Mobiel Vlaanderen - website voor lokale overheden
   U bent hier :   Mobiel Vlaanderenlokale overheden >  Agenda en nieuwszoeken
LOKAAL MOBILITEITSBELEID
• Wat?
• Mobiliteitsplan
• Projecten
• Kwaliteitsbewaking
• Samenwerkingsovereenkomsten
• Projectsubsidies
• Wetgeving en omzendbrieven
• Overlegorganen
• Mobiliteitsbegeleiders
• Vragen & antwoorden
THEMA'S
VERVOERSMODI
 • Voetgangers
 • Fietsers
 • Openbaar vervoer
 • Taxi en VVB
 • Vrachtverkeer
BELEID
 • Snelheidsbeleid
 • Participatie en inspraak
 • Parkeerbeleid
 • Sluipverkeer
 • Milieu
INFRASTRUCTUUR
 • Schoolbuurt
 • Verlichting
 • Winterdienst
RICHTINGGEVEND KADER
• Mobiliteitsbrief
• Vademecums
• Richtlijnen- en ideeëngidsen
• Beleidsplannen
• Statistieken
AANVULLENDE REGLEMENTEN
• Wat?
• Regelgeving
• Goedkeuring nieuw AR
• Aandachtspunten bij opmaak
• IRG
• Contact
WIE IS WIE?
• Overheden en administraties
• Belangengroepen en
   beroepsorganisaties

• Studiebureaus
• Opleidingsinstellingen
• Onderzoeks- en kenniscentra
Mobiliteitsbrief 190 - Zwaar vervoer en veiligheid 

Mobiliteitsbrief 190 - Zwaar vervoer en veiligheid
juni 2018

Elk jaar eisen dodehoekongevallen met vrachtwagens slachtoffers, vaak met zware gevolgen. Sensibilisering rond de dode hoek, leesbare infrastructuur, strikte handhaving en goede afspraken voor werfverkeer kunnen het aantal ongevallen doen dalen.

 Klik hier voor gratis inschrijving, archief en meest recente versie

agenda  Agenda

agenda  Nieuws

Je abonnement op de Mobiliteitsbrief

Je abonnement op de MobiliteitsbriefWe behandelen je adresgegevens volgens de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je krijgt deze Mobiliteitsbrief omwille van je openbare functie of omdat je je hebt ingeschreven. Je kunt dit altijd wijzigen via www.mobielvlaanderen.be/overheden/mobbrief-inschrijving of via een mail naar info@mobiliteitsbrief.be.


Winnaars fietsgemeente/fietsstad 2018

Winnaars fietsgemeente/fietsstad 2018Op het fietscongres begin juni maakte de Vlaamse Stichting Verkeerskunde de winnaars bekend van fietsgemeente/fietsstad 2018. Gent won in de categorie > 50 000 inwoners, Deinze in de categorie 20 000 tot 50 000 inwoners en Bonheiden in de categorie < 20 000 inwoners. Er werden ook deelawards uitgereikt aan Bonheiden, Gent, Mechelen en Sint-Niklaas. Gent, Deinze en Duffel waren de winnaars van de publiekprijs.

Meer info: https://www.fietsgemeentestad.be


#goedopweg met de Week van de mobiliteit

#goedopweg met de Week van de mobiliteitDe Week van de mobiliteit (16-22 september) is hét jaarlijkse festival van de duurzame mobiliteit. Meer dan 1.500 acties en initiatieven zetten het brede publiek #goedopweg om stil te staan bij dagdagelijkse verplaatsingen naar werk, school of in de vrije tijd. Tijdens die week zijn er een pak acties voor een heel divers publiek, zoals de Strapdag, Cycle Chic, de Autodeelsalons, Autovrije Zondag, LaMA, de Delende Buurten en Car Free Day. Ga ook #goedopweg tijdens de Week van de mobiliteit en organiseer zelf een actie in jouw gemeente: een speelstraat, een ontbijt voor je fietsende collega’s, een wandeling langs de trage wegen in jouw gemeente … Registreer jouw actie op www.weekvandemobiliteit.be, ontvang exclusief campagnemateriaal en ga #goedopweg tijdens de Week van de Mobiliteit 2018!

LIKE & SHARE: www.facebook.com/Weekvandemobiliteit of @Week_Mobiliteit, #goedopweg (voor de inspirerende acties & goede voorbeelden) #WeekvdMobiliteit (voor de campagne)


Nieuw vademecum autosnelwegen

Nieuw vademecum autosnelwegenHet Agentschap Wegen en Verkeer maakte één allesomvattend document over autosnelwegen: het ‘Vademecum weginfrastructuur VWI deel autosnelwegen’. Het nieuwe vademecum telt zo’n 150 pagina’s en bundelt alle ontwerprichtlijnen over het geometrisch ontwerp van snelwegen. Je vindt er onder meer hoe breed rij- en pechstroken moeten zijn en welke boogstralen nodig zijn. Wil je meer te weten komen? Op 11 september en 10 december organiseert het Agentschap Wegen en Verkeer infomomenten over dit nieuwe vademecum.

Download het vademecum op http://wegenenverkeer.be/vademecum-autosnelwegen.


Dag van de Mobiliteitsprofessional in Genk

Dag van de Mobiliteitsprofessional in GenkTijdens de Dag van de Mobiliteitsprofessional deelt Genk haar wijkgerichte mobiliteitsaanpak. Het atypische industriële verleden en de verspreide structuur van Genk vragen om een gedurfde ruimtelijke visie en een nieuw stedelijk model. Na een prikkelend plenair programma ga je te voet, fietsend of met het openbaar vervoer op ontdekking. Je doet ongetwijfeld frisse ideeën op waarmee je nadien aan de slag kan voor het mobiliteitsbeleid en ruimtelijke planning in jouw gemeente of stad. Schrijf je in en kom op 2 oktober 2018 naar Genk.

Meer info: www.dagvandemobiliteitsprofessional.be


Afbeelding oude parkeerschijf niet meer toegelaten vanaf 2019

Afbeelding oude parkeerschijf niet meer toegelaten vanaf 2019Parkeerschijven die zowel de aankomsttijd als de eindtijd aangeven, moeten eind 2018 definitief van alle verkeersborden verdwenen zijn. Weggebruikers mogen sinds 2003 enkel nog de parkeerschijf van het Europees model, die alleen het begin van de parkeertijd aangeeft, gebruiken. De overgangsperiode, nodig om de verkeersborden met de oude afbeelding te vervangen, loopt af op 31 december 2018.


EFRO-oproep stedelijke mobiliteit West-Vlaanderen

EFRO-oproep stedelijke mobiliteit West-VlaanderenWest-Vlaamse steden en gemeenten die een Burgemeesterconvenant afsloten én een goedgekeurd klimaatplan hebben (Sustainable Energy Action Plan of SEAP) kunnen EFRO-steun aanvragen voor een project dat zich focust op het verlagen van CO2-emissie van goederenvervoer. Vooral projecten die multimodaal goederenverkeer (spoor, water,…) verder uitwerken, komen in aanmerking. Ook nieuwe logistieke concepten kunnen ingediend worden. Enkele voorbeelden van mogelijke projecten:

 • projecten voor een duurzame stedelijke distributie;
 • projecten voor een multimodaal transportsysteem;
 • pilootprojecten van slimme transportsystemen;
 • projecten die multimodale transportmogelijkheden gericht op een vermindering van het aantal afgelegde kilometers over de weg stimuleren;
 • gemeentelijk/stedelijke distributieprojecten zoals levering met kleinere, elektrische voertuigen; efficiënter laden en lossen;…
 • projecten die noodzakelijke randvoorwaarden voor vergroening of verduurzaming van de mobiliteit ontwikkelen.
Steden en gemeenten die een project willen indienen voor deze EFRO-steun moeten zich verplicht vooraanmelden voor 30 juni 2018 (via stefaan.pennewaert@vlaio.be of erik.degendt@vlaio.be). Definitieve indiening is voorzien op 14 september.

Meer info en details over de projectoproep op www.vlaio.be (Prioriteit 3)Teken het charter ‘Versnelde Projectrealisatie’

Teken het charter ‘Versnelde Projectrealisatie’AWV, Aquafin, VMM, Aquaflanders, ORI, OVIO, Bouwunie, Vlawebo en de VVSG roepen alle steden en gemeenten op om het charter ‘Versnelde Projectrealisatie’ mee te ondertekenen. Dit charter heeft als doel wegenis-en rioleringsprojecten sneller af te werken en werd door AWV, Aquafin en de andere partners in het leven geroepen. Met de ondertekening verklaart u te onderzoeken hoe de samenwerking en efficiëntie bij projecten kan verbeteren. Doel is ook om de verbeteringen meteen toe te passen om de doorlooptijd van projecten zo kort mogelijk te houden en de hinder voor de burgers te verminderen. U kunt het charter ondertekenen via www.vlario.be/charter.


Vergunning verkrijgbaar voor tekeningen op nutskasten AWV

Vergunning verkrijgbaar voor tekeningen op nutskasten AWVSteden en gemeenten kunnen nutskasten die eigendom zijn van het Vlaamse Gewest en beheerd worden door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) nu laten opsmukken met kunstgraffiti of andere tekeningen. Steden en gemeenten die geïnteresseerd zijn kunnen daarvoor (per nutskast) een vergunning zonder retributie aanvragen bij AWV. De constructie moet wel gemakkelijk te inspecteren blijven voor stabiliteits- of andere problemen. AWV moet het materiaal en het ontwerp ook goedkeuren. Een ‘Vergunning voor het gebruik van een nutskast van het Vlaamse gewest voor het aanbrengen van een verfraaiing’ kunt u aanvragen bij uw provinciale afdeling van AWV.


20.000 ‘curieuzeneuzen’ meten stikstof

20.000 ‘curieuzeneuzen’ meten stikstofTussen 28 april en 26 mei meten 20.000 burgers de luchtkwaliteit in hun straat. Het project ‘curieuzeneuzen’ is een meetcampagne om het stikstofgehalte in de lucht te meten. Relevant, want meer dan de helft van de NO2-uitstoot in Vlaanderen komt van het verkeer. De meetresultaten worden gebruikt om de recente computerkaart voor luchtkwaliteit te testen. Als gemeente kunt u heel wat maatregelen nemen die de luchtkwaliteit positief beïnvloeden. Vooral op knelpuntlocaties is het aangewezen om maatregelen te nemen die de blootstelling aan luchtverontreiniging door verkeer verminderen. Deze maatregelen verminderen ook de geluidshinder van verkeer, mooi meegenomen! Op de website van het departement Omgeving vindt u inspiratie over wat u als gemeente kunt doen. Lokale overheden die ondersteuning zoeken, kunnen begeleiding vragen aan de medisch milieukundigen (mmk) van het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo).

Meer info op www.omgevingvlaanderen.be en www.curieuzeneuzen.be.
Contactgegevens van de Logo’s vindt u op www.gezondheidenmilieu.be.


Voor wie?

De website www.mobielvlaanderen.be/overheden is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het mobiliteitsbeleid:

 • de gemeentelijke overheden;
 • het Vlaamse Gewest;
 • de Vlaamse provincies;
 • de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn;
 • eventueel derden (scholen, bedrijven, organisaties, ...).

Wat?

Deze website is het verzamelpunt voor teksten en links in verband met gemeentelijke mobiliteitsplanning en mobiliteitsbeleid in het algemeen.

© 2018 - Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid
De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website :
zie website vlaanderen.be voor meer info