Mobiel Vlaanderen - website voor lokale overheden
   U bent hier :   Mobiel Vlaanderenlokale overheden >  Agenda en nieuwszoeken
LOKAAL MOBILITEITSBELEID
• Wat?
• Mobiliteitsplan
• Projecten
• Kwaliteitsbewaking
• Samenwerkingsovereenkomsten
• Projectsubsidies
• Wetgeving en omzendbrieven
• Overlegorganen
• Mobiliteitsbegeleiders
• Vragen & antwoorden
THEMA'S
VERVOERSMODI
 • Voetgangers
 • Fietsers
 • Openbaar vervoer
 • Taxi en VVB
 • Vrachtverkeer
BELEID
 • Snelheidsbeleid
 • Participatie en inspraak
 • Parkeerbeleid
 • Sluipverkeer
 • Milieu
INFRASTRUCTUUR
 • Schoolbuurt
 • Verlichting
 • Winterdienst
RICHTINGGEVEND KADER
• Mobiliteitsbrief
• Vademecums
• Richtlijnen- en ideeëngidsen
• Beleidsplannen
• Statistieken
AANVULLENDE REGLEMENTEN
• Wat?
• Regelgeving
• Goedkeuring nieuw AR
• Aandachtspunten bij opmaak
• IRG
• Contact
WIE IS WIE?
• Overheden en administraties
• Belangengroepen en
   beroepsorganisaties

• Studiebureaus
• Opleidingsinstellingen
• Onderzoeks- en kenniscentra
Mobiliteitsbrief 195 - Nieuw lokaal mobiliteitsbeleid 

Mobiliteitsbrief 195 - Nieuw lokaal mobiliteitsbeleid
Januari 2019

1 januari was de start voor de nieuwe lokale legislaturen, maar ook voor de 15 vervoerregio's. Lokale overheden krijgen dankzij die vervoerregio's meer autonomie om hun vervoersnet uit te tekenen. In deze Mobiliteitsbrief geven vier Vlaamse topbeleidsmakers hun visie op regionaal mobiliteitsbeleid anno 2019.

 Klik hier voor gratis inschrijving, archief en meest recente versie

agenda  Agenda

agenda  Nieuws

Paraat voor de schoolstraat!

Paraat voor de schoolstraat!

Meer ruimte aan de schoolpoort voor stappers en trappers. Meer rust en minder chaos aan de schoolpoort. Dit kan mogelijk ook aan jouw school. Is jouw school of gemeente paraat voor een schoolstraat? Je komt het te weten op de provinciale infosessies. Tijdens de sessie zijn we te gast in een school met een schoolstraat.


Nieuwe mandatarissen: schrijf je in op Mobiliteitsbrief

Nieuwe mandatarissen: schrijf je in op MobiliteitsbriefBen je verkozen op 14 oktober? Van harte proficiat! Wij, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) van de Vlaamse overheid, staan te trappelen om samen met jullie, nieuwe lokale mandatarissen, aan een innovatief en duurzaam mobiliteitsbeleid te werken. In de Mobiliteitsbrief belichten wij maandelijks (behalve in juli en augustus) een mobiliteitsthema. Vanaf april 2019 ontvangen alle nieuwe mandatarissen deze Mobiliteitsbrief automatisch op hun werk(e-mail)adres. Wil je nu al op de hoogte blijven van de beleidsintenties van ons departement? Abonneer je dan alvast gratis op Mobiliteitsbrief en doe nu al inspiratie op. Inschrijven kan via www.mobielvlaanderen.be/overheden. Je kunt kiezen tussen een exemplaar op papier of een e-zine in je inbox. Op onze website staat ook meer informatie over lokaal mobiliteitsbeleid.


57 Meer Mobiele Lijnen toegankelijk voor rolstoelgebruikers zonder reservatie

57 Meer Mobiele Lijnen toegankelijk voor rolstoelgebruikers zonder reservatie

Sinds begin december moeten rolstoelgebruikers niet meer reserveren voor een rit op 57 bus- of tramlijnen. Op deze ‘Meer Mobiele Lijnen’ zet De Lijn uitsluitend toegankelijke voertuigen in en is een gegarandeerd deel van de haltes toegankelijk. Binnenkort bezorgt de vervoermaatschappij de 15 vervoerregio’s een lijst met haltes die het best eerst toegankelijk worden gemaakt. Het gaat om haltes die veel gebruikt worden of op drukke lijnen liggen. De toegankelijkheid van een halte blijft de bevoegdheid van de wegbeheerder. Toegankelijk betekent dat het perron verhoogd is, voldoende breed, effen en obstakelvrij. Voor blinden en slechtzienden is er een geleidelijn en rubbertegels. Drie pictogrammen geven aan of een halte toegankelijk is voor een rolstoelgebruiker met of zonder assistentie, en voor blinden en slechtzienden. Deze toegankelijkheidsinformatie is online op te vragen voor alle haltes in Vlaanderen. Ze komt ook op de halteborden.

Meer info op www.delijn.be
Nieuwe cijfers verkeersveiligheidsbarometer

Volgens cijfers van de laatste verkeersveiligheidsbarometer van Vias institute is het aantal verkeersdoden in de eerste 9 maanden van 2018 met 5% gedaald in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Er vielen 16 doden minder over deze periode dan een jaar eerder. Nooit eerder waren er minder dodelijke verkeerslachtoffers. Maar het aantal letselongevallen is wel lichtjes gestegen (+0,6%). Op nationaal niveau is het aantalverkeersdoden gestegen bij de fietsers (van 33 naar 40 doden) en bij de motorrijders (van 51 naar 57 doden). De stijging van het aantal dodelijke slachtoffers bij de fietsers doet zich vooral voor in Vlaanderen. Bij de motorrijders zien we dat de stijging van het aantal doden zich alleen in Wallonië voordoet. De weersomstandigheden, met een zomer met veel zonnige dagen en weinig neerslag, hebben zeker hun rol gespeeld in deze tendensen. Het aantal verkeersdoden is ook gestegen in ongevallen met een vrachtwagen (van 67 naar 74 doden). Het aantal dodelijke slachtoffers bij de auto-inzittenden is dan weer gedaald (van 173 naar 156).

Meer details op www.vias.be


Schrijf je in voor het Vlaams Congres Verkeersveiligheid

Schrijf je in voor het Vlaams Congres Verkeersveiligheid Verkeer is gedrag. Als we het veiliger willen maken, moeten we er in de eerste plaats voor zorgen dat de verkeersdeelnemers zich veiliger gedragen. Daarom gaan we op 18 maart 2019 op het grootste verkeersveiligheidscongres van Europa samen op zoek naar manieren om dat gedrag positief te beïnvloeden. Verwacht je aan een ijzersterk programma met workshops, lezingen, een fiets- en wandelexcursie en topsprekers zoals Wouter Duyck (professor gedragseconomie UGent). Niemand minder dan Xavier Taveirne leidt alles opnieuw in goede banen. Schrijf je in via www.vlaamscongresverkeersveiligheid.be

Neem een mobibad van VSV

Neem een mobibad van VSVMet de Mobibaden geeft de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) alle lokale en provinciale mandatarissen tijdens de maand februari een springplank om in de mobiliteitswereld te duiken. Je maakt kennis met belangrijke partners uit het werkveld en ontmoet de contactpersonen van je vervoerregio bij de VSV, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Agentschap Wegen en Verkeer, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, de provincies, De Lijn, Fietsberaad Vlaanderen en politie. Met een zee aan tips, een ijzersterk netwerk en bruisende praktijkvoorbeelden kan je nadien meteen aan de slag. Elke provincie krijgt een Mobibad (16.00 – 20.15 uur). Na een plenaire opening ontdek je je vervoerregio. Afsluiten doen we met een culinaire netwerkreceptie. Schud het koudwatervrees van je af en neem een frisse duik in mobiliteit!

  • Ma 11.02.2019 Oost-VlaanderenMa 18.02.2019 Limburg
  • Di 19.02.2019 West-Vlaanderen
  • Do 21.02.2019 Antwerpen
  • Di 26.02.2019 Vlaams-Brabant
Schrijf je nu in via www.mobibad.be.Hoe wandelvriendelijk is jouw buurt?

We willen allemaal wonen in een gezonde buurt. Maar hoe weet je hoe gezond een buurt is? Of hoe maak je een buurt gezonder? De walkability-analysetool voor gezonde buurten of kortweg de walkabilityscore-tool is daarvoor een handig hulpmiddel. Want die helpt ruimtelijke planners en gezondheidsambtenaren om de gezondheidsbepalende aspecten van een buurt beter te begrijpen. Via deze nieuwe online GIS-toepassing van VITO (Vlaamse onafhankelijke onderzoeksorganisatie op het gebied van cleantech en duurzame ontwikkeling) kan je informatie opzoeken over de walkabilityscore in je buurt. De walkabilityscore is een internationaal concept dat aangeeft hoe wandelvriendelijk een bepaalde omgeving is. De score bundelt drie aspecten: de functiemix, de woondichtheid en de stratenconnectiviteit.


Concept 'Schoolstraat' opgenomen in wetgeving

Concept 'Schoolstraat' opgenomen in wetgeving

Het concept ‘schoolstraat’ is sinds 20 oktober 2018 wettelijk verankerd in de Wegcode. Met een duidelijke definitie, een eigen verkeersbord en verkeersregels. De Wegcode omschrijft de schoolstraat als: een openbare weg in de nabijheid van een onderwijsinstelling waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen een verplaatsbare afsluiting geplaatst is met het verkeerbord C3, voorzien van een onderbord met daarop de vermelding ‘schoolstraat’.

Engageer je voor duurzame stedelijke logistiek via de Green Deal

Engageer je voor duurzame stedelijke logistiek via de Green Deal

Duurzame stedelijke logistiek is een noodzaak voor bereikbare en leefbare steden. Daarom lanceert The Shift, met steun van de Koning Boudewijnstichting, een Green Deal rond dit thema. Een Green Deal is een vrijwillige overeenkomst tussen (privé-) partners en de Vlaamse overheid om samen een groene doelstelling na te streven. Heeft jouw stad of gemeente plannen om stedelijke logistiek duurzamer maken? Stap dan mee in deze Green Deal met een actie die voertuigkilometers vermijdt, ze verschoont via zero-emissie voertuigen of ze verschuift naar een andere transportmodus of een minder druk tijdstip. Acties die inzetten op samenwerking en het verbinden van actoren rond dit thema zijn ook meer dan welkom.
Meer info: www.lne.be/green-deal-duurzame-stedelijke-logistiek (vanaf 5 november)

Vlaams Congres Verkeersveiligheid 2019: stuur je voorstel ten laatste op 21 oktober door

Vlaams Congres Verkeersveiligheid 2019: stuur je voorstel ten laatste op 21 oktober door

Verkeer is gedrag. Als we het verkeer veiliger willen maken, moeten we er in de eerste plaats voor zorgen dat de verkeersdeelnemers zich veiliger gedragen. Op het Vlaams Congres Verkeersveiligheid 2019 gaan we daarom samen op zoek naar manieren om dat gedrag te sturen. Bruis je nu al van de ideeën om het programma mee vorm te geven? Of wil je graag meedingen naar de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs? Dien dan ten laatste op 21 oktober 2018 je voorstel in en toon hoe elke verkeerskundige een ware gedragstovenaar is.

Meer info: www.vlaamscongresverkeersveiligheid.be

Onze mobiliteit gaat vaak gepaard met tijdverlies, hoge kosten en verkeersongevallen. Schakelt u mee een versnelling hoger richting duurzaam en veilig woon-werkverkeer? 

Dat doet u op Shift Up, het netwerkevent waarop u uw mobiliteitsmanagement een boost kan geven. Een ijzersterk programma, klinkende namen, een heerlijke lunch en een netwerkmoment: u kan het allemaal meemaken op donderdagnamiddag 21 september in het Vlaams Parlement in Brussel.

Meer info: www.vsv.be

© 2019 - Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid
De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website :
zie website vlaanderen.be voor meer info