Mobiel Vlaanderen
Momenteel is het niet mogelijk om een nieuwe spiegelafstelplaats te laten aanleggen. Ook herstellingen zijn tijdelijk niet mogelijk.
We zullen u via deze pagina informeren van zodra de situatie verandert.

Voorwaarden spiegelafstelplaats

Inleiding
Om in aanmerking te komen voor een door de overheid aangelegde spiegelafstelplaats (SAP), dient men rekening te houden met een aantal voorwaarden. De mate waarin aan deze voorwaarden is voldaan, zal de opname in de lijst van de 20 aan te leggen SAP bevorderen. Dit geldt zowel voor bedrijven als voor lokale overheden. Indien bedrijven en lokale overheden reeds een SAP bezitten en aan de voorwaarden voldoen, dan kunnen deze mee opgenomen worden in de lijst van openbare SAP hier op de website, en dus ook in de communicatiecampagne voor de spiegelafstelplaatsen dit najaar. Zij kunnen dit eveneens via het aanvraagformulier melden.

Voorwaarden

 1. Bereikbaarheid en toegankelijkheid
  De SAP moet vlot bereikbaar zijn voor vrachtwagens en de infrastructuur moet toelaten om vlot af en op de SAP te rijden, zonder te hinderen of grote manoeuvres uit te voeren. De SAP moeten verder toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor vrachtwagens vreemd aan het bedrijf.
 2. Ligging
  De SAP moet gelegen zijn op een plaats waar voldoende vrachtvervoer komt. Het is niet de bedoeling de vrachtwagens te laten omrijden om gebruik te kunnen maken van de SAP. Uit ervaringen in het buitenland blijkt dat dit niet werkt en dat er geen gebruik gemaakt wordt van dergelijke infrastructuur. In eerste instantie willen wij de SAP zoveel mogelijk positief lokaliseren. Wij proberen te vermijden de SAP aan te leggen bij bv. een weegbrug, e.d. De bedoeling is hiermee de verkeersveiligheid te verhogen en dat kan enkel indien er veel gebruik van gemaakt wordt.
 3. Aantal vrachtwagens
  Er moeten voldoende vrachtwagens in de nabijheid passeren/aanwezig zijn. Het is onmogelijk hierop een cijfer te plaatsen, gezien andere factoren zoals ligging en spreiding eveneens een grote rol spelen.
 4. Spreiding
  Vanuit de Vlaamse overheid zullen wij trachten de 20 SAP te spreiden over heel Vlaanderen, rekening houdend met de andere voorwaarden.
 5. Overeenkomst
  De aanvragers moeten bereid zijn een overeenkomst te ondertekenen met de Vlaamse overheid. Deze overeenkomst omvat het kosteloos ter beschikking stellen van het terrein, afspraken rond toegankelijkheid (dagen, uren, enz), afspraken rond verantwoordelijkheden en de minimale duur van de SAP. Dit laatste om te voorkomen dat het terrein bv 2 weken na de aanleg van een SAP een andere bestemming krijgt.

Indien u hieraan voldoet, vul meteen het aanvraagformulier in, zodat wij u in de kandidatenlijst kunnen opnemen.

hypo