Mobiel Vlaanderen

BINNENVAART - Vervoer van gevaarlijke goederen (ADN)


In het kader van de zesde staatshervorming werden deze taken omtrent het inrichten en uitreiken van de bekwaamheidsbewijzen en bevoegdheden in 2016 overgedragen van het federaal niveau naar het Departement MOW van de Vlaamse overheid. Door zijn operationele karakter viel dit takenpakket praktisch moeilijk te integreren binnen de bestaande werking van het beleidsmatig geori├źnteerde Departement MOW.

Om de sector toch een kwalitatieve, vlotte en geïntegreerde dienstverlening te kunnen bieden, werd besloten om de taken over te dragen naar De Vlaamse Waterweg nv. Voor wat ADN betreft, heeft De Vlaamse Waterweg nv, sinds 1 juni 2019 de taken en bevoegdheden omtrent het organiseren van ADN examens, toezicht op examens en het uitreiken van ADN attesten overgenomen van het Departement MOW.

De erkenning van opleidingscentra en de erkenning van opleidingsprogramma's blijven onder de bevoegdheid van het Departement MOW.

Meer informatie over de organisatie van ADN examens, toezicht op examens en het uitreiken van ADN attesten, is beschikbaar op de website van De Vlaamse Waterweg nv : www.visuris.be/Certificatenenbekwaamheidsbewijzen.


Erkenning van ADN opleidingen

Naar aanleiding van de 6de SHV, en conform artikel 6 van het ministerieel besluit van 21 december 2018 tot aanwijzing van de bevoegde autoriteit voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren, is het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid de bevoegde autoriteit voor de erkenning van ADN opleidingen.

Conform hoofdstuk 8.2.2.6. van het DAN wordt de goedkeuring van uw opleiding verleend slecht na een schriftelijke aanvraag. De aanvraag kan gericht worden aan het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (beleid@mow.vlaanderen.be). Bij de aanvraag moeten de volgende documenten worden toegevoegd:

 • Een gedetailleerd opleidingsprogramma dat aangeeft de te onderwijzen onderwerpen en de daaraan te besteden tijdsduur, alsmede het rooster en de voorgenomen onderwijsmethoden;
 • De kwalificaties van de opleidingsinstructeurs waarin hun bevoegdheden zijn aangegeven en door elk van hen te onderwijzen onderwerpen;
 • Informatie over de klaslokalen en over het onderwijsmateriaal alsook over de faciliteiten voor de praktijkoefeningen;
 • Voorwaarden voor deelname aan de opleidingen, bijvoorbeeld het aantal deelnemers;
 • Een gedetailleerde opzet voor eindtests zo nodig inclusief inrichting en organisatie van elektronische examens overeenkomstig 8.2.2.7.1.7, indien deze afgenomen moeten worden.

Erkende ADN opleidingscentra in Vlaanderen

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van regelgeving met betrekking tot de regels van politie over het verkeer op waterwegen, wat betreft bevoegdheden, overgedragen in het kader van de zesde staatshervorming; erkent het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid voor een termijn van vijf jaar onderstaande opleidingsinstellingen voor het ADN-opleidingen:


Opleidingsin-stelling Opleidingen Erkenning geldig tot
Transafe B.V.B.A.,
Groenendijk-straat 26,
9960 Assenede
 • Basisopleiding Combinatie Drogeladingvaart en Tankvaart
 • Herhalingsopleiding Drogeladingvaart en Tankvaart
 • Vervolgopleiding Chemie
5 februari 2022
BLM Opleiding & training vzw,
Nauwstraat 11c,
9111 Bel-sele
 • Basisopleiding Combinatie Drogeladingvaart en Tankvaart
 • Herhalingsopleiding Drogeladingvaart en Tankvaart
 • Vervolgopleiding Chemie
 • Herhalingsopleiding Chemie
30 april 2022
DGT Dan-gerous Goods Training vzw,
Leegstraat 122 Bus 5,
B-9060 Zelzate
 • Basisopleiding Combinatie Drogeladingvaart en Tankvaart
 • Herhalingsopleiding Drogeladingvaart en/of Tankvaart
 • Vervolgopleiding Gas
 • Vervolgopleiding Chemie
 • Herhalingsopleiding Gas
 • Herhalingsopleiding Chemie
30 juni 2022

Het ADN reglement