Mobiel Vlaanderen - website voor lokale overheden
   U bent hier :   Mobiel Vlaanderenlokale overheden >  Agenda en nieuwszoeken
LOKAAL MOBILITEITSBELEID
• Wat?
• Mobiliteitsplan
• Projecten
• Kwaliteitsbewaking
• Samenwerkingsovereenkomsten
• Projectsubsidies
• Wetgeving en omzendbrieven
• Overlegorganen
• Mobiliteitsbegeleiders
• Vragen & antwoorden
THEMA'S
VERVOERSMODI
 • Voetgangers
 • Fietsers
 • Openbaar vervoer
 • Taxi en VVB
 • Vrachtverkeer
BELEID
 • Snelheidsbeleid
 • Participatie en inspraak
 • Parkeerbeleid
 • Sluipverkeer
 • Milieu
INFRASTRUCTUUR
 • Schoolbuurt
 • Verlichting
 • Winterdienst
RICHTINGGEVEND KADER
• Mobiliteitsbrief
• Vademecums
• Richtlijnen- en ideeëngidsen
• Beleidsplannen
• Statistieken
AANVULLENDE REGLEMENTEN
• Wat?
• Regelgeving
• Goedkeuring nieuw AR
• Aandachtspunten bij opmaak
• IRG
• Contact
WIE IS WIE?
• Overheden en administraties
• Belangengroepen en
   beroepsorganisaties

• Studiebureaus
• Opleidingsinstellingen
• Onderzoeks- en kenniscentra
Mobiliteitsbrief 194 - Gedeelde mobiliteit 

Mobiliteitsbrief 194 - Gedeelde mobiliteit

Vlaanderen zet in op deelmobiliteit. Via Green Deals, mobipunten en andere knooppunten wordt deel- en combimobiliteit volop gepromoot. Zo komt er meer plaats vrij voor open ruimte.

 Klik hier voor gratis inschrijving, archief en meest recente versie

agenda  Agenda

agenda  Nieuws

Neem een mobibad van VSV

Neem een mobibad van VSVMet de Mobibaden geeft de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) alle lokale en provinciale mandatarissen tijdens de maand februari een springplank om in de mobiliteitswereld te duiken. Je maakt kennis met belangrijke partners uit het werkveld en ontmoet de contactpersonen van je vervoerregio bij de VSV, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Agentschap Wegen en Verkeer, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, de provincies, De Lijn, Fietsberaad Vlaanderen en politie. Met een zee aan tips, een ijzersterk netwerk en bruisende praktijkvoorbeelden kan je nadien meteen aan de slag. Elke provincie krijgt een Mobibad (16.00 – 20.15 uur). Na een plenaire opening ontdek je je vervoerregio. Afsluiten doen we met een culinaire netwerkreceptie. Schud het koudwatervrees van je af en neem een frisse duik in mobiliteit!

  • Ma 11.02.2019 Oost-VlaanderenMa 18.02.2019 Limburg
  • Di 19.02.2019 West-Vlaanderen
  • Do 21.02.2019 Antwerpen
  • Di 26.02.2019 Vlaams-Brabant
Schrijf je nu in via www.mobibad.be.Hoe wandelvriendelijk is jouw buurt?

We willen allemaal wonen in een gezonde buurt. Maar hoe weet je hoe gezond een buurt is? Of hoe maak je een buurt gezonder? De walkability-analysetool voor gezonde buurten of kortweg de walkabilityscore-tool is daarvoor een handig hulpmiddel. Want die helpt ruimtelijke planners en gezondheidsambtenaren om de gezondheidsbepalende aspecten van een buurt beter te begrijpen. Via deze nieuwe online GIS-toepassing van VITO (Vlaamse onafhankelijke onderzoeksorganisatie op het gebied van cleantech en duurzame ontwikkeling) kan je informatie opzoeken over de walkabilityscore in je buurt. De walkabilityscore is een internationaal concept dat aangeeft hoe wandelvriendelijk een bepaalde omgeving is. De score bundelt drie aspecten: de functiemix, de woondichtheid en de stratenconnectiviteit.


Nieuwe mandatarissen: schrijf je in op Mobiliteitsbrief

Nieuwe mandatarissen: schrijf je in op MobiliteitsbriefBen je verkozen op 14 oktober? Van harte proficiat! Wij, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) van de Vlaamse overheid, staan te trappelen om samen met jullie, nieuwe lokale mandatarissen, aan een innovatief en duurzaam mobiliteitsbeleid te werken. In de Mobiliteitsbrief belichten wij maandelijks (behalve in juli en augustus) een mobiliteitsthema. Vanaf april 2019 ontvangen alle nieuwe mandatarissen deze Mobiliteitsbrief automatisch op hun werk(e-mail)adres. Wil je nu al op de hoogte blijven van de beleidsintenties van ons departement? Abonneer je dan alvast gratis op Mobiliteitsbrief en doe nu al inspiratie op. Inschrijven kan via www.mobielvlaanderen.be/overheden. Je kunt kiezen tussen een exemplaar op papier of een e-zine in je inbox. Op onze website staat ook meer informatie over lokaal mobiliteitsbeleid.


Concept 'Schoolstraat' opgenomen in wetgeving

Concept 'Schoolstraat' opgenomen in wetgeving

Het concept ‘schoolstraat’ is sinds 20 oktober 2018 wettelijk verankerd in de Wegcode. Met een duidelijke definitie, een eigen verkeersbord en verkeersregels. De Wegcode omschrijft de schoolstraat als: een openbare weg in de nabijheid van een onderwijsinstelling waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen een verplaatsbare afsluiting geplaatst is met het verkeerbord C3, voorzien van een onderbord met daarop de vermelding ‘schoolstraat’.

Engageer je voor duurzame stedelijke logistiek via de Green Deal

Engageer je voor duurzame stedelijke logistiek via de Green Deal

Duurzame stedelijke logistiek is een noodzaak voor bereikbare en leefbare steden. Daarom lanceert The Shift, met steun van de Koning Boudewijnstichting, een Green Deal rond dit thema. Een Green Deal is een vrijwillige overeenkomst tussen (privé-) partners en de Vlaamse overheid om samen een groene doelstelling na te streven. Heeft jouw stad of gemeente plannen om stedelijke logistiek duurzamer maken? Stap dan mee in deze Green Deal met een actie die voertuigkilometers vermijdt, ze verschoont via zero-emissie voertuigen of ze verschuift naar een andere transportmodus of een minder druk tijdstip. Acties die inzetten op samenwerking en het verbinden van actoren rond dit thema zijn ook meer dan welkom.
Meer info: www.lne.be/green-deal-duurzame-stedelijke-logistiek (vanaf 5 november)

Vlaams Congres Verkeersveiligheid 2019: stuur je voorstel ten laatste op 21 oktober door

Vlaams Congres Verkeersveiligheid 2019: stuur je voorstel ten laatste op 21 oktober door

Verkeer is gedrag. Als we het verkeer veiliger willen maken, moeten we er in de eerste plaats voor zorgen dat de verkeersdeelnemers zich veiliger gedragen. Op het Vlaams Congres Verkeersveiligheid 2019 gaan we daarom samen op zoek naar manieren om dat gedrag te sturen. Bruis je nu al van de ideeën om het programma mee vorm te geven? Of wil je graag meedingen naar de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs? Dien dan ten laatste op 21 oktober 2018 je voorstel in en toon hoe elke verkeerskundige een ware gedragstovenaar is.

Meer info: www.vlaamscongresverkeersveiligheid.be

Handleiding: tracking ter ondersteuning van fietsbeleid

Handleiding: tracking ter ondersteuning van fietsbeleidEen Europees consortium van onder andere Mobiel 21 en POLIS (European cities and regions networking for innovative transport solutions) heeft een handleiding geschreven voor de verschillende manieren waarop mobiliteitstracking kan ingeschakeld worden om het fiets- en wandelbeleid van Europese steden en gemeenten te versterken. Tracking heeft heel wat potentieel: van het aanleveren van data voor een gefundeerd fietsbeleid tot het professionaliseren van gedragsveranderingscampagnes. De handleiding helpt steden en gemeenten om stap voor stap een trackingcampagne op te zetten.


Burgers kiezen locaties voor snelheidscontroles

Burgers kiezen locaties voor snelheidscontrolesOp 17 oktober 2018 wordt de 10de editie van de flitsmarathon gehouden. De federale politie en de lokale politiezones controleren die dag de snelheid van weggebruikers in heel het land. Voor deze bijzondere verjaardagseditie heeft Vias institute de site www.ikflitsmee.be volledig vernieuwd. Tot 10 oktober krijgt iedereen bovendien de kans om op een interactieve kaart aan te geven waar ze graag een snelheidscontrole zouden zien en waarom. Vias institute verzamelt alle gegevens en geeft die door aan de betrokken politiezones.
Verwijder overtollige verkeersborden in jouw gemeente

Verwijder overtollige verkeersborden in jouw gemeenteAl enkele jaren doet de Vlaamse overheid inspanningen om het aantal verkeersborden langs de weg te verminderen. Het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid heeft een lijst gemaakt van alle (wettelijke) verkeersborden die verwijderd moeten worden, in volgorde van prioriteit. Het gaat om opstellingen die niet toegelaten, overbodig of niet wenselijk zijn. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) haalt deze verkeerborden langs de gewestwegen weg en zal daar in de loop van september mee klaar zijn. Het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid moedigt lokale overheden aan om ook eens een kijkje te nemen op de lijst en overtollige verkeersborden op de wegen in hun beheer te verwijderen. Klik hier voor de lijst met de te verwijderen verkeersborden.


De Lijn breidt ‘Meer Mobiele Lijnen’ uit van 5 naar 70

De Lijn breidt ‘Meer Mobiele Lijnen’ uit van 5 naar 70De afgelopen maanden testte De Lijn een ‘Meer Mobiele Lijn’ in elke provincie. Op zo’n lijn rijden alleen toegankelijke bussen en trams. Minstens de helft van de haltes op het traject is toegankelijk en minimum 30% is toegankelijk zonder assistentie. Minder mobiele reizigers moeten op deze lijnen niet reserveren. Na een geslaagd proefproject worden nu 65 extra lijnen omgevormd tot ‘Meer Mobiele Lijnen’. Het toegankelijk maken van haltes is op lokale wegen een verantwoordelijkheid van steden en gemeenten. De Lijn maakte daarvoor haltenota’s die heel concreet aanduiden welke haltes op lokaal niveau prioritair aangepakt moeten worden. Meer info: www.delijn.be


Voor wie?

De website www.mobielvlaanderen.be/overheden is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het mobiliteitsbeleid:

  • de gemeentelijke overheden;
  • het Vlaamse Gewest;
  • de Vlaamse provincies;
  • de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn;
  • eventueel derden (scholen, bedrijven, organisaties, ...).

Wat?

Deze website is het verzamelpunt voor teksten en links in verband met gemeentelijke mobiliteitsplanning en mobiliteitsbeleid in het algemeen.

© 2018 - Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid
De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website :
zie website vlaanderen.be voor meer info