Mobiel Vlaanderen

WELKOM OP DE WEBSITE 'MOBIEL VLAANDEREN'

U vindt hier alle mogelijke informatie over verkeer, mobiliteit en openbare werken in Vlaanderen, België en Europa. Deze website is een initiatief van de Vlaamse overheid.

Nieuws

Wachtrij technische keuring niet nodig

Juni 2020 - Bij sommige technische keuringscentra zijn er momenteel lange wachtrijen. Die zijn nochtans niet nodig. Bij de heropstart van de keuringscentra voor personenvoertuigen op 4 mei heeft iedereen die tijdens de periode 13 maart tot en met 3 juni naar de keuring moest, uitstel gekregen tot en met 4 november 2020. Die maatregel werd genomen om de inhaalbeweging vlot en gespreid te laten verlopen. Politiediensten en verzekeraars zijn ook op de hoogte van het uitstel."

Lees meer over de wachtrij technische keuring


Minister Lydia Peeters bezoekt maandag 25 mei spectaculaire operatie aan de Pierre Vandammesluis in Zeebrugge

Mei 2020 - In de haven van Zeebrugge wordt volgende week maandag 25 mei voor de tweede keer een sluisdeur van de Pierre Vandammesluis losgekoppeld, uit het water getild en via een drijvende bok overgebracht naar de achterhaven voor renovatie. Een spectaculaire operatie, want zo een deur weegt ruim 2500 ton en heeft de oppervlakte van een kwart voetbalveld (60 m x 10 m x 24 m). Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters zal dit gebeuren in de haven van Zeebrugge bijwonen. "Het is fantastisch dat deze werken ondanks corona geen vertraging hebben opgelopen en dat de operatie maandag kan plaatsvinden."

Lees meer over de operatie aan de Pierre Vandammesluis


Toolbox duurzame mobiliteit en fietscampagne #blijvenfietsen

Mei 2020 - Door de coronacrisis zijn burgers meer gaan wandelen en fietsen. Voor de overheid is dit een uitgelezen kans om nog meer in te zetten op duurzame mobiliteit.

Lees meer over de campagne en over de toolbox duurzame mobiliteit


Rijopleidingen en terugkommoment starten opnieuw op 11 mei, rijexamens vanaf 18 mei

Mei 2020 - Alle rijopleidingen en het terugkommoment worden op 11 mei opnieuw opgestart. Rijexamens kunt u vanaf 18 mei en 25 mei opnieuw afleggen. Om rekening te houden met de periode waarin de opleiding en examens opgeschort waren, worden de wettelijk voorziene termijnen voor opleidingen en examens verlengd tot 31 december 2020. Kandidaten krijgen dus voldoende tijd om nieuwe afspraken in te plannen dit jaar.

Lees meer over de heropstart van de rijlessen en de rijexamens


Alle technische keuringen van voertuigen weer mogelijk vanaf 4 mei

Mei 2020 - De periodieke keuringen van personenauto’s, kampeerwagens en lichte bedrijfsvoertuigen worden veilig en gespreid opgestart in de Vlaamse keuringscentra. Dit zijn de laatste keuringen die nog niet mogelijk waren wegens de coronacrisis. De geldigheid van de keuringsbewijzen wordt verlengd tot en met 4 november om de nodige inhaalbeweging vlot te laten verlopen. Eigenaars ontvangen een nieuwe uitnodiging om hun voertuig in een voorgestelde periode te laten keuren. Er is dus geen haast om uw voertuig meteen te laten keuren. Wacht op instructies via een nieuwe uitnodiging. Een aantal bijzondere veiligheidsmaatregelen wordt genomen zodat de dienstverlening – zowel voor medewerkers als klanten - optimaal en veilig kan verlopen.

Lees meer over de heropstart van de technische keuringen


Vlaamse overheid ontwikkelt datastandaard voor slimme mobiliteitsdiensten

April 2020 - De Vlaamse mobiliteit zal de komende jaren enorm veranderen, ook door het coronavirus en de uitdaging om verplaatsingen veilig te laten verlopen. Digitale oplossingen én het combineren van verschillende vervoermiddelen zullen in de toekomst een belangrijke rol spelen. Om die modal shift te faciliteren, heeft de Vlaamse overheid nu een datastandaard ontwikkeld voor slimme digitale mobiliteitsplatformen. Overheden en private spelers zullen zo makkelijk informatie kunnen uitwisselen waardoor je vlotter én veiliger van het ene vervoermiddel op het andere kunt overstappen. De stad Antwerpen gaat als eerste met die standaard aan de slag voor zijn deelsystemen zonder vaste stallingsinfrastructuur.

Lees meer over de datastandaard voor slimme mobiliteitsdiensten


Werken aan Oostendse havengeul blijven doorlopen

April 2020 - Oostende - Ondanks de momenteel geldende coronamaatregelen wordt er goed doorgewerkt aan de Halve Maandijk in Oostende. De havengeul wordt er verbreed om grotere schepen toegang te geven tot de Oostendse haven. "We zijn de aannemer dankbaar dat hij in deze moeilijke tijden blijft doorwerken en daarbij de strikte veiligheidsregels respecteert", zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. "Vlaanderen investeert meer dan 22 miljoen euro om Oostende te beschermen tegen overstromingen én om de economische positie van de haven te versterken!"

Lees meer over de werken aan de Oostendse havengeul


Onderzoek VerplaatsingsGedrag 5.4: Vlaming blijft verknocht aan auto, maar kiest steeds meer voor (elektrische) fiets

Maart 2020 - De Vlaming legt dagelijks gemiddeld 38,6 kilometer af in het verkeer en doet daar zo'n 78 minuten over. Dat gebeurt hoofdzakelijk met de auto die in al onze verplaatsingen dominant is. Daarnaast is de (elektrische) fiets populair, zowel voor korte als lange afstanden. Dit komt naar voren in het Onderzoek VerplaatsingsGedrag (OVG) 2018-2019 van het Departement Mobiliteit en Openbare werken.

Lees meer over het onderzoek verplaatsingsgedrag


Bekwaamheidscertificaat verkeersveiligheidsauditor

Op 11 maart 2013 werd het ministerieel besluit van 18 februari 2013 dat de aanvraagprocedure voor een bekwaamheidscertificaat verkeersveiligheidsauditor regelt voor de organisatie van de opleiding tot verkeersveiligheidsauditor in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Met de publicatie in het Belgisch Staatsblad van zowel de samenstelling als de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Beoordelingscommissie Verkeersveiligheidsaudit is alles nu in gereedheid om aanvragen tot certificatie te behandelen.

Lees meer over het bekwaamheidscertificaat verkeersveiligheidsauditor.