Mobiel Vlaanderen - website voor lokale overheden
   U bent hier :   Mobiel Vlaanderenlokale overheden >  Agenda en nieuwszoeken
LOKAAL MOBILITEITSBELEID
• Wat?
• Mobiliteitsplan
• Projecten
• Kwaliteitsbewaking
• Samenwerkingsovereenkomsten
• Projectsubsidies
• Wetgeving en omzendbrieven
• Overlegorganen
• Mobiliteitsbegeleiders
• Vragen & antwoorden
THEMA'S
VERVOERSMODI
 • Voetgangers
 • Fietsers
 • Openbaar vervoer
 • Taxi en VVB
 • Vrachtverkeer
BELEID
 • Snelheidsbeleid
 • Participatie en inspraak
 • Parkeerbeleid
 • Sluipverkeer
 • Milieu
INFRASTRUCTUUR
 • Schoolbuurt
 • Verlichting
 • Winterdienst
RICHTINGGEVEND KADER
• Mobiliteitsbrief
• Vademecums
• Richtlijnen- en ideeëngidsen
• Beleidsplannen
• Statistieken
AANVULLENDE REGLEMENTEN
• Wat?
• Regelgeving
• Goedkeuring nieuw AR
• Aandachtspunten bij opmaak
• IRG
• Contact
WIE IS WIE?
• Overheden en administraties
• Belangengroepen en
   beroepsorganisaties

• Studiebureaus
• Opleidingsinstellingen
• Onderzoeks- en kenniscentra
Mobiliteitsbrief 191 - Winterdienst 

Mobiliteitsbrief 191 - Winterdienst
september 2018

Van de 3de maandag van oktober tot de 4de maandag van april is het de periode van de winterdienst. Laat je niet verrassen en bereid je nu al voor! Deze Mobiliteitsbrief geeft je nuttige tips voor sneeuw- en ijsvrije wegen en fietspaden en voor een goede communicatie daarrond.

 Klik hier voor gratis inschrijving, archief en meest recente versie

agenda  Agenda

agenda  Nieuws

Verwijder overtollige verkeersborden in jouw gemeente

Verwijder overtollige verkeersborden in jouw gemeenteAl enkele jaren doet de Vlaamse overheid inspanningen om het aantal verkeersborden langs de weg te verminderen. Het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid heeft een lijst gemaakt van alle (wettelijke) verkeersborden die verwijderd moeten worden, in volgorde van prioriteit. Het gaat om opstellingen die niet toegelaten, overbodig of niet wenselijk zijn. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) haalt deze verkeerborden langs de gewestwegen weg en zal daar in de loop van september mee klaar zijn. Het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid moedigt lokale overheden aan om ook eens een kijkje te nemen op de lijst en overtollige verkeersborden op de wegen in hun beheer te verwijderen. Klik hier voor de lijst met de te verwijderen verkeersborden.


De Lijn breidt ‘Meer Mobiele Lijnen’ uit van 5 naar 70

De Lijn breidt ‘Meer Mobiele Lijnen’ uit van 5 naar 70De afgelopen maanden testte De Lijn een ‘Meer Mobiele Lijn’ in elke provincie. Op zo’n lijn rijden alleen toegankelijke bussen en trams. Minstens de helft van de haltes op het traject is toegankelijk en minimum 30% is toegankelijk zonder assistentie. Minder mobiele reizigers moeten op deze lijnen niet reserveren. Na een geslaagd proefproject worden nu 65 extra lijnen omgevormd tot ‘Meer Mobiele Lijnen’. Het toegankelijk maken van haltes is op lokale wegen een verantwoordelijkheid van steden en gemeenten. De Lijn maakte daarvoor haltenota’s die heel concreet aanduiden welke haltes op lokaal niveau prioritair aangepakt moeten worden. Meer info: www.delijn.be


Basisbereikbaarheid: vervoerregioraden in najaar van start

Basisbereikbaarheid: vervoerregioraden in najaar van start Op vrijdag 20 juli 2018 heeft de Vlaamse Regering het voorontwerp van het decreet Basisbereikbaarheid goedgekeurd. Vlaanderen wordt daarvoor opgedeeld in 15 vervoerregio’s. Per vervoerregio zullen de gemeenten samen met de Vlaamse overheid een mobiliteitsplan ontwerpen om de mobiliteit aan te pakken. Meer info over basisbereikbaarheid en de indeling in vervoerregio’s vind je op www.basisbereikbaarheid.be. Voor de opstart van de vervoerregioraden zullen de voorzitters van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken dit najaar contact opnemen met de gemeenten.


Subsidies voor educatieve of sensibiliserende projecten

Subsidies voor educatieve of sensibiliserende projectenLanceert jouw vereniging een actie rond veilig of milieuvriendelijk verkeer? Promoot jouw organisatie het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets met een leuke campagne? Dan kan je subsidies aanvragen bij ons departement. Voor projecten die in 2019 van start gaan, moet je voor 1 oktober 2018 subsidies aanvragen. Alleen verenigingen die zijn opgericht op particulier initiatief en de vorm hebben van een vzw of een stichting kunnen een subsidie voor een project aanvragen. De subsidie kan maximaal 75% bedragen van de directe personeels- en werkingskosten van het project, met een bovengrens van € 50.000. Opgelet: infrastructuur komt niet in aanmerking. De ingediende projecten worden beoordeeld op basis van criteria zoals vernieuwend potentieel, bovenlokaal effect, de afstemming met het Vlaamse mobiliteitsbeleid en kosteneffectiviteit. Succes! Meer info: www.mobielvlaanderen.be/subsidiedecreet/Dag van de Mobiliteitsprofessional op 2 oktober: schrijf je in!

De Dag van de Mobiliteitsprofessional is het leer- en netwerkevent voor al wie professioneel of als vrijwilliger bezig is met mobiliteit, ruimtelijke planning en stedenbouw. Na een plenair programma ga je te voet, fietsend of met het openbaar vervoer op ontdekking in Genk. Afsluiten doen we met een boeiend debat met de Vlaamse bouwmeester en een receptie. Klinkt interessant? Schrijf je dan in via www.dagvandemobiliteitsprofessional.be. Doe je dit voor 10 september, dan krijg je bovendien 25 euro korting. Tot dan!Je abonnement op de Mobiliteitsbrief

Je abonnement op de MobiliteitsbriefWe behandelen je adresgegevens volgens de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je krijgt deze Mobiliteitsbrief omwille van je openbare functie of omdat je je hebt ingeschreven. Je kunt dit altijd wijzigen via www.mobielvlaanderen.be/overheden/mobbrief-inschrijving of via een mail naar info@mobiliteitsbrief.be.


Winnaars fietsgemeente/fietsstad 2018

Winnaars fietsgemeente/fietsstad 2018Op het fietscongres begin juni maakte de Vlaamse Stichting Verkeerskunde de winnaars bekend van fietsgemeente/fietsstad 2018. Gent won in de categorie > 50 000 inwoners, Deinze in de categorie 20 000 tot 50 000 inwoners en Bonheiden in de categorie < 20 000 inwoners. Er werden ook deelawards uitgereikt aan Bonheiden, Gent, Mechelen en Sint-Niklaas. Gent, Deinze en Duffel waren de winnaars van de publiekprijs.

Meer info: https://www.fietsgemeentestad.be


#goedopweg met de Week van de mobiliteit

#goedopweg met de Week van de mobiliteitDe Week van de mobiliteit (16-22 september) is hét jaarlijkse festival van de duurzame mobiliteit. Meer dan 1.500 acties en initiatieven zetten het brede publiek #goedopweg om stil te staan bij dagdagelijkse verplaatsingen naar werk, school of in de vrije tijd. Tijdens die week zijn er een pak acties voor een heel divers publiek, zoals de Strapdag, Cycle Chic, de Autodeelsalons, Autovrije Zondag, LaMA, de Delende Buurten en Car Free Day. Ga ook #goedopweg tijdens de Week van de mobiliteit en organiseer zelf een actie in jouw gemeente: een speelstraat, een ontbijt voor je fietsende collega’s, een wandeling langs de trage wegen in jouw gemeente … Registreer jouw actie op www.weekvandemobiliteit.be, ontvang exclusief campagnemateriaal en ga #goedopweg tijdens de Week van de Mobiliteit 2018!

LIKE & SHARE: www.facebook.com/Weekvandemobiliteit of @Week_Mobiliteit, #goedopweg (voor de inspirerende acties & goede voorbeelden) #WeekvdMobiliteit (voor de campagne)


Nieuw vademecum autosnelwegen

Nieuw vademecum autosnelwegenHet Agentschap Wegen en Verkeer maakte één allesomvattend document over autosnelwegen: het ‘Vademecum weginfrastructuur VWI deel autosnelwegen’. Het nieuwe vademecum telt zo’n 150 pagina’s en bundelt alle ontwerprichtlijnen over het geometrisch ontwerp van snelwegen. Je vindt er onder meer hoe breed rij- en pechstroken moeten zijn en welke boogstralen nodig zijn. Wil je meer te weten komen? Op 11 september en 10 december organiseert het Agentschap Wegen en Verkeer infomomenten over dit nieuwe vademecum.

Download het vademecum op http://wegenenverkeer.be/vademecum-autosnelwegen.


Dag van de Mobiliteitsprofessional in Genk

Dag van de Mobiliteitsprofessional in GenkTijdens de Dag van de Mobiliteitsprofessional deelt Genk haar wijkgerichte mobiliteitsaanpak. Het atypische industriële verleden en de verspreide structuur van Genk vragen om een gedurfde ruimtelijke visie en een nieuw stedelijk model. Na een prikkelend plenair programma ga je te voet, fietsend of met het openbaar vervoer op ontdekking. Je doet ongetwijfeld frisse ideeën op waarmee je nadien aan de slag kan voor het mobiliteitsbeleid en ruimtelijke planning in jouw gemeente of stad. Schrijf je in en kom op 2 oktober 2018 naar Genk.

Meer info: www.dagvandemobiliteitsprofessional.be


Voor wie?

De website www.mobielvlaanderen.be/overheden is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het mobiliteitsbeleid:

  • de gemeentelijke overheden;
  • het Vlaamse Gewest;
  • de Vlaamse provincies;
  • de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn;
  • eventueel derden (scholen, bedrijven, organisaties, ...).

Wat?

Deze website is het verzamelpunt voor teksten en links in verband met gemeentelijke mobiliteitsplanning en mobiliteitsbeleid in het algemeen.

© 2018 - Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid
De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website :
zie website vlaanderen.be voor meer info