2017.


BELANGRIJK !

Deze gegevens worden u louter ter informatie aangeboden. U kan geen rechten putten uit deze gegevens. De Vlaamse overheid wijst alle aansprakelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou ontstaan uit het gebruik van gegevens op deze website. De informatie kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast worden. Meer info hierover vindt u in de algemene Disclaimer.
© 2019 - Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid
De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website :
zie website vlaanderen.be voor meer info