Mobiel Vlaanderen

RAPPORTERING PERSONENVERVOER 2006


DEFINITIES

Definities
 • VVM
  De Vlaamse Vervoermaatschappij 'De Lijn'

 • Administratie
  De afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse Overheid

 • Minister
  De Vlaamse minister, bevoegd voor het vervoer

 • Decreet
  Het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen

 • Besluit basismobiliteit
  Het besluit van de Vlaamse regering van 29 november 2002 betreffende de basismobiliteit in het Vlaams Gewest

 • Voertuig van de VVM
  Elk publiek toegankelijk vaar- of voertuig dat wordt ingezet voor het geregeld vervoer dat door de VVM wordt georganiseerd

 • Voertuiggebonden exploitatie
  Exploitatie met voertuigen die autonoom op de weginfrastructuur rijden zonder specifieke infrastructuur worden geleid en die worden ingezet voor het geregeld vervoer dat door de VVM wordt georganiseerd

 • Infrastructuurgebonden exploitatie
  Exploitatie met voertuigen die bij het voortbewegen door specifieke infrastructuur worden geleid en die worden ingezet voor het geregeld vervoer dat door de VVM wordt georganiseerd

 • Prioriteitenlijst
  Lijst waarop de te realiseren projecten of de te bedienen gemeenten gerangschikt staan volgens het criterium dat de prioriteitswaarde van een project of gemeente aangeeft

 • Vraagafhankelijk geregeld vervoer
  Geregeld vervoer binnen een bepaald bedieningsgebied waarbij de theoretisch vastgestelde ritten enkel na boeking effectief worden uitgevoerd

 • Lijn van geregeld vervoer
  De combinatie voor de bediening van haltes in het geregeld vervoer, aangegeven met een uniek lijnnummer

 • Abonnement
  Het gepersonaliseerde vervoerbewijs voor een onbeperkt aantal reizen gedurende een bepaalde periode

 • Vervoersgebied
  De verzameling van gemeenten en/of delen van gemeenten, bedoeld in artikel 9 van het decreet

terug naar inhoudstabel