Mobiel Vlaanderen - website voor lokale overheden
   U bent hier :   Mobiel Vlaanderenlokale overheden >  Agenda en nieuwszoeken
LOKAAL MOBILITEITSBELEID
• Wat?
• Mobiliteitsplan
• Projecten
• Kwaliteitsbewaking
• Samenwerkingsovereenkomsten
• Projectsubsidies
• Wetgeving en omzendbrieven
• Overlegorganen
• Mobiliteitsbegeleiders
• Vragen & antwoorden
THEMA'S
VERVOERSMODI
 • Voetgangers
 • Fietsers
 • Openbaar vervoer
 • Taxi en VVB
 • Vrachtverkeer
BELEID
 • Basisbereikbaarheid
 • Snelheidsbeleid
 • Participatie en inspraak
 • Parkeerbeleid
 • Sluipverkeer
 • Milieu
INFRASTRUCTUUR
 • Schoolbuurt
 • Verlichting
 • Winterdienst
RICHTINGGEVEND KADER
• Mobiliteitsbrief
• Vademecums
• Richtlijnen- en ideeëngidsen
• Beleidsplannen
• Statistieken
AANVULLENDE REGLEMENTEN
• Wat?
• Regelgeving
• Goedkeuring nieuw AR
• Aandachtspunten bij opmaak
• IRG
• Contact
WIE IS WIE?
• Overheden en administraties
• Belangengroepen en
   beroepsorganisaties

• Studiebureaus
• Opleidingsinstellingen
• Onderzoeks- en kenniscentra
Mobiliteitsbrief 197 - Verkeersgedrag beïnvloeden 

Mobiliteitsbrief 197 - Verkeersgedrag beïnvloeden
maart 2019

Verkeersgedrag beïnvloeden is een werk van lange adem. Naast sensibilisatie en educatie kan je ook nudging toepassen om onbewuste verkeershandelingen en routines te sturen. En ken je SAVE 2.0 al? Dat is een nieuwe methodiek voor verkeersveiligheid die vertrekt vanuit lokale ongevallenanalyse.


 Klik hier voor gratis inschrijving, archief en meest recente versie

agenda  Agenda

agenda  Nieuws

29 maart: Studiedag basisbereikbaarheid


29 maart: Studiedag basisbereikbaarheid

In 2019 en 2020 staat er heel wat te gebeuren met onder andere de opmaak van regionale mobiliteitsplannen, het organiseren van vervoer op maat en de opstart van een mobiliteitscentrale. Gemeenten, vervoerbedrijven, middenveld en de Vlaamse overheid zullen door de komst van basisbereikbaarheid op een andere manier samenwerken. Op 29 maart 2019 organiseren TreinTramBus, Mobiliteitsraad van Vlaanderen en Netwerk Duurzame Mobiliteit een studiedag over basisbereikbaarheid in het Vlaams Parlement. Schrijf je in voor 22 maart!

Meer info: www.duurzame-mobiliteit.be


Jaarrapport verkeersindicatoren online


Jaarrapport verkeersindicatoren online
De totale filezwaarte (= combinatie van filelengte en fileduur) op de Vlaamse snelwegen is gedaald in 2018. Dat blijkt uit het nieuwe jaarrapport Verkeersindicatoren van het Vlaams Verkeerscentrum. Die daling is te wijten aan de kortere ochtendfiles in de tweede jaarhelft van 2018, vermoedelijk doordat er minder neerslag viel. De Vlaamse snelwegen blijven wel nog steeds structureel verzadigd. De fileduur was in 2018 op de structurele fileplaatsen even lang, of zelfs langer, als in 2017 en het auto- en vrachtverkeer is opnieuw toegenomen. Op de bekende knelpunten rond Antwerpen en Brussel blijft de filezwaarte stijgen.

Download het jaarrapport op www.verkeerscentrum.be


25 april, 9 en 21 mei, 11 juni: Basisopleiding voor mobiliteitscoördinatoren


25 april, 9 en 21 mei, 11 juni: Basisopleiding voor mobiliteitscoördinatoren
Tijdens deze vierdaagse cursus van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) ontdek je alles wat je moet weten als mobiliteitsverantwoordelijke van een organisatie: de rol van de mobiliteitscoördinator, verkeersveiligheid in het woon-werkverkeer, fiscaliteit, wetgeving, best practices…

Na deze cursus:
 • kun je de link leggen tussen mobiliteitsmanagement en verkeersveiligheid;
 • weet je wat het takenpakket van de mobiliteitscoördinator is;
 • heb je een goed overzicht van de verschillende vervoeraanbieders en fiscale maatregelen;
 • kun je een bedrijfsvervoerplan opstellen;
 • weet je hoe je een bedrijfsvervoerplan succesvol kan implementeren.
De opleiding bestaat uit vier modules:
 • module 1: inleiding mobiliteitsmanagement en verkeersveiligheid (25 april)
 • module 2: aan de slag met mobiliteitsmanagement (9 mei)
 • module 3: een bedrijfsvervoerplan opstellen (21 mei)
 • module 4: een bedrijfsvervoerplan implementeren en sensibiliseren (11 juni)
Om de opleiding interactief te organiseren, laten we maar een kleine groep deelnemers toe. Snel inschrijven is dus de boodschap!

Meer info: www.vsv.be13 maart: Clean shipping Conference


De binnenvaart speelt een belangrijke rol in de Europese economie en verduurzaamt bovendien het goederenverkeer. Hoe draagt de binnenvaart bij tot schonere lucht? En kan ze dat nog meer gaan doen? Ontdek het tijdens de internationale CLINSH-conferentie op 13 maart in Brussel! Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken heet je hartelijk welkom.

Meer info: https://mobielvlaanderen.be/evenementen/conference-clinsh-20190313/28 maart: Conferentie connecting European Corridors – C-ITS across borders


28 maart: Conferentie connecting European Corridors – C-ITS across borders
Mobiliteit is meer dan ooit slim samenwerken. Dat geldt ook voor het InterCor-project dat voertuigen en aanverwante wegeninfrastructuur met mekaar wil doen communiceren op wegcorridors door Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Doel is een veiliger, efficiënter en vlotter verkeer en vervoer. Wil je meer te weten komen? Kom dan op 28 maart naar Antwerpen. Deze conferentie sluit een vierdaags testevent af. ’s Ochtends komen de samenwerking tussen de vier partnerlanden en de samenwerking tussen de verschillende systemen aan bod. De technische kant van het verhaal en de bekendmaking van de testresultaten komen in de namiddag aan bod. De conferentie sluit af met een blik op de toekomst. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en het Agentschap Wegen en Verkeer werken samen met andere internationale partners aan dit project.

Meer info: intercor-project.eu


Roadshows voor lokale besturen


Roadshows voor lokale besturenLokale besturen zijn een van de belangrijkste partners van het Agentschap Wegen en Verkeer. In het voorjaar van 2019 organiseert het Agentschap Wegen en Verkeer daarom een Roadshow door de vijf Vlaamse provincies. Daar maak je kennis met onze organisatie en onze expertise in openbare werken, mobiliteit, verkeersveiligheid en infrastructuur.
 • Antwerpen 19 maart 2019
 • Brugge 24 april 2019
 • Leuven 3 april 2019
 • Hasselt 21 maart 2019
 • Gent 30 april 2019
Meer info en inschrijving op wegenenverkeer/roadshowsFietsberaad nodigt je uit op vijfde verjaardag


Fietsberaad nodigt je uit op vijfde verjaardag
Op 15 maart 2019 viert Fietsberaad Vlaanderen haar vijfde verjaardag in het Vlaams Parlement. De Vlaamse Regering richtte in maart 2014 Fietsberaad Vlaanderen op. Met kennis en praktijkgericht onderzoek ondersteunt Fietsberaad Vlaanderen sindsdien de ontwikkeling van het fietsbeleid bij alle overheden. Ook op dit verjaardagsfeest wil Fietsberaad Vlaanderen nieuwe burgemeesters, schepenen, ambtenaren, medewerkers van studiebureaus, … inspireren over de toekomst van de fiets. Daarom nodigde Fietsberaad Brent Toderian uit, voormalig stadsplanner van de Canadese stad Vancouver. Hij is een internationaal gerespecteerd stadsplanner en -denker. Hij geeft de voorzet voor een debat over sterk fietsbeleid en de leefkwaliteit in onze steden en dorpen. Iedereen is welkom!


Stel je kandidaat voor ‘ons buurtpunt’


Stel je kandidaat voor ‘ons buurtpunt’
Met het project ‘ons buurtpunt’ helpen het Netwerk Duurzame Mobiliteit, Cera en het Innovatiesteunpunt voor Landbouw en Platteland lokale spelers op weg om samen met lokale overheden een buurtpunt op te richten. Een buurtpunt is een ontmoetingsplaats met verschillende diensten en een vervoersaanbod. De concrete invulling en vorm hangt af van de lokale noden, wensen en mogelijkheden. Doe inspiratie op tijdens de inspiratiedag op 21 maart in Leuven. Een 15-tal gemeentes of wijken richten dan ook een lerend netwerk ‘ons buurtpunt’ op.

Stel je kandidaat via de website www.duurzame-mobiliteit.be/onsbuurtpunt.

Vernieuwd inhaalverbod voor vrachtwagens


Vernieuwd inhaalverbod voor vrachtwagensTot voor enkele weken was België een uitzondering in Europa voor het inhalen van vrachtwagens: op rijbanen met twee keer twee rijstroken mochten vrachtwagens niet inhalen tenzij anders aangegeven. In de rest van Europa geldt het omgekeerde: inhalen mag, tenzij er verbodsborden staan. De federale regering heeft het algemene inhaalverbod nu geschrapt en volgt voortaan de Europese logica. Bij regenweer geldt wel nog een algemeen inhaalverbod. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts voert op basis van onderzoek een inhaalverbod in op zeventig procent van alle 2x2-rijbanen. Op bijna de helft geldt overdag een inhaalverbod voor vrachtwagens. Op ongeveer een kwart geldt een inhaalverbod tijdens de ochtend- en de avondspits. Net zoals in de rest van Europa zal een verkeersbord langs de weg voortaan aangeven waar het inhaalverbod van kracht is. Tegelijk wordt de controle op het inhaalverbod opgevoerd. Op 38 locaties in Vlaanderen zullen vaste ANPR-camera’s in staat zijn om inhalende vrachtwagens te flitsen. Daarbovenop zal vanaf dit jaar minstens één mobiele camera in elke Vlaamse provincie op veranderende locaties inhalende vrachtwagens betrappen.

Paraat voor de schoolstraat!


Paraat voor de schoolstraat!
Meer ruimte aan de schoolpoort voor stappers en trappers. Meer rust en minder chaos aan de schoolpoort. Dit kan mogelijk ook aan jouw school. Is jouw school of gemeente paraat voor een schoolstraat? Je komt het te weten op de provinciale infosessies. Tijdens de sessie zijn we te gast in een school met een schoolstraat.© 2019 - Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid
De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website :
zie website vlaanderen.be voor meer info