Mobiel Vlaanderen

RAPPORTERING PERSONENVERVOER 2008


OVERZICHT

Inhoudstabel :

1. Wettelijk Kader   meer uitleg
2. Geregeld vervoer in het Vlaamse Gewest vanuit of naar dit gewest   meer uitleg
2.1. Informatie voor het hele Vlaamse Gewest
2.1.1. Vervoerbewijzen    meer uitleg
2.1.1.1. Tarievenbundel (art 11) PDF document - 53 kB, 5 pagina's
2.1.1.2. Derdebetalersystemen (art 12) PDF document - 107 kB, 12 pagina's
2.1.2. Personeel   meer uitleg
2.1.2.1. Personeel (art 13) PDF document - 29 kB, 1 pagina
2.1.3. Klantentevredenheid   meer uitleg
2.1.3.1. Klantentevredenheidsmeting (art 14) PDF document - 221 kB, 3 pagina's
2.1.3.3. Klantenreacties (art16) PDF document - 26 kB, 1 pagina
2.1.4. Voertuigenpark   meer uitleg

2.1.4.1. VoertuigenparkPDF document - 51 kB, 2 pagina's

  • Aantal voertuigen volgens type en per bouwjaar (art 17§1)
  • Renovatie trams (art17§2)
  • Gemiddelde leeftijd (art 17§3)
  • Lage vloer (art17§4)
  • Voertuigen met halte aankondiging (art17§5)
  • Voertuigen uit dienst (art 18)
2.1.5. Investeringen   meer uitleg
2.1.5.1. Overzicht investeringen (art 20) PDF document - 30 kB, 1 pagina
2.1.5.2. Indicatief programma investeringen 2008-2010(art 21) PDF document - 34 kB, 1 pagina
2.1.6. Samenwerkingsovereenkomsten en de vergunningen voor grensoverschrijdend geregeld vervoer   meer uitleg
2.1.6.1. Samenwerkingsakkoorden 2007 (art 22) PDF document - 37 kB, 1 pagina
2.1.7. Vervoergebieden   meer uitleg
2.1.7.1. Cartografische weergave van de gemeenten in vervoergebieden (art 25) PDF document - 798 kB, 1 pagina
2.1.7.2. Bevolking (art 26) PDF document - 40 kB, 3 pagina's
2.1.7.3. Lijnen per vvg - 31-12-2007 (art 27) PDF document - 107 kB, 9 pagina's
2.1.8. Potentieelonderzoeken   meer uitleg
2.1.8.1. Netmanagement (art 28) PDF document - 39 kB, 2 pagina's
2.1.8.2. Verleende adviezen (art 30) PDF document - 25 kB, 1 pagina
2.1.8.3. Slimweg (art 31) PDF document - 32 kB, 1 pagina
2.2.1. Exploitatieprojecten   meer uitleg
2.2.1.1. Versterkingsritten (art 32) PDF document - 33 kB, 1 pagina
2.2.1.2. Afgesloten modules (art 34) PDF document - 58 kB, 3 pagina
2.2.1.3. Netmanagement (art 35) PDF document - 30 kB, 1 pagina
2.2.2. Aangeboden kilometers en commerciële snelheid   meer uitleg
2.2.2.1. Aangeboden kilometers (art 37) PDF document - 31 kB, 1 pagina
2.2.2.2. Commerciële snelheid (art 38) PDF document - 92 kB, 9 pagina's
2.2.3. Vraagafhankelijk geregeld vervoer   meer uitleg
2.2.3.1. Uitvoeringspercentage vraagafhankelijk geregeld vervoer (art39) PDF document - 70 kB, 3 pagina's
2.2.3.2. Dienstregelingsuren geregeld vervoer (art 40) PDF document - 23 kB, 1 pagina
2.2.4. Aantal reizigers en aantal abonnementen   meer uitleg
2.2.4.1. Vervoerbewijzen en abonnementen per NIS code (art41§1) PDF document - 74 kB, 3 pagina's
2.2.4.2. Cartografische weergave van abonees en gemeenten (art 41§3) PDF document - 45 kB, 1 pagina
2.2.5. Verkeer   meer uitleg
2.2.5.1. Verkeersongevallen (art 42) PDF document - 28 kB, 1 pagina
2.2.5.2. Congestiemetingen (art 43) PDF document - 27 kB, 1 pagina
2.2.6. Informatieverlening   meer uitleg
2.2.6.1. Netplannen (art 47) PDF document - 89 kB, 8 pagina's
2.2.6.2. Hoofdhaltes (art 48) PDF document - 85 kB, 11 pagina's
2.2.6.3. Info hoofdhaltes (art49) PDF document - 18 kB, 1 pagina
2.3.Niet gesubsidieerde vormen van geregeld vervoer waarbij de VVM optreedt als vervoerder   meer uitleg
2.3.1.1. Niet gesubsidieerd vervoer (art 51) PDF document -30 kB, 1 pagina
2.4. Gesubsidieerd leerlingenvervoer georganiseerd door de VVM gewoon onderwijs   meer uitleg
2.4.1.1. Leerlingenvervoer (art 52) PDF document - 33 kB, 1 pagina
2.5. Doorstromingsmaatregelen van Wegbeheerders   meer uitleg algemeen - meer uitleg detail
2.5.1. De gemeenten
2.5.1.1. Doorstromingsmaatregelen opgegeven door de gemeenten (art 46) PDF document - 53 kB, 1 pagina
2.5.2. Het Vlaamse Gewest
2.5.2.1. Maatregelen opgegeven door territoriale afdelingen AWV (art 44) PDF document - 75 kB, 2 pagina's
2.5.2.2. Verkeerslichtenbeïnvloeding ten voordele van het openbaar vervoer door AWV (art 44) PDF document - 67 kB, 3 pagina's
2.5.2.3. Overzicht busbanen(art 44) PDF document - 37 kB, 1 pagina
3. Taxidiensten   meer uitleg
3.1. Taxidiensten
3.1.1.1. Taxidiensten (art 53) PDF document - 67 kB, 7 pagina's
3.1.1.2. Diensten voor het verhuur met bestuurder (art 53) PDF document - 48 kB, 6 pagina's