Openbaredienstverplichting - vervoer van personen met een handicap
printvriendelijke versie

START

De afdeling Beleid van het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid staat in voor de uitvoering van de rapportering in het kader van :

  • Het decreet van 21 december 2012 tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit.

  • Het besluit van de Vlaamse regering van 11 oktober 2013 tot compensatie van de openbare dienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit.

In artikel 11 van het decreet en in artikel 40 van het besluit van de Vlaamse regering is bepaald welke statistische gegevens de vervoerders dienen aan te leveren. Deze gegevens worden gebruikt om een jaarlijks activiteitenrapport samen te stellen.

Degelijke statistieken - opgebouwd uit vergelijkbare jaarlijkse cijfers en gegevens - ondersteunen het beleid, de opvolging en de verdere ontwikkeling van het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit. Dit kan enkel als we informatie krijgen van alle vervoerders in alle vervoersgebieden in Vlaanderen.

De opgevraagde gegevens gaan over de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.

Uw medewerking bestaat uit het verstrekken van de opgesomde gegevens per vervoersgebied waarin u actief bent, daarvoor vult u de online bevraging in.

Mogen wij u vragen om de bevraging vóór maandag 21 februari 2020 in vullen?

Mocht u hinder of problemen ondervinden kunt u terecht bij de heer Robert Peeters via het nummer 02 553 78 44 of via e-mail. Alvast vriendelijk bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Ilse Hoet
Afdelingshoofd