Mobiel Vlaanderen - website voor lokale overheden
   U bent hier :   Mobiel Vlaanderenlokale overheden >  Agenda en nieuwszoeken
LOKAAL MOBILITEITSBELEID
• Wat?
• Mobiliteitsplan
• Projecten
• Kwaliteitsbewaking
• Samenwerkingsovereenkomsten
• Projectsubsidies
• Wetgeving en omzendbrieven
• Overlegorganen
• Mobiliteitsbegeleiders
• Vragen & antwoorden
THEMA'S
VERVOERSMODI
 • Voetgangers
 • Fietsers
 • Openbaar vervoer
 • Taxi en VVB
 • Vrachtverkeer
BELEID
 • Snelheidsbeleid
 • Participatie en inspraak
 • Parkeerbeleid
 • Sluipverkeer
 • Milieu
INFRASTRUCTUUR
 • Schoolbuurt
 • Verlichting
 • Winterdienst
RICHTINGGEVEND KADER
• Mobiliteitsbrief
• Vademecums
• Richtlijnen- en ideeëngidsen
• Beleidsplannen
• Statistieken
AANVULLENDE REGLEMENTEN
• Wat?
• Regelgeving
• Goedkeuring nieuw AR
• Aandachtspunten bij opmaak
• IRG
• Contact
WIE IS WIE?
• Overheden en administraties
• Belangengroepen en
   beroepsorganisaties

• Studiebureaus
• Opleidingsinstellingen
• Onderzoeks- en kenniscentra
Mobiliteitsbrief 196 - Richtlijnen voor wegontwerp 

Mobiliteitsbrief 196 - Richtlijnen voor wegontwerp
februari 2019

In de loop der jaren maakten verschillende diensten van de Vlaamse overheid handboeken, dienstorders en richtlijnen voor wegontwerp. Ook voor lokale overheden kunnen ze richtinggevend en inspirerend zijn.
 Klik hier voor gratis inschrijving, archief en meest recente versie

agenda  Agenda

agenda  Nieuws

Roadshows voor lokale besturen

Roadshows voor lokale besturenLokale besturen zijn een van de belangrijkste partners van het Agentschap Wegen en Verkeer. In het voorjaar van 2019 organiseert het Agentschap Wegen en Verkeer daarom een Roadshow door de vijf Vlaamse provincies. Daar maak je kennis met onze organisatie en onze expertise in openbare werken, mobiliteit, verkeersveiligheid en infrastructuur.

  • Antwerpen 19 maart 2019
  • Brugge 24 april 2019
  • Leuven 3 april 2019
  • Hasselt 21 maart 2019
  • Gent 30 april 2019
Meer info en inschrijving op wegenenverkeer/roadshows


Fietsberaad nodigt je uit op vijfde verjaardag

Fietsberaad nodigt je uit op vijfde verjaardag

Op 15 maart 2019 viert Fietsberaad Vlaanderen haar vijfde verjaardag in het Vlaams Parlement. De Vlaamse Regering richtte in maart 2014 Fietsberaad Vlaanderen op. Met kennis en praktijkgericht onderzoek ondersteunt Fietsberaad Vlaanderen sindsdien de ontwikkeling van het fietsbeleid bij alle overheden. Ook op dit verjaardagsfeest wil Fietsberaad Vlaanderen nieuwe burgemeesters, schepenen, ambtenaren, medewerkers van studiebureaus, … inspireren over de toekomst van de fiets. Daarom nodigde Fietsberaad Brent Toderian uit, voormalig stadsplanner van de Canadese stad Vancouver. Hij is een internationaal gerespecteerd stadsplanner en -denker. Hij geeft de voorzet voor een debat over sterk fietsbeleid en de leefkwaliteit in onze steden en dorpen. Iedereen is welkom!


Stel je kandidaat voor ‘ons buurtpunt’

Stel je kandidaat voor ‘ons buurtpunt’

Met het project ‘ons buurtpunt’ helpen het Netwerk Duurzame Mobiliteit, Cera en het Innovatiesteunpunt voor Landbouw en Platteland lokale spelers op weg om samen met lokale overheden een buurtpunt op te richten. Een buurtpunt is een ontmoetingsplaats met verschillende diensten en een vervoersaanbod. De concrete invulling en vorm hangt af van de lokale noden, wensen en mogelijkheden. Doe inspiratie op tijdens de inspiratiedag op 21 maart in Leuven. Een 15-tal gemeentes of wijken richten dan ook een lerend netwerk ‘ons buurtpunt’ op.

Stel je kandidaat via de website www.duurzame-mobiliteit.be/onsbuurtpunt.

Vernieuwd inhaalverbod voor vrachtwagens

Vernieuwd inhaalverbod voor vrachtwagensTot voor enkele weken was België een uitzondering in Europa voor het inhalen van vrachtwagens: op rijbanen met twee keer twee rijstroken mochten vrachtwagens niet inhalen tenzij anders aangegeven. In de rest van Europa geldt het omgekeerde: inhalen mag, tenzij er verbodsborden staan. De federale regering heeft het algemene inhaalverbod nu geschrapt en volgt voortaan de Europese logica. Bij regenweer geldt wel nog een algemeen inhaalverbod. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts voert op basis van onderzoek een inhaalverbod in op zeventig procent van alle 2x2-rijbanen. Op bijna de helft geldt overdag een inhaalverbod voor vrachtwagens. Op ongeveer een kwart geldt een inhaalverbod tijdens de ochtend- en de avondspits. Net zoals in de rest van Europa zal een verkeersbord langs de weg voortaan aangeven waar het inhaalverbod van kracht is. Tegelijk wordt de controle op het inhaalverbod opgevoerd. Op 38 locaties in Vlaanderen zullen vaste ANPR-camera’s in staat zijn om inhalende vrachtwagens te flitsen. Daarbovenop zal vanaf dit jaar minstens één mobiele camera in elke Vlaamse provincie op veranderende locaties inhalende vrachtwagens betrappen.


Paraat voor de schoolstraat!

Paraat voor de schoolstraat!

Meer ruimte aan de schoolpoort voor stappers en trappers. Meer rust en minder chaos aan de schoolpoort. Dit kan mogelijk ook aan jouw school. Is jouw school of gemeente paraat voor een schoolstraat? Je komt het te weten op de provinciale infosessies. Tijdens de sessie zijn we te gast in een school met een schoolstraat.Nieuwe mandatarissen: schrijf je in op Mobiliteitsbrief

Nieuwe mandatarissen: schrijf je in op MobiliteitsbriefBen je verkozen op 14 oktober? Van harte proficiat! Wij, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) van de Vlaamse overheid, staan te trappelen om samen met jullie, nieuwe lokale mandatarissen, aan een innovatief en duurzaam mobiliteitsbeleid te werken. In de Mobiliteitsbrief belichten wij maandelijks (behalve in juli en augustus) een mobiliteitsthema. Vanaf april 2019 ontvangen alle nieuwe mandatarissen deze Mobiliteitsbrief automatisch op hun werk(e-mail)adres. Wil je nu al op de hoogte blijven van de beleidsintenties van ons departement? Abonneer je dan alvast gratis op Mobiliteitsbrief en doe nu al inspiratie op. Inschrijven kan via www.mobielvlaanderen.be/overheden. Je kunt kiezen tussen een exemplaar op papier of een e-zine in je inbox. Op onze website staat ook meer informatie over lokaal mobiliteitsbeleid.57 Meer Mobiele Lijnen toegankelijk voor rolstoelgebruikers zonder reservatie

57 Meer Mobiele Lijnen toegankelijk voor rolstoelgebruikers zonder reservatie

Sinds begin december moeten rolstoelgebruikers niet meer reserveren voor een rit op 57 bus- of tramlijnen. Op deze ‘Meer Mobiele Lijnen’ zet De Lijn uitsluitend toegankelijke voertuigen in en is een gegarandeerd deel van de haltes toegankelijk. Binnenkort bezorgt de vervoermaatschappij de 15 vervoerregio’s een lijst met haltes die het best eerst toegankelijk worden gemaakt. Het gaat om haltes die veel gebruikt worden of op drukke lijnen liggen. De toegankelijkheid van een halte blijft de bevoegdheid van de wegbeheerder. Toegankelijk betekent dat het perron verhoogd is, voldoende breed, effen en obstakelvrij. Voor blinden en slechtzienden is er een geleidelijn en rubbertegels. Drie pictogrammen geven aan of een halte toegankelijk is voor een rolstoelgebruiker met of zonder assistentie, en voor blinden en slechtzienden. Deze toegankelijkheidsinformatie is online op te vragen voor alle haltes in Vlaanderen. Ze komt ook op de halteborden.

Meer info op www.delijn.be
Nieuwe cijfers verkeersveiligheidsbarometer

Volgens cijfers van de laatste verkeersveiligheidsbarometer van Vias institute is het aantal verkeersdoden in de eerste 9 maanden van 2018 met 5% gedaald in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Er vielen 16 doden minder over deze periode dan een jaar eerder. Nooit eerder waren er minder dodelijke verkeerslachtoffers. Maar het aantal letselongevallen is wel lichtjes gestegen (+0,6%). Op nationaal niveau is het aantalverkeersdoden gestegen bij de fietsers (van 33 naar 40 doden) en bij de motorrijders (van 51 naar 57 doden). De stijging van het aantal dodelijke slachtoffers bij de fietsers doet zich vooral voor in Vlaanderen. Bij de motorrijders zien we dat de stijging van het aantal doden zich alleen in Wallonië voordoet. De weersomstandigheden, met een zomer met veel zonnige dagen en weinig neerslag, hebben zeker hun rol gespeeld in deze tendensen. Het aantal verkeersdoden is ook gestegen in ongevallen met een vrachtwagen (van 67 naar 74 doden). Het aantal dodelijke slachtoffers bij de auto-inzittenden is dan weer gedaald (van 173 naar 156).

Meer details op www.vias.be


Schrijf je in voor het Vlaams Congres Verkeersveiligheid

Schrijf je in voor het Vlaams Congres Verkeersveiligheid Verkeer is gedrag. Als we het veiliger willen maken, moeten we er in de eerste plaats voor zorgen dat de verkeersdeelnemers zich veiliger gedragen. Daarom gaan we op 18 maart 2019 op het grootste verkeersveiligheidscongres van Europa samen op zoek naar manieren om dat gedrag positief te beïnvloeden. Verwacht je aan een ijzersterk programma met workshops, lezingen, een fiets- en wandelexcursie en topsprekers zoals Wouter Duyck (professor gedragseconomie UGent). Niemand minder dan Xavier Taveirne leidt alles opnieuw in goede banen. Schrijf je in via www.vlaamscongresverkeersveiligheid.be

Neem een mobibad van VSV

Neem een mobibad van VSVMet de Mobibaden geeft de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) alle lokale en provinciale mandatarissen tijdens de maand februari een springplank om in de mobiliteitswereld te duiken. Je maakt kennis met belangrijke partners uit het werkveld en ontmoet de contactpersonen van je vervoerregio bij de VSV, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Agentschap Wegen en Verkeer, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, de provincies, De Lijn, Fietsberaad Vlaanderen en politie. Met een zee aan tips, een ijzersterk netwerk en bruisende praktijkvoorbeelden kan je nadien meteen aan de slag. Elke provincie krijgt een Mobibad (16.00 – 20.15 uur). Na een plenaire opening ontdek je je vervoerregio. Afsluiten doen we met een culinaire netwerkreceptie. Schud het koudwatervrees van je af en neem een frisse duik in mobiliteit!

  • Ma 11.02.2019 Oost-VlaanderenMa 18.02.2019 Limburg
  • Di 19.02.2019 West-Vlaanderen
  • Do 21.02.2019 Antwerpen
  • Di 26.02.2019 Vlaams-Brabant
Schrijf je nu in via www.mobibad.be.Onze mobiliteit gaat vaak gepaard met tijdverlies, hoge kosten en verkeersongevallen. Schakelt u mee een versnelling hoger richting duurzaam en veilig woon-werkverkeer? 

Dat doet u op Shift Up, het netwerkevent waarop u uw mobiliteitsmanagement een boost kan geven. Een ijzersterk programma, klinkende namen, een heerlijke lunch en een netwerkmoment: u kan het allemaal meemaken op donderdagnamiddag 21 september in het Vlaams Parlement in Brussel.

Meer info: www.vsv.be

© 2019 - Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid
De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website :
zie website vlaanderen.be voor meer info