Mobiel Vlaanderen
Momenteel is het niet mogelijk om een nieuwe spiegelafstelplaats te laten aanleggen. Ook herstellingen zijn tijdelijk niet mogelijk.
We zullen u via deze pagina informeren van zodra de situatie verandert.
spiegelafstelplaats

De dodehoekspiegel

De dodehoekspiegel is al een aantal jaar verplicht. Hierdoor wordt de ruimte rond de vrachtwagen beter zichtbaar voor de chauffeur en verhoogt de veiligheid voor andere weggebruikers. Ondanks het verplichten van de dodehoekspiegel op vrachtwagens, tellen we nog jaarlijks verschillende dodelijke dodehoekongevallen. De Vlaamse overheid, die het aantal dodehoekongevallen wil laten dalen, wil hierbij ook investeren in oplossingen voor het dodehoekprobleem via het inrichten van spiegelafstelplaatsen. Op deze locaties kunnen chauffeurs op een eenvoudige manier hun spiegels juist afstellen. Correct afgestelde spiegels verkleinen immers de dode hoek en daardoor verkleint ook de kans op een dodehoekongeval.

spiegelafstelplaats

Wat is een spiegelafstelplaats?

Naast de aanwezigheid van spiegels waarmee de chauffeur zicht voor en naast de vrachtauto heeft, is het natuurlijk net zo belangrijk dat de chauffeur deze goed gebruikt. Ten eerste door ze goed af te stellen en ten tweede door er regelmatig in te kijken. Kijken is en blijft een taak van de chauffeur, maar de Vlaamse overheid helpt wel bij het goed afstellen van de spiegels door op allerlei plaatsen in Vlaanderen zogeheten spiegelafstelplaatsen aan te (laten) leggen.

Een spiegelafstelplaats is een hulpmiddel dat door middel van getekende vakken op bijvoorbeeld een parkeerplaats de verplichte zichthoeken van de spiegels laat zien. Via een instructiebord weet de chauffeur welk vak in welke spiegel zichtbaar moet zijn. Zo'n afstelling is individueel bepaald, afhankelijk van de lengte, zithouding en ervaring van de chauffeur. Een goede afstelling van de spiegels rijdt prettiger en kan letterlijk levens redden. Voor de duidelijkheid: niet de werkgever is verantwoordelijk voor goed afgestelde spiegels, maar de chauffeur zelf, net zoals in een personenauto.

Hoe werkt een spiegelafstelplaats?

U rijdt met uw vrachtwagen recht tussen de opstellijnen. Wanneer u tussen de gele lijnen bent, stopt u ter hoogte van het aangegeven bord. Het is hierbij ook belangrijk dat u in de juiste positie zit, stoel op juiste hoogte en afstand. U volgt dan het instructiebord dat aangeeft in welke spiegel u welk vlak moet zien. Indien u de spiegels op deze manier correct zet, is uw dode hoek het kleinst.

Informatief filmpje - StadsTV Dendermonde

spiegelafstelplaats verkeersbord
  • translation in French
  • translation in English
  • translation in >German
  • translation in Spanish
  • translation in Polish
  • translation in Roumenian
hypo