Mobiel Vlaanderen

OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE MOBILITEITSKENMERKEN - OVG VLAANDEREN 3 (september 2007 - september 2008)

Begrippenlijst


->
BTM:
Bus, tram, metro
->
Hoofdvervoerswijze:
De wijze waarop de grootste afstand van de verplaatsing wordt afgelegd
->
GAVPPPD:
Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag
->
GAAKPPPD :
gemiddeld aantal afgelegde kilometers per persoon per dag (met uitsluiting van extreme waarden, met name alle verplaatsingen van 1.000km en meer)
->
De aanduidingen van de afstand zijn subjectieve percepties van de respondenten en verwijzen naar de afstand van de totale verplaatsing, evenwel nadien, in de mate van het mogelijke gecleand.
->
De basis van de tabellen inzake het gebruik van de auto-, de (snor-) (brom-)fiets en de motor zijn gebaseerd op alle respondenten onafgezien of zij al dan niet het voertuig in kwestie bezitten of erover kunnen beschikken
->
De resultaten in tabel 5 zijn gebaseerd op de gegevens van vraag 21 van de personenvragenlijst.

Tabel 1: Verdeling van gezinnen volgens bezit van

 

Aantal Personenwagen Fietsen

0 18,21% 18,56%
1 53,64% 19,38%
2 24,75% 25,22%
3 en meer 3,90% 36,84%Tabel 2: GAVPPPD en GAAKPPPD volgens hoofdvervoerswijze

 

Aantal GAVPPPD GAAKPPPD *
    sub-totaal   sub-totaal

autobestuurder 47,00% --,--% 54,72% --,--%
autopassagier 17,82% --,--% 21,11% --,--%
motorfiets 0,28% --,--% 0,54% --,--%
brom/snorfiets 0,65% 65,75% 0,25% 76,62%
trein 1,68% --,--% 7,51% --,--%
btm 3,55% --,--% 3,53% --,--%
autocar 0,50% 5,73% 1,69% 12,73%
fiets 14,15% --,--% 4,56% --,--%
te voet 13,37% 27,52% 1,60% 6,16%
andere 1,01% 1,01% 4,48% 4,48%


* met uitsluiting van alle verplaatsingen vanaf 1000km.

Tabel 3: Overzicht GAVPPPD en GAAKPPPD


GAVPPPD GAAKPPPD
3,14 verplaatsingen per dag 41,64 kilometer
38,40 kilometer *


* met uitsluiting van alle verplaatsingen vanaf 1000km.

Tabel 4: Verdeling van de hoofdvervoerswijze voor

 

Aantal woon-werkverkeer woon-schoolverkeer
    sub-totaal   sub-totaal

autobestuurder 66,77% --,--% 2,79% --,--%
autopassagier 3,65% --,--% 25,48% --,--%
motorfiets 0,74% --,--% 0,06% --,--%
brom/snorfiets 1,08% 72,24% 0,98% 29,31%
trein 7,12% --,--% 8,05% --,--%
btm 3,97% --,--% 19,36% --,--%
bedrijfs/schoolvervoer 0,85% 11,94% 3,13% 30,54%
fiets 12,52% --,--% 28,82% --,--%
te voet 3,30% 15,82% 11,32% 40,14%

LET OP !
Voor een correcte interpretatie van de onderzoeksgegevens is het aangewezen de leeswijzer en de methodologische toelichting in het rapport te lezen.


BELANGRIJK !

Deze gegevens worden u louter ter informatie aangeboden. U kan geen rechten putten uit deze gegevens. De Vlaamse overheid wijst alle aansprakelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou ontstaan uit het gebruik van gegevens op deze website. De informatie kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast worden. Meer info hierover vindt u in de algemene Disclaimer.