Mobiel Vlaanderen

RAPPORTERING PERSONENVERVOER 2004


OVERZICHT

Inhoudstabel :

1. Wettelijk Kader   meer uitleg
2. Geregeld vervoer in het Vlaamse Gewest vanuit of naar dit gewest   meer uitleg
2.1. Informatie voor het hele Vlaamse Gewest
2.1.1. Vervoerbewijzen   meer uitleg
2.1.1.1. Tarieven (art 11) PDF document - 139 kB
2.1.1.2. Wijziging in tarieven (art 11) PDF document - 31 kB
2.1.1.3. Toeslagen en inbreuken (art 11) PDF document - 38 kB
2.1.1.4. Overzicht derdebetalers systeem (art12) PDF document - 49 kB
2.1.1.5. Aantal reizigers - aantal abonnementen derde betalers systeem (art 12) PDF document - 32 kB
2.1.1.6. Overzicht derde betalers systemen met lokale overheid (art12) PDF document - 43 kB
2.1.1.7. Overzicht DBS-gemeenten per systeem PDF document - 66 kB
2.1.1.8. Overzicht derde betalers systemen werkgevers (art12) PDF document - 41 kB
2.1.2. Personeel   meer uitleg
2.1.2.1. Personeel (art 13) PDF document - 36 kB
2.1.2.2. Personeel exploitanten (art 13) PDF document - 12 kB

2.1.3. Klantentevredenheid   meer uitleg
2.1.3.1. Klantentevredenheidsmeting (art 14) PDF document - 43 kB
2.1.3.3. Klantenreacties (art16) PDF document - 15 kB
2.1.4. Voertuigenpark   meer uitleg
2.1.4.1. Aantal voertuigen volgens type en per bouwjaar (art 17§2) PDF document - 30 kB
2.1.4.2. Renovatie trams (art17§2) PDF document - 24 kB
2.1.4.3. Gemiddelde leeftijd (art 17§3) PDF document - 24 kB
2.1.1.4. Lage vloer (art17§4) PDF document - 22 kB
2.1.4.5. Voertuigen met halteaankondiging (art17§5) PDF document - 13 kB
2.1.4.6. Voertuigen in of uit dienst (art 18) PDF document - 29 kB
2.1.5. Investeringen   meer uitleg
2.1.5.1. Overzicht investeringen 2004 (art 20) PDF document - 32 kB
2.1.5.2. Fysisch programma 2004 (art 20) PDF document - 31 kB
2.1.5.3. Indicatief programma investering voertuigen(art 21) PDF document - 31 kB
2.1.6. Samenwerkingsovereenkomsten en de vergunningen voor grensoverschrijdend geregeld vervoer   meer uitleg
2.1.6.1. Samenwerkingsakkoorden 2004 (art 22) PDF document - 74 kB
2.1.7. Vervoergebieden   meer uitleg
2.1.7.1. Cartografische weergave van de gemeenten in vervoergebieden (art 25) PDF document - 994 kB
2.1.7.2. Bevolking (art 26) PDF document - 53 kB
2.1.7.3. Lijnen per vvg (art 27) PDF document - 143 kB
2.1.8. Potentieelonderzoeken   meer uitleg
2.1.8.1. Netmanagement (art 28) PDF document - 16 kB
2.1.8.2. Programma 63.2 gemeenschappelijk vervoer (art 29) PDF document - 14 kB
2.1.8.3. Programma 63.F Vlaams Infrastructuurfonds. (art 29) PDF document - 12 kB
2.1.8.4. Verleende adviezen ter uitvoering van art. 7,§2,1-2 van het decreet (art 30) PDF document - 20 kB
2.1.8.5. Mobiliteitscentrale (art 31) PDF document - 38 kB
2.2.1. Exploitatieprojecten   meer uitleg
2.2.1.1. Versterkingsritten (art 32) PDF document - 41 kB
2.2.2. Aangeboden kilometers en commerciële snelheid   meer uitleg
2.2.2.1. Aangeboden kilometers en commerciële snelheid (art 37) PDF document - 57 kB
2.2.3. Vraagafhankelijk geregeld vervoer   meer uitleg
2.2.3.1. Uitvoeringspercentage aantal ritten in vraagafhankelijk geregeld vervoer (art 39) PDF document - 73 kB
2.2.3.2. Aantal dienstregelingsuren in het geregeld vervoer (art 40) PDF document - 31 kB
2.2.4. Aantal reizigers en aantal abonnementen   meer uitleg
2.2.4.1. Reizigers per vervoerbewijs (art 41.1) PDF document - 26 kB
2.2.4.2. Totaal aantal reizigers per doorlopen tariefzone (art 41.2) PDF document - 22 kB
2.2.4.3. Aantal abonnementen per NIS-code (art 41.3) PDF document - 57 kB
2.2.4.4. Kaart abonnementen per NIS-code (art 41.3) PDF document - 264 kB
2.2.5. Verkeer   meer uitleg
2.2.5.1. Ongevallen gr 2004 (art 42) PDF document - 26 kB
2.2.5.2. Congestiemetingen per vervoergebied (art 43) PDF document - 24 kB
2.2.5.3. Potentiëelonderzoeken per vervoergebied (art43) PDF document - 27 kB
2.2.6. Informatieverlening   meer uitleg
2.2.6.1. Netplannen en dienstregelingsboekjes def (art 47) PDF document - 110 kB
2.2.6.2. Hoofdhaltes-2004 (art 48) PDF document - 172 kB
2.3.Niet gesubsidieerde vormen van geregeld vervoer waarbij de VVM optreedt als vervoerder   meer uitleg
2.3.1.1. Niet gesubsidieerde bijzondere vormen van geregeld vervoer waarbij de VVM optreedt als vervoerder (art 51) PDF document - 39 kB
2.3.1.2. Overeenkomsten vergunningen attesten (art 51) PDF document - 27 kB
2.4. Gesubsidieerd leerlingenvervoer georganiseerd door de VVM gewoon onderwijs   meer uitleg
2.4.1.1. Leerlingen vervoer (art 52) PDF document - 28 kB
2.5. Doorstromingsmaatregelen van wegbeheerders   meer uitleg algemeen - meer uitleg detail
2.5.1. De gemeenten
2.5.1.1. De gemeenten en provincies PDF document - 29 kB
2.5.2. Het Vlaamse Gewest
2.5.2.1. Uitrusting kruispunten PDF document - 29 kB
2.5.2.2. Aantal kilometer gerealiseerde vrije busbaan op gewestwegen PDF document - 25 kB
2.5.2.3. Gerealiseerde doorstromingsprojecten op gewestwegen voorkomend op de prioriteitenlijst PDF document - 55 kB
2.5.2.3. Indicatief programma investeringsprojecten in doorstroming op gewestwegen PDF document - 43 kB
3. Taxidiensten   meer uitleg
3.1. Taxidiensten PDF document - 274 kB