Mobiel Vlaanderen

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN 3 (september 2007 - september 2008) - (september 2008)

OVG 3 is het derde onderzoek naar het verplaatsingsgedrag in Vlaanderen. Het veldwerk (d.i. de effectieve bevraging van het onderzoek) heeft plaatsgevonden van september 2007 tot september 2008. De rapportage werd volledig beëindigd in september 2009.

STUDIEGEBIED - grafische weergave

overzichtskaart studiegebied - Vlaanderen

INHOUD


LET OP !
Voor een correcte interpretatie van de onderzoeksgegevens is het aangewezen de leeswijzer en de methodologische toelichting in het rapport te lezen.

BELANGRIJK !

Deze gegevens worden u louter ter informatie aangeboden. U kan geen rechten putten uit deze gegevens. De Vlaamse overheid wijst alle aansprakelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou ontstaan uit het gebruik van gegevens op deze website. De informatie kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast worden. Meer info hierover vindt u in de algemene Disclaimer.