Mobiel Vlaanderen
   U bent hier :   Mobiel Vlaanderen >  Rapportering personenvervoer 2011 > 0verzicht

RAPPORTERING PERSONENVERVOER 2011


OVERZICHT

Inhoudstabel :

1. Wettelijk Kader   meer uitleg

2. Geregeld vervoer in het Vlaamse Gewest vanuit of naar dit gewest   meer uitleg

2.1. Informatie voor het hele Vlaamse Gewest

2.1.1. Vervoerbewijzen    meer uitleg

2.1.1.1. Tarieven vanaf februari 2011 (art 11) PDF document - 61 kB, 4 pagina's
2.1.1.2. Algemene reisvoorwaarden PDF document - 27 kB, 3 pagina's
2.1.1.3. Overzicht derdebetalersystemen (art 12) PDF document - 55 kB, 4 pagina
2.1.1.4. Aantal reizigers / aantal abonnementenderdebetalersystemen (art 12) PDF document - 25 kB, 1 pagina
2.1.1.5. Derdebetalersystemen, werkgevers (art 12) PDF document - 19 kB, 1 pagina
2.1.1.6. Derdebetalersystemen gemeenten (art 12) PDF document - 19 kB, 6 pagina's

2.1.2. Personeel   meer uitleg

2.1.2.1. Personeel (art 13) PDF document - 34 kB, 1 pagina

2.1.3. Klantentevredenheid   meer uitleg

2.1.3.1. Klantentevredenheidsonderzoek(art 14) PDF document - 179 kB, 1 pagina
2.1.3.2. Klantenreacties (art16) PDF document - 41 kB, 1 pagina

2.1.4. Voertuigenpark   meer uitleg

2.1.4.1. VoertuigenparkPDF document - 58 kB, 3pagina's

  • Aantal voertuigen volgens type en per bouwjaar (art 17§1)
  • Renovatie trams (art17§2)
  • Gemiddelde leeftijd (art 17§3)
  • Lage vloer (art17§4)
  • Voertuigen met halte aankondiging (art17§5)
  • Voertuigen uit dienst (art 18)
2.1.5. Investeringen   meer uitleg

2.1.5.1. Overzicht investeringen 2011 (art 20) PDF document - 63 kB, 2 pagina's
2.1.5.2. Indicatief meerjarenprogramma 2012-2014(art 21) PDF document - 34 kB, 1 pagina

2.1.6. Samenwerkingsovereenkomsten en de vergunningen voor grensoverschrijdend geregeld vervoer   meer uitleg

2.1.6.1. Samenwerkingsakkoorden 2011 en vergunningen grensoverschrijdend geregeld vervoer (art 22) PDF document - 10 kB, 1 pagina

2.1.7. Vervoergebieden   meer uitleg

2.1.7.1. Cartografische weergave van de gemeenten in vervoergebieden (art 25) PDF document - 994 kB, 1 pagina
2.1.7.2. Bevolking per vervoergebied(art 26) PDF document - 58 kB, 2 pagina's
2.1.7.3. Lijnen per vervoersgebied (art 27) PDF document - 119 kB, 10 pagina's

2.1.8. Potentieelonderzoeken   meer uitleg

2.1.8.1. Potentieelonderzoeken (art 28) PDF document - 22 kB, 3 pagina's
2.1.8.2. Verleende adviezen (art 30) PDF document - 24 kB, 1 pagina
2.1.8.3. Slimweg (art 31) PDF document - 211 kB, 2 pagina's

2.2.1. Exploitatieprojecten   meer uitleg

2.2.1.1. Versterkingsritten (art 32) PDF document - 39 kB, 1 pagina
2.2.1.2. Afgesloten modules (art 34) PDF document - 87 kB, 5 pagina's
2.2.1.3. Netmanagement (art 35) PDF document - 18 kB, 1 pagina

2.2.2. Aangeboden kilometers en commerciële snelheid   meer uitleg

2.2.2.1. Aangeboden kilometers (art 37) PDF document - 33 kB, 1 pagina
2.2.2.2. Commerciële snelheid (art 38) PDF document - 194 kB, 7 pagina's

2.2.3. Vraagafhankelijk geregeld vervoer   meer uitleg

2.2.3.1. Uitvoeringspercentage vraagafhankelijk geregeld vervoer (art39) PDF document - 105 kB, 6 pagina's

2.2.4. Aantal reizigers en aantal abonnementen   meer uitleg

2.2.4.1. Reizigers, Vervoerbewijzen en abonnementen (art41§1) (art41§2) PDF document - 32 kB, 1 pagina
2.2.4.2. Cartografische weergave van abonnees en abonnees per gemeente per NIS code (art 41§3) PDF document - 133 kB, 4 pagina

2.2.5. Verkeer   meer uitleg

2.2.5.1. Verkeersongevallen (art 42) PDF document - 19 kB, 1 pagina

2.2.6. Informatieverlening   meer uitleg

2.2.6.1. Netplannen (art 47) PDF document - 210 kB,12 pagina's
2.2.6.2. Info hoofdhaltes (art49) PDF document - 13 kB, 1 pagina

2.3.Niet gesubsidieerde vormen van geregeld vervoer waarbij de VVM optreedt als vervoerder   meer uitleg

2.3.1.1. Niet gesubsidieerd vervoer (art 51) PDF document -24 kB, 1 pagina


2.4. Gesubsidieerd leerlingenvervoer georganiseerd door de VVM gewoon onderwijs   meer uitleg

2.4.1.1. Leerlingenvervoer (art 52) PDF document - 39 kB, 2 pagina's


2.5. Doorstromingsmaatregelen van Wegbeheerders   meer uitleg algemeen - meer uitleg detail

2.5.1. De gemeenten

2.5.1.1. Doorstromingsmaatregelen opgegeven door de gemeenten (art 46) PDF document - 46 kB, 2 pagina's

2.5.2. Het Vlaamse Gewest

2.5.2.1. Verkeerslichtenbeïnvloeding en andere maatregelen ten voordele van het openbaar vervoer door AWV/EVT en (art 44) PDF document - 59 kB, 6 pagina's

3. Taxidiensten   meer uitleg

3.1. Taxidiensten

3.1.1.1. Taxidiensten (art 53) PDF document - 56 kB, 12 pagina's
3.1.1.2. Diensten voor het verhuur met bestuurder (art 53) PDF document - 37 kB, 7 pagina's

4. Definities   
© 2019 - Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid
De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website :
zie website vlaanderen.be voor meer info