Participatietrajecten van mobiliteitsplan tot wijkniveau - Draaiboek
INHOUD


  • Bijlage 1 : Beschrijving van elk demonstratieproject

  • Bijlage 2 : Voorbeeldmateriaal uit de demonstraties

  • Bijlage 3 : Document participatie-initiatieven

  • Bijlage 4 : Document participatiewerkvormen

  • Bijlage 5 : Checklist participatie-initiatieven

  • Bijlage 6 : Indicatoren en meetmethoden voor de evaluatie van participatie-initiatieven, ingedeeld per ambitieniveau