Mobiel Vlaanderen

INLEIDING

Sinds 1994 wordt door de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid (departement Mobiliteit en Openbare Werken) van de Vlaamse overheid onderzoek uitgevoerd naar het verplaatsingsgedrag van Vlamingen. Dit onderzoek wordt kortweg 'OVG' genoemd (Onderzoek VerplaatsingsGedrag).

WAT WORDT IN HET OVG NAGEGAAN

In dit onderzoek worden een aantal mobiliteitskenmerken van gezinnen en personen onderzocht. In het bijzonder wordt getracht het verplaatsingsgedrag van Vlamingen zo goed mogelijk in kaart te brengen. Hierbij worden vragen gesteld over

 • wanneer
 • waarom
 • van waar
 • naar waar
 • waarmee
 • hoelang
 • hoever en
 • wie

zich verplaatst.

WELKE OVG'S WERDEN UITGEVOERD

Dit onderzoek is tot op heden op 2 niveaus uitgevoerd : op Vlaams niveau en op het niveau van een deelgebied. Het eerste betekent dat het onderzoek gebaseerd is op een steekproef die uit de ganse populatie van het Vlaamse Gewest genomen werd. Het tweede betekent dat het onderzoek gebaseerd is op een steekproef die uit een deelpopulatie van het Vlaamse Gewest genomen werd. Deze deelpopulatie is meestal een stadsgewest waarvan de afbakening in dit onderzoek in grote lijnen overeenkomt met de afbakening van het stadsgewest in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

Zo werden volgende onderzoeken uitgevoerd :

OVG Vlaanderen

 1. OVG Vlaanderen 1 (april 1994-april 1995)
 2. OVG Vlaanderen 2 (januari 2000-januari 2001)
 3. OVG Vlaanderen 3 (september 2007-september 2008)
 4. OVG Vlaanderen 4 (september 2008-september 2013)
 5. OVG Vlaanderen 5 (januari 2015-januari 2020)

OVG's Stadsgewesten

 1. OVG Antwerpen (april 1999-april 2000)
 2. OVG Hasselt-Genk (april 1999-april 2000)
 3. OVG Gent (januari 2000-januari 2001)
 4. OVG Vlaams-Brabant (stadsgewesten Aalst, Leuven, Mechelen en het tussenliggend gebied rond Brussel) (december 2000-december 2001)

ONDERZOEKSGEBIEDEN - grafische weergave

OVG's Stadsgewesten

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen - overzichtskaart regionale studiegebieden


AANSPREEKPUNT VOOR HET OVG

 • Departement Mobiliteit en Openbare Werken
  Afdeling Beleid
  Graaf de Ferrarisgebouw 20
  1000 Brussel
  T 02/553.77.56
  E-mail

BELANGRIJK !

Deze gegevens worden u louter ter informatie aangeboden. U kan geen rechten putten uit deze gegevens. De Vlaamse overheid wijst alle aansprakelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou ontstaan uit het gebruik van gegevens op deze website. De informatie kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast worden. Meer info hierover vindt u in de algemene Disclaimer.