Mobiel Vlaanderen - website voor lokale overheden
   U bent hier :   Mobiel Vlaanderenlokale overheden >  Agenda en nieuwszoeken
LOKAAL MOBILITEITSBELEID
• Wat?
• Mobiliteitsplan
• Projecten
• Kwaliteitsbewaking
• Samenwerkingsovereenkomsten
• Projectsubsidies
• Wetgeving en omzendbrieven
• Overlegorganen
• Mobiliteitsbegeleiders
• Vragen & antwoorden
THEMA'S
VERVOERSMODI
 • Voetgangers
 • Fietsers
 • Openbaar vervoer
 • Taxi en VVB
 • Vrachtverkeer
BELEID
 • Basisbereikbaarheid
 • Snelheidsbeleid
 • Participatie en inspraak
 • Parkeerbeleid
 • Sluipverkeer
 • Milieu
INFRASTRUCTUUR
 • Schoolbuurt
 • Verlichting
 • Winterdienst
RICHTINGGEVEND KADER
• Mobiliteitsbrief
• Vademecums
• Richtlijnen- en ideeëngidsen
• Beleidsplannen
• Statistieken
AANVULLENDE REGLEMENTEN
• Wat?
• Regelgeving
• Goedkeuring nieuw AR
• Aandachtspunten bij opmaak
• IRG
• Contact
WIE IS WIE?
• Overheden en administraties
• Belangengroepen en
   beroepsorganisaties

• Studiebureaus
• Opleidingsinstellingen
• Onderzoeks- en kenniscentra
Mobiliteitsbrief 198:  Mobiliteit bij evenementen  

Mobiliteitsbrief 198: Mobiliteit bij evenementen
april 2019

Mobiliteit speelt een belangrijke rol in de organisatie van evenementen. Bij de grondige voorbereiding is het nodig om de vervoerstromen mee in kaart te brengen. Daarnaast zetten grote evenementen steeds meer in op laagdrempelige en comfortabele alternatieven voor de wagen.
 Klik hier voor gratis inschrijving, archief en meest recente versie

agenda  Agenda

agenda  Nieuws

Vraag subsidies aan bij de Vlaamse overheid voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van schoolomgevingen


Vraag subsidies aan bij de Vlaamse overheid voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van schoolomgevingenWaarvoor dient de subsidie?
Gemeenten kunnen subsidies aanvragen bij de Vlaamse overheid voor projecten die de verkeersveiligheid van schoolomgevingen verbeteren. Deze subsidies zijn gericht op verkeerssignalisatie en kleine infrastructurele maatregelen. Zo kan je de verkeersveiligheid van schoolomgevingen aanpakken met snel uitvoerbare maatregelen. Werken komen in aanmerking als ze verricht zijn vanaf 1 januari 2019. Subsidies kunnen dus met terugwerkende kracht aangevraagd worden.

Wat is het maximum bedrag van de subsidie?
De gemeente kan jaarlijks één subsidieaanvraag indienen voor maximaal tien schoolomgevingen op haar grondgebied. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de uitgaven die voor de subsidie in aanmerking komen, met een absoluut maximum van 25.000 euro per schoolomgeving.

Hoe kan je de subsidie aanvragen?
De subsidie wordt aangevraagd met het aanvraagformulier dat je kan vinden op vlaanderen.be/subsidies-veilige-schoolomgevingen. Je stuurt het ingevulde formulier met de gevraagde bijlagen naar subsidies.veilige.schoolomgevingen@mow.vlaanderen.be.

Beleids- en beheerscyclus: oproep voor fietspadprojecten


Beleids- en beheerscyclus: oproep voor fietspadprojectenIn vele nieuwe gemeentelijke bestuursakkoorden gaat er aandacht naar maatregelen om het fietsgebruik te bevorderen. Ook bij de Vlaamse overheid werd vorig jaar een historisch recordbedrag voor investeringen in veilige en comfortabele fietsinfrastructuur vastgelegd. We gaan ervan uit dat de volgende Vlaamse Regering de inspanningen nog zal opdrijven omdat met meer fietsgebruik heel wat maatschappelijke doelstellingen worden gerealiseerd. De gemeenten kunnen een belangrijke bijdrage leveren door fietspadprojecten op te nemen in de lokale meerjarenplanning (beleids- en beheerscyclus) die momenteel volop wordt voorbereid. Zowel de Vlaamse overheid als de provincies voorzien in subsidies die de aanlegkosten van noodzakelijke fietsinfrastructuur tot 90 of 100% financieren.


Kortrijk en De Vlaamse Waterweg winnen Prijs Publieke Ruimte


Kortrijk en De Vlaamse Waterweg winnen Prijs Publieke RuimteDe stad Kortrijk en De Vlaamse Waterweg hebben de jaarlijkse Prijs Publieke Ruimte gewonnen voor de herinrichting van de Oude Leieboorden. Kortrijk won naast de prijs van de vakjury ook de publieksprijs waarvoor 2000 mensen online hun stem uitbrachten. De vakjury nomineerde vijf projecten: Singel Noord (Antwerpen), Breekbaar Land (Hooglede), de herinrichting van de stationsomgeving in Liedekerke, Oude Leieboorden (Kortrijk) en Wetteren aan de Schelde (Wetteren).

Meer info op publiekeruimte.info.


Uitstel GIPOD-verplichting voor kleinere werken met ernstige hinder of omleidingen


Uitstel GIPOD-verplichting voor kleinere werken met ernstige hinder of omleidingenBouwpromotoren en andere opdrachtgevers van werken moeten sinds 1 juli 2016 werkopdrachten, waarbij meer dan 50 m2 van het publiek domein wordt ingenomen, invoeren in de databank van het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD). Oorspronkelijk was voorzien om vanaf 1 maart 2019 ook kleinere werkopdrachten en andere geplande innames van het openbaar domein te registreren. Die verplichting om kleinere werkopdrachten in te geven, gaat nu pas na september 2020 in. Informatie Vlaanderen wil dan een nieuwe GIPOD-platform in productie nemen.

Bouwmeester Scan helpt gemeenten plannen voor plaats


Bouwmeester Scan helpt gemeenten plannen voor plaatsDe Bouwmeester Scan is een tool voor lokale besturen die snel werk willen maken van een duurzamer en beter ruimtegebruik. Een team van experten brengt de ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes van de gemeente in kaart en geeft concrete projecten en ingrepen aan. De resultaten van de 10 eerste scans staan nu online op de site van de Vlaamse Bouwmeester. De informatie kan dienen als basis voor een Gemeentelijk Ruimtelijk Beleidsplan (GRB) of om een gemeentelijke verordening, een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) of een verkavelingsvergunning bij te sturen of te ontwikkelen. De tool is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen het Team Vlaams Bouwmeester, het Departement Omgeving, de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vereniging van de Vlaamse Provincies en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

Meer info: www.vlaamsbouwmeester.be/nl/subsite/bouwmeester-scan

29 maart: Studiedag basisbereikbaarheid


29 maart: Studiedag basisbereikbaarheid

In 2019 en 2020 staat er heel wat te gebeuren met onder andere de opmaak van regionale mobiliteitsplannen, het organiseren van vervoer op maat en de opstart van een mobiliteitscentrale. Gemeenten, vervoerbedrijven, middenveld en de Vlaamse overheid zullen door de komst van basisbereikbaarheid op een andere manier samenwerken. Op 29 maart 2019 organiseren TreinTramBus, Mobiliteitsraad van Vlaanderen en Netwerk Duurzame Mobiliteit een studiedag over basisbereikbaarheid in het Vlaams Parlement. Schrijf je in voor 22 maart!

Meer info: www.duurzame-mobiliteit.be


Jaarrapport verkeersindicatoren online


Jaarrapport verkeersindicatoren online
De totale filezwaarte (= combinatie van filelengte en fileduur) op de Vlaamse snelwegen is gedaald in 2018. Dat blijkt uit het nieuwe jaarrapport Verkeersindicatoren van het Vlaams Verkeerscentrum. Die daling is te wijten aan de kortere ochtendfiles in de tweede jaarhelft van 2018, vermoedelijk doordat er minder neerslag viel. De Vlaamse snelwegen blijven wel nog steeds structureel verzadigd. De fileduur was in 2018 op de structurele fileplaatsen even lang, of zelfs langer, als in 2017 en het auto- en vrachtverkeer is opnieuw toegenomen. Op de bekende knelpunten rond Antwerpen en Brussel blijft de filezwaarte stijgen.

Download het jaarrapport op www.verkeerscentrum.be


25 april, 9 en 21 mei, 11 juni: Basisopleiding voor mobiliteitscoördinatoren


25 april, 9 en 21 mei, 11 juni: Basisopleiding voor mobiliteitscoördinatoren
Tijdens deze vierdaagse cursus van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) ontdek je alles wat je moet weten als mobiliteitsverantwoordelijke van een organisatie: de rol van de mobiliteitscoördinator, verkeersveiligheid in het woon-werkverkeer, fiscaliteit, wetgeving, best practices…

Na deze cursus:
  • kun je de link leggen tussen mobiliteitsmanagement en verkeersveiligheid;
  • weet je wat het takenpakket van de mobiliteitscoördinator is;
  • heb je een goed overzicht van de verschillende vervoeraanbieders en fiscale maatregelen;
  • kun je een bedrijfsvervoerplan opstellen;
  • weet je hoe je een bedrijfsvervoerplan succesvol kan implementeren.
De opleiding bestaat uit vier modules:
  • module 1: inleiding mobiliteitsmanagement en verkeersveiligheid (25 april)
  • module 2: aan de slag met mobiliteitsmanagement (9 mei)
  • module 3: een bedrijfsvervoerplan opstellen (21 mei)
  • module 4: een bedrijfsvervoerplan implementeren en sensibiliseren (11 juni)
Om de opleiding interactief te organiseren, laten we maar een kleine groep deelnemers toe. Snel inschrijven is dus de boodschap!

Meer info: www.vsv.be13 maart: Clean shipping Conference


De binnenvaart speelt een belangrijke rol in de Europese economie en verduurzaamt bovendien het goederenverkeer. Hoe draagt de binnenvaart bij tot schonere lucht? En kan ze dat nog meer gaan doen? Ontdek het tijdens de internationale CLINSH-conferentie op 13 maart in Brussel! Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken heet je hartelijk welkom.

Meer info: https://mobielvlaanderen.be/evenementen/conference-clinsh-20190313/28 maart: Conferentie connecting European Corridors – C-ITS across borders


28 maart: Conferentie connecting European Corridors – C-ITS across borders
Mobiliteit is meer dan ooit slim samenwerken. Dat geldt ook voor het InterCor-project dat voertuigen en aanverwante wegeninfrastructuur met mekaar wil doen communiceren op wegcorridors door Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Doel is een veiliger, efficiënter en vlotter verkeer en vervoer. Wil je meer te weten komen? Kom dan op 28 maart naar Antwerpen. Deze conferentie sluit een vierdaags testevent af. ’s Ochtends komen de samenwerking tussen de vier partnerlanden en de samenwerking tussen de verschillende systemen aan bod. De technische kant van het verhaal en de bekendmaking van de testresultaten komen in de namiddag aan bod. De conferentie sluit af met een blik op de toekomst. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en het Agentschap Wegen en Verkeer werken samen met andere internationale partners aan dit project.

Meer info: intercor-project.eu


© 2019 - Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid
De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website :
zie website vlaanderen.be voor meer info